Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Poznámka: Označenia verzií predstavujú verziu Excelu, v ktorej bola funkcia predstavená. Tieto funkcie nie sú k dispozícii v starších verziách. Značka verzie 2013 napríklad označuje, že táto funkcia je k dispozícii v Exceli 2013 a všetkých novších verziách.

Funkcia

Popis

Funkcia AND

Vráti hodnotu TRUE, ak majú všetky argumenty hodnotu TRUE

BYCOL (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Použije lambda pre každý stĺpec a vráti pole výsledkov

BYROW (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Použije lambda pre každý riadok a vráti pole výsledkov

Funkcia FALSE

Vráti logickú hodnotu FALSE

Funkcia IF

Určí logický test, ktorý sa má vykonať

Funkcia IFERROR

Vráti vami určenú hodnotu, ak výsledok výpočtu vzorca je nula, inak vráti výsledok získaný výpočtom vzorca

IFNA (funkcia)
Excel 2013

Vráti zadanú hodnotu, ak je výsledkom výrazu hodnota #NEDOSTUPNÝ, v opačnom prípade vráti výsledok výrazu

IFS (funkcia)
Excel 2016

Skontroluje, či je splnená minimálne jedna podmienka, a vráti hodnotu zodpovedajúcu prvej podmienke s výsledkom TRUE.

LAMBDA (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vytvorenie vlastných opätovne použiteľných funkcií a ich volanie podľa priateľského názvu

LET (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Priradí názvy k výsledkom výpočtov

MAKEARRAY (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti vypočítavané pole zadanej veľkosti riadka a stĺpca použitím funkcie LAMBDA

MAP (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Vráti pole vytvorené priradením každej hodnoty v poliach k novej hodnote použitím funkcie LAMBDA na vytvorenie novej hodnoty

Funkcia NOT

Zmení logiku argumentu

Funkcia OR

Vráti hodnotu TRUE, ak má ľubovoľný argument hodnotu TRUE

REDUCE (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Zredukuje pole na akumulované hodnoty použitím funkcie LAMBDA na každú hodnotu a vrátením celkovej hodnoty v akumulátore

SCAN (funkcia)
Tlačidlo Office 365

Naskenuje pole použitím funkcie LAMBDA na každú hodnotu a vráti pole, ktoré má každú medzihodnotu

SWITCH (funkcia)
Excel 2016

Vyhodnotí výraz vzhľadom k zoznamu hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou. Ak sa nenájde žiadna zhoda, vráti sa voliteľná predvolená hodnota.

Funkcia TRUE

Vráti logickú hodnotu TRUE

XOR (funkcia)
Excel 2013

Vráti logickú exkluzívnu spojku OR všetkých argumentov

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×