Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Zobrazenia Moderátora

Rôzne zobrazenia Moderátora zahŕňajú položky, znaky, slová, vety, riadky, odseky, nadpisy, prepojenia, polia formulára, tabuľky, orientačné body a návrhy. Na zmenu zobrazení môžete použiť nasledujúce príkazy:

  • Moderátor + Page up a Moderátor + Page down

  • Moderátor + Ctrl + šípka nahor a Moderátor + Ctrl + šípka nadol

Ak chcete prechádzať vybratým zobrazením, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + šípka doľava alebo Moderátor + šípka doprava.

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Tip: Zobrazenia sú užitočné najmä pri navigácii dotykom. Ďalšie informácie o dotykovom ovládaní s Moderátorom nájdete v téme Kapitola 6: Používanie Moderátora s dotykovým ovládaním.

Navigácia v orientačných bodoch

Orientačné body zoskupujú podobné prvky na obrazovke, aby ste na ne mohli jednoducho prejsť. Niektoré webové stránky a aplikácie, napríklad Microsoft Store v Windows 11, majú orientačné body. Niektoré funkcie Windowsu, ako napríklad ponuka Štart, majú tiež orientačné body.

Ak chcete prejsť na hlavný orientačný bod, stlačte klávesy Moderátor + N. Ak chcete získať zoznam orientačných bodov stránky alebo aplikácie, stlačte klávesy Moderátor + F5. Ďalšie spôsoby práce s orientačnými bodmi nájdete v Kapitole 3: Používame režim skenovania.

Prechádzanie medzi návrhmi

Návrhy sú k dispozícii, keď zadáte informácie do textového poľa v niektorých aplikáciách a častiach Windows 11. Keď napríklad zadáte text do vyhľadávacieho poľa po stlačení klávesu s logom Windows, návrhy sa zobrazujú už počas písania.

Keď je návrh k dispozícii, Moderátor vám to oznámi tak, že prehrá zvuk a hlasovú správu. Zobrazenie Moderátora je k dispozícii na prechádzanie medzi návrhmi, ale vo všeobecnosti budete tiež môcť stlačiť klávesy šípka nahor a šípka nadol na pohyb medzi návrhmi a Enter na výber konkrétneho návrhu.

Používanie funkcie Hľadať Moderátora

Pomocou funkcie Hľadať Moderátora môžete nájsť, čo potrebujete – na webe, v aplikáciách a v dokumentoch. Ak chcete otvoriť funkciu Hľadať Moderátora a vyhľadať slovo alebo slovné spojenie, stlačte Moderátor + Ctrl + F. Potom prejdite na prvý výsledok (počnúc pozíciou kurzora), vyberte položku Hľadať ďalej alebo stlačte kláves Enter. Moderátor sa zameria na výsledok a nie na dialógové okno vyhľadávania. Potom stlačením klávesov Moderátor + F3 prejdete na ďalší výsledok Moderátor + Shift + F3 prejdete na predchádzajúci výsledok.

Poznámka: Pred stlačením funkčných klávesov (F6 alebo F7) v nasledujúcich častiach zapnite kláves alternatívnych príkazov (FN alebo F Lock). Ak chcete získať ďalšie informácie o klávesoch alternatívnych príkazov, prečítajte si časť Ako môžem používať kláves Fn, kláves F Lock alebo klávesy alternatívnych príkazov?

Navigácia na prepojeniach na stránke

Ak chcete preskúmať zoznam všetkých prepojení na stránke, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F7. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte kláves so šípkounahor alebo nadol a stlačením klávesu Enter prejdite na umiestnenie prepojenia na stránke. Keď už poznáte časť požadovaného prepojenia, na filtrovanie tohto zoznamu môžete napísať nejaký text. Potom použite prepojenie stlačením klávesu Enter.

Navigácia po nadpisoch na stránke

Ak chcete preskúmať zoznam všetkých nadpisov na stránke, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F6. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte kláves so šípkounahor alebo nadol a stlačením klávesu Enter prejdite na umiestnenie daného nadpisu na strane.

Navigácia v orientačných bodoch na stránke

Ak chcete preskúmať zoznam všetkých orientačných bodov na stránke, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F5. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte kláves so šípkounahor alebo nadol a stlačením klávesu Enter prejdite na umiestnenie daného orientačného bodu na strane.

Vylepšenia čítania webu

Už žiadne ďalšie neužitočné hypertextové odkazy

Moderátor vám poskytne názov webovej stránky prepojenia. Stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + D a program Moderátor vezme adresu URL hypertextového prepojenia, na ktorom sa nachádzate a odošle ho do online služby, ktorá poskytne názov stránky Moderátorovi. Ak chcete Moderátorovi zakázať využívanie všetkých online služieb, môžete túto funkciu vypnúť v nastaveniach Moderátora.

Načítať stručný súhrn webovej stránky

Vypočujte si súhrn webovej stránky, ktoré bude zahŕňať počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov. Stačí stlačiť kombináciu klávesov Moderátor + S.

Populárne prepojenia a úplný súhrn webovej stránky

Dvakrát stlačte kombináciu klávesov Moderátor + S , čím sa na obrazovke zobrazí dialógové okno s nasledujúcimi informáciami: počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov na stránke a zoznam obľúbených prepojení na stránku (obľúbené prepojenia sú prepojenia na stránke, ktoré na ňu kliknú najviac). Ak stránka obsahuje obľúbené prepojenia, môžete stláčaním klávesu Tab prechádzať medzi nimi a stlačením klávesu Enter prejsť na prepojenú webovú stránku.

Webové stránky sa čítajú automaticky

Moderátor automaticky spustí čítanie webových stránok od začiatku.

Nasledujúca téma: Kapitola 6: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Prejsť späť na Obsah

Zobrazenia Moderátora

Rôzne zobrazenia Moderátora zahŕňajú položky, znaky, slová, vety, riadky, odseky, nadpisy, prepojenia, polia formulára, tabuľky, orientačné body a návrhy. Na zmenu zobrazení môžete použiť nasledujúce príkazy:

  • Moderátor + Page up a Moderátor + Page down

  • Moderátor + Ctrl + šípka nahor a Moderátor + Ctrl + šípka nadol

Ak chcete prechádzať vybratým zobrazením, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + šípka doľava alebo Moderátor + šípka doprava.

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Tip: Zobrazenia sú užitočné najmä pri navigácii dotykom. Ďalšie informácie o dotykovom ovládaní s Moderátorom nájdete v téme Kapitola 6: Používanie Moderátora s dotykovým ovládaním.

Navigácia v orientačných bodoch

Orientačné body zoskupujú podobné prvky na obrazovke, aby ste na ne mohli jednoducho prejsť. Niektoré webové stránky a aplikácie, napríklad Microsoft Store vo Windowse 10, majú orientačné body. Niektoré funkcie Windowsu, ako napríklad ponuka Štart, majú tiež orientačné body.

Ak chcete prejsť na hlavný orientačný bod, stlačte klávesy Moderátor + N. Ak chcete získať zoznam orientačných bodov stránky alebo aplikácie, stlačte klávesy Moderátor + F5. Ďalšie spôsoby práce s orientačnými bodmi nájdete v Kapitole 3: Používame režim skenovania.

Prechádzanie medzi návrhmi

Návrhy sú k dispozícii, keď zadáte informácie do textového poľa v niektorých aplikáciách a niektorých častiach Windowsu 10. Keď napríklad zadáte text do vyhľadávacieho poľa po stlačení klávesu s logom Windows, návrhy sa zobrazujú už počas písania.

Keď je návrh k dispozícii, Moderátor vám to oznámi tak, že prehrá zvuk a hlasovú správu. Zobrazenie Moderátora je k dispozícii na prechádzanie medzi návrhmi, ale vo všeobecnosti budete tiež môcť stlačiť klávesy šípka nahor a šípka nadol na pohyb medzi návrhmi a Enter na výber konkrétneho návrhu.

Používanie funkcie Hľadať Moderátora

Pomocou funkcie Hľadať Moderátora môžete nájsť, čo potrebujete – na webe, v aplikáciách a v dokumentoch. Ak chcete otvoriť funkciu Hľadať Moderátora a vyhľadať slovo alebo slovné spojenie, stlačte Moderátor + Ctrl + F. Potom prejdite na prvý výsledok (počnúc pozíciou kurzora), vyberte položku Hľadať ďalej alebo stlačte kláves Enter. Moderátor presunie zameranie na výsledok a nie na dialóg vyhľadávania. Potom stlačením klávesov Moderátor + F3 prejdete na ďalší výsledok Moderátor + Shift + F3 prejdete na predchádzajúci výsledok.

Poznámka: Pred stlačením funkčných klávesov (F6 alebo F7) v nasledujúcich častiach zapnite kláves alternatívnych príkazov (FN alebo F Lock). Ak chcete získať ďalšie informácie o klávesoch alternatívnych príkazov, prečítajte si časť Ako môžem používať kláves Fn, kláves F Lock alebo klávesy alternatívnych príkazov?

Navigácia na prepojeniach na stránke

Ak chcete preskúmať zoznam všetkých prepojení na stránke, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F7. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte klávesy šípka nahor alebo šípka nadol a stlačením klávesu Enter prejdite na umiestnenie tohto prepojenia na stránke. Keď už poznáte časť požadovaného prepojenia, na filtrovanie tohto zoznamu môžete napísať nejaký text. Potom použite prepojenie stlačením klávesu Enter.

Navigácia po nadpisoch na stránke

Ak chcete preskúmať zoznam všetkých nadpisov na stránke, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F6. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte kláves so šípkounahor alebo nadol a stlačením klávesu Enter prejdite na umiestnenie daného nadpisu na strane.

Navigácia v orientačných bodoch na stránke

Ak chcete preskúmať zoznam všetkých orientačných bodov na stránke, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + F5. Ak chcete prechádzať zoznamom, stlačte kláves so šípkounahor alebo nadol a stlačením klávesu Enter prejdite na umiestnenie daného orientačného bodu na strane.

Vylepšenia čítania webu

Už žiadne ďalšie neužitočné hypertextové odkazy

Moderátor vám oznámi názov webovej stránky, na ktorú smeruje prepojenie. Stlačte klávesovú skratku Moderátor + Ctrl + D a program Moderátor vezme adresu URL hypertextového prepojenia, na ktorom sa nachádzate a odošle ho do online služby, ktorá poskytne názov stránky Moderátorovi. Ak chcete Moderátorovi zakázať využívanie všetkých online služieb, môžete túto funkciu vypnúť v nastaveniach Moderátora.

Načítať stručný súhrn webovej stránky

Vypočujte si súhrn webovej stránky, ktoré bude zahŕňať počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov. Stačí stlačiť kombináciu klávesov Moderátor + S.

Populárne prepojenia a úplný súhrn webovej stránky

Dvakrát stlačte kombináciu klávesov Moderátor + S , čím sa na obrazovke zobrazí dialógové okno s nasledujúcimi informáciami: počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov na stránke a zoznam obľúbených prepojení na stránku (obľúbené prepojenia sú prepojenia na stránke, ktoré na ňu kliknú najviac). Ak stránka obsahuje populárne prepojenia, môžete nimi prechádzať stláčanímklávesu tab a stlačením klávesu Enter prejsť na príslušnú webovú stránku.

Webové stránky sa čítajú automaticky

Moderátor automaticky spustí čítanie webových stránok od začiatku.

Nasledujúca téma: Kapitola 6: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Prejsť späť na Obsah

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×