Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na uloženie prezentácie pracovnej plochy na lokálnu jednotku (napríklad na prenosný počítač), do sieťového umiestnenia, na CD alebo DVD disk či USB kľúč. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru alebo v staršej verzii PowerPoint.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na uloženie PowerPoint prezentácie, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si téme PowerPoint alebo Uloženie PowerPoint ako PDF súborov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Pri pomenovaní a uložení súboru prezentácie pomocou predvoleného typu súboru, ktorý je PowerPoint prezentácie (*.pptx).

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako a prehľadávať svoje jednotky a priečinky, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O. Ozve sa hlásenie „Save As dialog.“ (Dialógové okno Uložiť ako.)

 2. Ak chcete prejsť do zoznamu jednotiek a priečinkov, stláčaním klávesu Tab sa presúvajte v dialógovom okne, kým sa neozve moderátor, počet dostupných návrhov a "stromové zobrazenie, rýchly prístup". V JAWS a NVDA sa ozzve: "Tree view" (Stromové zobrazenie).

 3. Ak chcete vyhľadať jednotku alebo priečinok, kam chcete prezentáciu uložiť, stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor sa presúvajte v zozname.

 4. Priečinok alebo jednotku vyberiete stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete presunúť zameranie na priečinky a súbory v rámci vybratej jednotky a priečinka, stlačte kláves Tab.

 6. Ak chcete prehľadávať obsah vybratého umiestnenia, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Stlačením klávesu Enter otvoríte priečinok.

 7. Po výbere umiestnenia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "File name" (Názov súboru).

 8. Ak chcete prezentáciu uložiť, zadajte požadovaný názov súboru a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Ak chcete uložiť zmeny vykonané v súbore, ktorý je už uložený na správnom mieste pod názvom, ako ste určili, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Pri ukladaní prezentácie si môžete vybrať z množstva formátov súboru. Postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru. Postup nájdete v článku Uloženie súboru prezentácie.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save as type" (Uložiť vo formáte) a potom predvolený formát súboru.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom formátov súborov, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom poli Uložiť vo formáte, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Formát súboru vyberiete stlačením klávesu Enter.

  Tip: Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny názov formátu súboru, zadajte prvé písmeno názvu. Opakovaným zadávaním napríklad písmena O sa presúvate zoznamom všetkých formátov súborov začínajúcich na písmeno O (Office – motív, Outline/RTF, prezentácia vo formáte OpenDocument).

 5. Ak chcete uložiť súbor vo vybratom formáte súborov, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súboru vo formáte PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) nájdete v článku Uloženie alebo konvertovanie do formátu PDF alebo XPS v počítačovej Project PC.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPoint

PowerPoint používa formát súboru založený na .pptx XML, ktorý bol zavedený vo vydaní z Office 2007. Pomocou tohto formátu možno súbory otvoriť v starších verziách balíka PowerPoint vrátane verzií PowerPoint 2010 a PowerPoint 2007 bez špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti Formáty Open XML a prípony súborov.

Ak chcete uložiť prezentáciu vo formáte kompatibilnom so staršou verziou balíka PowerPoint:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nepresunete na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte. Predvolený typ súboru jePowerPointprezentácia (*.pptx).

  Tip: Po otvorení dialógového okna Uložiť ako sa zameranie presunie na pole Názov súboru. Ak sa už súbor na želanom umiestnení, stláčajte kláves Tab, kým sa nepresunete na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte.

 4. Ak sa chcete rýchlo presunúť na rôzne PowerPoint súborov, opakovane stláčajte kláves P.

 5. Keď sa ozzve "PowerPoint 97 to 2003 Presentation" (Prezentácia 97 až 2003), vyberie sa tento formát súboru.

 6. Ak chcete uložiť súbor v staršej verzii programu PowerPoint, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie prezentácie zo šablóny s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmavanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte PowerPoint s klávesnicou a VoiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na ukladanie prezentácií v Macu alebo sieťovom umiestnení. Prezentáciu môžete tiež uložiť v inom formáte súboru alebo ju uložiť v staršej PowerPoint.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na uloženie PowerPoint prezentácie, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si téme Uloženie súboru Office pre Mac alebo Uloženie PowerPoint ako PDF súborov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru a PowerPoint prezentáciu (*.pptx). Súbor môžete uložiť do Macu alebo do online umiestnenia, ako je napríklad OneDrive. OneDrive je k dispozícii hneď, ako sa prihlásite a začnete používaťPowerPoint.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Ozzve sa: "Save As, in dialog" (Uložiť ako, dialógové okno).

 2. Zadajte názov súboru prezentácie. Ak sa rozhodnete nezadať názov súboru na tomto mieste, použije sa predvolený názov.

 3. Miesto, kam chcete súbor uložiť, vyberiete prostredníctvom niektorého z týchto krokov:

  Poznámka: Dialógové okno navrhuje to umiestnenie, kam ste uložili svoje PowerPoint prezentácie predtým, v Macu alebo v online umiestnení.

  • Ak chcete vybrať umiestnenie v Macu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "On my Mac, button" (V Macu, tlačidlo), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne miesto uloženia a "Where, pop-up button" (Kde, kontextové tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam priečinkov.

   Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Budete počuť názvy možností, ktoré sú v zozname. Jednotku alebo priečinok vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete dokument uložiť do online umiestnenia, ako je napríklad OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Online locations button" (Tlačidlo Online umiestnenia). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

   Ak chcete pridať nové online umiestnenie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Show more options, collapsed" (Zobraziť ďalšie možnosti, zbalené), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Add a place button" (Tlačidlo Pridať miesto), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve umiestnenie, ktoré chcete pridať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Potom postupujte podľa pokynov, ako ich čítačka obrazovky oznámi.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie súboru prezentácie v niekoľkých rôznych formátoch súboru. Uložte súbor vo formáte PDF, ak chcete napríklad odoslať snímky v e-maile ako podklady pre publikum. Môžete tiež uložiť súbor vo formáte ODP a zdieľať prezentácie vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Ozzve sa: "Save As, in dialog" (Uložiť ako, dialógové okno).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálny formát súboru a za ním "File format, pop-up button" (Formát súboru, kontextové tlačidlo). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve formát súboru, ktorý chcete vybrať, napríklad PDF alebo OpenDocument Presentation, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, default, button" (Uložiť, predvolené, tlačidlo) alebo "Export, default, button" (Exportovať, predvolené, tlačidlo), v závislosti od toho, ktorý formát súboru ste vybrali, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPoint

Svoje súbory vo PowerPoint môžete uložiť vo formáte, ktorý možno otvoriť v starších verziách PowerPoint bez špeciálnych doplnkov. Ďalšie informácie nájdete v časti Formáty Open XML a prípony súborov.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Ozzve sa: "Save As, in dialog" (Uložiť ako, dialógové okno).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálny formát súboru a za ním "File format, pop-up button" (Formát súboru, kontextové tlačidlo). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "PowerPoint 97-2003 Presentation" (Prezentácia vo PowerPoint 97-2003), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, default, button" (Uložiť, predvolené, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte PowerPoint VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS, na ukladanie prezentácií vo iPhone alebo OneDrive. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru a PowerPoint prezentáciu (*.pptx).

 1. V prezentácii ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je na textovom poli Názov.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte klávesnicu na obrazovke a zadajte názov súboru. Ak chcete klávesnicu opustiť, posuňte sa jedným prstom do pravého dolného rohu klávesnice na obrazovke, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete vybrať miesto uloženia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "Documents,OneDrive " or "On my iPhone" (Na mojom mieste), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa uloží vo .pptx formáte a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Prezentáciu môžete uložiť vo formáte ODP s cieľom zdieľať ju v rôznych aplikáciách a na rozličných platformách, alebo vo formáte PDF na zdieľanie prezentácie a zabezpečenie neporušenia obsahu a formátovania prezentácie.

 1. V prezentácii ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Export button" (Tlačidlo Exportovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je na formáte ODP a ozzve sa: "OpenDocument Presentation, star ODP" (Prezentácia vo formáte OpenDocument, hviezdička ODP).

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu ODP, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete exportovať prezentáciu do formátu PDF, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "PDF, star PDF" (PDF, hviezdička PDF), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Exportovať so zameraním na textové pole Názov. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte klávesnicu na obrazovke a zadajte názov súboru. Ak chcete klávesnicu opustiť, posuňte sa jedným prstom do pravého dolného rohu klávesnice na obrazovke, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "Documents,OneDrive " or "On my iPhone" (V mojom mene), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vyberte.

  Tip: Môžete tak rýchlo vyhľadať priečinky používané v minulosti. Ak chcete prejsť do zoznamu umiestnení, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: "Storage, back button" (Ukladací priestor, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Export button" (Tlačidlo Exportovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa exportuje do formátu .odp alebo .pdf a zameranie sa presunie na prezentáciu.

  Poznámka: Ak sa zobrazí oznámenie Povoliť konverziu súboru online?, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow" (Povoliť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

V PowerPoint pre Android môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android ukladať prezentácie do telefónu alebo OneDrive. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru, PowerPoint Presentation (*.pptx) do preferovaného ukladacieho priestoru s požadovaným názvom. PowerPoint pre Android sa pri práci s predvoleným názvom a formátom súboru prezentácia ukladá automaticky.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "More options menu" (Ponuka Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Menu" (Ponuka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.
    

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa stránka Uložiť ako so zameraním na textové pole s názvom súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru. Ak chcete klávesnicu zavrieť, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 4. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "OneDrive " alebo "This device, presentations" (Toto zariadenie, prezentácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prstom doľava prehľadávajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinok.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa uloží vo .pptx formáte a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Prezentáciu môžete uložiť vo formáte ODP a zdieľať tak prezentáciu vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "More options menu" (Ponuka Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Menu" (Ponuka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.
    

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve "Export this file to ODP" (Exportovať tento súbor do ODP), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa stránka Exportovať so zameraním na textové pole s názvom súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru. Ak chcete klávesnicu zavrieť, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "OneDrive " alebo "This device, presentations" (Toto zariadenie, prezentácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prstom doľava prehľadávajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Export button" (Tlačidlo Exportovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak sa ozzve "Allow online file conversion" (Povoliť online konverziu súboru), ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow" (Povoliť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa exportuje do formátu ODP a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte PowerPoint pre web klávesnicou a čítačkou obrazovky na uloženie prezentácie s novým názvom OneDrive alebo stiahnutie kópie prezentácie do lokálneho zariadenia. Testovali sme ju s Moderátorom v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Ozdobná ikona potrebujete pokyny na uloženie PowerPoint prezentácie, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si téme Uloženie kópie prezentácie pomocou PowerPoint pre web alebo Uloženie PowerPoint prezentácií ako PDF súborov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint pre web používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint pre web.

 • Ak používate PowerPoint pre web s čítačkou obrazovky, prepnite na režim zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 prepnite režim zobrazenia na celú obrazovku do režimu na celú obrazovku a vypnite ho.

Obsah tohto článku

Premenovanie prezentácie

PowerPoint pre web uloží prezentáciu automaticky, OneDrive pod všeobecným názvom, ako je napríklad Presentation1.pptx. Tento všeobecný názov môžete zmeniť na názov, ktorý chcete.

 1. V zobrazení Úpravy stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom, F, A, R. Otvorí sa dialógové okno Uložiť a zameranie bude na textovom poli Názov súboru.

 2. Zadajte nový názov prezentácie a stlačte kláves Enter. Prezentácia sa uloží OneDrive pod novým názvom.

Stiahnutie kópie prezentácie do zariadenia

PowerPoint pre web prezentáciu automaticky ukladá do OneDrive počas práce. Môžete si stiahnuť a uložiť kópiu prezentácie do svojho lokálneho zariadenia. Ak upravíte lokálnu kópiu, pôvodná prezentácia OneDrive nebude aktualizovaná.

Na stiahnutie kópie prezentácie nemusíte mať povolenia na úpravy.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Windows kláves s logom, F, A, C. Ozzve sa: "Your presentation is ready, Download button" (Prezentácia je pripravená, tlačidlo Stiahnuť). Zameranie sa nachádza na tlačidle Stiahnuť.

 2. Stlačte kláves Enter. Súbor sa stiahne do priečinka Stiahnuté súbory v počítači.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na preskúmanie a navigáciu PowerPoint

Čo je nové v Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×