Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe
Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Používajte PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na prezentovanie prezentácie v zobrazení pre prezentátoraalebo v zobrazení prezentácie. Na najlepšie využitie všetkých možností prezentácie odporúčame použiť zobrazenie pre prezentujúceho. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

V zobrazení prezentácie sa zobrazenie pre prezentujúceho automaticky spustí po pripojení druhej obrazovky. V zobrazení pre prezentujúceho môžete počas prezentácie pracovať aj so svojimi poznámkami, pričom publikum vidí iba vaše snímky.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na zobrazenie prezentácie PowerPoint publiku, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si časť Prezentovanie prezentácií.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5.

  Po pripojení druhej obrazovky sa zobrazenie pre prezentujúceho spustí automaticky. Ak pracujete na jednom monitore, zobrazenie pre prezentujúce môžete prepnúť počas prezentovania stlačením kombinácie klávesov Shift + F10, R alebo Ponuka a potom kláves R.

 3. Ak chcete prechádzať medzi snímkami, vykonajte nasledovné kroky:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves Page down.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves Page up.

  • Ak chcete prejsť na určitú snímku, zadajte číslo snímky a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 alebo kláves s ponukami. Ak chcete prechádzať možnosťami ponuky, stlačte kláves so šípkou nadol. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie v zobrazení pre prezentátora

V zobrazení pre prezentátoramôžete použiť tieto klávesové skratky, ktoré vám pomôžu prezentovať PowerPoint prezentácii:

Požadovaná akcia

Klávesy

Prečítajte si nasledujúci riadok poznámok.

Alt + A

Prečítajte si predchádzajúci riadok poznámok.

Alt + Z

Prečítajte si uplynutý čas (časovač sa spustí hneď po spustení zobrazenia pre prezentátora).

Alt + W

Prečítajte si ďalší krok (napríklad nasledujúcu snímku, nasledujúcu animáciu alebo koniec prezentácie).

Alt + Q

Zavrite zobrazenie pre prezentátora.

Esc

Zobrazenie čiernej obrazovky

 1. Ak chcete prezentáciu pozastaviť a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku, stlačte kláves B.

 2. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a znova zobraziť snímky, stlačte kláves Esc.

Tip: Ak chcete namiesto čiernej obrazovky zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak chcete snímky zobraziť, znova stlačte kláves W.

Pozrite tiež

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte PowerPoint s klávesnicou a VoiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na prezentovanie v zobrazení Prezentácia alebo v zobrazení pre prezentátora. V zobrazení Prezentácia sa prezentácia zobrazí na obrazovke počítača rovnakým spôsobom, ako ju uvidí publikum. V Zobrazení pre prezentujúceho môžete mať prezentáciu s poznámkami lektora na jednej obrazovke, pričom publikum uvidí snímky bez poznámok na inej obrazovke.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na zobrazenie prezentácie PowerPoint publiku, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si časť Prezentovanie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Ak chcete spustiť prezentáciu, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete spustiť prezentáciu od prvej snímky, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + Return.

  • Ak chcete prezentáciu spustiť od aktuálnej snímky, stlačte kombináciu klávesov Command + Return.

 3. Ak chcete prechádzať medzi snímkami, vykonajte nasledovné kroky:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves so šípkou doprava alebo kláves so šípkou nadol alebo medzerník.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves so šípkou doľava alebo nahor alebo kláves Delete.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Prezentovanie na dvoch obrazovkách pomocou zobrazenia pre prezentátora

Ak používate dve obrazovky a zobrazenie pre prezentátora, môžete spustiť ďalšie programy a mať prístup k poznámkam lektora na jednej obrazovke, zatiaľ čo publikum uvidí snímky na druhej obrazovke.

 1. Skontrolujte, či počítač podporuje viacero monitorov, a druhý monitor alebo počítač je pripojený k počítaču.

 2. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 3. Ak už nezdieľate obrazovku, stlačte kombináciu klávesov Command + F2 v počítači, v ktorom chcete zobraziť prezentáciu.

 4. V počítači stlačte kombináciu klávesov Option + Return a spustite prezentovanie v zobrazení pre prezentátora.

  Vaše poznámky lektora a snímky sú k dispozícii na vašej obrazovke, zatiaľ čo iná obrazovka zobrazuje iba prezentáciu.

  Tip: Ak sa poznámky lektora zobrazia na nesprávnej obrazovke, môžete zobrazenia vymeniť. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položkya zadajte tlačidlo Vymeniť zobrazenia. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník toto tlačidlo vyberiete a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zobrazenia vymeníte. Zameranie zostane na tlačidle. Ak chcete prejsť z tlačidla, stlačte kláves so šípkou doprava.

 5. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 6. Ak sa chcete presunúť do sekcie poznámok prezentátora, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa neozve: "Notes Pane, layout area." (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.) Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol vyberte a funkcia VoiceOver prečíta poznámky. Ak chcete opustiť tablu s poznámkami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

 7. Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte kláves Esc.

Zobrazenie čiernej obrazovky

 1. Ak chcete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku počas prezentovania, stlačte kláves B.

 2. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a zobraziť snímky, znova stlačte kláves B.

Tip: Ak chcete namiesto čiernej obrazovky zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak chcete snímky zobraziť, znova stlačte kláves W.

Pozrite tiež

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Snímkami PowerPoint prezentácii môžete prechádzať pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre iOS. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ako skryť prezentáciu použitím čiernej snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete spustiť prezentáciu zo snímky, na ktorú je aktuálne zameranie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Start slide show from this slide, button" (Spustiť prezentáciu od tejto snímky, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete spustiť prezentáciu od prvej snímky prezentácie, ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, ťahajte doprava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozzve sa názov aktuálne vybratej karty. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Slide show, tab, " (Prezentácia, karta), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Play slide show from start" (Prehrať prezentáciu od začiatku), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie snímkami

 1. V prezentácii vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

 2. Keď sa budete nachádzať na snímke, funkcia VoiceOver prečíta číslo a nadpis snímky. Ak chcete čítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúce textové pole a funkcia VoiceOver prečíta jeho obsah.

 3. Keď sa ozzve "End of slide show" (Koniec prezentácie), nie sú k dispozícii žiadne ďalšie snímky na zobrazenie. Ak chcete prezentáciu ukončiť, tromi prstami potiahnite doľava.

  Ak chcete prezentáciu skončiť okamžite pred dosiahnutím konca prezentácie, potiahnutím tromi prstami nadol zobrazte panel s nástrojmi. Potom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "End slide show, button" (Ukončiť prezentáciu, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Skrytie prezentácie

 1. V prezentácii potiahnite tromi prstami nadol a zobrazí sa panel s nástrojmi.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Slide show black, button" (Čierna prezentácia, tlačidlo), a dvojitým ťuknutím prezentáciu skryte. Zameranie zostane na tlačidle.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky. Ak ste presunuli zameranie z tlačidla, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Slide show normal, button" (Normálna prezentácia, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Snímkami prezentácie v programe PowerPoint pre Android môžete prechádzať pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky pre Android. Zistite, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ako skryť prezentáciu použitím čiernej snímky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

Prezentáciu môžete spustiť v zobrazení na úpravy alebo v zobrazení na čítanie. 

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: "Present button" (Tlačidlo Prezentovať). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Prechádzanie snímkami

 1. Počas prezentovania prezentácie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, dvoma prstami potiahnite doľava.

  • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, potiahnite dvoma prstami doprava.

 2. Keď sa budete nachádzať na snímke, funkcia TalkBack prečíta číslo a nadpis snímky. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na ďalší prvok a funckia Talkback prečíta jeho obsah. TalkBack oznámi textový prvok ako "Content placeholder" (Zástupný objekt obsahu) nasledovaný textom vo vnútri zástupného objektu.

 3. Keď sa ozzve "End of show button" (Tlačidlo Ukončiť prezentáciu), nachádzate sa na poslednej snímke v prezentácii. Ak chcete prezentáciu ukončiť, dvoma prstami potiahnite doľava.

Skrytie prezentácie

Môžete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku.

 1. Počas prezentovania prezentácie potiahnutím tromi prstami nahor zobrazte panel s nástrojmi prezentácie.

 2. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Off, blank screen, switch" (Vypnuté, prázdna obrazovka, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On“ (Zapnuté).

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky. Ozve sa: „Off“ (Vypnuté). Ak ste presunuli zameranie z tlačidla prázdnej obrazovky, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "On, blank screen, switch" (Na prázdnej obrazovke, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Použite PowerPoint pre web klávesnice a obrazovky na prezentovanie prezentácie publiku. Testovali sme ju s Moderátorom v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako spustiť a ukončiť prezentáciu, prechádzať jej snímkami a ukončiť ju.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na zobrazenie prezentácie PowerPoint publiku, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si časť Prezentovanie prezentácie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Moderátora, vypnite režim skenovania Moderátora. Stlačením kombinácie klávesov SR + medzerník prepnite alebo zapnite režim skenovania.

 • Pri používaníPowerPoint pre web s čítačkou obrazovky použite režim zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 zapnite alebo vypnite zobrazenie na celú obrazovku.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

Spustenie prezentácie

 1. Ak chcete presunúť zameranie na kartu Prezentácia, stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom, S.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prezentáciu spustiť od prvej snímky, stlačte kláves B.

  • Ak chcete prezentáciu spustiť od aktuálnej snímky, stlačte kláves C.

 3. Prezentácia sa spustí. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×