Odstránenie súborov cookie

Vzťahuje sa na: Microsoft EdgeWindows 10

  • V prehliadači Microsoft Edge prejdite na položky Ďalšie > Nastavenia.

    Tlačidlo viac v Microsoft Edgi
  • V časti Vymazanie údajov prehľadávania vyberte položku Vybrať položky na vymazanie.

  • Začiarknite políčko Súbory cookie a uložené údaje webových lokalít a potom vyberte položku Vymazať.