Najčastejšie otázky: Ochrana údajov pri odoslaní zariadenia Surface do servisu

Prečítajte si ďalšie informácie o možnostiach vymazania údajov a postupoch, ktoré Microsoft používa počas servisu zariadenia Surface. Vyberte jednu z nasledujúcich častí alebo vyberte možnosť Zobraziť všetko. Vybratá časť sa otvorí, aby sa zobrazili ďalšie informácie.

Vy ste najpovolanejšou osobou, ktorá sa môže postarať o vaše údaje. Ak surface môžete zapnúť, spoločnosť Microsoft vám pred odoslaním zariadenia Surface do strediska služieb spoločnosti Microsoft odporučí, aby ste si zálohovali údaje, ktoré sú pre vás cenné. Následne všetky údaje zo zariadenia Surface vymažte. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako pripraviť zariadenie Surface na servis.

Ak môžete Surface Duo zapnúť, pred odoslaním zariadenia do servisu ho obnovte na výrobné nastavenia. Tým sa vypne ochrana telefónu a vymažú sa všetky údaje v zariadení Surface Duo. Ďalšie informácie nájdete v téme Príprava zariadenia Surface Duo na servis.

Ak potrebujete zabezpečiť zabezpečenie citlivých údajov tým, že bezpečné a natrvalo odstránite všetky informácie zo zariadení Surface, použite nástroj Microsoft Surface Data Eraser.

Poznámky: 

  • Aj keď je nástroj Microsoft Surface Dara Eraser kompatibilný so systémom Windows 10 S, nebudete môcť vo Windowse 10 S vytvoriť jednotku USB.

  • Nástroj Microsoft Surface Data Eraser je vlastný nástroj pre zariadenia Surface s Windowsom 10. Nefunguje na zariadení Surface Duo.

Väčšina modelov zariadenia Surface nemá odpojiteľné ukladacie médiá. V niektorých modeloch ssd disk (SSD) odpojí len skúsených technikov, ktorí postupia podľa pokynov spoločnosti Microsoft. Tieto modely zahŕňajú:

  • Surface Laptop 3

  • Surface Laptop 4

  • Surface Laptop Go

  • Surface Pro X

  • Surface Pro 7+

Servis samostatných interných súčastí nie je možný. Pri vrátení zariadenia na servis musia byť vrátené všetky pôvodné komponenty okrem priloženého príslušenstva, ako je jednotka napájacieho zdroja, myš alebo pero.

Disky SSD momentálne nie sú k dispozícii na zakúpenie. Ak potrebujete pred používaním zálohovať svoje údaje, môžete sa spojiť s jedným z našich zákutí pre Surface a oboznámiť sa s ďalšími možnosťami zálohovania údajov. 

Microsoft nemá možnosti na fyzické zničenie zariadení.

Keď vrátite Surface do servisného centra spoločnosti Microsoft, prejde procesom na vymazanie údajov, ktorým sa zabezpečí, že údaje zo zariadenia budú vymazané.

Technik servisného centra skontroluje váš Surface a pokúsi sa odstrániť údaje pomocou vhodných nástrojov. Ak bude váš Surface počas tohto procesu zlyhávať, technik ho posunie ďalej do opravnej linky na odstránenie akýchkoľvek chýb. Následne sa Surface odošle späť technikovi servisného centra, aby odstránil vaše údaje.

Údaje, ako napríklad obsah z poštovej schránky v službe Exchange Online a obsah lokality SharePoint Online, sa ukladajú v údajovom centre spoločnosti Microsoft a servis zariadenia Surface na ne nemá vplyv. Údaje, ktoré sa ukladajú v internom úložisku zariadenia Surface, sa vymažú počas opravy zariadenia Surface v servisnom centre spoločnosti Microsoft.

Microsoft v tejto chvíli nemá možnosti na poskytovanie oznámení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×