Moja rodina a Windows Phone

Služba Moja rodina je súčasťou funkcií rodiny od spoločnosti Microsoft a je to spôsob, ako môžete zapnúť a spravovať sťahovanie aplikácií a hier vo Windows Phone vášho dieťaťa. Pri nastavovaní rodiny, súčasťou ktorej je aj konto dieťaťa a konto jedného alebo oboch rodičov, si budete môcť vybrať typy sťahovania aplikácií, ktoré chcete povoliť (bezplatné, platené, obe alebo žiadne). Budete môcť tiež nastaviť úrovne hodnotenia hier, ktoré si vaše dieťa môže nainštalovať.

Funkcie rodiny od spoločnosti Microsoft sú navrhnuté tak, aby ste mohli dozerať na počítač vášho dieťaťa a na jeho online aktivity. Ak vaše dieťa používa počítač alebo Xbox, pravdepodobne ste už rodinu nastavili a používate rodičovskú kontrolu. Svoju rodinu môžete spravovať na webovej lokalite konta Microsoft v časti Rodina.

Nastavenie služby Moja rodina tak, aby dieťa mohlo sťahovať aplikácie a hry

  1. Prihláste sa na lokalitu account.microsoft.com/family pomocou konta Microsoft rodiča alebo zákonného zástupcu.
  2. Ak svoju rodinu nastavujete prvýkrát, vyberte možnosť Pridať dieťa.

    Ak ste už do svojej rodiny detské kontá pridali, prejdite na položku Vybrať dieťa, ktorého nastavenia chcete zobraziť alebo upraviť, a potom na položku Pridať.

  3. Zadajte e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa vaše dieťa prihlasuje do svojho telefónu, a vyberte položku Odoslať pozvanie. Ak vaše dieťa nemá e-mailovú adresu, vyberte možnosť Vytvoriť novú e-mailovú adresu pre dieťa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  4. Skontrolujte, či vaše dieťa pozvánku zo svojho e-mailu prijalo.

  5. Ak chcete na stránku Rodina pridať ďalšieho rodiča alebo zákonného zástupcu, prejdite na položku Dospelí a potom vyberte položku Pridať. Dospelé osoby v rodine môžu spravovať nastavenia detí, nemôžu však meniť svoje nastavenia navzájom.

Zmena nastavení pri sťahovaní aplikácií pre dieťa

Môžete nastaviť, či si dieťa môže alebo nemôže sťahovať aplikácie a hry z Windows Phone Obchodu, a tiež určiť, ktoré hodnotenia hier si vaše dieťa môže prezerať a sťahovať.

  1. V počítači prejdite do časti Rodina na webovej lokalite konta Microsoft a prihláste sa pomocou konta Microsoft , ktoré ste nastavili ako rodičovské konto.
  2. Zo zoznamu vyberte konto dieťaťa.
  3. Ak chcete deťom umožniť sťahovať z Windows Phone Obchodu bezplatné, bezplatné a platené alebo žiadne položky, prejdite na stránku Nákup a výdavky a potom použite ovládací nástroj nákupu pre Windows Phone 8.

Vyskytli sa problémy? Pozrite si tieto odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa nastavenia.

Moje dieťa má Windows Phone, ale ja ho nemám. Môžem aj napriek tomu nastaviť službu Moja rodina?
Na stránke Moja rodina sa zobrazuje hlásenie „Žiadny Windows Phone 8“, aj keď moje dieťa Windows Phone 8/Windows Phone 8.1 má.
Keď sa snažím pridať ďalšieho člena do služby Rodina, zobrazí sa chybové hlásenie o tom, že konto danej osoby vyžaduje ďalšie informácie.
Chcem do služby Rodina pridať konto, ale zobrazí sa chybové hlásenie o tom, že konto je už súčasťou inej rodiny.
V telefóne sa zobrazí hlásenie o nastavení služby Moja rodina.
Prečo je na vytvorenie konta pre dieťa potrebná kreditná karta a prečo mi spoločnosť Microsoft účtuje poplatky?


Vlastnosti

ID článku: 11692 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky