Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V systéme Windows Mobile 6.5 je možné nastaviť e-mail s protokolom Exchange ActiveSync. Po nastavení konta Exchange vo vašom zariadení získate prístup k e-mailu, kalendáru a kontaktom, ako aj možnosť ich synchronizácie. Ak chcete používať iba e-mail, môžete ho v systéme Windows Mobile 6.5 nastaviť cez protokol POP alebo IMAP.

Nastavenie e-mailu Exchange ActiveSync pre Windows Mobile 6.5

 1. Ťuknite na položky Spustiť > Správy > Nastavenie e-mailu.

 2. Zadajte e-mailovú adresu, heslo a ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Uistite sa, že je vybraté začiarkavacie políčko Automaticky získať nastavenie e-mailu z internetu a potom ťuknite na položku Ďalej.

 4. Mobilný telefón sa pokúsi automaticky získať nastavenia z internetu. Ak sa mu to nepodarí, ťuknite na tlačidlo Ďalej. V opačnom prípade pokračujte krokom 8.

 5. Pre položku Poskytovateľ e-mailových služieb vyberte možnosť Exchange server a dvakrát ťuknite na položku Ďalej.

 6. Zadajte e-mailovú adresu, napríklad marek@contoso.com, a ťuknite na tlačidlo Ďalej.

  Zadajte e-mailovú adresu, napríklad marek@contoso.com, a ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Do poľa Server zadajte názov servera a ťuknite na tlačidlo Ďalej. Ak sa pripájate k e-mailom v Microsoft 365, použite ako názov servera výraz outlook.office365.com. Ak nepoužívate Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie názvu servera Exchange ActiveSync.

  Do poľa Server zadajte názov servera a ťuknite na tlačidlo Ďalej. Ak sa pripájate k e-mailom v Microsoft 365, použite ako názov servera výraz partner.outlook.cn. Ak nepoužívate Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie názvu servera Exchange ActiveSync.

 8. Zadajte meno používateľa, heslo a ťuknite na tlačidlo Ďalej. Meno používateľa je vaša úplná e-mailová adresa.

 9. Vyberte začiarkavacie políčka pre typy položiek, ktoré chcete zobrazovať v zariadení, a potom ťuknite na položku Dokončiť.

 10. Ak sa v službe Exchange ActiveSync zobrazí výzva na uplatnenie politík pre váš telefón, ťuknite na položku OK. Politiky vám umožnia konfigurovať v mobilnom telefóne heslo a v prípade jeho straty alebo odcudzenia z telefónu vymazať všetky údaje pomocou vymazania vzdialeného zariadenia.

Potrebujete pomoc?

Ak váš e-mailový program nedokáže automaticky nájsť názov servera Exchange ActiveSync, budete ho musieť vyhľadať sami.

 • Ak sa pripájate k e-mailom v Microsoft 365, použite ako názov servera Exchange ActiveSync výraz outlook.office365.com.

 • Ak sa pripájate k poštovej schránke Exchange a nepoužívate službu Microsoft 365 alebo si nie ste istí, či používate službu Microsoft 365, vyhľadajte názov servera Exchange ActiveSync pomocou týchto krokov.

 1. Prihláste sa do svojho konta pomocou aplikácie Outlook Web App. Pomoc s prihlásením nájdete v téme Prihlásenie do Outlooku na webe.

 2. Ak sa pripájate k poštovej schránke Exchange, ale nepoužívate Microsoft 365, názov servera Exchange ActiveSync sa po prihlásení do Outlooku na webe bude nachádzať na paneli s adresou v prehliadači, nebude však obsahovať začiatočnú hodnotu https:// a koncovú /owa. Ak na prístup do Outlooku na webe používate napríklad adresu https://mail.contoso.com/owa, názov servera Exchange ActiveSync je mail.contoso.com.

 3. Ak sa vám pomocou informácií uvedených v tejto sekcii nedarí pripojiť k poštovej schránke, môžete sa pokúsiť použiť hodnotu názvu servera uvedenú v možnostiach aplikácie Outlook Web App.

  1. V aplikácii Outlook Web App kliknite na paneli s nástrojmi na položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Pošta > POP a IMAP.

   Poznámka: Túto hodnotu použijete na určenie názvu servera Exchange ActiveSync, hoci nenastavujete konto POP3.

  2. V časti Nastavenie protokolu POP si pozrite hodnotu položky Názov servera.

   Ak sa v časti Názov servera zobrazuje hodnota outlook.office365.com, ide o pracovné alebo školské kontoMicrosoft 365 a ako názov servera Exchange môžete použiť výraz outlook.office365.com.

   Ak sa v časti Názov servera nezobrazuje hodnota outlook.office365.com, môžete skúsiť použiť názov servera uvedený na stránke možností. Ak je názov servera napríklad mail.contoso.com, skúste ako názov servera Exchange použiť mail.contoso.com.

Ak váš e-mailový program nedokáže automaticky nájsť názov servera Exchange ActiveSync, budete ho musieť vyhľadať sami.

Ak sa pripájate k e-mailom v Microsoft 365, ako názov servera Exchange ActiveSync použite výraz partner.outlook.cn. Názov servera Exchange ActiveSync partner.outlook.cn sa môže použiť vtedy, ak používate najnovšiu verziu služieb Microsoft 365.

Ak nepoužívate Microsoft 365 alebo ak si nie ste istí, či používate najnovšiu verziu služieb Microsoft 365, podľa týchto krokov vyhľadajte názov servera Exchange ActiveSync. Názov servera Exchange ActiveSync určíte takto:

 1. Prihláste sa do svojho konta v aplikácii Outlook Web App.

 2. V aplikácii Outlook Web App kliknite na paneli s nástrojmi na položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Pošta > POP a IMAP.

  Poznámka: Túto hodnotu použijete na určenie názvu servera Exchange ActiveSync, hoci nenastavujete konto POP3.

 3. V časti Nastavenie protokolu POP si pozrite hodnotu položky Názov servera.

 4. Ak sa v časti Názov servera zobrazí hodnota partner.outlook.cn, vaše pracovné alebo školské konto používa najnovšiu verziu služieb Microsoft 365 a ako názov servera Exchange ActiveSync môžete použiť výraz partner.outlook.cn.

 5. Ak sa hodnota Názov servera zobrazí vo formáte podxxxxx.partner.outlook.cn, vaše konto pracovné alebo školské konto ešte nevyužíva najnovšiu verziu služieb Microsoft 365, preto môžete ako názov servera Exchange ActiveSync použiť m.partner.outlook.cn.

 6. Ak hodnota Názov servera obsahuje názov vašej organizácie, napríklad pop.contoso.cn, názov servera Exchange ActiveSync sa po prihlásení do Outlooku na webe bude nachádzať na paneli s adresou v prehliadači, nebude však obsahovať začiatočnú hodnotu https:// a koncovú /owa. Ak na prístup do Outlooku na webe používate napríklad adresu https://mail.contoso.com/owa, názov servera Exchange ActiveSync je mail.contoso.cn.

 1. Ťuknite na položky Spustiť > Správy > Nastavenie e-mailu.

 2. Zadajte e-mailovú adresu, heslo a ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky získať nastavenie e-mailu z internetu a potom ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyberte možnosť E-mail na Internetepre položku Poskytovateľ e-mailu a potom ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Zadajte meno, napríklad Marek Kováč, a ak chcete, zmeňte Zobrazovaný názov konta. Potom ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Zadajte server prichádzajúcej pošty. Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera IMAP alebo POP je outlook.office365.com. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie názvu servera POP alebo IMAP.

  Zadajte server prichádzajúcej pošty. Ak sa pripájate k e-mailu v Microsoft 365, názov servera IMAP alebo POP je partner.outlook.cn. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie názvu servera POP alebo IMAP.

 7. Vyberte Typ konta (POP3 alebo IMAP4) a potom ťuknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Zadajte meno používateľa, napríklad marek@contoso.com, a ťuknite na tlačidlo Ďalej. Heslo z kroku 2 by malo byť zadané automaticky.

  Zadajte meno používateľa, napríklad marek@contoso.com, a ťuknite na tlačidlo Ďalej. Heslo z kroku 2 by malo byť zadané automaticky.

 9. Zadajte názov servera odchádzajúcej pošty (SMTP). Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera SMTP je smtp.office365.com. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie názvu servera POP alebo IMAP.

  Zadajte názov servera odchádzajúcej pošty (SMTP). Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera SMTP je smtp.office365.cn. Ak nepoužívate služby Microsoft 365, pozrite si ďalej v tomto článku časť Vyhľadanie názvu servera POP alebo IMAP.

 10. Vyberte pole s názvom Server vyžaduje povolenie a uistite sa, že je začiarknuté políčko Použiť rovnaké meno používateľa a heslo pre odosielanie e-mailov.

 11. Vyberte, ako často má mobilný telefón kontrolovať nové správy. Ak chcete aby telefón nové správy nekontroloval nikdy, vyberte možnosť Manuálne.

 12. Ťuknite na položku Dokončiť.

Ak sa pripájate k e-mailu v službách Microsoft 365, názov servera IMAP a POP je outlook.office365.com a názov servera SMTP je smtp.office365.com.

Ak sa pripájate k e-mailom v Microsoft 365, názov servera IMAP a POP je partner.outlook.cn a názov servera SMTP je smtp.office365.cn. Tieto nastavenia môžete použiť v prípade, ak používate najnovšiu verziu služieb Microsoft 365.

Ak sa pripájate k poštovej schránke Exchange a nepoužívate služby Microsoft 365 alebo si nie ste istí, či používate služby Microsoft 365, nastavenia vyhľadajte pomocou týchto krokov.

 1. Prihláste sa do svojho konta pomocou aplikácie Outlook Web App. Pomoc s prihlásením nájdete v téme Prihlásenie do Outlooku na webe.

  Prihláste sa do svojho konta v aplikácii Outlook Web App.

 2. V Outlooku na webe kliknite na paneli s nástrojmi na položky Nastavenie Ikona Nastavenia > Možnosti > Konto > Moje konto > Nastavenia prístupu pre protokoly POP alebo IMAP.

 3. Názvy serverov POP3, IMAP4 a SMTP a ďalšie nastavenia, ktoré možno bude potrebné zadať, sú uvedené na stránke Nastavenia prístupu pre protokoly POP a IMAP v časti Nastavenie protokolu POP alebo Nastavenie protokolu IMAP a Nastavenie protokolu SMTP.

Čo ešte treba vedieť?

 • Ak máte typ e-mailového konta, ktorý vyžaduje registráciu, musíte ho zaregistrovať pri prvom prihlásení do aplikácie Outlook Web App. Pripojenie k e-mailovému kontu prostredníctvom mobilného telefónu nebude úspešné, ak ste svoje konto nezaregistrovali cez aplikáciu Outlook Web App. Po prihlásení do konta sa odhláste. Potom sa pokúste pripojiť pomocou mobilného telefónu.

 • Ak sa zobrazí výzva na vytvorenie prístupového kódu a prístupový kód nevytvoríte, nebudete môcť odosielať a prijímať e-maily.

 • Ak neprijmete politiky odoslané do vášho mobilného telefónu, nebudete môcť získať prístup k svojim informáciám prostredníctvom mobilného telefónu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×