Najlepšie nastavenia obrazu monitora

Windows vyberie najlepšie nastavenia obrazovky pre váš počítač v závislosti od vášho monitora. Ak chcete upraviť nastavenie obrazovky alebo ak je toto nastavenie zmenené a chcete obnoviť predvolené nastavenie, môžete vyskúšať nasledujúce postupy.

Vhodné môže byť nastavenie monitora na rozlíšenie, na ktoré bol navrhnutý (nazýva sa natívne rozlíšenie). Ak chcete zobraziť natívne rozlíšenie monitora, pozrite si nastavenie obrazovky v nastaveniach počítača.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor, kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazdec rozlíšenia a posúvajte ho, kým nenájdete rozlíšenie označené (odporúča sa). Toto je natívne rozlíšenie monitora. Zvyčajne ide o najvyššie rozlíšenie, ktoré monitor podporuje.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.


Monitory dokážu podporovať aj nižšie ako natívne rozlíšenia, text však nebude taký ostrý a obrazovka môže byť malá, umiestnená v strede, orámovaná čiernym okrajom alebo roztiahnutá.

Odporúčané rozlíšenia obrazovky

Veľkosť monitora

Odporúčané rozlíšenie (v pixeloch)

19-palcový monitor so štandardným pomerom strán

1280 × 1024

20-palcový monitor so štandardným pomerom strán

1600 × 1200

20- a 22-palcové širokouhlé monitory

1680 × 1050

24-palcový širokouhlý monitor

1920 × 1200


Veľkosť obrazovky notebooku

Odporúčané rozlíšenie (v pixeloch)

13- až 15-palcová obrazovka notebooku so štandardným pomerom strán

1400 × 1050

13- až 15-palcová širokouhlá obrazovka notebooku

1280 × 800

17-palcová širokouhlá obrazovka notebooku

1680 × 1050

Obrazovka tabletu

1360 × 768


V prípade väčšiny monitorov môžete jas a kontrast nastaviť pomocou tlačidiel alebo iných ovládacích prvkov priamo na monitore. Ak neviete, ako upraviť jas a kontrast na monitore, pozrite si príručku alebo webovú lokalitu výrobcu. Takisto môžete skontrolovať, či váš počítač má automatické nastavenie jasu. Ak používate prenosný počítač, môžete jas upraviť vo Windowse.


Automatické nastavenie jasu

Niektoré počítače upravujú nastavenie jasu automaticky podľa intenzity okolitého osvetlenia v miestnosti. Ak chcete zistiť, či váš počítač má toto nastavenie, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor, kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Skontrolujte, či je jazdec Automaticky upraviť jas obrazovky zapnutý.

  (Ak nechcete, aby sa jas obrazovky menil automaticky, ťuknutím alebo kliknutím na jazdec automaticky upraviť jas obrazovky ho vypnite.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.


Poznámka: Toto nastavenie nemusí byť v niektorých počítačoch k dispozícii.


Nastavenie jasu obrazovky prenosného počítača

V prípade väčšiny obrazoviek prenosných počítačov môžete upraviť jas v okne Možnosti napájania vo Windowse.

 1. Ak chcete otvoriť okno Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. V rámci plánu, ktorý chcete zmeniť, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu.

 3. Na stránke Zmeniť nastavenia pre plán  vyberte nastavenie jasu, ktoré chcete použiť, keď je počítač napájaný z batérie (ak je táto možnosť k dispozícii) a keď je zapojený do elektrickej siete.


Poznámka: V prenosnom počítači môžete tiež skúsiť upraviť jas podržaním klávesu Fn a následným stláčaním zodpovedajúceho funkčného klávesu na zväčšenie (Tlačidlo Zväčšiť jas) alebo zmenšenie (Tlačidlo Zmenšiť jas) jasu displeja.
Ak používate viacero monitorov, môžete identifikovať pripojené monitory, zistiť ďalší monitor, zmeniť orientáciu obrazovky, vybrať, čo sa zobrazuje na jednotlivých monitoroch a určiť hlavnú obrazovku.


Identifikácia monitorov

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor, kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Identifikovať.

Zistenie ďalšieho monitora

Ak sa k počítaču pripojí ďalší monitor, ale Windows ho nerozpoznal automaticky, môžete ho zistiť manuálne v nastaveniach počítača.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor, kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zistiť.

Zmena orientácie obrazovky

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor, kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. V zozname Orientácia kliknite na orientáciu obrazovky, ktorú chcete použiť.

Výber toho, čo sa zobrazí na každom monitore

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor, kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. V zozname viaceré monitory vyberte niektorú z týchto možností:

  • Rozšíriť. Bude sa zobrazovať jedna súvislá obrazovka, ktorá bude siahať cez všetky monitory.

  • Duplikovať. Na každom monitore sa bude zobrazovať tá istá obrazovka.

  • Zobraziť pracovnú plochu iba na 1. Obrazovka sa zobrazí len na prvom monitore.

  • Zobraziť pracovnú plochu iba na 2. Obrazovka sa zobrazí len na druhom monitore.

Výber hlavnej obrazovky

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši nahor, kliknite na položku Nastaveniea potom kliknite na položku zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

 3. Na obrázku s ukážkou ťuknite alebo kliknite na monitor, ktorý chcete použiť ako hlavnú obrazovku, čím ho vyberiete.

 4. Začiarknite políčko Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú.

Tip: Môžete používať všetky štyri rohy každého z monitorov na otvorenie obrazovky Štart, kľúčových tlačidiel a naposledy použitých aplikácií.

Domovskú obrazovku a aplikácie z Windows Obchodu môžete mať naraz iba na jednom monitore. Keď na inom monitore otvoríte obrazovku Štart, kľúčové tlačidlá alebo naposledy používané aplikácie, aplikácie z predajne Windows Obchod sa tiež presunú na tento monitor.Ak je text aj s ďalšími položkami (napríklad ikonami) na pracovnej ploche príliš malý, môžete ich zväčšiť bez toho, aby bolo potrebné zmeniť rozlíšenie obrazovky.

 1. Ak chcete otvoriť okno umožňujúce upraviť rozlíšenie obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie zväčšiť text a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšiť alebo zmenšiť text a ostatné položky.

 2. Posúvajte jazdec, kým položky na obrázku s ukážkou nemajú požadovanú veľkosť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Pri ďalšom prihlásení do Windowsu sa zobrazí zmena.


Poznámka: Táto funkcia nemusí byť pri niektorých obrazovkách k dispozícii.


Vo Windowse môžete zmeniť aj veľkosť písma konkrétnych položiek, napríklad záhlaví okien alebo názvov tlačidiel, bez zmeny veľkosti ostatných položiek na pracovnej ploche.

 1. Ak chcete otvoriť okno umožňujúce upraviť rozlíšenie obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie zväčšiť text a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšiť alebo zmenšiť text a ostatné položky.

 2. V časti Zväčšenie len veľkosti textu vyberte položku, ktorú chcete zmeniť, a veľkosť písma. Ak chcete, aby bolo písmo textu tučné, začiarknite políčko Tučné.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Pri ďalšom prihlásení do Windowsu sa zobrazí zmena.


Technológia ClearType vo Windowse zabezpečuje zobrazenie čo najjasnejšieho a najzreteľnejšieho textu na obrazovke, vďaka čomu sa zlepší jeho čitateľnosť pri dlhodobom čítaní. Ak sa text na obrazovke zdá rozmazaný, skontrolujte, či je zapnutá technológia ClearType.

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Hľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz ClearType a ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť text ClearType.

 3. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zapnúť technológiu ClearType a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej. Na každej stránke ťuknite alebo kliknite na ukážku textu, ktorá sa vám najviac páči.

 4. Na poslednej stránke nástroja na ladenie uložte nastavenia ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo DokončiťVyžaduje sa povolenie správcumôže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.


Nástroj Kalibrácia farieb obrazovky pomáha zlepšovať farby obrazovky a presnejšie ich vykresľovať na obrazovke.


Použitie nástroja Kalibrácia farieb obrazovky

 1. Ak chcete otvoriť okno Kalibrácia farieb obrazovky, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie kalibrovať obrazovku a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kalibrovať farby na obrazovke. Vyžaduje sa povolenie správcumôže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 2. Na stránke Víta vás kalibrácia farieb obrazovky pokračujte ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Ďalej.

 3. Na stránke Základné nastavenie farieb stlačte tlačidlo Ponuka na monitore (pravdepodobne sa nachádza vpredu). Zobrazí sa ponuka na obrazovke. Pomocou tlačidiel monitora prechádzajte cez ponuku na obrazovke a overte (alebo upravte) niektoré z nasledujúcich nastavení:

  • Vyhľadajte ponuku farieb, ktorá umožňuje vybrať režim farieb, a potom nastavte obrazovku na možnosť sRGB.

  • Ak sa zobrazuje možnosť výberu teploty farieb (nazývaná aj biely bod), a nie režim farieb, nastavte teplotu farieb na možnosť D65 (alebo 6500).

  • Vyhľadajte ponuku na nastavenie hodnoty gama. Nastavte ju na predvolenú hodnotu 2,2.

  • Ak tieto nastavenia nemôžete nájsť, vyhľadajte v ponuke na obrazovke nastavenie, ktoré umožňuje obnoviť predvolené výrobné nastavenia farieb obrazovky, a potom túto možnosť vyberte.

  Ak sa v ponuke monitora na obrazovke nezobrazujú základné nastavenia farieb, pokračujte ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ponuka a tlačidlá na monitore sa líšia v závislosti od modelu a výrobcu. Informácie o používaní tlačidiel monitora sa nachádzajú v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu.


 4. Na jednotlivých stránkach v nástroji Kalibrácia farieb obrazovky postupujte podľa pokynov na obrazovke a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej. V nasledujúcom zozname sa nachádzajú ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach.

  • Gama. Toto nastavenie určuje presnosť zobrazenia odtieňov farieb a tieňov na obrazovke.

  • Jas. Toto nastavenie určuje, ako sa na obrazovke zobrazujú tmavé farby a tiene. Jas môžete upraviť tak, aby sa presne zobrazovali tmavé farby a aby sa stále zobrazovali aj tiene, obrysy a ďalšie detaily tmavých obrázkov. Ak je jas nastavený na príliš vysokú hodnotu, čierne farby sa zobrazujú ako svetlé a sivé. Ak chcete upraviť nastavenie jasu, vyhľadajte na monitore tlačidlo Jas alebo Ponuka. Ak používate prenosný počítač, skúste jas upraviť tak, že podržíte stlačený kláves Fn, a potom stlačením príslušného funkčného klávesu zväčšite (Tlačidlo Zväčšiť jas) alebo zmenšite (Tlačidlo Zmenšiť jas) jas displeja.

  • Kontrast. Toto nastavenie určuje zobrazenie bielej farby a svetlých farieb na obrazovke. Kontrast môžete nastaviť tak, aby sa svetlé oblasti zobrazovali presne. Ak chcete upraviť nastavenie kontrastu, vyhľadajte na monitore tlačidlo Kontrast alebo Ponuka. (Prenosné počítače zvyčajne nemajú ovládacie prvky kontrastu.)

  • Vyváženie farieb. Toto nastavenie zlepšuje zobrazovanie odtieňov sivej farby na obrazovke.

 5. Na stránke Úspešne ste vytvorili novú kalibráciu ťuknite alebo kliknite na položku Predchádzajúca kalibrácia a zobrazí sa predchádzajúca kalibrácia obrazovky. Potom zobrazte novú kalibráciu obrazovky ťuknutím alebo kliknutím na položku Aktuálna kalibrácia.

 6. V závislosti od toho, ktorú kalibráciu chcete použiť, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť novú kalibráciu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete použiť predchádzajúcu kalibráciu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 7. Vyberte, či chcete na zabezpečenie jasného zobrazenia textu pomocou novej kalibrácie použiť program Ladenie písma ClearType.


Poznámka: Ak máte zariadenie alebo softvér na kalibráciu obrazovky, odporúčame vám ich použiť. Dokážu kalibráciu nastaviť lepšie ako nástroj Kalibrácia farieb obrazovky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?

Čo sa vám páčilo a čo nie?

Máte nejaké ďalšie pripomienky? (nepovinné)

Ďakujem za vaše pripomienky!

×