Funkcia Nájsť moje zariadenie je funkcia, ktorá vám pomôže nájsť vaše zariadenie s Windowsom 10, ak je stratené alebo ukradnuté. Ak chcete použiť túto funkciu, prihláste sa do svojho zariadenia s kontom Microsoft ako jeho správca. Táto funkcia funguje v prípade, že máte zapnuté nastavenia polohy zariadenia, a to aj v prípade, ak iní používatelia zariadenia vypli nastavenie polohy pre svoje aplikácie. Ak sa kedykoľvek pokúsite vyhľadať zariadenie, používateľom zariadenia sa v oblasti oznámení zobrazí oznámenie. 

  • Toto nastavenie funguje pre všetky zariadenia s Windowsom, napríklad počítače, prenosné počítače, pre zariadenia Surface alebo pero pre Surface. Pred použitím treba funkciu zapnúť.  

  • Funkciu nemôžete používaťspolu s pracovným alebo školským kontom a nefunguje v zariadeniach so systémom iOS, zariadeniach s Androidom alebo v konzolách Xbox One. Tu zistíte, ako postupovať v prípade krádeže konzoly Xbox.

Zapnutie funkcie Nájsť moje zariadenie

Pri nastavovaní nového zariadenia sa môžete rozhodnúť, či chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie Nájsť moje zariadenie. Ak ste túto funkciu počas inštalácie vypli a teraz ju chcete zapnúť, uistite sa, že je zariadenie s Windowsom pripojené k internetu, jeho batéria má dostatok energie, aby sa mohli odoslať informácie o polohe, a že ste sa prihlásili do zariadenia so svojím kontom Microsoft.

  1. V zariadení, ktorého nastavenie chcete zmeniť, vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Nájsť moje zariadenie.

  2. Vyberte možnosť Zmeniť pre zariadenie, ktorého nastavenie chcete zmeniť. 

Vyhľadanie zariadenia s Windowsom

  1. Prejdite na lokalitu https://account.microsoft.com/devices a prihláste sa. 

  2. Vyberte kartu Nájsť moje zariadenie.

  3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nájsť, a potom výberom položky Nájsť zobrazte mapu s uvedením polohy vášho zariadenia.

Poznámka: Zdieľané zariadenie môžete vyhľadať iba v prípade, že v ňom máte konto správcu. Ak chcete zistiť, či ste správcom, v zdieľanom zariadení vyberte položku Štart  > Nastavenie  > Konto  > Vaše informácie  .

Odomknutie zariadenia s Windowsom na diaľku

  1. Keď svoje zariadenie nájdete na mape, vyberte položky Zamknúť > Ďalej.

  2. Keď je zariadenie uzamknuté, môžete na zvýšenie bezpečnosti obnoviť svoje heslo. Ďalšie informácie o heslách nájdete v téme Zmena alebo vytvorenie nového hesla systému Windows.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×