Rešite probleme sa računarom pomoću aplikacije „Brza daljinska pomoć“

Potražite pomoć za probleme sa računarom ili je ponudite nekome drugom koristeći aplikaciju „Brza daljinska pomoć“. Aplikacija „Brza daljinska pomoć“ u operativnom sistemu Windows 10 omogućava dvema osobama da dele računar preko daljinske veze tako da jedna osoba može da pomogne u rešavanju problema na računaru druge osobe.

Evo kako to radi: osoba kojoj je potrebna pomoć dobija kôd od dodeljenog pomoćnika, a zatim koristi taj kôd kako pomoćniku dala dozvolu za pristup računaru. Pomoćnik zatim može da preuzme kontrolu nad računarom i da pristupi rešavanju problema.

Pronalaženje pomoći

 1. Izaberite dugme „Start“

  Ikona Windows logotipa
  > Windows pribor > Brza daljinska pomoć.

 2. Izaberite Nabavi pomoć, a zatim sledite uputstva.

 3. Ako vidite funkciju „Kontrola korisničkog naloga“, izaberite Da da biste nastavili.

 4. Sačekajte da se veza uspostavi.

Pružanje pomoći nekom drugom

 1. Izaberite dugme „Start“

  Ikona Windows logotipa
  > Windows pribor > Brza daljinska pomoć.

 2. Izaberite stavku Pruži pomoć, a zatim sledite uputstva.

Glavni ekran aplikacije „Brza daljinska pomoć“

Svojstva

ID članka: 27919 - Poslednji pregled: 02.08.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije