Predstavljanje projekcije slajdova

Pokrenite prezentaciju i pogledajte beleške u prikazu za izlagača

Pokrenite prezentaciju i pogledajte beleške u prikazu za izlagača

Korišćenje prikaza za izlagača sjajan je način da prikažete prezentaciju sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer na laptopu), dok se samo slajdovi pojavljuju na ekranu koje gledaoci vide (kao što je veći ekran u programu projektovanje).

Ako koristite PowerPoint 2013 ili noviju verziju, samo povežite monitore i PowerPoint će automatski podesiti prikaz za izlagača.

Savet: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

Započinjanje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite opciju Od početka.

Pokrenite projekciju slajdova od početka

Ako u programu PowerPoint radite na jednom monitoru i želite da prikažete prikaz za izlagača, u prikazu projekcije slajdova, na kontrolnoj traci u donjem levom uglu, izaberite stavku Dugme Prikaz za izlagača u programu PowerPoint. , a zatim izaberite Prikaži prikaz za izlagača.

Korišćenje kontrola u prikazu za izlagača

 • Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd izaberite stavku Prethodni ili Sledeći.

  Prikaz za izlagača – dugmad „Nazad“ i „Sledeće“

 • Da biste prikazali sve slajdove u prezentaciji, izaberite stavku Pogledajte sve slajdove.

  Kliknite na dugme „Navigator za slajdove“ da biste prikazali sve slajdove

  Savet: Videćete sličice svih slajdova u vašoj prezentaciji (kao što je prikazano dole), što će vam olakšati da pređete na određeni slajd u projekciji.

  Koordinatna mreža sa sličicama svih slajdova u prezentaciji.

 • Da biste izbliza videli detalj na slajdu, izaberite stavku Uvećaj slajd, a zatim postavite pokazivač na deo koji hoćete da vidite.

  Uvećaj slajd

  Više detalja o uvećavanju potražite u članku Uvećavanje dela slajda.

 • Da biste pokazivali ili pisali na slajdovima dok prezentujete, izaberite stavku Alatke za olovku i laserski pokazivač.

  Korišćenje alatke za olovku i laserski pokazivač da biste pokazivali ili pisali na slajdovima

  Pritisnite taster Esc kada želite da isključite olovku, laserski pokazivač ili marker.

 • Da biste sakrili ili ponovo prikazali trenutni slajd u prezentaciji, izaberite stavku Dodaj ili ukloni crnu boju ekrana za projekciju slajdova.

  Dodaj ili ukloni crnu boju ekrana za slajd

PowerPoint možete da koristite na pametnom telefonu kao daljinski upravljač za pokretanje prezentacije i prikaza beleški govornika. Pogledajte odeljak </c0>Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint</c0> za više informacija, uključujući i kratki video zapis.

Zamena monitora sa prikazom za izlagača i projekcijom slajdova

Da biste ručno utvrdili koji će ekran prikazati beleške u prikazu za izlagača, a koji će prikazivati samo slajdova, na traci sa alatkama na vrhu prikaza za izlagača izaberite stavku Postavke prikaza, a zatim stavku Zameni prikaz za izlagača i projekciju slajdova.

Postavke prikaza u prikazu za izlagača

Kako izgledaju beleške u prikazu za izlagača

Savet: Informacije o tome kako da dodate beleške govornika u prezentaciju pogledajte članak Dodavanje beležaka govornika na slajdove.

Kada se računar poveže sa projektorom i kada pokrenete projekciju slajdova Ovo dugme pokreće projekciju slajdova, počevši od prvog slajda u prezentaciji. , prikaz za izlagača vidite na ekranu računara, dok se na ekranu projektora prikazuju samo slajdovi. U prikazu za izlagača možete da vidite beleške dok izlažete, dok publika vidi samo slajdove.

Prikaz za izlagača u programu PowerPoint 2016, sa krugom oko beležaka govornika

Beleške se prikazuju u oknu sa desne strane. Tekst će se automatski prelomiti, a vertikalna traka za pomeranje se pojavljuje po potrebi. Možete promeniti veličinu teksta u oknu „Beleške“ pomoću dva dugmeta u donjem levom uglu tog okna:

Promena veličine teksta u oknu za beleške u prikazu za izlagača

Da biste promenili veličinu okana u prikazu za izlagača, postavite pokazivač miša na vertikalnu liniju koja ih razdvaja, a zatim kliknite i prevucite.

Savet: Ako vam trenutno nije potrebno da vidite trenutni slajd u prikazu za izlagača i želite da beleške budu veće, prevucite vertikalnu liniju za razdvajanje na levoj strani.

Isključivanje prikaza za izlagača

Ako želite da isključite prikaz za izlagača dok drugima predstavljate prezentaciju:

Na traci, na kartici Projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi prikaz za izlagača.

Kartica „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint ima polje za potvrdu koje kontroliše da li se prikaz za izlagača koristi kada drugima predstavljate prezentaciju.

Ažuriranje slajdova

Ako radite sa timom osoba da biste kreirali platformu za slajdove, možda se promene menjaju na slajdove do poslednjeg minuta. Tradicionalno kada prvi put započnu prezentaciju, slajdovi se ne ažuriraju. Ako koristitePowerPoint za Microsoft 365 imate opciju da vašim timom ažurira slajdove, čak i dok vam prezentujete da biste uvek imali ažurirane promene.

Ovo možete uključiti tako što ćete otići na karticu projekcija slajdova na traci, izabrati stavku Podesi projekciju slajdovai proveravati da li su Slajdovi ažurirani.  

Grupa "Prikaži opcije" za podešavanje projekcije slajdova sa omogućenim ažuriranim slajdovima.

Ako ste već pokrenuli prezentaciju i želite da se uverite da je postavka uključena, to možete da uradite iz prikaza za izlagača. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Još opcija projekcije slajdova (koji izgleda kao tri tačke) i u meniju proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zadrži ažurirani slajd .

Više menija "Opcije projekcije slajdova" u prikazu za izlagača.

Takođe pogledajte

Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint

Započinjanje prezentacije

Da biste počeli da koristite prikaz za izlagača, izaberite stavku Projekcija slajdova > prikazuza izlagača.

Prikaz za izlagača na kartici "Projekcija slajdova"

Korišćenje kontrola u prikazu za izlagača

 • Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd, izaberite prethodnu ili sledeću strelicu.

  Dugmad za navigaciju u prikazu za izlagača.
 • Da biste ukazali na laser ili pisali na slajdovima, postavite pokazivač miša na ekran sa miš, a zatim kliknite na pokazivač olovke i lasera Alatka za pero i laserski pokazivač. na iskačućoj traci sa alatkama u donjem levom meniju.

  Da biste isključili pero, laserski pokazivač ili marker, pritisnite taster ESC.

 • Da biste ekran napravili crnim ili da ne – crni, pritisnite taster b na tastaturi.

 • Da biste uključili ili isključili titlove ili natpise, izaberite stavku Uključi prevod Uključivanje ili isključivanje titlova u prikazu za izlagača. .

PowerPoint možete da koristite na pametnom telefonu kao daljinski upravljač za pokretanje prezentacije i prikaza beleški govornika. Pogledajte odeljak </c0>Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint</c0> za više informacija, uključujući i kratki video zapis.

Proširivanje Mac radne površine na drugi monitor

 1. U meniju Apple izaberite stavku željene postavke sistema.

 2. Otvorite aplikaciju za Prikaz .

 3. Kliknite na karticu raspored u dijalogu.

 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu preslikane prikaze .

Ako uradite ovaj proces, sada imate podešavanje sa dva monitora. Možete da predstavite PowerPoint projekciju slajdova na jednom ekranu dok se druge aplikacije otvaraju na drugom ekranu, kako biste sami prikazali te druge aplikacije.

Zamena monitora sa prikazom za izlagača i projekcijom slajdova

Da biste ručno utvrdili koji ekran prikazuje beleške u prikazu za izlagača i koji prikazuju samo slajdove, na traci zadataka na vrhu prikaza za izlagača izaberite stavku Zameni displeje.

Kako izgledaju beleške u prikazu za izlagača

Kada je računar povezan sa projektorom i pokrenete prikaz za izlagača, on se pojavljuje na ekranu računara, dok se samo slajdovi pojavljuju na ekranu projektor.

Prikaz za izlagača sadrži okno za beleške govornika sa desne strane i okno za navigaciju na dnu.

Beleške se prikazuju u oknu sa desne strane. Tekst će se automatski prelomiti, a vertikalna traka za pomeranje se pojavljuje po potrebi. Možete promeniti veličinu teksta u oknu „Beleške“ pomoću dva dugmeta u donjem levom uglu tog okna:

Kontrole veličine fonta za beleške u prikazu za izlagača.

Možete da prilagodite veličinu trenutnog slajda i napomene i sledeće table na slajdu, pomoću miša za hvatanje i prevlačenje vertikalne linije koja razdvaja dve ploče.

Savet: Ako vam trenutno nije potrebno da vidite trenutni slajd u prikazu za izlagača i želite da beleške budu veće, prevucite vertikalnu liniju za razdvajanje na levoj strani.

Isključite prikaz za izlagača pre početka prezentacije

 1. U PowerPoint meniju izaberite stavke Željene postavke.

 2. U dijalogu PowerPoint željene postavke , u okviru Izlazna i deljenjeizaberite stavku Projekcija slajdova.

  U dijalogu PowerPoint željene postavke, u okviru izlazna i deljenje izaberite stavku projekcija slajdova.
 3. U dijalogu projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu uvek Pokreni prikaz za izlagača sa dva ekrana .

  U dijalogu projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu uvek Pokreni prikaz za izlagača sa dva ekrana.
 4. Zatvorite dijalog.

Isključivanje prikaza za izlagača tokom prezentacije

 • Na vrhu prozora prikaz prezentacije izaberite stavku koristi projekciju slajdova.

  Isključite prikaz za izlagača tokom prezentacije tako što ćete izabrati stavku "koristi projekciju slajdova" na vrhu prozora prikaza za izlagača.

  Ovo dugme zatvara prikaz za izlagača. Kao ishod, vaš lični ekran računara i ekran projektor prikazuju projekciju slajdova.

Ažuriranje slajdova

Ako radite sa timom osoba da biste kreirali platformu za slajdove, možda se promene menjaju na slajdove do poslednjeg minuta. Tradicionalno kada prvi put započnu prezentaciju, slajdovi se ne ažuriraju. Ako koristitePowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare imate opciju da vašim timom ažurira slajdove, čak i dok vam prezentujete da biste uvek imali ažurirane promene.

Ovo možete uključiti tako što ćete otići na karticu "projekcija slajdova " na traci i proveravati da li su Slajdovi ažurirani.  

Kartica "Projekcija slajdova" na traci koja prikazuje "izaberite stavku ažurirani slajdovi".

Ako ste već pokrenuli prezentaciju i želite da se uverite da je postavka uključena, to možete da uradite iz prikaza za izlagača. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Još opcija projekcije slajdova (koji izgleda kao tri tačke) i u meniju proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zadrži ažurirani slajd .

Kontekstualni meni sa više opcija u prikazu izlagača prikazuje kako da slajdove budu ažurirani.

Takođe pogledajte

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Snimanje projekcije slajdova

Održavanje ažuriranja slajdova

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×