Všeobecne o Windows Phone 8.1

Po 11. júli 2017 prestali používatelia Windows Phone 8.1 získavať od spoločnosti Microsoft nové aktualizácie zabezpečenia, rýchle opravy, ktoré sa netýkajú zabezpečenia, bezplatné možnosti podpory alebo online aktualizácie technického obsahu. Iné spoločnosti alebo platené programy podpory môžu naďalej poskytovať podporu, ale je dôležité si uvedomiť, že v rámci podpory spoločnosť Microsoft nebude verejne poskytovať aktualizácie alebo opravy pre Windows Phone 8.1.

Na základe našej politiky životného cyklu technickej podpory, aktualizácie produktov a zabezpečenia neboli k dispozícii už od 11. júla 2017. Od 11. októbra 2017 používatelia nemohli automaticky ani manuálne vytvárať nové zálohy zariadení v prípade nastavení a niektorých aplikácií.

Po 16. decembri 2019, nebude obchod Store v systéme Windows Phone 8.1 umožňovať sťahovanie nových aplikácií alebo preinštalovanie predtým stiahnutých aplikácií. Používatelia, ktorí si obnovia svoje telefóny na továrenské nastavenie alebo opätovne nahrajú obraz systému nebudú po tomto dátume môcť obnoviť predtým stiahnuté aplikácie.

Po 31. decembri 2019 sa funkcie na ochranu pred odcudzením už nebudú dať zapnúť. To znamená, že ak dôjde k strate alebo odcudzeniu zariadenia so systémom Windows Phone 8.1, nebude môcť jeho vlastník telefón vzdialene sledovať, uzamknúť, obnoviť jeho výrobné nastavenia ani vymazať v ňom uložené údaje. Ani ochrana pred obnovením výrobných nastavení už nebude fungovať. Obnovením výrobných nastavení telefónu, v ktorom je aktivovaná ochrana pred obnovením výrobných nastavení, sa zariadenie natrvalo uzamkne. Pred pokusom o obnovenie výrobných nastavení vypnite ochranu pred obnovením výrobných nastavení v časti Nastavenie. Ak je zariadenie zamknuté, môžete sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na oddelenie technickej podpory

Zatiaľ čo niektoré služby, ako je odosielanie fotiek a obnovenie zariadení z existujúcej zálohy, môžu naďalej fungovať, všetky služby budú postupne ukončené.

Spoločnosť Microsoft nemá žiadne plány na distribúciu inovácie na Windows 10 Mobile proaktívne pre telefóny s Windows Phone 8.1, ktoré sú oprávnené na inováciu.

Zákazníci môžu inovovať zariadenia so systémom Windows Phone 8.1, ktoré majú nárok na inováciu, na systém Windows 10 Mobile, ale mali by si uvedomiť, že podpora všetkých verzií systému Windows 10 Mobile sa skončí po decembri 2019. Zariadenia inovované na systém Windows 10 Mobile budú dostávať aktualizácie zabezpečenia a servisné aktualizácie počas trvania podpory systému.

Ak chcú používatelia inovovať svoj oprávnený Windows Phone 8.1 na Windows 10 Mobile, môžu začať aktualizáciu pomocou aplikácie Poradca pre inováciu alebo systém MDM podľa vlastného výberu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia Poradca pre inováciu na Windows 10 Mobile.

Informácie o tom, ktoré zariadenia so systémom Windows Phone 8.1 sa dajú inovovať na Windows 10 Mobile, nájdete na stránkeŠpecifikácie systému Windows 10 Mobile a systémové požiadavky .

Nie, spoločnosť Microsoft odporúča inovovať oprávnené Lumia zariadenia na Windows 10 Mobile.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Lumia – riešenie problémov a oprava.

Nemáme žiadne aktuálne plány na odstránenie historických aktualizácií pre Windows Phone 8.1 z lokality Windows Update.

Nástroj Windows Device Recovery Tool môže naďalej poskytovať image na obnovenie pre vaše zariadenie so systémom Windows Phone 8.1 . Po 16. decembri 2019 však nebudete môcť obnoviť žiadne aplikácie, ktoré ste si predtým stiahli. Rovnako ako všetky služby pre systém Windows Phone 8.1 bude po nejakom dobe aj nástroj Windows Device Recovery Tool pre Windows Phone 8.1 vyradený z prevádzky. Ďalšie podrobnosti o tom, ako tento nástroj používať, nájdete v článku Windows Device Recovery Tool: Najčastejšie otázky.

Áno. Vaše zariadenie so systémom Windows Phone 8.1 by malo po 11. júli 2017 fungovať, ale k dispozícii nebudú žiadne aktualizácie po 11. júli 2017 (vrátane aktualizácií zabezpečenia) a funkcia zálohovania zariadenia a ďalšie služby budú postupne zrušené, ako je uvedené vyššie.

Ak chcete zistiť, ktorú verziu operačného systému (OS) Windows Phone máte nainštalovanú v telefóne, postupujte takto:

  • V Zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia.

  • Ďalšie informácie.
    V časti Softvér je uvedený všeobecný názov produktu, ktorý popisuje vydanie (napríklad Windows Phone 8.1 alebo Windows Phone 8). V časti Verzia operačného systému je uvedené konkrétne číslo zostavy vydania (napríklad 8.0.0000.0 alebo 8.0.10517.150).

Vyhľadajte stránku venovanú životnému cyklu produktu a zistite, ktoré verzie systému Window 10 Mobile sú ešte podporované. Po decembri 2019 už nebude podporovaná žiadna verzia systému Windows 10 Mobile. 

Obchodné podnikanie

Windows Phone 8.1 bolo skvelé vydanie softvéru, ale technológia sa vyvinula spolu s potrebami a očakávaniami zákazníkov a partnerov, ktorí už prijali moderné platformy a zariadenia. Starší mobilný operačný systém už nedokáže vyriešiť dnešné pracovné a technologické potreby, ani ohrozenia zabezpečenia. Spoločnosti, ktoré používajú stále Windows Phone 8.1, sa pripravujú aj o konkrétne výhody modernizácie ich IT investícií a zvýšenie bezpečnosti, aby vyhovovala potrebám mobilných pracovníkov, prostredníctvom IT investícií, ktoré majú budúcnosť.

Zákazníci, ktorí nechcú, aby ich používatelia vykonali inováciu svojho zariadenia Windows Phone 8.1 na Windows 10 Mobile, mali by zaradiť aplikáciu Poradca pre inováciu na zoznam zakázaných položiek pomocou systému MDM podľa vlastného výberu. 

Dátum ukončenia poskytovania podpory pre Windows Phone 8.1 je rovnaký pre spotrebiteľov a podniky. Spoločnosť Microsoft podporuje u všetkých svojich zákazníkov s oprávnenými telefónmi inováciu na Windows 10 Mobile.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×