Streamovanie HDR videa vo Windowse 10

Vzťahuje sa na: Windows 10

Prehrávať video s vysokým dynamickým rozsahom (HDR) je možné v zariadení s Windowsom 10, ktoré má displej optimalizovaný pre HDR video a v nastaveniach funkcie Windows HD Color má zapnutú možnosť Streamovať HDR video.

Postup pri overení, či je displej optimalizovaný pre HDR video

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenie  > Aplikácie  > Prehrávanie videa .
 2. V časti Streamovanie HDR videa vyberte položku Nastavenia funkcie Windows HD Color.
 3. V časti Vybrať displej vyberte displej, ktorý chcete skontrolovať.
 4. V časti Možnosti obrazovky hľadajte hodnotu vedľa položky Streamovanie HDR videa, aby ste zistili, či tam stojí Áno alebo Nie.
  Ak aj je pri položke Streamovanie HDR videa napísané Áno, je možné, že budete musieť zmeniť niektoré ďalšie nastavenia, inak nebudete môcť prehrávať streamované HDR video. Podrobnosti nájdete v poslednej časti uvedenej nižšie. 

Podrobnejšie informácie o tom, čo je potrebné na prehrávanie HDR videa vo Windowse, nájdete v téme Požiadavky na displej na prehrávanie HDR videa vo Windowse 10.

Zapnutie streamovania HDR videa

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenie  > Aplikácie  > Prehrávanie videa .
 2. V časti Streamovanie HDR videa vyberte položku Nastavenia funkcie Windows HD Color.
 3. V časti Vybrať displej vyberte displej, ktorý chcete zmeniť.
 4. Ak je to externý displej, zapnite položku Hrať HDR hry a aplikácie.
 5. Zapnite možnosť Streamovať HDR video.

Ak váš vstavaný displej dokáže prehrávať streamované HDR video, môžete ho nakalibrovať a získate tak z neho čo najviac. Ďalšie informácie nájdete v téme Kalibrácia vstaveného displeja pre HDR obsah vo Windowse 10.

Ak máte zapnuté streamovanie HDR videa a zistíte, že sa na vašom vstavenom displeji video napriek tomu nezobrazuje vo formáte HDR, skontrolujte, či:

 • Používate podporovanú aplikáciu. Streamovanie HDR videa sa podporuje len v niektorých aplikáciách. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenia prehrávania videa vo Windowse 10.
 • Aplikácia streamujúca video prehráva video na celú obrazovku. Na mnohých vstavaných displejoch platí, že ak nie je videoaplikácia otvorená na celú obrazovku, video sa nezobrazí vo formáte HDR.
 • Nastavili ste zariadenie na prehrávanie HDR videa pri napájaní z batérie. Keďže prehrávanie HDR videa používa viac energie batérie, video sa pri napájaní z batérie predvolene nebude prehrávať vo formáte HDR. Ak to chcete zmeniť, vyberte tlačidlo Štart  , potom vyberte položky Nastavenie  > Aplikácie  > Prehrávanie videa  > Nastavenia funkcie Windows HD Color. V časti Možnosti batérie, zrušte začiarknutie políčka Nepovoliť streamovanie videa vo formáte HDR pri napájaní batériou.
 • Je vypnutý šetrič batérie. Ak chcete zistiť, či je šetrič batérie zapnutý alebo vypnutý, vyberte tlačidlo Štart , potom položky Nastavenia  > Systém  > Batéria . Ak chcete dosiahnuť ten najlepší zážitok z HDR videa aj keď je zapnutý šetrič batérie, zrušte v tom istom okne Batéria začiarknutie políčka Znížiť jas obrazovky, keď sa používa šetrič batérie. Najlepší zážitok z HDR videa dosiahnete vtedy, keď bude Windows schopný nastaviť maximálny jas displeja.
 • Môžete reštartovať video. Po vykonaní zmien uvedených vyššie reštartujte video, ktoré chcete sledovať v HDR.