Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Ukladanie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, napríklad Windows Narrator, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte PowerPoint s klávesnicou a čítačkou obrazovky na uloženie prezentácie v počítači na lokálnu jednotku (napríklad prenosný počítač), sieťové umiestnenie, CD disk, DVD disk alebo usb kľúč. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru alebo v staršej verzii PowerPoint.

Ozdobná ikona. Potrebujete pokyny na uloženie prezentácie PowerPoint, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Uloženie v PowerPointe alebo uloženie powerpointových prezentácií vo formáte PDF súborov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Pomocou týchto krokov pomenujte a uložte súbor prezentácie pomocou predvoleného typu súboru, ktorým je PowerPoint prezentácia (*.pptx).

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako a prehľadávať svoje jednotky a priečinky, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O. Ozve sa hlásenie „Save As dialog.“ (Dialógové okno Uložiť ako.)

 2. Ak chcete prejsť na zoznam jednotiek a priečinkov, stláčaním klávesu Tab sa presúvajte v dialógovom okne, kým sa spolu s Moderátorom neozve počet dostupných návrhov a "Tree view, quick access" (Stromové zobrazenie, rýchly prístup). V jaws a NVDA sa ozve: "Tree view" (Stromové zobrazenie).

 3. Ak chcete nájsť jednotku alebo priečinok, kam chcete prezentáciu uložiť, prechádzajte zoznamom stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor.

 4. Priečinok alebo jednotku vyberiete stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete presunúť zameranie na priečinky a súbory v rámci vybratej jednotky a priečinka, stlačte kláves Tab.

 6. Ak chcete prehľadávať obsah vybratého umiestnenia, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor. Stlačením klávesu Enter otvoríte priečinok.

 7. Po výbere požadovaného umiestnenia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "File name" (Názov súboru).

 8. Ak chcete prezentáciu uložiť, zadajte požadovaný názov súboru a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Ak chcete uložiť zmeny vykonané v súbore, ktorý je už uložený na správnom mieste pod názvom, ako ste určili, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Pri ukladaní prezentácie si môžete vybrať z množstva formátov súboru. Postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru. Postup nájdete v článku Uloženie súboru prezentácie.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save as type" (Uložiť vo formáte) a potom predvolený formát súboru.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom formátov súborov, ktoré sú k dispozícii v rozbaľovacom poli Uložiť vo formáte , stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Formát súboru vyberiete stlačením klávesu Enter.

  Tip: Ak chcete rýchlo prejsť na konkrétny názov formátu súboru, zadajte prvé písmeno názvu. Opakovaným zadávaním napríklad písmena O sa presúvate zoznamom všetkých formátov súborov začínajúcich na písmeno O (Office – motív, Outline/RTF, prezentácia vo formáte OpenDocument).

 5. Ak chcete uložiť súbor vo vybratom formáte súborov, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Uložiť ako sa zatvorí.

Poznámka: Ďalšie informácie o ukladaní súboru vo formáte PDF (.pdf) alebo XPS (.xps) nájdete v téme Uloženie alebo konvertovanie do formátu PDF alebo XPS v počítačových aplikáciách balíka Office.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPoint

PowerPoint používa formát súboru .pptx založený na formáte XML, ktorý bol predstavený vo vydaní balíka Office 2007. V tomto formáte je možné súbory otvoriť v starších verziách PowerPoint vrátane PowerPoint 2010 a PowerPoint 2007 bez špeciálnych doplnkov alebo straty funkčnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov.

Ak chcete prezentáciu uložiť vo formáte kompatibilnom so staršou verziou PowerPoint, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A a potom kláves O.

 2. Ak je to potrebné, prejdite na umiestnenie a názov súboru.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte . Predvolený typ súboru je PowerPoint Prezentácia (*.pptx).

  Tip: Po otvorení dialógového okna Uložiť ako sa zameranie presunie na pole Názov súboru. Ak sa súbor už nachádza v požadovanom umiestnení, stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na rozbaľovacie pole Uložiť vo formáte .

 4. Ak chcete rýchlo prejsť na rôzne formáty súborov PowerPoint, opakovane stláčajte kláves P.

 5. Keď sa ozve "PowerPoint 97 to 2003 Presentation" (Prezentácia PowerPoint 97 až 2003), vyberie sa daný formát súboru.

 6. Ak chcete súbor uložiť v staršej verzii PowerPoint, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie prezentácie zo šablóny s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte PowerPoint s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, na ukladanie prezentácií v Macu alebo do sieťového umiestnenia. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru alebo v staršej verzii PowerPoint.

Ozdobná ikona. Potrebujete pokyny na uloženie prezentácie PowerPoint, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Uloženie súboru v balíku Office pre Mac alebo uloženie powerpointových prezentácií vo formáte PDF súborov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru PowerPoint Prezentácia (*.pptx). Uloženie môžete vykonať v Macu alebo v online umiestnení, ako je napríklad OneDrive. OneDrive je k dispozícii hneď po prihlásení a začatí používaniaPowerPoint.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: "Save As, in dialog" (Uložiť ako, v dialógovom okne).

 2. Zadajte názov súboru prezentácie. Ak sa rozhodnete nezadať názov súboru na tomto mieste, použije sa predvolený názov.

 3. Miesto, kam chcete súbor uložiť, vyberiete prostredníctvom niektorého z týchto krokov:

  Poznámka: V dialógovom okne sa zobrazí rovnaké umiestnenie, kam ste uložili svoje PowerPoint prezentácie predtým, v Macu alebo v online umiestnení.

  • Ak chcete vybrať umiestnenie v Macu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "On my Mac, button" (V macu, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne miesto uloženia a potom "Where, pop-up button" (Kde, kontextové tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam priečinkov.

   Ak sa chcete presunúť v zozname, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Budete počuť názvy možností, ktoré sú v zozname. Jednotku alebo priečinok vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete súbor uložiť do online umiestnenia, ako je napríklad OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: "Online locations button" (Tlačidlo Online umiestnenia). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

   Ak chcete pridať nové online umiestnenie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Show more options, collapsed" (Zobraziť ďalšie možnosti, zbalené), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Add a place button" (Tlačidlo Pridať miesto), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve umiestnenie, ktoré chcete pridať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Potom postupujte podľa pokynov, ako ich čítačka obrazovky oznámi.

   Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, button" (Uložiť, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie súboru prezentácie v niekoľkých rôznych formátoch súboru. Uložte súbor vo formáte PDF, ak chcete napríklad odoslať snímky v e-maile ako podklady pre publikum. Môžete tiež uložiť súbor vo formáte ODP a zdieľať prezentácie vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: "Save As, in dialog" (Uložiť ako, v dialógovom okne).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálny formát súboru a za ním "File format, pop-up button" (Formát súboru, kontextové tlačidlo). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve formát súboru, ktorý chcete vybrať, napríklad PDF alebo OpenDocument Presentation, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, default, button" (Uložiť, predvolené, tlačidlo) alebo "Export, default, button" (Exportovať, predvolené, tlačidlo), v závislosti od toho, ktorý formát súboru ste vybrali, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPoint

Súbory PowerPoint môžete uložiť vo formáte, ktorý je možné otvoriť v starších verziách PowerPoint bez špeciálnych doplnkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty Open XML a prípony súborov.

 1. Ak chcete uložiť súbor prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S. Ozve sa: "Save As, in dialog" (Uložiť ako, v dialógovom okne).

 2. Zadajte názov súboru a vyberte umiestnenie, kam ho chcete uložiť, podľa pokynov v časti Uloženie súboru prezentácie v predvolenom formáte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálny formát súboru a za ním "File format, pop-up button" (Formát súboru, kontextové tlačidlo). Zoznam formátov súboru otvoríte, ak stlačíte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: "PowerPoint 97-2003 Presentation" (Prezentácia 97-2003), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Save, default, button" (Uložiť, predvolené, tlačidlo), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Na ukladanie prezentácií v iPhone alebo OneDrive použite PowerPoint s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme iOS. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru PowerPoint Prezentácia (*.pptx).

 1. V prezentácii ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa nachádza na textovom poli Názov .

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte klávesnicu na obrazovke a zadajte názov súboru. Ak chcete klávesnicu ukončiť, potiahnite jedným prstom v pravom dolnom rohu klávesnice na obrazovke, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete vybrať miesto uloženia, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "Documents,OneDrive " (Dokumenty,OneDrive ) alebo "On my iPhone" (V mojom iPhone), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Save button" (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa uloží vo formáte .pptx a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Prezentáciu môžete uložiť vo formáte ODP s cieľom zdieľať ju v rôznych aplikáciách a na rozličných platformách, alebo vo formáte PDF na zdieľanie prezentácie a zabezpečenie neporušenia obsahu a formátovania prezentácie.

 1. V prezentácii ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "More options, button" (Ďalšie možnosti, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Export button" (Tlačidlo Exportovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je na formáte ODP a ozve sa: "OpenDocument Presentation, star ODP" (Prezentácia vo formáte OpenDocument, hviezda ODP).

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete prezentáciu exportovať do formátu ODP, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete prezentáciu exportovať do formátu PDF, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "PDF, star PDF" (PDF, hviezdička PDF), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa ponuka Export so zameraním na textové pole Názov . Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte klávesnicu na obrazovke a zadajte názov súboru. Ak chcete klávesnicu ukončiť, potiahnite jedným prstom v pravom dolnom rohu klávesnice na obrazovke, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "Documents,OneDrive " (Dokumenty,OneDrive ) alebo "On my iPhone" (V mojom iPhone), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

  Tip: Môžete tak rýchlo vyhľadať priečinky používané v minulosti. Ak chcete prejsť do zoznamu umiestnení, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: "Storage, back button" (Ukladací priestor, tlačidlo Späť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Export button" (Tlačidlo Exportovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa exportuje do formátu .odp alebo .pdf a zameranie sa presunie na prezentáciu.

  Poznámka: Ak sa zobrazí oznámenie Povoliť online konverziu súboru?, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow" (Povoliť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte PowerPoint pre Android s aplikáciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v Androide, na ukladanie prezentácií v telefóne alebo OneDrive. Prezentáciu môžete uložiť aj v inom formáte súboru.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Uloženie súboru prezentácie

Uložte prezentáciu v predvolenom formáte súboru PowerPoint Prezentácia (*.pptx) v preferovanom ukladacom priestore s požadovaným názvom. PowerPoint pre Android automaticky ukladá prezentáciu pri práci s predvoleným názvom a formátom súboru.

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "More options menu" (Ponuka Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Menu" (Ponuka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.
    

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save as button“ (Tlačidlo Uložiť ako), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa stránka Uložiť ako so zameraním na textové pole s názvom súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru. Ak chcete zavrieť klávesnicu, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 4. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "OneDrive " alebo "This device, presentations" (Toto zariadenie, prezentácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prstom doľava prehľadávajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinok.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezentácia sa uloží vo formáte .pptx a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Súbor prezentácie môžete uložiť vo formáte ODP a zdieľať tak prezentáciu vo viacerých aplikáciách a platformách.

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V zobrazení na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "More options menu" (Ponuka Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • V zobrazení na čítanie ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Menu" (Ponuka), a dvakrát ťuknite na obrazovku.
    

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Export this file to ODP" (Exportovať tento súbor do ODP), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa stránka exportu so zameraním na textové pole s názvom súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov súboru. Ak chcete zavrieť klávesnicu, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 5. Ak chcete vybrať miesto uloženia súboru, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve názov umiestnenia, napríklad "OneDrive " alebo "This device, presentations" (Toto zariadenie, prezentácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete vybrať priečinok, potiahnutím prstom doľava prehľadávajte priečinky a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte priečinok. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy priečinkov.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Export button" (Tlačidlo Exportovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak sa ozve "Allow online file conversion" (Povoliť online konverziu súboru), ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Allow" (Povoliť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prezentácia sa exportuje do formátu ODP a zameranie sa presunie na prezentáciu.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Pomocou PowerPoint na webe s klávesnicou a čítačkou obrazovky uložte prezentáciu pod novým názvom a OneDrive alebo si stiahnite kópiu prezentácie do lokálneho zariadenia. Otestovali sme ich s programom Moderátor v Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môžu fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ sú v súlade s bežnými štandardmi a technikami zjednodušenia ovládania.

Ozdobná ikona. Potrebujete pokyny na uloženie prezentácie PowerPoint, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si tému Uloženie kópie prezentácie pomocou PowerPoint pre web alebo uloženia powerpointových prezentácií vo formáte PDF súborov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky so službou Microsoft 365.

 • Ak používate PowerPoint na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint na webe.

 • Ak používate PowerPoint na webe s čítačkou obrazovky, prepnite na režim zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 zapnite a vypnite režim zobrazenia na celú obrazovku.

Obsah tohto článku

Premenovanie prezentácie

PowerPoint na webe automaticky uloží prezentáciu do OneDrive pomocou všeobecného názvu, napríklad Presentation1.pptx. Všeobecný názov môžete zmeniť na požadovaný názov.

 1. V zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, F, A, R. Otvorí sa dialógové okno uloženia a zameranie sa presunie na textové pole Názov súboru .

 2. Zadajte nový názov prezentácie a stlačte kláves Enter. Prezentácia sa uloží do OneDrive s novým názvom.

Stiahnutie kópie prezentácie do zariadenia

PowerPoint na webe počas práce automaticky ukladá prezentáciu do OneDrive. Kópiu prezentácie si môžete stiahnuť a uložiť do lokálneho zariadenia. Ak upravíte lokálnu kópiu, pôvodná prezentácia v OneDrive sa neaktualizuje.

Na stiahnutie kópie prezentácie nemusíte mať povolenia na úpravy.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, F, A, C. Ozve sa: "Your presentation is ready, Download button" (Prezentácia je pripravená, tlačidlo Stiahnuť). Zameranie sa nachádza na tlačidle Stiahnuť.

 2. Stlačte kláves Enter. Súbor sa stiahne do priečinka Stiahnuté súbory v počítači.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Preskúmanie a navigácia v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čo je nové v Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×