Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Riešenie problémov s používaním náhlavnej súpravy Surface Headphones

Ak sa pri používaní náhlavnej súpravy Surface Headphones vyskytnú problémy, tu je niekoľko krokov, ktoré môžete vyskúšať, aby všetko znova fungovalo.

Pri problémoch s nastavením náhlavnej súpravy pozrite tému Riešenie problémov s nastavením náhlavnej súpravy Surface Headphones.

Problémy so zvukom náhlavnej súpravy Surface Headphones

Ak ste už spárovali a nastavili náhlavnú súpravu, ale máte problémy pri počúvaní hudby alebo uskutočňovaní hovorov, vyskúšajte nasledujúce kroky. Začnite na téme Vyskúšajte najprv toto, potom vyskúšajte ďalšie kroky, v závislosti od konkrétneho problému, ktorý máte.

1. Čo treba vyskúšať ako prvé

Po reštartovaní počítača alebo telefónu reštartujte náhlavnú súpravu Surface Headphones Náhlavnú súpravu reštartujete tak, že ju vypnete stlačením a uvoľnením tlačidla napájania, počkáte 10 sekúnd a znova ju zapnete opätovným stlačením a uvoľnením tlačidla napájania.

Pripojte 3,5 mm zvukový kábel do náhlavnej súpravy a počítača alebo telefónu a skontrolujte, či funguje zvuk.

 • Ak zvuk nefunguje, vyskúšajte ďalšie kroky uvedené nižšie v tomto článku.

 • Ak zvuk funguje, problém pravdepodobne súvisí s pripojením Bluetooth. Skúste odstrániť náhlavnú súpravu z počítača alebo telefónu, potom ich znova spárujte.

1. Odstráňte slúchadlá Surface Headphones z počítača alebo telefónu

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > zariadenia > Bluetooth & iných zariadeniach.

 2. Vyberte položky Surface Headphones > Odstrániť zariadenie > Áno na potvrdenie.

V systéme iOS:

 1. Otvorte Nastavenia a ťuknite na položku Bluetooth.

 2. Ťuknite na ikonu i vedľa položky Surface Headphones, potom ťuknite na položku Zabudnúť na toto zariadenie.

V systéme Android:

 1. Otvorte nastavenia Bluetooth, potom ťuknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa náhlavnej súpravy Surface Headphones.

 2. Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.


2. Spárovanie slúchadiel

Po odstránení náhlavnej súpravy z počítača alebo telefónu, ich znova spárujte. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie náhlavnej súpravy Surface Headphones.

V aplikácii Surface skontrolujte, či je pre vaše slúchadlá k dispozícii aktualizácia firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia náhlavnej súpravy Surface Headphones.

Ďalšie informácie o tom, ako obnoviť výrobné nastavenia náhlavnej súpravy, nájdete v téme Obnovenie výrobných nastavení náhlavnej súpravy Surface Headphones. Po obnovení jej výrobných nastavení sa pokúste ju znova spárovať.

2. Pokúste sa opraviť konkrétne problémy so zvukom

Vyskúšajte nasledujúce kroky – v závislosti od konkrétneho problému, ktorý máte.

V počítači alebo telefóne skontrolujte, či je ako výstupné zvukové zariadenie nastavená náhlavná súprava Surface Headphones.

Nastavenie náhlavnej súpravy ako zdroja zvuku

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte ikonu Zvuk na pravej strane panela úloh.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak počúvate hudbu, uistite sa, že začiarknutá možnosť Stereofónna náhlavná súprava Surface Headphones.

  • Ak uskutočňujete hovory, uistite sa, že začiarknutá možnosť Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free.

V systéme iOS:

 1. Potiahnutím prsta nahor od spodného okraja obrazovky otvorte Ovládacie centrum.

 2. Ťuknite a podržte ovládací prvok Hudba.

 3. Ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu > Surface Headphones.

V systéme Android:

 1. Otvorte nastavenia Bluetooth, potom skontrolujte, či sú pre hovory a hudbu uvedené viaceré zariadenia.

 2. Ak na začiatku nie je uvedená náhlavná súprava Surface Headphones, vyberte ďalšie zariadenia, potom ich odpojte, kým sa na začiatku nezobrazí náhlavná súprava Surface Headphones.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

 • Stlačte tlačidlo Stlmiť na náhlavnej súprave na kontrolu, že nemáte stlmený zvuk.

 • Skontrolujte, či ako predvolený zvukový profil na počítači s Windowsom 10 je nastavený zvukový profil náhlavná súprava Surface Headphones- hands-free.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > Systém > zvuky .

 2. V položke Vyberte vstupné zariadenie vyberte položku Náhlavná súprava (Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free).

V ďalšom kroku skontrolujte nastavenia zvuku aplikácie vo Windowse na kontrolu, či je nastavený zvukový profil Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > Systém > zvuky.

 2. V časti Rozšírené možnosti zvuku vyberte položku Predvoľby hlasitosti aplikácie a predvoľby zariadenia.

 3. V zozname aplikácií vyhľadajte aplikáciu, ktorú používate.

 4. Uistite sa, že Vstup pre túto aplikáciu je nastavený na možnosť Predvolené.
  Toto zodpovedá nastaveniu v postupe uvedenom vyššie, kde bolo predvolené zvukové vstupné zariadenie nastavené na náhlavnú súpravu (hands-free slúchadlá Surface Headphones).

 • Skontrolujte nastavenia pre jednotlivé aplikácie a zistite, či je tam možné nastaviť mikrofón. V aplikácii vyhľadajte ponuku, ktorá obsahuje Nastavenia alebo niečo podobné.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

V telefóne alebo počítači s Windowsom 10 skontrolujte, či je ako výstupné zvukové zariadenie nastavená náhlavná súprava Surface Headphones a skontrolujte nastavenia ekvalizéra. Tiež, skontrolujte, či zvuk hrá v inom spárovanom zariadení.

Nastavenie náhlavnej súpravy ako zdroja zvuku

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte ikonu Zvuk na pravej strane panela úloh.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak počúvate hudbu, uistite sa, že začiarknutá možnosť Stereofónna náhlavná súprava Surface Headphones.

  • Ak uskutočňujete hovory, uistite sa, že začiarknutá možnosť Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free.

Skontrolujte, či možno náhlavnú súpravu Surface Headphones používať na hovory aj hudbu.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > zariadenia > Bluetooth & iných zariadeniach.

 2. V časti Náhlavná súprava Surface Headphones sa uistite, že sa zobrazuje položka Pripojený hlas, pripojená hudba, a nie len „Pripojený hlas“.

Kontrola nastavení ekvalizéra

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom v zozname aplikácií vyberte položku Surface .

 2. V aplikácii Surface vyberte slúchadlá Surface Headphones > ekvalizér.

 3. Vyberte preddefinovanú možnosť alebo si vytvorte vlastnú.

V zariadení so systémom iOS alebo Android:

 1. Otvorte aplikáciu Surface .

 2. V aplikácii Surface ťuknite na položku Konto > slúchadiel Surface Headphones > ekvalizéra.

 3. Ťuknite na preddefinovanie alebo si vytvorte vlastnú.

  Ak kroky uvedené vyššie nefungujú, môže ísť o problém so slúchadlami. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Problémy s dotykovými ovládacími prvkami a potláčaním hluku

Ak sa vyskytujú problémy s dotykovými ovládacími prvkami alebo potláčaním hluku, vyskúšajte nasledovný postup v závislosti od konkrétneho problému, ktorý máte.

Skôr než začnete

Ak chcete používať aplikáciu Cortana, najprv aktualizujte svoju náhlavnú súpravu Surface Headphones. Potom povoľte hlasové výzvy a zapnite dotykové ovládanie. (Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v téme Správa nastavení náhlavnej súpravy Surface Headphones.) Skontrolujte, či sa tým problém nevyrieši. Ak nie, pokračujte a vyskúšajte nasledujúce kroky.

Počujem hudbu, ale nefunguje potláčanie hluku a dotykové ovládacie prvky

Problém:
Keď sú moje slúchadlá Surface Headphones pripojené cez Bluetooth, počujem hudbu. Vyskytujú sa však tieto problémy:

 • Keď otočím kruhový ovládač vľavo na nastavenie potláčania hluku, nič sa nestane.

 • Keď ťuknem na dotykovú oblasť na ktoromkoľvek uchu, nepočujem pípnutie.

 • Keď dám náhlavnú súpravu dole pri prehrávaní hudby, hudba sa automaticky nepozastaví.

Skúste toto:

 1. Dajte si náhlavnú súpravu na hlavu a prehrajte nejakú hudbu.

 2. Dajte náhlavnú súpravu dole a pozrite na indikátor LED vedľa tlačidla stlmenia zvuku.

  • Svetlo svieti

   • Ak svetlo svieti, potom náhlavná súprava detegovala, že ste ju dali dole z hlavy. Znova si založte náhlavnú súpravu a ťuknite na dotykovú oblasť na ktoromkoľvek uchu. Počúvajte, či sa neozve pípnutie.

    • Ak začujete pípnutie, ale hudba sa nepozastaví, možno používate aplikáciu, ktorá nepodporuje automatické pozastavenie hudby pri odstránení náhlavnej súpravy. Ďalej skúšajte uvedené kroky pre ostatné problémy popísané v tejto časti.

    • Ak nezačujete pípnutie, uistite sa, že ste ťukli do stredu dotykovej oblasti na ktoromkoľvek uchu –nie na okraj. Ak ani tak nezačujete pípnutie, vyskúšajte tieto kroky:

     • Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Na slúchadlách by ste mali počuť "Goodbye" (Zbohom)

      • Ak nepočujete „Dovidenia“ a ďalej sa prehráva hudbu, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

       Po resetovaní firmvéru zapnite slúchadlá stlačením a uvoľnením tlačidla napájania. Ak problém napriek tomu pretrváva, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

      • Ak začujete „Dovidenia“, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla. Mali by ste počuť správu o tom, koľko zostáva batérie a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

      1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

      2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

      3. Ak sa obnovením náhlavnej súpravy na výrobné nastavenia problém nevyrieši, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

 • Svetlo nesvieti

  • Ak svetlo nesvieti, potom náhlavná súprava nedetegovala, že ste ju dali dole z hlavy. Postupujte takto:

  1. Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla.

  2. Znova ich zapnite stlačením a podržaním tlačidla s logom Windows na 10 sekúnd.

  3. Umiestnite slúchadlá priamo nad uši, odstráňte všetky vlasov, ktoré sa mohli dostať medzi uši a slúchadlá, potom zatlačte slúchadlá smerom k ušiam.

  4. Nechajte náhlavnú súpravu približne 10 sekúnd na hlave, potom ich dajte dole a skontrolujte, či svetlo svieti.

   • Ak svetlo svieti, potom by náhlavná súprava mala fungovať, keďže detegovala, že ste ju dali dole z hlavy. Skontrolujte, či sa fungujú ostatné funkcie, napríklad dotykové oblasti na ľubovoľnom uchu a otočný ovládač potlačenia hluku na ľavej strane. Ďalej skúšajte uvedené kroky pre ostatné problémy popísané v tejto časti.

   • Ak svetlo nesvieti, položte náhlavnú súpravu na stôl slúchadlami k sebe na 10 sekúnd. Dajte si náhlavnú súpravu približne 10 sekúnd na hlavu, potom ich znova dajte dole a skontrolujte, či sa svetlo rozsvieti.

    • Ak svetlo svieti, potom by náhlavná súprava mala fungovať, keďže detegovala, že ste ju dali dole z hlavy. Skontrolujte, či sa fungujú aj ostatné funkcie, napríklad dotykové ovládacie prvky na ľubovoľnom uchu a otočný ovládač potlačenia hluku na ľavej strane. Ďalej skúšajte uvedené kroky pre ostatné problémy popísané v tejto časti.

    • Ak svetlo nesvieti, vyskúšajte tieto kroky:

     • Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Mali by ste v náhlavnej súprave počuť „Dovidenia“.

      • Ak nepočujete „Dovidenia“ a ďalej sa prehráva hudbu, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.
       Po resetovaní firmvéru zapnite slúchadlá stlačením a uvoľnením tlačidla napájania. Ak problém napriek tomu pokračuje, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

      • Ak začujete „Dovidenia“, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla. Mali by ste počuť správu o tom, koľko zostáva batérie a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

       1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

       2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

       3. Ak sa obnovením náhlavnej súpravy na výrobné nastavenia problém nevyrieši, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Aktívne potláčanie hluku nefunguje, ale ostatné funkcie fungujú

Problém:
Aktívne potlačenie hluku nefunguje, keď zapnete číselník na ľavej strane, ale ostatné veci fungujú. Napríklad, dotykové oblasti na ktoromkoľvek uchu fungujú a hudba sa automaticky pozastaví, keď náhlavnú súpravu dáte dole z hlavy.

Skúste toto:

 1. Dajte si náhlavnú súpravu na hlavu a otáčaním ovládača na ľavej strane upraviť potláčanie hluk.

 2. Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Mali by ste v náhlavnej súprave počuť „Dovidenia“.

  • Nepočul som „Dovidenia“

   • Ak nepočujete správu a ďalej sa prehráva hudba, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

   • Po obnovení firmvéru na výrobné nastavenia stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla. Ak problém napriek tomu pokračuje, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

  • Počul som „Dovidenia“

   • Ak začujete túto správu, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla.

   • Mali by ste počuť správu o tom, koľko zostáva batérie a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

    1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

    2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

     Ak obnovenie výrobných nastavení slúchadiel nevyrieši problém, môže ísť o problém so slúchadlami. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Ovládacie prvky dotykovej oblasti nefungujú, ale ostatné funkcie áno

Problém:
Dotykové oblasti na oboch uchu nefungujú, ale ostatné veci fungujú. Napríklad, potláčanie hluku funguje, keď otáčam ovládač na ľavej strane a hudba sa automaticky preruší, keď dám náhlavnú súpravu dole z hlavy.

Skúste toto:

 1. Dajte si náhlavnú súpravu na hlavu a vypočujte si nejakú hudbu.

 2. Ťuknite na dotykovú oblasť na ktoromkoľvek uchu a počúvajte, či sa neozve pípnutie.

  • Ak začujete pípnutie, ale hudba sa nepozastaví, možno používate aplikáciu, ktorá nepodporuje automatické pozastavenie hudby z náhlavnej súpravy

  • Ak nezačujete pípnutie, uistite sa, že ste ťukli do stredu dotykovej oblasti na ktoromkoľvek uchu –nie na okraj. Ak ani tak nezačujete pípnutie, vyskúšajte tieto kroky:

   • Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Mali by ste v náhlavnej súprave počuť „Dovidenia“.

    • Nebolo počuť "Dovidenia" a hudba sa ďalej prehráva

     • Ak nepočujete „Dovidenia“ a ďalej sa prehráva hudbu, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

      Po resetovaní firmvéru zapnite slúchadlá stlačením a uvoľnením tlačidla napájania. Ak problém napriek tomu pokračuje, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

    • Počul som „Dovidenia“

     • Ak začujete „Dovidenia“, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla.

      Mali by ste počuť hlásenie o tom, koľko batérie máte a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

      1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

      2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones. Ak sa obnovením náhlavnej súpravy na výrobné nastavenia problém nevyrieši, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Súvisiaca téma

Ak sa pri používaní náhlavnej súpravy Surface Headphones vyskytnú problémy, tu je niekoľko krokov, ktoré môžete vyskúšať, aby všetko znova fungovalo.

Pri problémoch s nastavením náhlavnej súpravy pozrite tému Riešenie problémov s nastavením náhlavnej súpravy Surface Headphones.

Problémy so zvukom náhlavnej súpravy Surface Headphones

Ak ste už spárovali a nastavili náhlavnú súpravu, ale máte problémy pri počúvaní hudby alebo uskutočňovaní hovorov, vyskúšajte nasledujúce kroky. Začnite na téme Vyskúšajte najprv toto, potom vyskúšajte ďalšie kroky, v závislosti od konkrétneho problému, ktorý máte.

1. Čo treba vyskúšať ako prvé

Po reštartovaní počítača alebo telefónu reštartujte náhlavnú súpravu Surface Headphones Náhlavnú súpravu reštartujete tak, že ju vypnete stlačením a uvoľnením tlačidla napájania, počkáte 10 sekúnd a znova ju zapnete opätovným stlačením a uvoľnením tlačidla napájania.

Pripojte 3,5 mm zvukový kábel do náhlavnej súpravy a počítača alebo telefónu a skontrolujte, či funguje zvuk.

 • Ak zvuk nefunguje, vyskúšajte ďalšie kroky uvedené nižšie v tomto článku.

 • Ak zvuk funguje, problém pravdepodobne súvisí s pripojením Bluetooth. Skúste odstrániť náhlavnú súpravu z počítača alebo telefónu, potom ich znova spárujte.

1. Odstráňte slúchadlá Surface Headphones z počítača alebo telefónu

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > zariadenia > Bluetooth & iných zariadeniach.

 2. Vyberte položky Surface Headphones > Odstrániť zariadenie > Áno na potvrdenie.

V systéme iOS:

 1. Otvorte Nastavenia a ťuknite na položku Bluetooth.

 2. Ťuknite na ikonu i vedľa položky Surface Headphones, potom ťuknite na položku Zabudnúť na toto zariadenie.

V systéme Android:

 1. Otvorte nastavenia Bluetooth, potom ťuknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa náhlavnej súpravy Surface Headphones.

 2. Ťuknite na položku Zrušiť párovanie.

2. Spárovanie slúchadiel

Po odstránení náhlavnej súpravy z počítača alebo telefónu, ich znova spárujte. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie náhlavnej súpravy Surface Headphones.

V aplikácii Surface skontrolujte, či je pre vaše slúchadlá k dispozícii aktualizácia firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia náhlavnej súpravy Surface Headphones.

Ďalšie informácie o tom, ako obnoviť výrobné nastavenia náhlavnej súpravy, nájdete v téme Obnovenie výrobných nastavení náhlavnej súpravy Surface Headphones. Po obnovení jej výrobných nastavení sa pokúste ju znova spárovať.

2. Pokúste sa opraviť konkrétne problémy so zvukom

Vyskúšajte nasledujúce kroky – v závislosti od konkrétneho problému, ktorý máte.

V počítači alebo telefóne skontrolujte, či je ako výstupné zvukové zariadenie nastavená náhlavná súprava Surface Headphones.

Nastavenie náhlavnej súpravy ako zdroja zvuku

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte ikonu Zvuk na pravej strane panela úloh.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak počúvate hudbu, uistite sa, že začiarknutá možnosť Stereofónna náhlavná súprava Surface Headphones.

  • Ak uskutočňujete hovory, uistite sa, že začiarknutá možnosť Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free.

V systéme iOS:

 1. Potiahnutím prsta nahor od spodného okraja obrazovky otvorte Ovládacie centrum.

 2. Ťuknite a podržte ovládací prvok Hudba.

 3. Ťuknite na ikonu v pravom hornom rohu > Surface Headphones.

V systéme Android:

 1. Otvorte nastavenia Bluetooth, potom skontrolujte, či sú pre hovory a hudbu uvedené viaceré zariadenia.

 2. Ak na začiatku nie je uvedená náhlavná súprava Surface Headphones, vyberte ďalšie zariadenia, potom ich odpojte, kým sa na začiatku nezobrazí náhlavná súprava Surface Headphones.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

 • Stlačte tlačidlo Stlmiť na náhlavnej súprave na kontrolu, že nemáte stlmený zvuk.

 • Skontrolujte, či ako predvolený zvukový profil na počítači s Windowsom 10 je nastavený zvukový profil náhlavná súprava Surface Headphones- hands-free.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > Systém > zvuky .

 2. V položke Vyberte vstupné zariadenie vyberte položku Náhlavná súprava (Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free).

V ďalšom kroku skontrolujte nastavenia zvuku aplikácie vo Windowse na kontrolu, či je nastavený zvukový profil Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > Systém > zvuky.

 2. V časti Rozšírené možnosti zvuku vyberte položku Predvoľby hlasitosti aplikácie a predvoľby zariadenia.

 3. V zozname aplikácií vyhľadajte aplikáciu, ktorú používate.

 4. Uistite sa, že Vstup pre túto aplikáciu je nastavený na možnosť Predvolené.
  Toto zodpovedá nastaveniu v postupe uvedenom vyššie, kde bolo predvolené zvukové vstupné zariadenie nastavené na náhlavnú súpravu (hands-free slúchadlá Surface Headphones).

 • Skontrolujte nastavenia pre jednotlivé aplikácie a zistite, či je tam možné nastaviť mikrofón. V aplikácii vyhľadajte ponuku, ktorá obsahuje Nastavenia alebo niečo podobné.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

V telefóne alebo počítači s Windowsom 10 skontrolujte, či je ako výstupné zvukové zariadenie nastavená náhlavná súprava Surface Headphones a skontrolujte nastavenia ekvalizéra. Tiež, skontrolujte, či zvuk hrá v inom spárovanom zariadení.

Nastavenie náhlavnej súpravy ako zdroja zvuku

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte ikonu Zvuk na pravej strane panela úloh.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak počúvate hudbu, uistite sa, že začiarknutá možnosť Stereofónna náhlavná súprava Surface Headphones.

  • Ak uskutočňujete hovory, uistite sa, že začiarknutá možnosť Náhlavná súprava Surface Headphones – hands-free.

Skontrolujte, či možno náhlavnú súpravu Surface Headphones používať na hovory aj hudbu.

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > zariadenia > Bluetooth & iných zariadeniach.

 2. V časti Náhlavná súprava Surface Headphones sa uistite, že sa zobrazuje položka Pripojený hlas, pripojená hudba, a nie len „Pripojený hlas“.

Kontrola nastavení ekvalizéra

V systéme Windows 10:

 1. Vyberte tlačidlo Štart a potom v zozname aplikácií vyberte položku Surface .

 2. V aplikácii Surface vyberte slúchadlá Surface Headphones > ekvalizér.

 3. Vyberte preddefinovanú možnosť alebo si vytvorte vlastnú.

V zariadení so systémom iOS alebo Android:

 1. Otvorte aplikáciu Surface .

 2. V aplikácii Surface ťuknite na položku Konto > slúchadiel Surface Headphones > ekvalizéra.

 3. Ťuknite na preddefinovanie alebo si vytvorte vlastnú.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Problémy s dotykovými ovládacími prvkami a potláčaním hluku

Ak sa vyskytujú problémy s dotykovými ovládacími prvkami alebo potláčaním hluku, vyskúšajte nasledovný postup v závislosti od konkrétneho problému, ktorý máte.

Skôr než začnete

Najskôr aktualizujte slúchadlá Surface Headphones. Potom povoľte hlasové výzvy a zapnite dotykové ovládanie. (Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v téme Správa nastavení náhlavnej súpravy Surface Headphones.) Skontrolujte, či sa tým problém nevyrieši. Ak nie, pokračujte a vyskúšajte nasledujúce kroky.

Počujem hudbu, ale nefunguje potláčanie hluku a dotykové ovládacie prvky

Problém:
Keď sú moje slúchadlá Surface Headphones pripojené cez Bluetooth, počujem hudbu. Vyskytujú sa však tieto problémy:

 • Keď otočím kruhový ovládač vľavo na nastavenie potláčania hluku, nič sa nestane.

 • Keď ťuknem na dotykové zariadenie na ktoromkoľvek uchu, nepočujem pípnutie.

 • Keď dám náhlavnú súpravu dole pri prehrávaní hudby, hudba sa automaticky nepozastaví.

Skúste toto:

 1. Dajte si náhlavnú súpravu na hlavu a prehrajte nejakú hudbu.

 2. Dajte náhlavnú súpravu dole a pozrite na indikátor LED vedľa tlačidla stlmenia zvuku.

  • Svetlo je zapnuté

   Ak je zapnuté svetlo, slúchadlá zistili, že ste ich odstránili z hlavy. Znova si založte náhlavnú súpravu a ťuknite na dotykovú oblasť na ktoromkoľvek uchu. Počúvajte, či sa neozve pípnutie.

   • Ak začujete pípnutie, ale hudba sa nepozastaví, možno používate aplikáciu, ktorá nepodporuje automatické pozastavenie hudby pri odstránení náhlavnej súpravy. Ďalej skúšajte uvedené kroky pre ostatné problémy popísané v tejto časti.

   • Ak nezačujete pípnutie, uistite sa, že ste ťukli do stredu dotykovej oblasti na ktoromkoľvek uchu –nie na okraj. Ak ani tak nezačujete pípnutie, vyskúšajte tieto kroky:

    • Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Na slúchadlách by ste mali počuť "Goodbye" (Zbohom)

     • Ak nepočujete „Dovidenia“ a ďalej sa prehráva hudbu, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

      Po resetovaní firmvéru zapnite slúchadlá stlačením a uvoľnením tlačidla napájania. Ak problém napriek tomu pretrváva, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

     • Ak začujete „Dovidenia“, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla. Mali by ste počuť správu o tom, koľko zostáva batérie a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

     1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

     2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

     3. Ak sa obnovením náhlavnej súpravy na výrobné nastavenia problém nevyrieši, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

  • Svetlo nesvieti

   • Ak svetlo nesvieti, potom náhlavná súprava nedetegovala, že ste ju dali dole z hlavy. Postupujte takto:

    1. Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla.

    2. Znova ich zapnite stlačením a podržaním tlačidla s logom Windows na 10 sekúnd.

    3. Umiestnite slúchadlá priamo nad uši, odstráňte všetky vlasov, ktoré sa mohli dostať medzi uši a slúchadlá, potom zatlačte slúchadlá smerom k ušiam.

    4. Nechajte náhlavnú súpravu približne 10 sekúnd na hlave, potom ich dajte dole a skontrolujte, či svetlo svieti.

     • Ak svetlo svieti, potom by náhlavná súprava mala fungovať, keďže detegovala, že ste ju dali dole z hlavy. Skontrolujte, či sa fungujú ostatné funkcie, napríklad dotykové zariadenia na ľubovoľnom uchu a otočný ovládač potlačenia hluku na ľavej strane. Ďalej skúšajte uvedené kroky pre ostatné problémy popísané v tejto časti.

     • Ak svetlo nesvieti, položte náhlavnú súpravu na stôl slúchadlami k sebe na 10 sekúnd. Dajte si náhlavnú súpravu približne 10 sekúnd na hlavu, potom ich znova dajte dole a skontrolujte, či sa svetlo rozsvieti.

      • Ak svetlo svieti, potom by náhlavná súprava mala fungovať, keďže detegovala, že ste ju dali dole z hlavy. Skontrolujte, či sa fungujú aj ostatné funkcie, napríklad dotykové ovládacie prvky na ľubovoľnom uchu a otočný ovládač potlačenia hluku na ľavej strane. Ďalej skúšajte uvedené kroky pre ostatné problémy popísané v tejto časti.

      • Ak svetlo nesvieti, vyskúšajte tieto kroky:

       • Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Mali by ste v náhlavnej súprave počuť „Dovidenia“.

        • Ak nepočujete „Dovidenia“ a ďalej sa prehráva hudbu, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

         Po resetovaní firmvéru zapnite slúchadlá stlačením a uvoľnením tlačidla napájania. Ak problém napriek tomu pokračuje, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

        • Ak začujete „Dovidenia“, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla. Mali by ste počuť správu o tom, koľko zostáva batérie a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

         1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

         2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

         3. Ak sa obnovením náhlavnej súpravy na výrobné nastavenia problém nevyrieši, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Aktívne potláčanie hluku nefunguje, ale ostatné funkcie fungujú

Problém:
Aktívne potlačenie hluku nefunguje, keď zapnete číselník na ľavej strane, ale ostatné veci fungujú. Napríklad, dotykové zariadenia na ktoromkoľvek uchu fungujú a hudba sa automaticky pozastaví, keď náhlavnú súpravu dáte dole z hlavy.

Skúste toto:

 1. Dajte si náhlavnú súpravu na hlavu a otáčaním ovládača na ľavej strane upraviť potláčanie hluk.

 2. Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Mali by ste v náhlavnej súprave počuť „Dovidenia“.

  • Nepočul som „Dovidenia“

   • Ak nepočujete správu a ďalej sa prehráva hudba, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

   • Po obnovení firmvéru na výrobné nastavenia stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla. Ak problém napriek tomu pokračuje, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

  • Počul som „Dovidenia“

   • Ak začujete túto správu, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla.

   • Mali by ste počuť správu o tom, koľko zostáva batérie a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

    1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

    2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

     Ak obnovenie výrobných nastavení slúchadiel nevyrieši problém, môže ísť o problém so slúchadlami. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Ovládacie prvky dotykového zariadenia nefungujú, ale ostatné funkcie áno

Problém:
Dotykové zariadenia na oboch slúchadlách nefungujú, ale ostatné veci fungujú. Napríklad, potláčanie hluku funguje, keď otáčam ovládač na ľavej strane a hudba sa automaticky preruší, keď dám náhlavnú súpravu dole z hlavy.

Skúste toto:

 1. Dajte si náhlavnú súpravu na hlavu a vypočujte si nejakú hudbu.

 2. Ťuknite na dotykové zariadenie na ktoromkoľvek uchu a počúvajte, či sa neozve pípnutie.

  • Ak začujete pípnutie, ale hudba sa nepozastaví, možno používate aplikáciu, ktorá nepodporuje automatické pozastavenie hudby z náhlavnej súpravy

  • Ak nezačujete pípnutie, uistite sa, že ste ťukli do stredu dotykového zariadenia na ktoromkoľvek uchu – nie na okraj. Ak ani tak nezačujete pípnutie, vyskúšajte tieto kroky:

   • Stlačte a pustite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava vypla. Mali by ste v náhlavnej súprave počuť „Dovidenia“.

    • Nebolo počuť "Dovidenia" a hudba sa ďalej prehráva

     • Ak nepočujete „Dovidenia“ a ďalej sa prehráva hudbu, obnovte firmvér v náhlavnej súprave na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones.

      Po resetovaní firmvéru zapnite slúchadlá stlačením a uvoľnením tlačidla napájania. Ak problém napriek tomu pokračuje, začnite od začiatku tohto článku. Ak to pretrváva, môže byť problém s niečím iným.

    • Počul som „Dovidenia“

     • Ak začujete „Dovidenia“, počkajte 10 sekúnd, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania, aby sa náhlavná súprava zapla.

      Mali by ste počuť hlásenie o tom, koľko batérie máte a ku ktorým zariadeniam ste pripojení. Ak problém pokračuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

      1. Skontrolujte, či má náhlavná súprava Surface Headphones najnovšie aktualizácie firmvéru. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia slúchadiel Surface Headphones.

      2. Ak aj po aktualizácii náhlavnej súpravy problém pretrváva, obnovte náhlavnú súpravu na výrobné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Resetovanie slúchadiel Surface Headphones. Ak sa obnovením náhlavnej súpravy na výrobné nastavenia problém nevyrieši, môže byť problém s náhlavnou súpravou. Prejdite na servis a opravu zariadenia , aby sme vám mohli pomôcť.

Súvisiaca téma

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×