Zvonenia, zvuky a hlasitosť

Zvonenia a zvuky vám pomôžu rozhodnúť sa, kedy svojmu Windows Phonu venovať pozornosť a kedy ho ignorovať. Priraďte jedinečné zvonenia ľuďom, na ktorých vám najviac záleží. Pre rôzne druhy upozornení, ako sú napríklad budíky, nové SMS správy alebo okamžité správy, hlasové správy, e-maily, pripomenutia a iné oznámenia, použite rôzne zvuky.

Môžete si tiež pridať alebo vytvoriť nové zvonenia z MP3 súborov alebo iných zvukových súborov a potom ich použiť ako vlastné zvuky. Z Windows Phone Obchodu v telefóne si tiež môžete stiahnuť rôzne aplikácie na tvorbu zvonení. Nápadom sa medze nekladú.

Nastavenie vlastných zvonení alebo tónov SMS správ pre kontakty

 1. Na obrazovke Štart ťuknite na položku Ľudia
  People Icon
  a potom potiahnite prstom na položku Kontakty.
 2. Ťuknite na kontakt, ku ktorému chcete priradiť tón.
 3. Ťuknite na položku Upraviť 
  Edit icon
   a potom vykonajte jeden alebo obidva z uvedených postupov:
  • Ťuknite na položku Zvonenie a potom ťuknite na zvonenie, ktoré chcete priradiť.
  • Ťuknite na položku Tón SMS správy a potom ťuknite na upozornenie alebo vlastný zvuk, ktorý chcete priradiť.

Zmena akéhokoľvek iného zvonenia alebo upozornenia

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia
  Settings Icon
  > Zvonenia + zvuky.
 2. Ťuknite na typ zvonenia alebo upozornenia, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte zvuk, ktorý chcete použiť.

Pridanie zvukových súborov z počítača

Ak chcete preniesť zvukové súbory z počítača do telefónu, použite buď aplikáciu Windows Phone pre počítače alebo svoj počítač. Prečítajte si tému Synchronizácia Windows Phonu, kde sa dozviete ďalšie informácie o aplikácii, alebo postupujte podľa krokov v téme Pridanie zvonenia pomocou PC s Windowsom uvedenej nižšie.

Windows Phone file structure in Windows Explorer

Stiahnite si viac zvonení zo svojho počítača

Pridanie zvonenia pomocou PC s Windowsom

 1. Pripojte telefón k počítaču a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • V počítači s Windowsom 10 kliknite na ponuku Štart, kliknite na položku Prieskumník a potom kliknite na položku Toto PC.
  • V počítači s Windowsom 8.1 kliknite na položku Pracovná plocha, na paneli úloh kliknite na položku Prieskumník a potom kliknite na položku Toto PC.
  • V počítači s Windowsom 8 kliknite na položku Pracovná plocha, na paneli úloh kliknite na položku Prieskumník a potom kliknite na položku Počítač.
  • V počítači s Windowsom 7 kliknite na ponuku Štart a potom kliknite na položku Počítač.
 2. V časti Zariadenia a jednotky (Prenosné zariadenia vo Windowse 7) vyberte svoj telefón, vyberte priečinok Telefón a potom vyberte priečinok Zvonenia.
 3. V počítači vyhľadajte zvukový súbor (hudobné súbory sa často nachádzajú v priečinku Hudba a sú zoradené podľa interpreta a albumu) a potom tento súbor potiahnite do priečinka Zvonenia.
 4. V zozname aplikácií v telefóne prejdite na položku Nastavenia
  Settings Icon
  > Zvonenia + zvuky a po ťuknutí na položku Zvonenie sa zobrazí zoznam dostupných zvonení. Nové zvonenie sa zobrazí v zozname v časti Vlastné.

Ovládanie hlasitosti v telefóne.

Ak ste na mieste, kde váš pípajúci a vibrujúci telefón môže spôsobovať rozpaky alebo dokonca priestupok, vaše úžasné zvonenia sa môžu rýchlo stať menej dôležité ako tlačidlá na ovládanie hlasitosti. Tieto tlačidlá umožňujú jednoducho zvýšiť alebo znížiť hlasitosť hovorov alebo hudby a rýchlo vypnúť zvonenie.

Zapnutie alebo vypnutie zvonenia pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti

Ak chcete zvonenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Znížiť hlasitosť 

Volume Down Icon
, kým sa v hornej časti obrazovky nezobrazí položka Vibrovanie.

Ak chcete zvonenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť 

Volume Up Icon
, kým sa nezobrazí položka Zvonenie + oznámenia.

Úprava nastavenia hlasitosti na obrazovke

Stlačte tlačidlá Zvýšiť hlasitosť  

Volume Up Icon
alebo Znížiť hlasitosť
Volume Down Icon
a potom ťuknite na položku Otvoriť panel ovládania hlasitosti 
Expand Icon
, čím sa rozšíria možnosti nastavenia hlasitosti telefónu.

Volume bar on Windows Phone 8.1

Panel ovládania hlasitosti poskytuje rýchly prístup k vašim nastaveniam hlasitosti z takmer ľubovoľnej obrazovky telefónu.

V závislosti od toho, čo práve robíte, sa zobrazí jedna alebo viaceré z nasledujúcich možností:

 • Počas hovoru 
  In Call Volume Icon
 • Zvonenie + oznámenia (Ťuknite na
  Ringer Notification Volume Icon
  Silent Mode Icon
  , alebo 
  Vibrate Icon
  , čím tieto položky stlmíte alebo zrušíte ich stlmenie.)
 • Médiá + aplikácie (Ťuknite na 
  Media Icon
  alebo 
  Media Mute Icon
  , čím tieto položky stlmíte alebo zrušíte ich stlmenie.)
 • Slúchadlá (Ťuknite na 
  Headphone Volume Icon
  , čím túto položku stlmíte alebo zrušíte jej stlmenie.)
 • Bluetooth (Ťuknite na
  Bluetooth Icon
  , čím túto položku stlmíte alebo zrušíte jej stlmenie.)

Pomocou jazdca na ovládanie hlasitosti upravte podľa potreby hlasitosť. Pod jazdcami môžete tiež prepnúť nastavenie vibrácie telefónu tak, že ťuknete na položku Vibrovanie zapnuté 

Vibrate Icon
alebo Vibrovanie vypnuté
Vibrate Icon
. Ak chcete panel ovládania hlasitosti zavrieť, ťuknite na položku Zavrieť panel ovládania hlasitosti
Collapse Icon
.

Zmena nastavenia vibrácie telefónu

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia
  Settings Icon
  > Zvonenia + zvuky.
 2. Vibrovanie môžete zapnúť
  Toggle On Icon
  alebo vypnúť
  Toggle Off Icon
  .
Vlastnosti

ID článku: 11672 – Posledná kontrola: 19. 7. 2016 – Revízia: 7

Pripomienky