Používanie telefónu s dvomi SIM kartami (Dual SIM)

Vo Windows Phone s dvomi SIM kartami máte viac možností mobilného pripojenia. Môžete si vybrať, ktorú SIM kartu chcete používať, napríklad na základe toho, na ktorej sú nižšie poplatky za mobilné dáta alebo ktorá má lepší signál mobilnej siete. Ak chcete, vďaka telefónu s dvomi SIM kartami si môžete pracovný a osobný život navzájom jednoduchšie oddeliť. Jednu SIM kartu môžete používať na pracovné a druhú na osobné záležitosti, telefón vám stačí iba jeden.

V telefóne s dvomi SIM kartami máte na obrazovke Štart dve dlaždice Telefón a dve dlaždice Správy, takže vám stačí ťuknúť na dlaždicu tej SIM karty, z ktorej chcete zavolať alebo odoslať SMS správu.

Start screen of a dual SIM phone

Keď používate Windows Phone s dvomi SIM kartami, SIM karty si môžete pomenovať. Ľahšie ich tak v telefóne rozlíšite, určíte, ktorá SIM karta sa používa na mobilné dátové pripojenie, môžete ovládať rýchlosť dátového pripojenia, prípadne niektorú SIM kartu úplne vypnúť, ak sa chcete vyhnúť neočakávaným poplatkom.

Pomenovanie SIM kariet

SIM karty si môžete pomenovať a ľahšie ich tak v telefóne rozlíšiť. Názvy, ktoré SIM kartám dáte, sa potom zobrazia v rôznych častiach telefónu, napríklad na dlaždiciach Telefón a Správy na obrazovke Štart a v nastaveniach mobilnej siete a SIM karty.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia 

  Settings Icon
   > Mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty 1.

 2. V časti SIM karta 1 zadajte do poľa Názov SIM karty názov prvej SIM karty a stlačte tlačidlo Späť 

  Back Icon
  .

 3. Ťuknite na položku Nastavenia SIM karty 2.

 4. V časti SIM karta 2 zadajte do poľa Názov SIM karty názov druhej SIM karty.

Výber SIM karty na mobilné dátové pripojenie

Môžete si vybrať, ktorá SIM karta sa bude používať na mobilné dátové pripojenie. Náklady tak môžete mať viac pod kontrolou, pretože si môžete vybrať SIM kartu s nižšími poplatkami za dáta. Alebo môžete podľa potreby prepínať medzi pracovnou a súkromnou SIM kartou.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia 

  Settings Icon
   > Mobilná sieť + SIM.

 2. Ťuknite na položku SIM karta na dátové pripojenie a vyberte SIM kartu, ktorú chcete používať na mobilné dátové pripojenie.

Výber SIM karty pri telefonovaní

 1. Na obrazovke Štart ťuknite na dlaždicu Telefón SIM karty, z ktorej chcete niekomu zavolať.

  Phone Tiles image
        

 2. Ťuknite na položku Klávesnica 

  Dialpad Icon
  .

 3. A chcete SIM karty prepnúť a volať z tej druhej, ťuknite na položku 1 alebo 2 podľa toho, ktorú SIM kartu chcete použiť.

 4. Vytočte číslo a ťuknite na tlačidlo Volať.

Výber SIM karty pri odosielaní SMS správy

 1. Na obrazovke Štart ťuknite na dlaždicu Správy SIM karty, z ktorej chcete niekomu odoslať SMS správu.

  Messaging Tiles image
        

 2. Ťuknite na položku Nová 

  Plus Icon
  a zadajte číslo mobilného telefónu alebo meno osoby.

 3. Ak chcete SIM karty prepnúť a SMS správu odoslať z tej druhej, ťuknite na položku 1 alebo 2 podľa toho, ktorú SIM kartu chcete použiť.

 4. Napíšte správu a ťuknite na položku Odoslať 

  Dual Sim One Icon
   alebo 
  Dual Sim Two Icon
  .

Výber SIM karty pri ukladaní kontaktu

 1. Na obrazovke Štart ťuknite na položky Ľudia > Nový 

  Plus Icon
  .

 2. Ťuknite na položku Miesto uloženia a ťuknite na SIM kartu, na ktorú chcete kontakt uložiť.

 3. Do poľa Meno napíšte meno osoby.

 4. Zadajte ďalšie informácie o tejto osobe a ťuknite na položku Uložiť  

  Save Icon
  .

Vlastnosti

ID článku: 11593 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky