Riešenie problémov s adaptérom Microsoft Wireless Display Adapter

Ak sa vyskytnú problémy s adaptérom bezdrôtovej obrazovky, tu nájdete kroky na ich riešenie. Odporúčame postupovať podľa poradia, kým sa problém nevyrieši. 

Skôr než začnete

Problém je v mnohých prípadoch možné odstrániť nainštalovaním najnovších aktualizácií pre Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie Windowsu 10. Tu si pozrite niekoľko možností:

 • Skontrolujte, či je adaptér zapojený do nabíjacieho portu USB na druhom displeji. Adaptér sa napája cez tento port. V záujme najstabilnejšieho pripojenia použite napájací port USB, ktorý je priamo pripojený k elektrickej zásuvke a poskytuje výkon aspoň 5 W (5 V/1 A).

 • Adaptér sa dá naraz pripojiť len k jednému displeju. Pred pripojením k adaptéru pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi.

 • Zariadenie nechajte vo vzdialenosti 7 metrov od druhého displeja. Informácie o tom, ako pripojiť zariadenie k adaptéru, nájdete v téme Používanie aplikácie Microsoft Wireless Display Adapter.

Riešenie problémov s adaptérom

Vyberte sekciu, ktorá sa najviac zhoduje s vaším problémom, a postupujte podľa pokynov. 

Ak máte problémy s pripojením vášho zariadenia k aplikácii Microsoft Wireless Display Adapter, vyskúšajte nasledujúce riešenia v danom poradí.

Riešenie č. 1: Nainštalujte najnovšie aktualizácie

Množstvo bežných problémov s pripojením je možné vyriešiť nainštalovaním najnovších aktualizácií pre vaše zariadenie a systém Windows. Tu je návod, ako získať aktualizácie:

 1. Vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Windows Update.

 2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie. Ak sú aktualizácie k dispozícii, nainštalujú sa automaticky. Po nainštalovaní aktualizácií bude pravdepodobne nutné reštartovať zariadenie.

Riešenie č. 2: Skontrolujte pripojenie HDMI a USB

Skontrolujte správne zapojenie HDMI a USB konektorov adaptéra.

 • Skontrolujte, či je koniec kábla HDMI adaptéra pripojený k portu HDMI na druhom displeji. V prípade potreby použite priložený predlžovací kábel HDMI.

 • Skontrolujte, či je koniec kábla USB zobrazovacieho adaptéra zapojený do zdroja napájania USB. Ak druhý displej nemá nabíjací port USB, použite nabíjací port na napájanie zariadenia alebo inú nabíjačku USB.

 • V záujme najstabilnejšieho pripojenia použite napájací port USB, ktorý je priamo pripojený k elektrickej zásuvke. Ak potrebujete väčšiu dĺžku pre svoj konektor USB, môžete použiť predlžovací kábel USB.

 • Skontrolujte, či používaná elektrická zásuvka funguje správne. Otestujte ju pripojením iného zariadenia.

Riešenie č. 3: Aktualizujte firmvér adaptéra

Ak dokážete pripojiť zariadenie k adaptéru, ale to, čo vidíte na svojom zariadení, nie je viditeľné na druhej obrazovke, firmvér adaptéra môže byť zastaraný.

Microsoft Wireless Display Adapter poskytuje aktualizácie nastavení a firmvéru pre adaptér. Ak ste to ešte neurobili, nainštalujte aplikáciu z obchodu Microsoft Store. Informácie o tom, ako nainštalovať aplikáciu, nájdete v téme Používanie aplikácie Microsoft Wireless Display Adapter.

Použitie aplikácie na aktualizáciu firmvéru adaptéra:

 1. Pripojte zariadenie s Windowsom 10 k adaptéru.

 2. Otvorte aplikáciu Microsoft Wireless Display Adapter, potom vyberte položku Aktualizácia a zabezpečenie.

 3. Ak je k dispozícii nejaká aktualizácia, vyberte možnosť Aktualizovať. Aplikáciu musíte mať otvorenú a zostať pripojení k adaptéru dovtedy, kým sa nedokončia aktualizácie. I

Riešenie č. 4: Reštartujte adaptér

 1. Odstráňte adaptér Microsoft Wireless Display Adapter z druhej obrazovky.

 2. Reštartujte zariadenie.

 3. Znova zapojte adaptér Microsoft Wireless Display Adapter do televízora alebo monitora.

 4. Ešte raz sa pokúste o zobrazenie.

Po vyskúšaní tohto riešenia vyhľadajte aktualizácie vo svojom zariadení. Ak toto chcete urobiť, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Windows Update , vyberte položku Vyhľadať aktualizácie a nainštalujte všetky dostupné aktualizácie.

Riešenie č. 5: Obnovte výrobné nastavenia adaptéra

Obnovte výrobné nastavenia adaptéra. Môže to pomôcť aj v prípade, že zabudnete heslo. Postupujte takto:

 1. Odstráňte adaptér z druhej obrazovky.

 2. Na adaptéri vedľa drôtového pripojenia stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 10 sekúnd. Indikátor LED na adaptéri bude blikať.

 3. Znova pripojte adaptér k druhej obrazovke.

 4. Keď sa zobrazí hlásenie Pripravené na pripojenie na druhej obrazovke, na paneli úloh vyberte centrum akciíIkona oznámení na paneli úloh.

 5. Vyberte položku Pripojiť a potom v zozname výsledkov vyberte názov adaptéra.

Riešenie č. 6: Odstráňte adaptér a znova ho pripojte

Môže ísť o problém s pripojením medzi vaším zariadením a adaptérom. Tento problém môžete skúsiť odstrániť odpojením adaptéra od zariadenia a jeho opätovným pripojením.

V zariadení s Windowsom 10 postupujte takto: 

 1. Vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Zariadenia  > Zariadenia Bluetooth a iné zariadenia.

 2. V časti Bezdrôtové displeje a doky vyberte názov adaptéra a potom vyberte položku Odstrániť zariadenie.

 3. Vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth alebo iné zariadenia.

 4. Vyberte položku Bezdrôtová obrazovka alebo bezdrôtový dok na opätovné pripojenie zariadenia Surface k adaptéru Microsoft Wireless Display Adapter.

Riešenie č. 7: Povoľte adaptéru komunikáciu cez bránu Windows Firewall

Brána Windows Firewall môže zabraňovať adaptéru v pripojení sa k zariadeniu. Ak chcete povoliť komunikáciu adaptéra cez bránu firewall, postupujte takto:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh napíšte text povoliť bránu firewall a potom vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť Povoliť komunikáciu aplikácie cez bránu Windows Firewall.

 2. V časti Názov vyhľadajte položku Bezdrôtové zobrazenie a skontrolujte, či sú vybraté možnosti SúkromnéVerejné, potom vyberte položku OK.

  Poznámka: Ak v poli Povolené aplikácie a funkcie nemôžete nič vybrať, neprihlásili ste sa ako správca. Vyberte položku Zmeniť nastavenia, zadajte heslo správcu a potom vyberte možnosť Áno. Ak ste správca vo svojom zariadení, heslo by malo byť rovnaké ako to, ktoré ste použili na nastavenie svojho zariadenia. Potom skontrolujte, či sú vybraté možnosti SúkromnéVerejné, a vyberte položku OK.

Riešenie č. 8: Zmeňte frekvenčné pásmo bezdrôtového pripojenia svojho zariadenia

Microsoft Wireless Display Adapter dokáže komunikovať so zariadeniami vo frekvenčných bezdrôtových pásmach 2,4 GHz alebo 5 GHz, ale pri párovaní zariadenia s adaptérom musíte mať vo svojom zariadení povolené pásmo 2,4 GHz.

Ak chcete zapnúť pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz, postupujte takto:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.

 2. Rozbaľte položku Sieťové adaptéry a potom kliknite pravým tlačidlom myši na sieťový adaptér zariadenia. Napríklad adaptér Marvell AVASTAR alebo Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter.

 3. Vyberte položky Vlastnosti > Rozšírené.

  Poznámka: Ak nevidíte kartu Rozšírené, nie ste prihlásení ako správca. V takom prípade vyberte položku Zmeniť nastavenia, zadajte heslo správcu a potom vyberte možnosť Áno. Potom budete môcť vybrať možnosť Rozšírené. Ak ste správca vo svojom zariadení, heslo by malo byť rovnaké ako heslo, ktoré ste použili na nastavenie svojho zariadenia.

 4. V časti Vlastnosť vyberte položku Pásmo.

 5. V časti Hodnota vyberte šípku a vyberte položky Auto > OK.

Riešenie č. 9: Preinštalujte ovládač Intel HD Graphics

Problém s ovládačom Intel HD Graphics vo vašom zariadení môže brániť komunikácii zariadenia s adaptérom Microsoft Wireless Display Adapter. Skúste odinštalovať a znova nainštalovať ovládač.

V zariadení s Windowsom 10 postupujte takto:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.

 2. Rozbaľte položku Zobrazovacie adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač Intel HD Graphics a potom vyberte položku Odinštalovať.

 3. Vyberte položky Štart > Napájanie  > Reštartovať.

 4. Po reštartovaní zariadenia vyberte položky Štart > Nastavenia  > Zariadenia  > Zariadenia Bluetooth a iné zariadenia.

 5. Vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth alebo iné zariadenia.

 6. Vyberte položku Bezdrôtová obrazovka alebo bezdrôtový dok na opätovné prepojenie zariadenia Surface a adaptéra Microsoft Wireless Display Adapter.

Riešenie č. 10: Odinštalujte a znova nainštalujte ovládač Wi-Fi zariadenia

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.

 2. Rozbaľte položku Sieťové adaptéry a kliknite pravým tlačidlom myši na sieťový adaptér zariadenia. Môže to byť napríklad adaptér Marvell AVASTAR alebo Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter.

 3. Vyberte položku Odinštalovať.

 4. Vyberte položky Štart > Napájanie  > Reštartovať.

 5. Po reštarte zariadenia vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Zariadenia  > Pripojené zariadenia.

 6. Vyberte položku Pridať zariadenie na pripojenie zariadenia a adaptéra Microsoft Wireless Display Adapter.

Ak stále nemôžete pripojiť vaše zariadenie k adaptéru Microsoft Wireless Display Adapter, kontaktujte nás.

Miracast® cez Wi-Fi

Poznámka: Iba bezdrôtový grafický adaptér s rozlíšením 4K od spoločnosti Microsoft podporuje technológiou Miracast® cez Wi-Fi.

Ak sa adaptér nedá pripojiť priamo k vašej domácej bezdrôtovej sieti, pozrite si toto:

 • V počítači je nainštalovaný Windows 10, verzia 2004 alebo novšia. Ak chcete najnovšie aktualizácie, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Windows Update  > Vyhľadať aktualizácie.

 • Rýchlosť siete Wi-Fi je 5 GHz.

 • Vaša sieť je zabezpečená prostredníctvom šifrovania WPA, WPA2 alebo WPA3. Podnikové alebo komerčné siete, ktoré vyžadujú ďalšie overovanie alebo certifikáty, nie sú podporované.

 • Váš smerovač alebo prístupový bod Wi-Fi je aktuálny.

Ak máte ktorékoľvek z týchto problémov pri prehrávaní videa alebo zvuku, ponúkame vám niekoľko riešení.

Na druhej obrazovke sa nič nezobrazuje

Ak viete pripojiť zariadenie k adaptéru, ale na druhej obrazovke sa nič nezobrazuje, vyskúšajte kroky uvedené v predchádzajúcej sekcii. Ak sa tým problém nevyrieši, vyskúšajte tieto ďalšie riešenia:

 • Skontrolujte, či máte zariadenie nastavené na duplikovanie alebo rozšírenie obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s pripojením zariadenia Surface k druhej obrazovke alebo Riešenie problémov s pripojením externých monitorov vo Windowse 10.

 • Odpojením konektora USB vypnite adaptér a potom opätovným pripojením konektora adaptér znova zapnite.

 • Uistite sa, že druhá obrazovka je nastavená na vstup HDMI. Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť nastavenia vstupu videa na obrazovke, skontrolujte informácie dodávané so zariadením alebo prejdite na webovú lokalitu výrobcu.

 • Skontrolujte, či druhá obrazovka podporuje HDCP. Ak si nie ste istí, či vaše zobrazovacie zariadenie podporuje zabezpečenie HDCP, skontrolujte informácie dodávané so zariadením alebo prejdite na webovú lokalitu výrobcu.

Video je rozpixelované alebo zvuk sa zasekáva

Ak je video rozpixelované alebo ak sa zvuk zasekáva, vyskúšajte nasledujúce riešenie:

 • Presuňte zariadenie bližšie k adaptéru. Najlepší výkon dosiahnete, ak bude vzdialenosť medzi vaším zariadením a druhou obrazovkou v rozmedzí 7 metrov.

 • Premiestnite adaptér preč od mikrovlnných rúr, bezšnúrových telefónov alebo detských vysielačiek. Takáto bežná domáca elektronika môže spôsobiť rušenie rádiových frekvencií, ktoré môže rušiť pripojenie medzi zariadením a adaptérom.

 • Ak nemáte k dispozícii dostatok miesta na pripojenie adaptéra do portu HDMI na druhej obrazovke, použite predlžovací kábel HDMI, ktorý bol dodaný v balení s adaptérom. Zapojenie adaptéra do portu HDMI pod uhlom môže spôsobiť problémy s kvalitou videa.

Ak máte bezdrôtový grafický adaptér s rozlíšením 4K od spoločnosti Microsoft, vyskúšajte niekoľko ďalších možností:

 • Zmeňte spôsob pripojenia adaptéra.

 • Ak ste zapli HDCP s aplikáciou Microsoft Wireless Display Adapter, skúste ho vypnúť.

Video založené na aplikáciách (YouTube, Netflix, Amazon) sa nedá prehrávať, keď je pripojený adaptér Wireless Display Adapter

Ak máte problémy s prehrávaním videa a obsahu z aplikačných služieb ako Netflix, YouTube alebo Amazon Instant Video, vyskúšajte tieto kroky: 

 • Skontrolujte, či je adaptér aktualizovaný.

 • Zatvorte a znova spustite alebo obnovte aplikáciu.

 • Odpojte adaptér.

 • Reštartujte zariadenie.

 • Znova pripojte zariadenie k adaptéru a skúste znova prehrať video.

 • Ak používate bezdrôtový grafický adaptér s rozlíšením 4K od spoločnosti Microsoft, uistite sa, že v aplikácii je zapnutá možnosť Povoliť HDCP. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia adaptéra Microsoft Wireless Display Adapter.

Video sa prehráva v zariadení, ale na druhej obrazovke je zamrznuté

Ak sa video vo vašom zariadení prehráva správne, ale na druhej obrazovke je zamrznuté, odpojte adaptér od zariadenia a zobrazovacieho zariadenia a znova ho pripojte. Postupujte takto:

 1. Na paneli úloh vyberte centrum akcií Ikona oznámení na paneli úloh.

 2. Vyberte položku Pripojiť, vyberte názov adaptéra a potom vyberte položku Odpojiť.

 3. Odpojte oba konce adaptéra od televízora HDTV, monitora alebo projektora a znova ich zapojte.

 4. Vyberte centrum akcií Ikona oznámení na paneli úloh.

 5. Vyberte položku Pripojiť a v zozname zobrazovacích zariadení vyberte názov adaptéra, ku ktorému chcete zariadenie opätovne pripojiť.

Slabá kvalita obrazu

Ak je kvalita videa vysielaného ako prúd údajov slabá, ponúkame niekoľko spôsobov na jej zlepšenie:

 • Skontrolujte, či nepoužívate konvertor HDMI na VGA. Konverzia z HDMI na VGA znižuje intenzitu signálu výstupu videa a môže zdeformovať obraz.

 • Posuňte adaptér preč od mikrovlnných rúr, bezšnúrových telefónov a ďalšej bežnej domácej elektroniky, čím znížte rušenie rádiovej frekvencie.

 • Presuňte zariadenie bližšie k adaptéru. Adaptér funguje najlepšie vo vzdialenosti do 7 metrov od zariadenia.

 • Stiahnite si video vo vyššej kvalite. Zdroj sám o sebe môže mať slabú kvalitu, čo ovplyvní kvalitu videa vysielaného ako prúd údajov.

Video sa prehráva na pripojenom zobrazovacom zariadení, ale zvuk vychádza z vášho zariadenia

Ak sa zvuk pri vysielaní prúdu údajov videa do pripojeného displeja prehráva v zariadení, môžete manuálne nakonfigurovať zdroj zvuku. Postupujte takto:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz zvuk a potom v zozname výsledkov vyberte položku Zvuk.

 2. Vyberte položky Prehrávanie > Reproduktory/Intel WiDi > Predvoliť > OK.

Nemožno zmeniť rozlíšenie v zariadení

Ak je rozlíšenie na displeji menšie ako 1 080p, pre zariadenie sa počas pripojenia k displeju predvolí toto rozlíšenie.

Na streamovanie obsahu v rozlíšení 1 080p zo zariadenia sa vyžaduje druhý displej, ktorý podporuje takéto rozlíšenie. Po odpojení zariadenia od adaptéra sa zariadenie vráti na svoje predvolené rozlíšenie.

Ak sa časť obrazovky v zariadení nezobrazuje na druhej obrazovke, pravdepodobne sa nebude dať upraviť mierka zobrazovacieho zariadenia. Vyskúšajte tieto riešenia:

Upravte rozlíšenie zariadenia

Ak ste nastavili rozlíšenie v zariadení na nižšie, ako je jeho predvolené nastavenie, môžete ho zvýšiť, aby sa správne zmestilo na druhú obrazovku. Postupujte takto:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text rozlíšenie obrazovky a potom v zozname výsledkov vyberte možnosť Zmeniť rozlíšenie obrazovky.

 2. V časti Rozlíšenie vyberte šípku a vyberte rozlíšenie, ktoré je označené ako Odporúčané. (Odporúčané rozlíšenie je najvyššie rozlíšenie v zariadení.)

 3. Vyberte položku Použiť.

Úprava nastavení displeja pomocou aplikácie Microsoft Wireless Display Adapter

Aplikáciu adaptéra môžete použiť na zmenu spôsobu škálovania obrazovky v zariadení na obrazovku druhého displeja. Postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie k adaptéru.

 2. Otvorte aplikáciu Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Vyberte položku Prispôsobenie. V časti Prispôsobiť zobrazenie posúvajte posúvač doprava, kým sa nezobrazí všetko, čo je v zariadení, v televízore HDTV, monitore alebo projektore.

Rozlíšenie nie je možné nastaviť na 4K

Iba bezdrôtový grafický adaptér s rozlíšením 4K od spoločnosti Microsoft môže zobrazovať v rozlíšení 4K. Ak máte tento adaptér a nezobrazuje v rozlíšení 4K, vyskúšajte tento postup:

 • Pripojte zariadenie s Windowsom 10 k sieti Wi-Fi, potom pripojte adaptér k sieti Wi-Fi s aplikáciou Microsoft Wireless Display Adapter. Informácie o tom, ako získať aplikáciu, nájdete v téme Používanie aplikácie Microsoft Wireless Display Adapter.

 • Skontrolujte, či druhý displej podporuje rozlíšenie 3840x2160 alebo vyššie.

Ak máte problémy s aplikáciou Microsoft Wireless Display Adapter, vyskúšajte niekoľko tipov:

Poznámka: Adaptér nebude fungovať, ak na prístup na internet používate server proxy.

Aplikácia zobrazuje hlásenie, že keď budete pripojení k adaptéru, budete môcť upraviť jeho nastavenie

Ak sa toto hlásenie zobrazí v aplikácii, postupujte takto:

 1. Skontrolujte pripojenie konektorov HDMI a USB adaptéra k druhému displeju.

 2. Pripojte sa k adaptéru.

 3. V aplikácii vyberte položku Obnoviť.

Aplikácia vždy zobrazuje hlásenie, že sa hľadá pripojený adaptér Wireless Display Adapter

Ak aplikácia hľadá adaptér, najskôr skontrolujte, či je zariadenie pripojené k adaptéru, potom adaptér odpojte a znova ho pripojte. Postupujte takto:

 1. Na paneli úloh vyberte centrum akcií Ikona oznámení na paneli úloh.

 2. Vyberte možnosť Pripojiť. Aplikácia sa obnoví po pripojení k adaptéru. Ak sa adaptér nezobrazí, zariadenie nie je pripojené. Ďalšie informácie o pripojení adaptéra nájdete v téme Používanie adaptéra Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Vyberte názov adaptéra a vyberte položku Odpojiť.

 4. Vyberte centrum akcií Ikona oznámení na paneli úloh .

 5. Vyberte položku Pripojiť a v zozname výsledkov vyberte názov adaptéra, ku ktorému chcete zariadenie opätovne pripojiť.

Rýchle pripojenie z oznámenia nefunguje

Ak máte bezdrôtový grafický adaptér s rozlíšením 4K od spoločnosti Microsoft, môžete sa pripojiť z oznámenia. Tu je niekoľko vecí, ktoré treba skontrolovať, ak to prestalo fungovať:

 • Uistite sa, že je zapnutá funkcia Rýchle párovanie. Vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Zariadenia  a uistite sa, že je zapnutá možnosť zobrazenia oznámení na pripojenie pomocou funkcie Rýchle párovanie.

 • Skontrolujte, či máte v zariadení s Windowsom 10 najnovšie aktualizácie. Musíte mať nainštalovaný Windows 10 vo verzii 2009. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, prejdite na položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Windows Update  > Vyhľadať aktualizácie.

Súvisiace témy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×