Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Táto kapitola popisuje niekoľko spôsobov, ako môžete začať čítať text s Moderátorom. Môžete tiež získať podrobnosti o formátovaní textu, ktorý čítate. 

Ak pracujete s dokumentom v textovom procesore, napríklad v Microsoft Worde, prvý a najjednoduchší spôsob čítania textu pomocou Moderátora je použiť klávesy so šípkami na navigáciu v texte. 

Na čítanie textu môžete použiť aj režim skenovania. Ak chcete zapnúť režim skenovania, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + medzerník. Potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol môžete čítať podľa odseku a klávesov so šípkamidoľava a doprava na čítanie podľa znakov. Ďalšie informácie o režime skenovania sa nachádzajú v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Ak chcete viac kontroly nad tým, čo čítate, Moderátor poskytuje príkazy na čítanie textu, ktoré pomáhajú v orientácii a čítaní textu. Nižšie sú niektoré základy, ktoré vám pomôžu začať. Ak chcete zobraziť všetky príkazy na čítanie, prejdite na dodatok B: Klávesové príkazy Moderátora a dotykové gestá

 • Ak chcete čítanie zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

 • Ak chcete prečítať názov okna, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + T.

 • Ak chcete prečítať okno, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + W.

  Tip: Pri čítaní webovej stránky alebo e-mailu sa príkazy Moderátora vzťahujú na obsah stránky alebo e-mailu a nie prehliadača alebo aplikácie. Ak chcete vyjsť z obsahu, stačí stlačiťkláves Tab alebo použiť skratku aplikácie. 

Prečítanie určitého množstva textu 

Moderátor poskytuje spôsoby, ako čítať text po stranách, odsekoch, riadkoch, vetách, slovách a znakoch. 

Čítanie textu z aktuálneho umiestnenia 

 • Ak chcete prečítať aktuálnu položku, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Tab.

 • Ak chcete čítať z miesta zamerania alebo kurzora, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + R.

 • Ak chcete začať čítať dokument od začiatku, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + R alebo Moderátor + šípka nadol.

 • Ak chcete čítať text od začiatku po miesto, kde sa nachádza kurzor, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Shift + J alebo Moderátor + Alt + Home.

Čítanie textu po riadkoch 

 • Ak chcete prečítať aktuálny riadok, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + I alebo Moderátor + kláves so šípkou nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalší riadok, Moderátor + O.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci riadok, Moderátor + U.

Čítanie textu po vetách 

 • Ak si chcete prečítať ďalšiu vetu, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + bodka (.).

 • Ak si chcete prečítať aktuálnu vetu, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + čiarka (,).

 • Ak si chcete prečítať predchádzajúcu vetu, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + M.

Čítanie textu po slovách 

 • Ak chcete prečítať aktuálne slovo, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + K alebo Moderátor + Ctrl + 5 (numerická klávesnica). Keď stlačíte jeden príkaz dvakrát za sebou, Moderátor slovo vyhláskuje.

 • Ak chcete prečítať ďalšie slovo, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + L alebo Moderátor + Ctrl + kláves so šípkou doprava.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúce slovo, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + J alebo Moderátor + Ctrl + šípka doľava.

Čítanie textu po znakoch 

 • Ak chcete prečítať aktuálny znak, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + čiarka (,). Keď príkaz stlačíte dvakrát za sebou, Moderátor prečíta znak foneticky.

 • Ak chcete prečítať ďalší znak, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Bodka (.).

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci znak, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + M.

Čítanie textu po stranách 

 • Ak chcete prečítať aktuálnu stranu, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + I.

 • Ak chcete prečítať ďalšiu stranu, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + O.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúcu stranu, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + U.

Čítanie textu po odsekoch 

 • Ak chcete prečítať aktuálny odsek, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + K.

 • Ak chcete prečítať ďalší odsek, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + L.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci odsek, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + J.

Získanie ďalších podrobností o texte 

Moderátor poskytuje rôzne úrovne podrobností o ovládacích prvkoch a vlastnostiach textu, známe ako podrobnosti čítania. Ak chcete zmeniť úroveň podrobností, stláčajte kombináciu klávesov Moderátor + V alebo Moderátor + Shift + V, kým sa neozve požadovaná úroveň podrobností. 

 • Úroveň podrobností 1: Iba
  text Táto úroveň vám umožňuje rýchlo čítať bez toho, aby ste počuli podrobnosti o texte, ktorý nepotrebujete vedieť. Moderátor napríklad nečíta prepojenia, nepopisuje formátovanie textu a umožňuje veľmi rýchlo pracovať s aplikáciou, ktorú dobre poznáte. Táto úroveň poskytuje ideálny zážitok pri čítaní obsažných článkov, kníh a webových lokalít.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 2: Niektoré podrobnosti o ovládacom prvku
  Táto úroveň poskytuje viac informácií ako úroveň 1 pri interakcii s aplikáciou. Najlepšie je, ak poznáte aplikáciu a potrebujete len pokyny len pre niektoré ovládacie prvky.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 3: Všetky podrobnosti o ovládacom prvku
  Toto je predvolená úroveň moderátora. Poskytuje plný zážitok z čítania spolu so všetkými detailmi o ovládacích prvkoch aplikácie pri vašej interakcii s nimi.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 4: Niektoré podrobnosti 
  textu Táto úroveň poskytuje väčšinu atribútov a informácií o texte. Najlepšia je v situáciách, keď píšete text, napríklad pri vytváraní dokumentu.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 5: Všetky podrobnosti
  textu Táto úroveň poskytuje úplné podrobnosti o texte, ako je napríklad úroveň nadpisu, typ písma, veľkosť, formátovanie, tvar odrážok, typ zoznamu a ďalšie. Je to užitočné najmä pri korektúrach alebo úpravách dokumentu.

Získanie informácií o formátovaní 

Moderátor poskytuje podrobné informácie o formátovaní, ako napríklad názov písma, veľkosť písma a zarovnanie textu. Ak si chcete vypočuť atribúty formátovania, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F. Ak si chcete vypočuť ďalšiu skupinu atribútov formátovania, znova stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F. Ak si chcete vypočuť predchádzajúcu skupinu atribútov formátovania, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Shift + F

Informácie o formátovaní sú rozdelené do nasledujúcich skupín: 

 • Informácie o písme. Názov písma, hrúbka, veľkosť, kurzíva, podčiarknutie, farba podčiarknutia, prečiarknutie, farba pozadia, farba popredia.

 • Rozšírené informácie o písme. Hypertextové prepojenie, štýl, štýl odrážok, dolný index, horný index, štýl pre veľké písmená, štýl obrysu, farba hornej čiary, jazyk.

 • Farba objektu a informácie o obryse. Typ výplne (žiadna, farba, prechod, obrázok alebo vzor), farba výplne, farba obrysu, hrúbka obrysu.

 • Informácie o rozstupoch medzi odsekmi.Riadkovanie, medzera pred odsekom, medzera za odsekom.

 • Informácie o okraji strany. Horný okraj, dolný okraj, úvodný okraj, koncový okraj.

 • Informácie o zarovnaní. Vodorovné zarovnanie textu, smer toku textu, zarážky prvého riadka, zarážky na začiatku, zarážky na konci.

 • Informácie o vizuálnych efektoch. Štýl animácie, vizuálne efekty (odraz, žiara, hladké okraje a skosenie).

 • Informácie o rozložení objektov. Stred, veľkosť, otáčanie.

 • Informácie o poznámkach. Poznámky, ako napríklad návrhy kontroly pravopisu a gramatiky a komentáre.

Čítanie interpunkcie 

Moderátor vám dáva kontrolu nad tým, koľko interpunkcie budete pri čítaní textu počuť. Ak chcete zmeniť spôsob čítania interpunkcie, stlačte klávesovú skratku: 

 • Moderátor + Alt + ľavá hranatá zátvorka ([

 • Moderátor + Alt + pravá hranatá zátvorka (])

Môžete si vybrať niektorú z nasledujúcich úrovní popisu: 

 • Predvolená. Čítanie minimálneho množstva interpunkcie. Prirodzené pauzy budú označovať položky, ako sú čiarky a bodky.

 • Matematický. Čítanie väčšiny matematických symbolov.

 • Niektoré.Čítanie väčšiny bežnej interpunkcie, ako sú napríklad čiarky a bodky.

 • Väčšinový. Čítanie ďalších symbolov, ako sú napríklad zátvorky.

 • Úplný. Čítanie všetkej interpunkcie vrátane všetkých špeciálnych symbolov.

Vyslovovanie veľkých písmen a slov 

V predvolenom nastavení Moderátor číta veľké písmená rovnako ako malé. Znamená to, že "Word", "WORD" a "slovo" budú znieť rovnako (aj keď v každom z nich sú veľké písmená veľké).  

Ak chcete počuť, kedy je písmeno napísané veľkými písmenami, Moderátor pred ním môže povedať "cap" (zakončenie) alebo si slovo alebo písmeno prečítať s vyšším rozstupom (pokiaľ sa nepoužíva prirodzený hlas). Ak chcete zmeniť spôsob, akým Moderátor spracováva veľké písmená, v nastaveniach Moderátora prejdite do časti Podrobností a upravte nastavenie Zmeniť spôsob čítania textu veľkým písmenom. Stlačením kombinácie klávesov Moderátor + 4 sa môžete presúvať medzi možnosťami režimu čítania veľkých písmen.

Čítanie textu v iných jazykoch 

Pri čítaní textu v inom jazyku Moderátor automaticky vyberie hlas prevodu textu na reč (TTS) pre daný jazyk, ak je nainštalovaný. Ďalšie informácie o inštalácii ďalších hlasov TTS nájdete v téme Príloha A: Podporované jazyky a hlasy

Ak hlas TTS pre jazyk nie je nainštalovaný, Moderátor povie názov jazyka a prečíta text pomocou predvoleného hlasu TTS. 

Nasledujúca téma: Kapitola 5: Navigácia

Prejsť späť na Obsah

Táto kapitola popisuje niekoľko spôsobov, ako môžete začať čítať text s Moderátorom. Môžete tiež získať informácie o formátovaní textu, ktorý práve čítate.

Ak pracujete s dokumentom v textovom procesore, napríklad v Microsoft Worde, prvý a najjednoduchší spôsob čítania textu pomocou Moderátora je použiť klávesy so šípkami na navigáciu v texte.

Na čítanie textu môžete použiť aj režim skenovania. Režim skenovania zapnete stlačením kombinácie klávesov Moderátor + medzerník. Potom pomocou šípky nahor alebo nadol môžete čítať odsek za odsekom a pomocou šípok doľava alebo doprava môžete čítať po znakoch. Ďalšie informácie o režime skenovania sa nachádzajú v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Ak chcete viac kontroly nad tým, čo čítate, Moderátor poskytuje príkazy na čítanie textu, ktoré pomáhajú v orientácii a čítaní textu. Nižšie sú niektoré základy, ktoré vám pomôžu začať. Ak chcete zobraziť všetky príkazy na čítanie, prejdite na tému Príloha B: Klávesové skratky a dotykové gestá v Moderátorovi.

 • Ak chcete čítanie zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

 • Ak chcete prečítať názov okna, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + T.

 • Ak chcete prečítať okno, stlačte klávesovú skratku Moderátor + W.

Tip: Pri čítaní webovej stránky alebo e-mailu sa príkazy Moderátora vzťahujú na obsah stránky alebo e-mailu a nie prehliadača alebo aplikácie. Ak chcete vyjsť z obsahu, stačí stlačiťkláves Tab alebo použiť skratku aplikácie.

Prečítanie určitého množstva textu

Moderátor poskytuje spôsoby, ako čítať text po stranách, odsekoch, riadkoch, vetách, slovách a znakoch.

Čítanie textu od aktuálneho umiestnenia

 • Aktuálnu položku prečítate stlačením klávesovej skratky Moderátor + tabulátor.

 • Ak chcete začať čítať od miesta, kde sa nachádza kurzor, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + R.

 • Ak chcete začať čítať z miesta, kde sa nachádza kurzor, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + R alebo Moderátor + šípka nadol.

 • Ak chcete začať čítať text od miesta, kde je kurzor, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Shift + J alebo Moderátor + Alt + Home.

Čítanie textu po riadkoch

 • Ak chcete prečítať aktuálny riadok, stlačte klávesovú skratku Moderátor + I alebo Moderátor + šípka nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalší riadok, stlačte klávesovú skratku Moderátor + O.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci riadok, stlačte klávesovú skratku Moderátor + U.

Čítanie textu po vetách

 • Ak si chcete prečítať ďalšiu vetu, stlačte kombináciuklávesov Moderátor + Ctrl +bodka (.).

 • Ak chcete prečítať nasledujúcu vetu, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + čiarka (,).

 • Ak chcete prečítať nasledujúcu vetu, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + M.

Čítanie textu po slovách

 • Ak chcete prečítať aktuálne slovo, stlačte klávesovú skratku Moderátor + K alebo Moderátor + Ctrl + 5 (na numerickej klávesnici). Keď stlačíte kláves ktorýkoľvek príkaz dvakrát za sebou, Moderátor vyhláskuje dané slovo.

 • Ak chcete prečítať ďalšie slovo, stlačte klávesovú skratku Moderátor + L alebo Moderátor + Ctrl + šípka doprava.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúce slovo, stlačte klávesovú skratku Moderátor + J alebo Moderátor + Ctrl + šípka doľava.

Čítanie textu po znakoch

 • Ak chcete prečítať aktuálny znak, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + čiarka (,). Keď príkaz stlačíte dvakrát za sebou, Moderátor prečíta znak foneticky.

 • Ak chcete prečítať ďalší znak, stlačte klávesovú skratku Moderátor + bodka (.).

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci znak, stlačte klávesovú skratku Moderátor + M.

Čítanie textu po stranách

 • Ak chcete prečítať aktuálnu stranu, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + I.

 • Ak chcete prečítať ďalšiu stranu, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + O.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúcu stranu, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + U.

Čítanie textu po odsekoch

 • Ak chcete prečítať aktuálny odsek, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + K.

 • Ak chcete prečítať ďalší odsek, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + L.

 • Ak chcete prečítať predchádzajúci odsek, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + J.

Získanie ďalších podrobností o texte

Moderátor poskytuje rôzne úrovne podrobností o ovládacích prvkoch a vlastnostiach textu, známe ako podrobnosti čítania. Ak chcete zmeniť úroveň podrobností čítania, stláčajte klávesovú skratku Moderátor + V alebo Moderátor + Shift + V, až kým nebudete počuť požadovanú úroveň podrobností.

 • Úroveň podrobností 1: Iba
  text Táto úroveň vám umožňuje rýchlo čítať bez toho, aby ste počuli podrobnosti o texte, ktorý možno nepotrebujete vedieť. Moderátor napríklad nečíta prepojenia, nepopisuje formátovanie textu a umožňuje veľmi rýchlo pracovať s aplikáciou, ktorú dobre poznáte. Táto úroveň poskytuje ideálny zážitok pri čítaní obsažných článkov, kníh a webových lokalít.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 2: Niektoré podrobnosti o ovládacom prvku
  Táto úroveň poskytuje viac informácií ako úroveň 1 pri interakcii s aplikáciou. Najlepšie je, ak poznáte aplikáciu a potrebujete len pokyny len pre niektoré ovládacie prvky.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 3: Všetky podrobnosti o ovládacom prvku
  Toto je predvolená úroveň moderátora. Poskytuje plný zážitok z čítania spolu so všetkými detailmi o ovládacích prvkoch aplikácie pri vašej interakcii s nimi.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 4: Niektoré podrobnosti
  textu Táto úroveň poskytuje väčšinu atribútov a informácií o texte. Najlepšia je v situáciách, keď píšete text, napríklad pri vytváraní dokumentu.

 • Úroveň podrobností o podrobnostiach 5: Všetky podrobnosti textuTáto úroveň poskytuje podrobné informácie o texte, napríklad úroveň nadpisu, typ písma, veľkosť, formátovanie, tvar odrážok, typ zoznamu a ďalšie. Je to užitočné najmä pri korektúrach alebo úpravách dokumentu.

Získanie informácií o formátovaní

Moderátor poskytuje podrobné informácie o formátovaní, ako napríklad názov písma, veľkosť písma a zarovnanie textu. Ak chcete počuť atribúty formátovania, stlačte klávesovú skratku Moderátor + F. Ak chcete počuť ďalšiu skupinu atribútov formátovania, stlačte klávesovú skratku Moderátor + F znova. Ak chcete počuť predchádzajúcu skupinu atribútov formátovania, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Shift + F.

Informácie o formátovaní sú rozdelené do nasledujúcich skupín:

 • Informácie o písme. Názov písma, hrúbka, veľkosť, kurzíva, podčiarknutie, farba podčiarknutia, prečiarknutie, farba pozadia, farba popredia.

 • Rozšírené informácie o písme. Hypertextové prepojenie, štýl, štýl odrážok, dolný index, horný index, štýl pre veľké písmená, štýl obrysu, farba hornej čiary, jazyk.

 • Farba objektu a informácie o obryse. Typ výplne (žiadna, farba, prechod, obrázok alebo vzor), farba výplne, farba obrysu, hrúbka obrysu.

 • Informácie o medzerách medzi odsekmi. Riadkovanie, medzera pred odsekom, medzera za odsekom.

 • Informácie o okraji strany. Horný okraj, dolný okraj, úvodný okraj, koncový okraj.

 • Informácie o zarovnaní Vodorovné zarovnanie textu, smer toku textu, zarážky prvého riadka, zarážky na začiatku, zarážky na konci.

 • Informácie o vizuálnych efektoch. Štýl animácie, vizuálne efekty (odraz, žiara, hladké okraje a skosenie).

 • Informácie o rozložení objektov. Stred, veľkosť, otáčanie.

 • Informácie o poznámkach. Poznámky, ako napríklad návrhy kontroly pravopisu a gramatiky a komentáre.

Čítanie interpunkcie

Moderátor vám dáva kontrolu nad tým, koľko interpunkcie budete pri čítaní textu počuť. Ak chcete zmeniť spôsob čítania interpunkcie, stlačte klávesovú skratku:

 • Moderátor + Alt + znamienko mínus (na číselnej klávesnici)

 • Moderátor + Alt + znamienko mínus (-)

 • Moderátor + Alt + Add (numerická klávesnica)

 • Moderátor + Alt + znamienko plus (+)

Môžete si vybrať niektorú z nasledujúcich úrovní popisu:

 • Predvolená. Čítanie minimálneho množstva interpunkcie. Prirodzené pauzy budú označovať položky, ako sú čiarky a bodky.

 • Matematický. Čítanie väčšiny matematických symbolov.

 • Limitovaný. Čítanie väčšiny bežnej interpunkcie, ako sú napríklad čiarky a bodky.

 • Väčšinový. Čítanie ďalších symbolov, ako sú napríklad zátvorky.

 • Úplný. Čítanie všetkej interpunkcie vrátane všetkých špeciálnych symbolov.

Vyslovovanie veľkých písmen a slov

V predvolenom nastavení Moderátor číta veľké písmená rovnako ako malé. To znamená, že „Slovo“, „SLOVO“ a „slovo“ znejú rovnako (aj keď sa v každom z prípadov inak používajú veľké a malé písmená).

Ak chcete počuť, že je písmeno zapísané ako veľké, môže ho Moderátor označiť ako „veľké písmeno“, prípadne slovo či písmeno prečítať vyšším hlasom. Ak chcete zmeniť spôsob, akým Moderátor rieši veľké písmená, prejdite do sekcie Zmena spôsobu čítania textu veľkými písmenami v časti Zmena toho, čo sa nahlas vyslovuje pri čítaní a interakcii.

Čítanie textu v iných jazykoch

Pri čítaní textu v inom jazyku Moderátor automaticky vyberie hlas prevodu textu na reč (TTS) pre daný jazyk, ak je nainštalovaný. Ďalšie informácie o inštalácii ďalších hlasov TTS nájdete v téme Príloha A: Podporované jazyky a hlasy.

Ak hlas TTS pre jazyk nie je nainštalovaný, Moderátor povie názov jazyka a prečíta text pomocou predvoleného hlasu TTS.

Nasledujúca téma: Kapitola 5: Navigácia

Prejsť späť na Obsah

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×