Získajte praktické skúsenosti s aplikáciou Career Coach

Aplikácia Career Coach obsahuje ciele, ktoré môžete dosiahnuť prostredníctvom aktivít na rozvoj celoživotných zručností. V tejto lekcii sú aktivity aplikácie zorganizované do série, ktorú môžete postupne absolvovať.

Cieľom tejto lekcie je zistiť, ako získať skúsenosti z praxe. Dokončite všetky aktivity, rozvíjajte svoje praktické zručnosti a dosiahnite svoj cieľ. Ak sa chcete sústrediť na konkrétnu zručnosť, môžete pracovať na jednej alebo viacerých aktivitách.

Ak ste aplikáciu Career Coach ešte nepoužívali, prejdite na príručku so stručným návodom.

Poznámky: Na túto lekciu budete potrebovať:

 • Mobilné zariadenie alebo počítač

 • Microsoft Teams

 • Aplikáciu Career Coach

 • LinkedIn

 • Denník, ktorý si môžete upraviť a zaznamenávať v ňom, čo sa naučíte a zistíte z nižšie uvedených aktivít (voliteľné)

Pri aktivitách na dosiahnutie tohto cieľa budete: 

Získavať schopnosti užitočné na pracovisku, objavovať svoje schopnosti, vyhľadávať absolventov s kariérou, ktorá vás zaujíma, hľadať spoločnosti, ktoré vás zaujmú, zisťovať, ako používať LinkedIn na hľadanie otvorených príležitostí, aktualizovať svoj profil v službe LinkedIn, identifikovať skúsenosti z praxe, ktoré zodpovedajú vašim zručnostiam, učiť sa, ako sa pýtať otázky v informačnom pohovore.

Začnite získavať skúsenosti z praxe

 1. Naučte sa Sledujte kurz platformy LinkedIn Learning o dobrých pracovných zvykoch.

 2. Zamyslite sa Ktoré zvyky z kurzu najčastejšie pozorujete u seba? Ktoré zvyky chcete zmeniť alebo rozvíjať a ako môžete využiť svoje vedomosti s kurzu, aby ste s tým začali?

  Tip: Ak používate denník, uveďte zvyky, ktoré chcete zmeniť alebo rozvíjať. Používajte denník a zaznamenajte si ďalšie nápady na nasledujúce kroky. 

 3. Otvorte aplikáciu Career Coach. Vyberte položku Profil. Vyberte položku Prieskumník zručností. Nahrajte svoj životopis alebo prepis. Skontrolujte svoje zručnosti na stránke profilu v časti Moje zručnosti. Odstráňte všetky, ktoré nechcete mať vo svojom profile. 

 4. Prejdite na LinkedIn. Aktualizujte svoje zručnosti a skúsenosti. Sledujte spoločnosti, ktoré vás zaujímajú. Vyberte položku Pracovné pozície. Vyhľadajte skúsenosti z reálneho života podľa schopností, spoločnosti a stáže. Uložte si tie, ktoré vás zaujali.

 5. Otvorte aplikáciu Career Coach. Vyberte tabuľu . Nájdite možnosti v kampuse, aby ste získali praktické skúsenosti.

 6. Sledujte kurz platformy LinkedIn Learning o budovaní pevných pracovných vzťahov.

 7. Zamyslite sa Ako môže budovanie pevných pracovných vzťahov pomôcť vašej kariére? Ktoré schopnosti z kurzu vám najviac pomáhajú a ako ich môžete začať rozvíjať?

 8. Otvorte aplikáciu Career Coach. Vyberte položku Ľudia. Použite Filtre a vyhľadajte absolventov podľa spoločnosti a odvetvia. Odošlite pozvánky na spojenie cez LinkedIn trom absolventom, ktorí majú praktické skúsenosti, ktoré sa zhodujú s vašimi záujmami.

 9. Naučte sa Pozrite si kurz na platforme LinkedIn Learning o používaní informačných pohovorov na získanie praktických skúseností.

  Poznámka: Tento kurz obsahuje cvičné súbory, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše zručnosti. 

 10. Zamyslite sa Aké otázky o praktických skúsenostiach ľudí vo vašej sieti sa môžete spýtať, aby ste dokázali identifikovať typy praktických skúseností, ktoré by ste chceli mať? Sú vo vašej sieti ľudia, ktorí pracujú v odvetviach alebo spoločnostiach, ktoré vás zaujímajú? Ako môžete využiť informácie získané vo všetkých kurzoch pri kontakte so svojou sieťou?

 11. Zdieľajte Spojte sa s partnerom osobne alebo cez službu Teams. Vymeňte si nápady na otázky, ktoré by sa dali spýtať v informačnom pohovore, aby ste získali viac informácií o kariérach ľudí vo vašej sieti a našli otvorené príležitosti. Zapíšte si otázky, ktoré vytvoríte, aby ste ich mohli použiť, keď to budete potrebovať.

 12. Poradenstvo Požiadajte kariérne poradenstvo alebo konzultanta na vašej fakulte, aby skontroloval praktické skúsenosti, ktoré ste identifikovali- Spýtajte sa, ktoré z nich by vám mohli pomôcť získať potrebné skúsenosti. Zistite, či nevedia o iných otvorených možnostiach, ktoré sa zhodujú s vašimi záujmami. Zaznamenávajte sivšetky odoslané prihlášky.

Výborne! Aký je váš ďalší krok pri budovaní kariéry?

Ciele a aktivity z aplikácie Career Coach:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×