Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia UNIQUE vracia zoznam jedinečných hodnôt v zozname alebo rozsahu.  

Vrátenie jedinečných hodnôt zo zoznamu hodnôt
Príklad použitia =UNIQUE(B2:B11) na vrátenie jedinečného zoznamu čísel

Vrátenie jedinečných hodnôt zo zoznamu mien
Funkcia UNIQUE použitá na zoradenie zoznamu mien

=UNIQUE(pole;[podľa_stĺpca];[presne_raz])

Funkcia UNIQUE obsahuje nasledovné argumenty:

Argument

Popis

pole

Povinný

Rozsah alebo pole, z ktorého sa majú vrátiť jedinečné riadky alebo stĺpce

[podľa_stĺpca]

Voliteľný

Argument podľa_stĺpca je logická hodnota označujúca spôsob porovnania.

TRUE porovná stĺpce medzi sebou a vráti jedinečné stĺpce

FALSE (alebo vynechané) porovná riadky medzi sebou a vráti jedinečné riadky

[presne_raz]

Voliteľné

Argument presne_raz je logická hodnota, ktorá vráti riadky alebo stĺpce, ktoré sa v rozsahu alebo poli vyskytujú presne raz. Toto je databázový koncept jedinečnosti.

TRUE vráti všetky jedinečné riadky alebo stĺpce, ktoré sa vyskytujú presne raz, z rozsahu alebo poľa

FALSE (alebo vynechané) vráti všetky jedinečné riadky alebo stĺpce z rozsahu alebo poľa

Poznámky: 

  • Pole môže byť riadok alebo stĺpec hodnôt alebo kombinácia riadkov a stĺpcov hodnôt. Vo vyššie uvedených príkladoch sú polia pre naše vzorce UNIQUE rozsah D2:D11 a D2:D17 v tomto poradí.

  • Funkcia UNIQUE vráti pole, ktorého hodnoty budú presahovať, ak pôjde o finálny výsledok vzorca. To znamená, že po stlačení klávesu ENTER Excel dynamicky vytvorí rozsah polí s vhodnou veľkosťou. Ak máte potrebné údaje v excelovej tabuľke a použijete štruktúrované odkazy, veľkosť poľa sa bude počas pridávania alebo odstraňovania údajov z rozsahu polí automaticky prispôsobovať. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku o správaní polí s presahujúcimi údajmi.

  • Excel obmedzil podporu pre dynamické polia medzi zošitmi a tento scenár je podporovaný, len keď sú otvorené oba zošity. Ak zatvoríte zdrojový zošit, všetky vzorce prepojených dynamických polí pri obnovení vrátia chybu #ODKAZ! .

Príklady

Príklad 1

Tento príklad používa funkcie SORT a UNIQUE spoločne na vrátenie jedinečného zoznamu názvov vo vzostupnom poradí.

Použitie funkcie UNIQUE s funkciou SORT na vrátenie zoznamu mien vo vzostupnom poradí

Príklad 2

Tento príklad má argument presne_raz nastavený na hodnotu TRUE a funkcie vráti iba zákazníkov, ktorý mali službu raz. Môže to byť užitočné, ak chcete identifikovať ľudí, ktorí sa nevrátili pre ďalšiu službu, aby ste ich mohli kontaktovať.

Použitie funkcie UNIQUE s argumentom výskyt_raz nastaveným na hodnotu true na vrátenie zoznamu mien, ktoré sa vyskytujú iba raz.

Príklad 3

Tento príklad používa ampersand (&) na zreťazenie priezviska a krstného mena do celého mena. Všimnite si, že vzorec odkazuje na celý rozsah mien v bunkách A2:A12 a B2:B12. Excel tak môže vrátiť pole všetkých názvov.

Použitie funkcie UNIQUE s viacerými rozsahmi na zreťazenie stĺpcov Krstné meno/Priezvisko na Celé meno.

Tipy: 

  • Ak formátujete rozsah mien ako excelovú tabuľku, vzorec sa automaticky aktualizuje pri pridávaní alebo odoberaní mien.

  • Ak chcete zoradiť zoznam mien, môžete pridať funkciu SORT: =SORT(UNIQUE(B2:B12&" "&A2:A12))

Príklad 4

Tento príklad porovnáva dva stĺpce a vráti medzi nimi iba jedinečné hodnoty.

Použitie funkcie UNIQUE na vrátenie zoznamu predajcov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

FILTER (funkcia)

RANDARRAY (funkcia)

SEQUENCE (funkcia)

SORT (funkcia)

SORTBY (funkcia)

Chyba #PRESAHOVANIE! v Exceli

Dynamické polia a správanie polí s presahujúcimi údajmi

Operátor implicitného prieniku: @

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×