Ako odstrániť chybu #NEDOSTUPNÝ

Ako odstrániť chybu #NEDOSTUPNÝ

Chyba #NEDOSTUPNÝ naznačuje, že vzorec nedokáže nájsť požadovanú položku.

Najlepšie riešenie

Ak vzorec nedokáže nájsť odkazovanú hodnotu, najčastejším dôvodom chyby #NEDOSTUPNÝ sú funkcie VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP alebo MATCH. Hľadaná hodnota sa napríklad v zdroji údajov nenachádza.

Hľadaná hodnota neexistuje.  Vzorec v bunke E2 je = VLOOKUP(D2;$D$6:$E$8;2;FALSE).  Hodnota banán sa nenašla, takže vzorec vráti chybu #NEDOSTUPNÝ.

V tomto prípade sa vo vyhľadávacej tabuľke nenachádzajú žiadne „Banány“, takže funkcia VLOOKUP vráti chybu #NEDOSTUPNÝ.

Riešenie: Buď skontrolujte, či hľadaná hodnota existuje v zdrojových údajoch, alebo vo vzorci použite obslužný program chýb formátu IFERROR. Príklad: =IFERROR(FORMULA();0), ktorý hovorí:

  • = IF(vzorec spôsobí zobrazenie chyby, zobraz 0, v opačnom prípade zobraz výsledok vzorca)

Môžete použiť "", aby sa nezobrazilo nič, alebo zadať vlastný text: = IFERROR (FORMULA(); "Chybové hlásenie")

Ak si nie ste si istí, ako pokračovať ďalej alebo aký druh Pomocníka potrebujete, skúste nájsť podobné otázky vo fóre komunity používateľov Excelu alebo uverejnite vlastnú otázku.

Ak chcete pokračovať v riešení problému, nasledujúci kontrolný zoznam obsahuje kroky na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu zistiť, čo vo vzorcoch pravdepodobne nie je správne.

Hľadaná hodnota a zdroj údajov majú rôzne typy údajov. Chcete napríklad, aby funkcia VLOOKUP odkazovala na číslo, ale zdrojový údaj je uložený ako text.

Typy nesprávnych hodnôt.  Príklad zobrazuje vzorec funkcie VLOOKUP, ktorý vracia chybu #NEDOSTUPNÝ, pretože vyhľadávaná položka je naformátovaná ako číslo, no vyhľadávacia tabuľka ako text.

Riešenie: Uistite sa, že typy údajov sú rovnaké. Môžete skontrolovať formáty buniek tak, že vyberiete bunku alebo rozsah buniek, kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosti Formátovať bunky > Číslo (alebo stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + 1) a zmeníte formát čísel, ak je to potrebné.

Dialógové okno Formát buniek zobrazujúce kartu Číslo so zvolenou možnosťou Text

Tip: Ak potrebujete vynútiť zmenu formátovania v celom stĺpci, najskôr použite požadovaný formát a potom vyberte položky Údaje > Text na stĺpce > Dokončiť.

Môžete použiť funkciu TRIM na odstránenie všetkých úvodných alebo koncových medzier. V nasledujúcom príklade sa používa funkcia TRIM vnorená vo funkcii VLOOKUP na odstránenie úvodných medzier z názvov v bunkách A2:A7 a na vrátenie názvu oddelenia.

Použitie funkcie VLOOKUP s funkciou TRIM vo vzorci poľa na odstránenie úvodných a koncových medzier.  Vzorec v bunke E3 je {= VLOOKUP(D2;TRIM(A2:B7);2;FALSE)} a musí byť zadaný pomocou kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

= VLOOKUP (D2; TRIM (A2: B7); 2; FALSE)

Poznámka: 24. septembra 2018 – Vzorce dynamických polí – ak máte aktuálnu verziu služieb Microsoft 365 a ste členom kanála vydaní Insider Fast, môžete zadať vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a stlačením klávesu Enter potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. Inak sa vzorec musí zadať ako vzorec staršieho poľa tak, že najprv vyberiete výstupný rozsah, potom zadáte vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a napokon potvrdíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Enter. Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Podľa predvoleného nastavenia musia byť tabuľky, v ktorých funkcie vyhľadávajú informácie, zoradené vzostupne. Funkcie hárka VLOOKUP a HLOOKUP obsahujú argument vyhľadávanie_rozsahu, ktorý dáva funkciám pokyn nájsť presnú zhodu aj vtedy, ak tabuľka nie je zoradená. Ak chcete nájsť presnú zhodu, nastavte argument vyhľadávanie_rozsahu na hodnotu FALSE. Všimnite si, že použitím hodnoty TRUE, ktorá by funkcii určila vyhľadať približnú zhodu, by sa nevygenerovala iba chyba #NEDOSTUPNÝ, ale funkcia by vrátila aj chybné výsledky, ako je to zobrazené v nasledujúcom príklade.

Príklad použitia funkcie VLOOKUP s argumentom vyhľadávanie_rozsahu s hodnotou TRUE, čo môže spôsobiť chybné výsledky.

V tomto príklade by položka „Banány“ vrátila chybu #NEDOSTUPNÝ, a zároveň položka „Hrušky“ by vrátila nesprávnu cenu. Toto je spôsobené použitím argumentu TRUE, ktorý určí funkcii VLOOKUP, aby hľadala približnú zhodu namiesto presnej zhody. Pre „Banány“ neexistuje približná zhoda a výraz „Hrušky“ sa podľa abecedy nachádza pred výrazom „Broskyne“. V tomto prípade použitie funkcie VLOOKUP s argumentom FALSE vráti správnu cenu pre „Hrušky“, ale výraz „Banány“ by stále vytváral chybu #NEDOSTUPNÝ, pretože vo vyhľadávacom zozname sa žiadne banány nenachádzajú.

Ak používate funkciu MATCH, skúste zmeniť hodnotu argumentu typ_zhody tak, aby určovala spôsob zoradenia tabuľky. Ak potrebujete nájsť presnú zhodu, nastavte argument typ_zhody na 0 (nulu).

Skontrolujte, či má rozsah odkazovaný vzorcom poľa rovnaký počet riadkov a stĺpcov ako rozsah, v rámci ktorého bol vzorec poľa zadaný, alebo použite vzorec poľa v menšom či väčšom počte buniek tak, aby sa ich počet zhodoval s odkazom na rozsah vo vzorci.

V tomto príklade bunka E2 odkazuje na nezhodné rozsahy:

Príklad vzorca poľa s odkazmi na nezhodný rozsah, ktoré spôsobujú chybu #NEDOSTUPNÝ.  Vzorec v bunke E2 je {= SUM(IF(A2:A11=D2;B2:B5))} a musí byť zadaný pomocou kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

= SUM (IF (A2: A11 = D2; B2: B5))

Ak má vzorec počítať správne, je potrebné zmeniť ho tak, aby oba rozsahy obsahovali riadky 2 – 11.

= SUM (IF (A2: A11 = D2; B2: B11))

Poznámka: 24. septembra 2018 – Vzorce dynamických polí – ak máte aktuálnu verziu služieb Microsoft 365 a ste členom kanála vydaní Insider Fast, môžete zadať vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a stlačením klávesu Enter potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. Inak sa vzorec musí zadať ako vzorec staršieho poľa tak, že najprv vyberiete výstupný rozsah, potom zadáte vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a napokon potvrdíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Enter. Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

Príklad chyby #NEDOSTUPNÝ v bunkách, čo zabraňuje vzorcu SUM v správnom výpočte.

V tomto prípade rozsah od mája do decembra má hodnotu #NEDOSTUPNÝ, takže funkcia Total nedokáže počítať a namiesto toho zobrazí chybu #NEDOSTUPNÝ.

Skontrolujte syntax vzorca používanej funkcie a do vzorca, ktorý vracia chybu, zadajte všetky povinné argumenty. Bude pravdepodobne potrebné prejsť do programu Visual Basic Editor (VBE) a funkciu skontrolovať. K VBE môžete získať prístup z karty Vývojár alebo pomocou kombinácie klávesov ALT + F11.

Overte, či je zošit obsahujúci danú funkciu definovanú používateľom otvorený a či funkcia pracuje správne.

Overte, či sú argumenty danej funkcie správne a či sa používajú na správnych miestach.

Ak chcete tento problém vyriešiť, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + F9 prepočítajte hárok.

Ak si nie ste istí správnymi argumentmi, môžete použiť Sprievodcu funkciami. Vyberte bunku so vzorcom, ktorý sa týka, potom prejdite na kartu vzorec na páse s nástrojmi a stlačte kláves INSERT.

Tlačidlo Vložiť funkciu.

Excel automaticky načíta sprievodcu:

Príklad dialógového okna Sprievodcu vzorcom.

Po kliknutí na jednotlivé argumenty vám o nich Excel poskytne príslušné informácie.

Chyba #NEDOSTUPNÝ môže byť aj užitočná. Bežnou praxou je používať chybu #NEDOSTUPNÝ pri údajoch v grafoch ako v nasledujúcom príklade, keďže hodnoty #NEDOSTUPNÝ sa nezobrazia v grafe. Tu sú príklady grafu s porovnaním hodnôt 0 s chybou #NEDOSTUPNÝ.

Príklad čiarového grafu, ktorý zobrazuje hodnoty 0.

V predchádzajúcom príklade ste mohli vidieť, že hodnoty 0 sú na grafe zobrazené ako rovná čiara v dolnej časti grafu, ktorá potom stúpne, aby zobrazila súčet. V nasledujúcom príklade uvidíte hodnoty 0 nahradené chybou #NEDOSTUPNÝ.

Príklad čiarového grafu, v ktorom sa nezobrazujú hodnoty #NEDOSTUPNÝ.

Ďalšie informácie o chybe #NEDOSTUPNÝ zobrazujúcej sa v konkrétnej funkcii nájdete v nižšie uvedených témach:

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Konverzia čísiel uložených ako text na čísla

VLOOKUP (funkcia)

HLOOKUP (funkcia)

LOOKUP (funkcia)

MATCH (funkcia)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Klávesové skratky v Exceli

Všetky funkcie programu Excel (podľa abecedy)

Zoznam všetkých funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×