Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacija u programu PowerPoint
Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koji koriste program za čitanje ekrana sa Office proizvodima i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku matična stranica Microsoft podrške ili Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite PowerPoint uz tastaturu i čitač ekrana da biste predstavili prezentaciju publici pomoću prikaza za izlagača ili prikaza projekcije slajdova. Da biste na najbolji način iskoristili prezentaciju, preporučujemo da koristite prikaz za izlagača. Testirali smo ga sa naratorom, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

U prikazu projekcije slajdova, prikaz za izlagača se pokreće automatski ako ste povezani sa drugim ekranom. U prikazu za izlagača možete da radite sa beleškama tokom prezentacije, dok publika vidi samo slajdove.

Decorative icon Potrebna su vam uputstva o tome kako da PowerPoint prezentaciju predstavite publici, ali ne i da koristite čitač ekrana? Pogledajte Predstavljanje projekcija slajdova.

Napomene: 

U ovoj temi

Pokretanje projekcije slajdova

 1. Otvorite prezentaciju u programu PowerPoint.

 2. Da biste pokrenuli projekciju slajdova, pritisnite taster F5.

  Ako ste povezani sa drugim ekranom, prikaz za izlagača se automatski pokreće. Ako radite na jednom monitoru, da biste se prebacili na prikaz za izlaženja dok izlažete, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10, R ili taster Meni, a zatim taster R.

 3. Da biste se išli na slajdove, uradite sledeće:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite taster Page down.

  • Da biste prešli na prethodni slajd, pritisnite taster Page up.

  • Da biste otišli do određenog slajda, otkucajte broj slajda i pritisnite taster Enter.

  • Da biste otvorili kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 ili taster Menu. Da biste se pomerali po opcijama u meniju, pritisnite taster sa strelicom nadole. Čitač ekrana najavljuje stavke kako se krećete.

 4. Da biste napustili projekciju slajdova, pritisnite taster Esc.

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje prezentacije pomoću prikaza za izlagača

Dok ste u prikazu za izlagača,možete da koristite sledeće tasterske prečice koje vam mogu pomoći da predstavite PowerPoint prezentaciji:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pročitajte sledeći red beleški.

Alt+A

Pročitajte prethodni red beležaka.

Alt+Z

Pročitajte vreme koje je proteklo (tajmer počinje da se pokreće čim pokrenete prikaz za izlažeča).

Alt+W

Pročitajte sledeći korak (na primer, sledeći slajd, sledeću animaciju ili kraj projekcije).

Alt+Q

Zatvorite prikaz za izlažeča.

Esc

Prikazivanje crnog ekrana

 1. Da biste pauzirali prezentaciju i prikazali prazan crni ekran, pritisnite taster B.

 2. Da biste se vratili na prezentaciju i ponovo prikazali slajdove, pritisnite taster Esc.

Savet: Da biste prikazali prazan beli ekran umesto crnog ekrana, pritisnite taster W. Da biste prikazali slajdove, ponovo pritisnite taster W.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i PowerPoint

Šta je novo u programu Microsoft 365

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana da biste se kretali kroz slajdove prezentacije. Saznajte kako da počnete, da se krećete i završite projekciju slajdova, kao i kako da koristite crni slajd da biste sakrili prezentaciju.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Pokretanje projekcije slajdova

Projekciju slajdova možete da pokrenete iz uređivanja ili prikaza za čitanje. 

 1. Otvorite prezentaciju u programu PowerPoint.

 2. Brzo prevlače nalevo ili nalevo dok ne čujete: "Dugme 'Predstavi'". Dvaput dodirnite ekran da biste pokrenuli projekciju slajdova.

Napredak kroz slajdove

 1. Dok predstavljate projekciju slajdova, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, brzo prevucite nalevo sa dva prsta.

  • Da biste se vratili na prethodni slajd, brzo prevucite na desno sa dva prsta.

 2. TalkBack čita broj i naslov slajda kada se pomerite na slajd. Da biste pročitali ostatak sadržaja slajdova, brzo prevucite nadesno jednim prstom. Fokus se premešta na sledeći element i TalkBack čita sadržaj. TalkBack najavljuje tekstualni element kao "Čuvar mesta za sadržaj", a zatim tekst unutar čuvara mesta.

 3. Kada čujete "Dugme 'Kraj projekcije'", došli ste do poslednjeg slajda u prezentaciji. Da biste izašli iz projekcije slajdova, brzo prevucite sa dva prsta nalevo.

Skrivanje prezentacije

Pauzirajte prezentaciju i prikažite prazan crni ekran.

 1. Prilikom predstavljanja projekcije slajdova, brzo prevucite na gore sa tri prsta da biste prikazali traku sa alatkama projekcije slajdova.

 2. Brzo prevlače nalevo ili nalevo dok ne čujete "Isključeno, prazan ekran, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Uključeno“.

 3. Da biste ponovo prikazali slajdove, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Isključeno“. Ako ste premestili fokus sa praznog ekrana, brzo prevucite nalevo ili nalevo dok ne čujete "On, blank screen, switch" ("Uključi, prazan ekran, prekidač") i dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čuvanje prezentacije u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i PowerPoint

Šta je novo u programu Microsoft 365

Koristite PowerPoint za veb uz tastaturu i ekran da biste preneli prezentaciju publici. Testirali smo ga sa Naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da započnete projekciju slajdova, da se pomerite do projekcije slajdova i završite je.

Decorative icon Potrebna su vam uputstva o tome kako da PowerPoint prezentaciju predstavite publici, ali ne i da koristite čitač ekrana? Pogledajte izlaženje projekcije slajdova.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Ako koristite narator, isključite režim skeniranja Naratora. Pritisnite taster SR+razmaknica da biste isključili ili isključili režim skeniranja.

 • Kada koristitePowerPoint za veb čitač ekrana, koristite režim celog ekrana. Pritisnite taster F11 da biste se isključili i isključili ceo ekran.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

Pokretanje projekcije slajdova

 1. Da biste premestili fokus na karticu Projekcija slajdova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Windows logotipu, S.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste projekciju slajdova pokrenuli od prvog slajda u prezentaciji, pritisnite taster B.

  • Da biste projekciju slajdova pokrenuli od trenutnog slajda, pritisnite taster C.

 3. Pokreće se projekcija slajdova. Da biste prešli na sledeći slajd, pritisnite taster N. Da biste se vratili na prethodni slajd, pritisnite taster P.

 4. Pritisnite taster Esc da biste završili projekciju slajdova.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i PowerPoint

Šta je novo u programu Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×