Tu je niekoľko tipov na prípravu excelového tabuľkového hárka na hromadnú korešpondenciu. Zaistite nasledovné:

 • Názvy stĺpcov tabuľkového hárka sa zhodujú s názvami polí, ktoré chcete vložiť do hromadnej korešpondencie. Ak napríklad chcete v dokumente čitateľov osloviť menom, budete potrebovať samostatné stĺpce pre mená a priezviská.

 • Všetky údaje, ktoré sa majú zlúčiť, sa nachádzajú v prvom hárku vášho tabuľkového hárka.

 • Údajové položky s percentami, menami a poštovými smerovými číslami sú v tabuľkovom hárku správne formátované, aby Word dokázal správne prečítať ich hodnoty.

 • Tabuľkový hárok programu Excel, ktorý sa má použiť v hromadnej korešpondencii, je uložený v lokálnom počítači.

 • Všetky zmeny alebo doplnenia tabuľkového hárka boli vykonané pred jeho pripojením k dokumentu hromadnej korešpondencie v programe Word.

Poznámky: 

Pripojenie a upravenie poštového zoznamu

Pripojte sa k zdroju údajov. Viac informácií nájdete v téme Zdroje údajov, ktoré možno používať pre hromadnú korešpondenciu.

Úprava poštového zoznamu

 1. Vyberte položku Upraviť zoznam príjemcov.

  Snímka obrazovky s kartou Korešpondencia vo Worde zobrazujúca zvýraznený príkaz Upraviť zoznam príjemcov.

 2. V položke Príjemcovia hromadnej korešpondencie zrušte začiarknutie políčka vedľa mena každej osoby, ktorej pošta nemá byť doručená.

  Výber riadkov začiarknutím políčka

  Poznámka: Zoznam môžete aj zoradiť alebo filtrovať, čím sa uľahčí vyhľadávanie mien a adries. Ďalšie informácie nájdete v téme Zoradenie údajov pre hromadnú korešpondenciu alebo Filtrovanie údajov pre hromadnú korešpondenciu.

Vložiť môžete jedno alebo viacero polí hromadnej korešpondencie, ktoré prenesú informácie z tabuľkového hárka do vášho dokumentu.

Ak chcete vložiť zlučovacie polia na obálku, menovku, e-mailovú správu alebo list,

 1. prejdite na položky Korešpondencia > Blok pre adresu.

  Vložiť zlučovacie pole Blok pre adresu

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie bloku pre adresu.

 2. Ak chcete pridať riadok s pozdravom, vyberte položku Riadok s pozdravom.

  Snímka obrazovky s kartou Korešpondencia vo Worde zobrazujúca zvýraznený príkaz Riadok s pozdravom.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie riadka s pozdravom.

 3. Ak chcete pridať ďalšie zlučovacie polia, ako napríklad čísla faktúr, pozrite si tému Vloženie polí hromadnej korešpondencie.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položky Súbor > Uložiť.

Ak by ste chceli zistiť viac o možnostiach nastavenia e-mailových správ, pozrite si tému Hromadná e-mailová korešpondencia vo Worde.

Po vložení zlučovacích polí, ktoré ste vybrali, zobrazte ukážku výsledkov, aby ste sa uistili, že je obsah v poriadku. Potom môžete dokončiť proces vytvárania hromadnej korešpondencie.

 1. Prejdite na položku Korešpondencia > Ukážka výsledkov.

  Snímka obrazovky s kartou Korešpondencia vo Worde zobrazujúca skupinu Ukážka výsledkov.

 2. Výberom tlačidla Ďalší Tlačidlo Ďalší záznam na zobrazenie ukážky výsledkov hromadnej korešpondencie alebo Predchádzajúci Tlačidlo Predchádzajúci záznam na zobrazenie ukážky výsledkov hromadnej korešpondencie sa presúvajte záznamami v zdroji údajov a zobrazte, ako sa záznamy zobrazia v dokumente.

 3. Prejdite na položky Dokončiť a zlúčiť > Tlačiť dokumenty alebo Odoslať e-mailové správy.

  Snímka obrazovky s kartou Korešpondencia vo Worde zobrazujúca zvýraznený príkaz Dokončiť a zlúčiť spolu s možnosťami.

Dokument hromadnej korešpondencie zostane po uložení pripojený k zdroju údajov. Dokument hromadnej korešpondencie možno opätovne použiť na ďalšiu hromadnú poštu.

 • Otvorte dokument hromadnej korešpondencie a keď vás Word vyzve na zachovanie pripojenia, vyberte možnosť Áno.

Tu je niekoľko tipov na prípravu excelového tabuľkového hárka na hromadnú korešpondenciu. Zaistite nasledovné:

 • Názvy stĺpcov tabuľkového hárka sa zhodujú s názvami polí, ktoré chcete vložiť do hromadnej korešpondencie. Ak napríklad chcete v dokumente čitateľov osloviť menom, budete potrebovať samostatné stĺpce pre mená a priezviská.

 • Všetky údaje, ktoré sa majú zlúčiť, sa nachádzajú v prvom hárku vášho tabuľkového hárka.

 • Údajové položky s percentami, menami a poštovými smerovými číslami sú v tabuľkovom hárku správne formátované, aby Word dokázal správne prečítať ich hodnoty.

 • Tabuľkový hárok programu Excel, ktorý sa má použiť v hromadnej korešpondencii, je uložený v lokálnom počítači.

 • Všetky zmeny alebo doplnenia tabuľkového hárka boli vykonané pred jeho pripojením k dokumentu hromadnej korešpondencie v programe Word.

Ďalšie informácie nájdete v téme Príprava excelového zdroja údajov na hromadnú korešpondenciu vo Worde.

Pripojenie a upravenie poštového zoznamu

Pripojte sa k zdroju údajov. Viac informácií nájdete v téme Zdroje údajov, ktoré možno používať pre hromadnú korešpondenciu.

 1. Vyberte položku Upraviť zoznam príjemcov.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Hromadná korešpondencia: Upraviť príjemcov.

  Ďalšie informácie o zoraďovaní a filtrovaní nájdete v téme Zoradenie údajov pre hromadnú korešpondenciu alebo Filtrovanie údajov pre hromadnú korešpondenciu.

 2. Vyberte tlačidlo OK.

Vložiť môžete jedno alebo viacero polí hromadnej korešpondencie, ktoré prenesú informácie z tabuľkového hárka do vášho dokumentu.

 1. Prejdite na položky Korešpondencia > Vložiť zlučovacie pole.

 2. Pridajte požadované pole.

 3. V prípade potreby zopakujte kroky 1 a 2.

 4. Kliknite na položky Súbor > Uložiť.

Ak by ste chceli zistiť viac o možnostiach nastavenia e-mailových správ, pozrite si tému Hromadná e-mailová korešpondencia vo Worde.

Po vložení zlučovacích polí, ktoré ste vybrali, zobrazte ukážku výsledkov, aby ste sa uistili, že je obsah v poriadku. Potom môžete dokončiť proces vytvárania hromadnej korešpondencie.

 1. Prejdite na položku Korešpondencia > Ukážka výsledkov.

 2. Výberom tlačidla Ďalší alebo Predchádzajúci sa presúvajte záznamami v zdroji údajov a zobrazte, ako sa záznamy zobrazia v dokumente.

 3. Prejdite na položky Dokončiť a zlúčiť > Tlačiť dokumenty alebo Zlúčiť do e-mailu.

Dokument hromadnej korešpondencie zostane po uložení pripojený k zdroju údajov. Dokument hromadnej korešpondencie možno opätovne použiť na ďalšiu hromadnú poštu.

 • Otvorte dokument hromadnej korešpondencie a keď vás Word vyzve na zachovanie pripojenia, vyberte možnosť Áno.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×