Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Excelové vzorce, ktoré vracajú množinu hodnôt, známu aj ako pole, vracajú tieto hodnoty do susedných buniek. Toto správanie sa nazýva presahovanie.

Vzorce, ktoré môžu vrátiť polia s variabilnou veľkosťou, sa nazývajú dynamické vzorce poľa. Vzorce, ktoré aktuálne vracajú polia, ktoré sa úspešne presahujú, sa môžu označovať ako vzorce poľa s presahom

Nižšie nájdete niekoľko poznámok, ktoré vám pomôžu pochopiť a používať tieto typy vzorcov. 

Čo znamená presahovanie?

Poznámka:  Staršie vzorce poľa vždy vrátia výsledok s pevnou veľkosťou – vždy presahujú do rovnakého počtu buniek. Správanie pri presahovaní opísané v tejto téme sa nevzťahuje na staršie vzorce poľa.

Presahovanie znamená, že výsledkom vzorca je viacero hodnôt a tieto hodnoty boli umiestnené v susedných bunkách. Napríklad vzorec =SORT(D2:D11;1;-1), ktorý zoradí pole v zostupnom poradí, by vrátil zodpovedajúce pole s výškou 10 riadkov. Stačí však zadať vzorec do ľavej hornej bunky alebo v tomto prípade F2 a automaticky presiahne po bunku F11.

Zoraďte hodnoty v bunkách D2:D11 pomocou =SORT(D2:D11;1;-1)

Kľúčové body

 • Keď vzorec potvrdíte stlačením klávesu Enter, Excel dynamicky určí veľkosť výstupného rozsahu a umiestni výsledky do každej bunky v danom rozsahu.

 • Ak píšete dynamický vzorec poľa na vykonanie úkonov so zoznamom údajov, môže byť užitočné umiestniť ho do excelovej tabuľky a potom použiť štruktúrované odkazy na odkazovanie na údaje. Dôvodom je, že štruktúrované odkazy sa automaticky prispôsobujú počas ich pridávania alebo odstraňovania z tabuľky.

 • Vzorce poľa s presahovaním nie sú podporované v samotných excelových tabuľkách, preto by ste ich mali umiestniť do mriežky mimo tabuľky. Tabuľky sú najvhodnejšie na uchovávanie riadkov a stĺpcov nezávislých údajov.

 • Po zadaní vzorca poľa s presahovaním Excel po výbere ľubovoľnej bunky v oblasti presahu umiestni okolo rozsahu zvýraznené orámovanie. Orámovanie zmizne, keď vyberiete bunku mimo oblasti.

  Vzorec poľa so zvýrazneným výstupným rozsahom s modrým orámovaním

 • Len prvá bunka v oblasti presahovania je upraviteľná. Ak vyberiete inú bunku v oblasti presahovania, vzorec sa zobrazí v riadku vzorcov, ale text je „sivý“ a nedá sa zmeniť. Ak potrebujete aktualizovať vzorec, mali by ste vybrať bunku v ľavom hornom rohu v rozsahu poľa, podľa potreby ju zmeniť a potom Excel automaticky aktualizuje zvyšok oblasti presahovania po stlačení klávesu Enter.

  Obrázok zástupného vzorca poľa, čo znamená, že ho nie je možné upravovať, pretože nejde o prvú bunku v rozsahu poľa

 • Prekrývanie vzorcov – vzorce poľa nie je možné zadať, ak niečo blokuje výstupný rozsah. Ak sa to stane, Excel vráti chybu #PRESAHOVANIE!, ktorá označuje, že došlo k zablokovaniu. Po odstránení zablokovania sa vzorec presiahne podľa očakávania. V nižšie uvedenom príklade sa výstupný rozsah vzorca prekrýva s iným rozsahom s údajmi a zobrazuje sa s bodkovane orámovanými prekrývajúcimi sa bunkami s hodnotami, ktoré označujú, že sa nedá presahovať. Odstráňte blokujúce údaje alebo ich skopírujte na iné miesto a vzorec bude presahovať podľa očakávania.

  Obrázok chyby #PRESAHOVANIE! chyba označujúca, že vo výstupe vzorca poľa dochádza k zablokovaniu, ktoré bráni jeho presahu.

 • Staršie vzorce poľa zadané prostredníctvom kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER (CSE) sú stále podporované z dôvodu spätnej kompatibility, ale už by sa nemali používať. Ak chcete, môžete konvertovať staršie vzorce poľa na dynamické vzorce poľa tak, že nájdete prvú bunku v rozsahu polí, skopírujete text vzorca, odstránite celý rozsah staršieho poľa a potom vzorec znova zadáte do ľavej hornej bunky. Pred inováciou starších vzorcov poľa na dynamické vzorce poľa by ste si mali byť vedomí niektorých rozdielov vo výpočtoch medzi týmito vzorcami.

 • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

RANDARRAY (funkcia)

SEQUENCE (funkcia)

SORT (funkcia)

SORTBY (funkcia)

UNIQUE (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Operátor implicitného prieniku: @

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×