Pridanie tvarov

Pracujte kdekoľvek zo všetkých zariadení s Microsoft 365

Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek s najnovšími funkciami a aktualizáciami.

Inovovať

Do svojich dokumentov, e-mailových správ, prezentácií a tabuliek môžete pridávať tvary, ako sú napríklad pravouhlé polia, kruhy a šípky. Ak chcete pridať určitý tvar, kliknite na položku Vložiť, potom na položku Tvary, vyberte daný tvar a následným kliknutím a potiahnutím tvar nakreslite.

Po pridaní jedného alebo viacerých tvarov môžete k nim pridať text, odrážky a číslovanie a na karte Formát môžete zmeniť ich výplň, obrys a ďalšie efekty.

Tip: Do grafu môžete pridať jednotlivé tvary alebo pridať tvary v hornej časti Grafický prvok SmartArt na prispôsobenie grafu alebo grafického prvku.

Pridanie tvaru v Exceli, Outlooku, Worde alebo PowerPointe

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary v Exceli    Tlačidlo Vložiť tvary

 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v pracovnom priestore a potom potiahnutím umiestnite tvar.

  Kreslenie tvaru

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

Ak chcete použiť tento postup, musíte otvoriť alebo vytvoriť zostavu. Ak to chcete urobiť, na karte Zostava kliknite na položku nedávne a otvorte existujúcu zostavu alebo kliknite na položku Ďalšie zostavy a vyberte zostavu zo zoznamu v dialógovom okne zostavy alebo vytvorte novú zostavu.

 1. V otvorenej zostave kliknite na karte návrh na položku tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary
 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v pracovnom priestore a potom potiahnutím umiestnite tvar.

  Kreslenie tvaru

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

Vložte tvar alebo kliknite na existujúci tvar a potom zadajte text.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na položku pridať text alebo Upraviť textalebo len začať písať.

  Poznámka: Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

 2. Ak chcete formátovať a zarovnať text, kliknite na kartu domov a potom vyberte možnosti v skupine písmo, odsekalebo Zarovnanie v závislosti od programu, ktorý používate, a aký typ formátovania chcete použiť. (Možnosti formátovania textu sú v Projecte obmedzené.)

Poznámka:  Tieto príkazy nie sú dostupné v programe Project.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Formát v skupine Vložiť tvary kliknite na položku Upraviť tvarTlačidlo Upraviť tvar, ukážte na položku zmeniť tvara potom kliknite na nový požadovaný tvar.

Ak potrebujete opakovane pridať rovnaký tvar, môžete tak urobiť rýchlo pomocou režimu uzamknutia kreslenia.

Poznámka: Namiesto pridávania jednotlivých tvarov na vytvorenie kresby možno budete chcieť vybrať grafický prvok SmartArt. V Grafický prvok SmartArt sa usporiadanie tvarov a veľkosť písma v týchto tvaroch automaticky aktualizujú pri pridávaní alebo odstraňovaní tvarov a úprave textu.

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary v Exceli

  Tlačidlo Vložiť tvary

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tvar, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na položku Zamknúť režim kreslenia.

  Uzamknutie režimu kreslenia
 3. Kliknite na ľubovoľné miesto v pracovnom priestore a posunutím kurzora umiestnite tvar.

 4. Zopakujte krok 3, ak chcete tvar pridať toľkokrát, koľko sa vám páči.

  Tip: Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT.

 5. Po pridaní všetkých požadovanými tvarmi vypnite režim uzamknutia kreslenia stlačením klávesu ESC.

Poznámka: Táto funkcia nie je k dispozícii v Projecte.

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte kartu domov a v skupine odsek vyberte položku Odrážky alebo číslovanie.

  Tlačidlá Odrážky a Číslovanie na karte Domov

  Po kliknutí na šípku nadol vedľa položky Odrážky alebo Číslovanie môžete vyhľadať rôzne štýly odrážok a formáty číslovania.

Vďaka rýchlym štýlom môžete určitý štýl použiť pre tvar pomocou jediného kliknutia. Tieto štýly sa nachádzajú v galérii rýchlych štýlov. Ak ukazovateľ umiestnite nad miniatúru rýchleho štýlu, môžete vidieť, ako príslušný štýl ovplyvňuje daný tvar.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Vyberte kartu Formát a v skupine Štýly tvarov vyberte rýchly štýl, ktorý chcete použiť.

  Skupina Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie rýchle štýly, kliknite na tlačidlo ďalšieObrázok tlačidla.

Ďalšie informácie o zmene farby výplne, farby orámovania alebo farby textu nájdete v téme Zmena farieb v textovom poli alebo tvare.

Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a klikajte na tvary, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Pozrite tiež

Kreslenie a odstraňovanie čiar, spojníc alebo voľných tvarov

Otočenie textového poľa, tvaru, objektu WordArt alebo obrázka

Zmena farieb v textovom poli alebo v tvare

Výber obrázka SmartArt

Vytvorenie grafu od začiatku do konca

Pridanie obrázka Clip Art do súboru

Nakreslenie a naskicovanie poznámok na strane

Po pridaní tvaru do dokumentu ho môžete upraviť pridaním spojníc, zmenou štýlu, pridaním zrkadlového obrázka, zmenou farby a použitím rôznych iných efektov, ako sú napríklad tiene, žiara a priestorový.

Pridanie tvaru

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.

  Tlačidlo tvary na karte Vložiť
 2. Kliknite na požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto v pracovnom priestore a potom potiahnutím umiestnite tvar.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a kliknite na položku pridať text alebo Upraviť text, alebo stačí kliknúť dovnútra tvaru a začať písať.

  Poznámka: Pridaný text sa stane súčasťou tvaru – ak tvar otočíte alebo preklopíte, text sa tiež otočí alebo preklopí.

 2. Ak chcete formátovať a zarovnať text, kliknite na kartu domov a potom vyberte dostupné možnosti formátovania. Môžete napríklad zmeniť farbu písma, štýly, veľkosti, zmeniť zarovnanie alebo zarážky, zmeniť orientáciu textu, aby ste pomenovali len niektoré.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

  Ak chcete zmeniť viaceré tvary, stlačte PRÍKAZ , kým kliknete na tvary, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Formát tvaru kliknite na položku Upraviť tvar, ukážte na položku zmeniť tvara potom kliknite na požadovaný nový.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete kopírovať.

 2. Stlačte kláves Option a presuňte tvar kamkoľvek. Uvoľnite tlačidlo myši a vytvorí sa kópia tvaru. Tvar môžete presúvať a uvoľňovať toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Poznámka: Pridanie zoznamov nie je k dispozícii v Excel 2016 pre Mac.

 1. Vyberte text v tvare, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.

 2. Na karte domov kliknite na šípku vedľa položky Odrážky alebo číslovanie.

  Karta Domov so zobrazenou galériou Odrážky.
 3. Stlačením klávesu ENTER zakaždým, keď chcete vytvoriť novú odrážku alebo číslo, alebo stlačením klávesu ENTER dvakrát ukončite zoznam.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na kartu Formát tvaru a v Galérii štýlov kliknite na požadovaný štýl.

  Možnosti v skupine Štýly tvarov

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, kliknite Šípka Posunúť nadol pod galériu štýlov.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete zmeniť.

 2. Kliknite na kartu Formát tvaru a potom kliknite na položku Ikona Výplň tvaru (ikonaVýplň tvaru ).

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  1. Ak chcete použiť inú farbu výplne, kliknite v časti Farby motívu alebo Štandardné farby na farbu, ktorú chcete použiť.

  2. Ak chcete odstrániť farbu z vybratého prvku grafu, vyberte položku Bez výplne.

  3. Ak chcete použiť farbu výplne, ktorá nie je k dispozícii v časti Farby motívu alebo Štandardné farby, kliknite na položku Ďalšie farby výplne. V dialógovom okne Farby vyberte farbu pomocou dostupných možností a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Ak chcete vyplniť tvar obrázkom, kliknite na položku Obrázok. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  5. Ak chcete pre vybratú farbu výplne použiť efekt prechodu, kliknite na položku Prechod a potom kliknite na štýl prechodu, ktorý chcete použiť.

   Ak chcete zobraziť ďalšie štýly prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom na table Formátovať oblasť grafu v časti Výplň kliknite na možnosti prechodu, ktoré chcete použiť.

  6. Ak chcete použiť výplň textúrou, kliknite na položku Textúra a potom kliknite na textúru, ktorú chcete použiť.

 1. Kliknite na tvar a potom kliknite na kartu Formát tvaru .

 2. V skupine Štýly tvarov kliknite na položku efekty tvaru, ukážte na kategóriu efekt a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Možnosti v ponuke efekty tvaru

 1. Na karte Formát tvaru kliknite na položku Tabla formát.

  Tlačidlo Tabla Formát

 2. Na table Formátovať tvar kliknite na kartu výplň & a potom kliknite na položku výplň alebo čiary.

 3. Požadovaný efekt dosiahnete posunutím jazdca Priehľadnosť .

  Tabla Formátovanie tvaru

Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves Command , kým kliknete na tvary, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Pozrite tiež

Zmena veľkosti objektu

Orezanie obrázka

Presun, otočenie alebo zoskupenie obrázkov, textových polí alebo iných objektov

Zarovnanie objektov vo Worde pre Mac

Zoskupenie alebo oddelenie objektov

Do zošitov a prezentácií môžete pridať tvary, ako sú napríklad polia, kruhy a šípky. (Word pre web nepodporuje tvary.) Ak chcete pridať tvar, vyberte položku Vložiť na páse s nástrojmi, vyberte položku tvarya potom vyberte tvar.

Po pridaní tvaru ho môžete presunúť a zmeniť jeho veľkosť. Pridanie textu, odrážok alebo číslovania, môžete zmeniť farbu výplne alebo obrys.

 1. Na karte Vložiť vyberte položku tvary.

  Tlačidlo Vložiť tvary v Office pre web
 2. V rozbaľovacej galérii vyberte požadovaný tvar.

  Tvar predvolenej veľkosti sa okamžite vloží do stredu viditeľnej strany.

 3. Vyberte rukoväť na zmenu veľkosti na obvode tvaru a presunutím dovnútra alebo von zmeňte veľkosť tvaru.

  Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves SHIFT. 

 4. Ak chcete tvar premiestniť, ukážte myšou na neho, kým sa ukazovateľ nezmení na šípku so štyrmi smermi. Potom kliknutím a potiahnutím presuňte tvar na požadované miesto.

  Keď je tvar vybratý v dokumente, na páse s nástrojmi sa zobrazí karta tvar . Obsahuje tlačidlá na možnosti, ktoré môžete vykonávať s tvarom, ako je napríklad Pridanie farby výplne alebo obrysu, alebo výber preddefinovaného štýlu tvaru.

  Poznámka: Ak je zjednodušený pás s nástrojmi vypnutý, názov karty v kroku #4 je Formát. Ďalšie informácie o zjednodušenom páse s nástrojmi nájdete v téme nový vzhľad balíka Office.

Vložte tvar alebo kliknite na existujúci tvar a potom zadajte text takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Upraviť text.

  V strede tvaru sa zobrazí blikajúci kurzor.

 2. Zadajte text, ktorý chcete pridať do tvaru.

 3. Ak chcete formátovať a zarovnať text, vyberte kartu domov a potom vyberte položku Možnosti v skupine písmo, odsekalebo Zarovnanie

  Možnosti písma, odseku a zarovnania v PowerPointe online

Vďaka rýchlym štýlom môžete určitý štýl použiť pre tvar pomocou jediného kliknutia. Štýly nájdete v galérii tvarov.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete zmeniť. 

 2. Na karte tvar (alebo na karte Formát , ak máte vypnutý zjednodušený pás s nástrojmi), otvorte galériu štýlov tvarov a vyberte rýchly štýl, ktorý chcete použiť. 

  Nástroje tvarov v Office pre web

  Vyberte šípku nadol na konci galérie, čím sa otvorí a zobrazí sa celý zoznam možností:

  Ak chcete zobraziť úplnú množinu rýchlych štýlov tvarov, vyberte šípku nadol v galérii.

  Ak chcete zobraziť Stručný popis, môžete ukazovateľ myši pozastaviť nad možnosťou v galérii.

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete zmeniť. 

 2. Na karte tvar (alebo na karte Formát , ak máte vypnutý zjednodušený pás s nástrojmi), vyberte šípku nadol vedľa položky výplň , čím sa otvorí Galéria farieb výplne.

 3. Vyberte farbu.

 4. Ak chcete, aby tvar bol transparentný, vyberte položku bez výplne v dolnej časti galérie farieb.  

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete zmeniť. 

 2. Na karte tvar (alebo vo formáte , v ktorom sa stále používa klasická pás s nástrojmi) vyberte šípku nadol vedľa položky Prehľad a otvorte galériu farieb obrysu. 

 3. Vyberte farbu.

 4. V dolnej časti galérie sú k dispozícii aj možnosti hrúbky (hmotnosti) prehľadu a toho, či je obrys pevný, bodkovaný alebo prerušovaný čiarový. Ak chcete zobraziť rozbaľovací zoznam možností, ukážte na položku hrúbka alebo pomlčky .

Kliknite na tvar, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť viaceré tvary, stlačte kláves CTRL a vyberte tvary, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×