Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia SEQUENCE umožňuje vygenerovať zoznam čísel postupnosti v poli, ako napríklad 1, 2, 3, 4.

V nasledujúcom príklade sme pomocou vzorca =SEQUENCE(4;5) vytvorili pole, ktoré má 4 riadky na výšku a 5 stĺpcov na šírku.

Príklad funkcie SEQUENCE s poľom 4 x 5

=SEQUENCE(riadky;[stĺpce];[začiatok];[krok])

Argument

Popis

riadky

Povinný

Počet riadkov, ktoré sa majú vrátiť

[stĺpce]

Voliteľný

Počet stĺpcov, ktoré sa majú vrátiť

[začiatok]

Voliteľný

Prvé číslo v postupnosti

[krok]

Voliteľný

Veľkosť prírastku, o ktorý sa má zvýšiť každá ďalšia hodnota v poli

Poznámky: 

  • Všetky chýbajúce voliteľné argumenty budú predvolene nastavené na hodnotu 1. Ak argument riadkov vynecháte, musíte zadať aspoň jeden ďalší argument.

  • Pole môže byť riadok hodnôt, stĺpec hodnôt alebo kombinácia riadkov a stĺpcov hodnôt. V príklade vyššie je pole pre vzorec s funkciou SEQUENCE rozsah C1:G4.

  • Funkcia SEQUENCE vráti pole, ktorého hodnoty budú presahovať, ak pôjde o finálny výsledok vzorca. To znamená, že po stlačení klávesu ENTER Excel dynamicky vytvorí rozsah polí s vhodnou veľkosťou. Ak máte potrebné údaje v excelovej tabuľke a použijete štruktúrované odkazy, veľkosť poľa sa bude počas pridávania alebo odstraňovania údajov z rozsahu polí automaticky prispôsobovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o správaní polí s presahujúcimi údajmi.

  • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Príklad

Ak potrebujete rýchlo vytvoriť vzorovú množinu údajov, tu je príklad použitia funkcie SEQUENCE spolu s funkciami TEXT, DATE, YEAR a TODAY, pomocou ktorých sa vytvorí dynamický zoznam mesiacov v riadku hlavičky, pričom základným dátumom vždy bude aktuálny rok. Náš vzorec je: =TEXT(DATE(YEAR(TODAY());SEQUENCE(1;6);1);"mmm").

Použitie funkcie SEQUENCE s funkciami TEXT, DATE, YEAR a TODAY na vytvorenie dynamického zoznamu mesiacov pre riadok hlavičky.

Tu je príklad vnorenia funkcie SEQUENCE s funkciami INT a RAND, pomocou ktorých sa vytvorí pole s 5 riadkami a 6 stĺpcami obsahujúce náhodnú množinu zvyšujúcich sa celých čísel. Náš vzorec je: =SEQUENCE(5;6;INT(RAND()*100);INT(RAND()*100)).

Príklad funkcie SEQUENCE s vnorenými funkciami INT a RAND na vytvorenie vzorovej množiny údajov

Okrem toho by ste mohli použiť vzorec =SEQUENCE(5;1;1001;1000) na vytvorenie sekvenčného zoznamu čísel GL kódu v príkladoch.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

RANDARRAY (funkcia)

SORT (funkcia)

SORTBY (funkcia)

UNIQUE (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Dynamické polia a správanie polí s presahujúcimi údajmi

Operátor implicitného prieniku: @

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×