Srodne teme
×
Predstavljanje projekcije slajdova
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Predstavljanje projekcije slajdova

Pokretanje prezentacije i gledanje beležaka u prikazu za izlagača

Korišćenje prikaza za izlagača je sjajan način da prikažete prezentaciju sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer, laptopu), dok se samo sami slajdovi pojavljuju na ekranu koji publika vidi (kao što je veći ekran na kom projektujete projektovanje).

Ako koristite noviju verziju programa PowerPoint, samo povežite monitore i PowerPoint automatski podesite prikaz za izlagača za vas.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Započinjanje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite opciju Od početka.

Pokrenite projekciju slajdova od početka

Ako u programu PowerPoint radite na jednom monitoru i želite da prikažete prikaz za izlagača, u prikazu projekcije slajdova, na kontrolnoj traci u donjem levom uglu, izaberite stavku Dugme Prikaz za izlagača u programu PowerPoint., a zatim izaberite Prikaži prikaz za izlagača.

Korišćenje kontrola u prikazu za izlagača

 • Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd izaberite stavku Prethodni ili Sledeći.

  Prikaz za izlagača – dugmad „Nazad“ i „Sledeće“

 • Da biste prikazali sve slajdove u prezentaciji, izaberite stavku Pogledajte sve slajdove.

  Kliknite na dugme „Navigator za slajdove“ da biste prikazali sve slajdove

  Savet: Videćete sličice svih slajdova u vašoj prezentaciji (kao što je prikazano dole), što će vam olakšati da pređete na određeni slajd u projekciji.

  Koordinatna mreža sa sličicama svih slajdova u prezentaciji.

 • Da biste izbliza videli detalj na slajdu, izaberite stavku Uvećaj slajd, a zatim postavite pokazivač na deo koji hoćete da vidite.

  Uvećaj slajd

  Više detalja o uvećavanju potražite u članku Uvećavanje dela slajda.

 • Da biste pokazivali ili pisali na slajdovima dok prezentujete, izaberite stavku Alatke za olovku i laserski pokazivač.

  Korišćenje alatke za olovku i laserski pokazivač da biste pokazivali ili pisali na slajdovima

  Pritisnite taster Esc kada želite da isključite olovku, laserski pokazivač ili marker.

 • Da biste sakrili ili ponovo prikazali trenutni slajd u prezentaciji, izaberite stavku Dodaj ili ukloni crnu boju ekrana za projekciju slajdova.

  Dodaj ili ukloni crnu boju ekrana za slajd

PowerPoint možete da koristite na pametnom telefonu kao daljinski upravljač za pokretanje prezentacije i prikaza beleški govornika. Pogledajte odeljak </c0>Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint</c0> za više informacija, uključujući i kratki video zapis.

Zamena monitora sa prikazom za izlagača i projekcijom slajdova

Da biste ručno utvrdili koji će ekran prikazati beleške u prikazu za izlagača, a koji će prikazivati samo slajdova, na traci sa alatkama na vrhu prikaza za izlagača izaberite stavku Postavke prikaza, a zatim stavku Zameni prikaz za izlagača i projekciju slajdova.

Postavke prikaza u prikazu za izlagača

Kako izgledaju beleške u prikazu za izlagača

Savet: Beleške možete da dodajete dok izlažete, direktno iz prikaza za izlagača ili dok uređujete prezentaciju. Informacije o tome kako da dodate beleške govornika u prezentaciju potražite u članku Dodavanje beležaka govornika na slajdove.

Kada se računar poveže sa projektorom i kada pokrenete projekciju slajdova Ovo dugme pokreće projekciju slajdova, počevši od prvog slajda u prezentaciji., prikaz za izlagača vidite na ekranu računara, dok se na ekranu projektora prikazuju samo slajdovi. U prikazu za izlagača možete da vidite beleške dok izlažete, dok publika vidi samo slajdove.

Prikaz za izlagača u programu PowerPoint 2016, sa krugom oko beležaka govornika

Beleške se prikazuju u oknu sa desne strane. Ako treba da dodate ili izbrišete nešto, jednostavno kliknite u okvir za tekst da biste ga uredili. Tekst se automatski prelama, a vertikalna traka za pomeranje se pojavljuje ako je potrebno. Možete promeniti veličinu teksta u oknu „Beleške“ pomoću dva dugmeta u donjem levom uglu tog okna:

Promena veličine teksta u oknu za beleške u prikazu za izlagača

Da biste promenili veličinu okana u prikazu za izlagača, postavite pokazivač miša na vertikalnu liniju koja ih razdvaja, a zatim kliknite i prevucite.

Savet: Ako ne morate da vidite trenutni slajd u prikazu za izlagača i želite da beleške budu veće, prevucite tu vertikalnu liniju za razdvajanje sve do leve strane.

Isključivanje prikaza za izlagača

Ako želite da isključite prikaz za izlagača dok drugima predstavljate prezentaciju:

Na traci, na kartici Projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi prikaz za izlagača.

Kartica „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint ima polje za potvrdu koje kontroliše da li se prikaz za izlagača koristi kada drugima predstavljate prezentaciju.

Ažuriranje slajdova

Ako radite sa timom osoba da biste kreirali niz slajdova, možda se prave promene na slajdovima sve do poslednjeg minuta. Slajdovi se neće ažurirati tradicionalno kada pokrenete prezentaciju. Ako koristitePowerPoint za Microsoft 365 imate opciju da pustite da vaš tim ažurira slajdove čak i dok prezentujete tako da uvek imate ažurirane promene.

Ovo možete da uključite tako što ćete otići na karticu Projekcija slajdova na traci, izabrati stavku Podesi projekciju slajdova i potvrditi izbor u polju za potvrdu Ažuriraj slajdove.  

Grupa "Opcije projekcije" u okviru "Podešavanje projekcije slajdova" sa omogućenim ažuriranjem slajdova.

Ako ste već pokrenuli prezentaciju i želite da se uverite da je postavka uključena, to možete da uradite iz prikaza za izlagača. Kliknite na dugme Još opcija projekcije slajdova (koje izgleda kao tri tačke) i u meniju proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Ažuriraj slajdove.

Meni "Još opcija projekcije slajdova" u prikazu za izlagača.

Takođe pogledajte

Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint

Započinjanje prezentacije

Da biste počeli da koristite prikaz za izlagača, izaberite stavku Projekcija slajdova > prikaz za izlagača.

Prikaz za izlagača na kartici "Projekcija slajdova"

Korišćenje kontrola u prikazu za izlagača

 • Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd, kliknite na strelicu Prethodni ili Sledeći.

  Dugmad za navigaciju u prikazu za izlagača.
 • Da biste usmerili pokazivač na laser ili pisali na slajdovima, postavite pokazivač miša na ekran, a zatim izaberite alatku Olovka i laserski pokazivač Alatka "Olovka i laserski pokazivač". na iskačućoj traci sa alatkama u donjem levom uglu.

  Da biste isključili olovku, laserski pokazivač ili marker, pritisnite taster Esc.

 • Da bi ekran bio crn ili da biste poništili crnu boje ekrana, pritisnite taster b na tastaturi.

 • Da biste uključili ili isključili titlove ili natpise, kliknite na dugme Uključi / isključi Uključite ili isključite titlove u prikazu za izlagača. titlova.

PowerPoint možete da koristite na pametnom telefonu kao daljinski upravljač za pokretanje prezentacije i prikaza beleški govornika. Pogledajte odeljak </c0>Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint</c0> za više informacija, uključujući i kratki video zapis.

Proširite Mac računar na drugi monitor

 1. U meniju Apple izaberite stavku Željene postavke sistema.

 2. Otvorite aplikaciju "Prikazi ".

 3. Izaberite karticu Raspoređivanje u dijalogu.

 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Preslikani prikazi.

Kada uradite ovaj proces, sada imate podešena dva monitora. Možete da izlažete PowerPoint projekciju slajdova na jednom ekranu dok su druge aplikacije otvorene na drugom ekranu, što omogućava da druge aplikacije budu privatne.

Zamena monitora sa prikazom za izlagača i projekcijom slajdova

Da biste ručno odredili koji ekran prikazuje beleške u prikazu za izlagača, a koji prikazuje samo slajdove, na traci zadataka u gornjem levom uglu prikaza za izlagača izaberite stavku Zameni prikaze.

Kako izgledaju beleške u prikazu za izlagača

Kada je računar povezan sa projektorom i pokrenete prikaz za izlagača, on se pojavljuje na ekranu računara, dok se na ekranu projektora pojavljuju samo slajdovi.

Prikaz za izlagača sadrži okno za beleške govornika sa desne strane i okno za navigaciju na dnu.

Beleške se pojavljuju u oknu sa desne strane:

 • Tekst se automatski prelama, a vertikalna traka za pomeranje se pojavljuje ako je potrebno.

 • Tekst možete da uredite u oknu "Beleške".

 • Možete promeniti veličinu teksta u oknu „Beleške“ pomoću dva dugmeta u donjem levom uglu tog okna:

  Kontrole veličine fonta za beleške u prikazu za izlagača.

Možete da prilagodite veličinu trenutnog slajda, napomena i sledećih tabli sa slajdovima, tako što ćete koristiti miš da biste zgrabili i prevučete vertikalnu liniju koja razdvaja dve table.

Savet: Ako ne morate da vidite trenutni slajd u prikazu za izlagača i želite da beleške budu veće, prevucite tu vertikalnu liniju za razdvajanje sve do leve strane.

Isključivanje prikaza za izlagača pre početka prezentacije

 1. U PowerPoint meniju izaberite stavke Željene postavke.

 2. U dijalogu PowerPoint željene postavke , u okviru Izlaz i deljenje izaberite stavku Projekcija slajdova.

  U dijalogu PowerPoint željene postavke, u okviru Izlaz i deljenje izaberite stavku Projekcija slajdova.
 3. U dijalogu Projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu Uvek pokreni prikaz za izlagača sa 2 ekrana .

  U dijalogu Projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu Uvek pokreni prikaz za izlagača sa 2 ekrana.
 4. Zatvorite dijalog.

Isključivanje prikaza za izlagača tokom prezentacije

 • Na vrhu prozora prikaza Prezentacija izaberite stavku Koristi projekciju slajdova.

  Isključite prikaz za izlagača tokom prezentacije tako što ćete izabrati stavku "Koristi projekciju slajdova" na vrhu prozora prikaza za izlagača.

  Ovo dugme zatvara prikaz za izlagača. Zbog toga i ekran ličnog računara i ekran projektora prikazuju projekciju slajdova.

Ažuriranje slajdova

Ako radite sa timom osoba da biste kreirali niz slajdova, možda se prave promene na slajdovima sve do poslednjeg minuta. Slajdovi se neće ažurirati tradicionalno kada pokrenete prezentaciju. Ako koristitePowerPoint za Microsoft 365 za Mac imate opciju da pustite da vaš tim ažurira slajdove čak i dok prezentujete tako da uvek imate ažurirane promene.

Ovo možete da uključite tako što ćete otići na karticu Projekcija slajdova na traci i potvrditi izbor u polju za potvrdu Zadrži slajdove ažuriranim.  

Kartica "Projekcija slajdova" na traci koja prikazuje izabranu stavku "Ažuriraj slajdove".

Ako ste već pokrenuli prezentaciju i želite da se uverite da je postavka uključena, to možete da uradite iz prikaza za izlagača. Kliknite na dugme Još opcija projekcije slajdova (koje izgleda kao tri tačke) i u meniju proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Ažuriraj slajdove.

Kontekstualni meni "Još opcija" u prikazu za izlagača koji prikazuje izabranu opciju "Ažuriraj slajdove".

Takođe pogledajte

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Snimanje projekcije slajdova

Redovno ažuriranje slajdova

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×