Aplikácia Career Coach obsahuje ciele, ktoré môžete dosiahnuť prostredníctvom aktivít na rozvoj celoživotných zručností. V tejto lekcii sú aktivity aplikácie zorganizované do série, ktorú môžete postupne absolvovať.

Cieľom tejto lekcie je vybudovať si svoju sieť kontaktov. Dokončite všetky aktivity a dosiahnite svoj cieľ. Ak sa chcete sústrediť na konkrétnu zručnosť, môžete pracovať na jednej alebo viacerých aktivitách.

Ak ste aplikáciu Career Coach ešte nepoužívali, prejdite na príručku so stručným návodom

Poznámky: Na túto lekciu budete potrebovať:

 • Mobilné zariadenie alebo počítač

 • Microsoft Teams

 • Aplikáciu Career Coach

 • LinkedIn

 • Denník, ktorý si môžete upraviť a zaznamenávať v ňom, čo sa naučíte a zistíte z nižšie uvedených aktivít (voliteľné)

Pri aktivitách na dosiahnutie tohto cieľa (sa): 

Naučíte, ako si vybudovať rôznorodú profesijnú sieť. Získate komunikačné zručnosti. Nájdete absolventov, s ktorými sa môžete pripojiť na LinkedIne. Spoznáte hodnotu rôznych stratégií budovania sietí kontaktov. 

Začíname s vytváraním siete

 1. Naučte saSledujte kurz platformy LinkedIn Learning o používaní digitálnych platforiem na budovanie sietí kontaktov

 2. Zamyslite sa Ktoré stratégie z kurzu by ste mohli jednoducho použiť pri budovaní svojej siete kontaktov? Ak ste napríklad členom študentskej alebo profesijnej skupiny, môžete sa spojiť s ďalšími členmi. Ktoré stratégie boli pre vás nové? Čo musíte urobiť, aby ste začali jednu alebo viacero z nich používať? 

  Tip: Ak používate denník, napíšte si zoznam nápadov na budovanie svojej siete kontaktov. Používajte denník a zaznamenajte si ďalšie nápady na nasledujúce kroky. 

 3. Otvorte aplikáciu Career Coach. Ak ste to ešte neurobili, vytvorte si profil. Potom vyberte položku Profil. Vyberte položku Pripojiť moje konto LinkedIn. Vyberte položku Ľudia. Pozrite si absolventov a nájdite tri profily, ktoré vás zaujali.  

 4. Prejdite na LinkedIn. Nájdite profesijné skupiny, ku ktorým patria profily absolventov, ktoré ste vybrali. Pridajtevšetky skupiny, ktoré sa zhodujú s vašimi zručnosťami a záujmami. 

 5. Naučte saSledujte kurz platformy LinkedIn Learning o rozvoji komunikačných zručností

  Poznámka: Tento kurz obsahuje cvičné súbory, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše zručnosti. 

 6. Zamyslite sa S akými bežnými a náročnými komunikačnými situáciami ste sa stretli? Čo je pre vás v týchto situáciách jednoduché a čo naopak zložité? Ako môžete začať precvičovať štyri základné bloky na zlepšenie komunikačných zručností?

 7. Naučte saSledujte kurz platformy LinkedIn Learning o rozvoji zručností na budovanie siete kontaktov.

  Poznámka: Tento kurz obsahuje cvičenia, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše zručnosti. 

 8. Zamyslite sa Ako môžete použiť prieskum na zmysluplnú komunikáciu pri budovaní vzťahov? Ako môžete použiť štyri základné blokyna rozvoj profesijných vzťahov.

 9. Zdieľajte Spojte sa so spolužiakom osobne alebo cez službu Teams. Vyberte si jeden z troch profilov absolventov, ktoré ste našli. Prediskutujte, čo by ste mali zahrnúť v krátkej správe so svojou pozvánkou na pripojenie na LinkedIne. 

 10. Prejdite na LinkedIn. Pošlite absolventovi, ktorého ste si vybrali, pozvánku na pripojenie a pridajte aj krátku správu. 

 11. Poradenstvo Požiadajte oddelenie kariérneho poradenstva alebo školského poradcu, aby si pozrel vaše kontakty na LinkedIne. Spýtajte sa na profesijné skupiny, do ktorých sa môžete pridať, a príležitosti na budovanie kontaktov na škole, ktoré sa zhodujú s vaším štúdijným odborom a záujmami. Pozvite svojho poradcu, aby sa s vami spojil na LinkedIne.

Výborne! Aký je váš ďalší krok pri budovaní kariéry?

Ciele a aktivity z aplikácie Career Coach:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×