Narator je aplikaciju za čitanje sa ekrana ugrađena u operativni sistem Windows 10. Ovaj vodič opisuje kako da koristite narator na stonim računarima sa Ispravkom za Windows 10 povodom godišnjice, pod uslovom da imate dovoljno informacija za početak istraživanja operativnog sistema Windows, koristeći aplikacije i surfujući vebom. Ovaj vodič je napisan za one koji redovno koriste čitač ekrana.

Da biste koristili ovaj vodič, kliknite na neku vezu u sadržaju u nastavku. Kada završite sa čitanjem nekog poglavlja ili dodatka, izaberite dugme „Nazad“ u pregledaču da biste se vratili na ovu stranicu i odabrali neko drugo poglavlje. Takođe postoje veze na kraju svakog poglavlja i dodatka preko kojih možete da pređete na sledeće poglavlje ili da se vratite na ovaj sadržaj.

Sadržaj

PoglavljeŠta je unutra
Poglavlje 1: Uvod u funkciju naratorPregled naratora, uključujući i to kako da ga pokrenete i zaustavite.
Poglavlje 2: Osnove u naratoruSnalaženje na ekranu, pronalaženje i otvaranje aplikacija, promena sadržaja koji narator čita, kao i podešavanje brzine i jačine zvuka govora.
Poglavlje 3: Korišćenje režima skeniranjaKorišćenje režima skeniranja za kretanje kroz aplikacije, e-poštu i veb.
Poglavlje 4: Čitanje tekstaČitanje i pronalaženje informacija o tekstu, kao što su font, boja teksta i interpunkcija.
Poglavlje 5: Korišćenje naratora pomoću dodiraKorišćenje naratora dodirom, uključujući osnovne pokrete.
Poglavlje 6: Prilagođavanje naratoraPromena pokretanja naratora, određivanje količine povratnih informacija koje se čuju u toku kucanja, promena komandi naratora i korišćenje softvera nezavisnih proizvođača za pretvaranje teksta u govor (TTS).
Dodatak A: Podržani jeziciLista podržanih jezika u naratoru.
Dodatak B: Komande na tastaturi i pokreti dodirom za naratoraLista komandi na tastaturi i pokreta dodirom za naratora.
Dodatak C: TTS glasoviLista dostupnih glasova pretvaranja teksta u govor (TTS) u naratoru.
Svojstva

ID članka: 22798 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije