Predstavljanje projekcije slajdova

Snimanje projekcije slajdova sa pratećom pričom i podešavanjem vremena slada

Snimanje projekcije slajdova sa pratećom pričom i podešavanjem vremena slada

Prateće priče i vremenski rasporedi mogu da poboljšaju projekciju slajdova zasnovanu na vebu ili projekcije slajdova koje se same pokreću. Ako imate zvučnu karticu, mikrofon i zvučnike i (opcionalno) veb kameru, možete da snimite PowerPoint prezentaciju i uhvatite prateće priče, vremenske rasporede slajdova, kao i pokrete perom.

Kada napravite snimak, to je kao bilo koja druga prezentacija koja može da se reprodukuje vama ili vašoj publici u projekciji slajdova – ili možete da sačuvate prezentaciju kao video datoteku.

Pregledač ne podržava video.

(Mogućnost snimanja je dostupna i za pretplatnike na Microsoft 365 i za korisnike koji to nisu. Pretplatnici dobijaju neke dodatne funkcije.)

 1. Uključite karticu Snimanje na traci: Na kartici Datoteka na traci izaberite stavku Opcije. U dijalogu Opcije kliknite na karticu Prilagodite traku sa leve strane. Zatim u desnom polju koje navodi dostupne kartice trake potvrdite izbor u polju za potvrdu Snimanje. Kliknite na dugme U redu.

  Kartica „Prilagođavanje trake“ u dijalogu „Opcije programa PowerPoint 2016“ ima opciju za dodavanje kartice „Snimanje“ na traku u programu PowerPoint.
 2. Da biste se pripremili za snimanje, izaberite Snimanje projekcije slajdova na kartici Snimanje ili kartici Projekcija slajdova na traci.

  • Klikom na gornju polovinu dugmeta prelazite na trenutni slajd.

  • Klikom na donju polovinu dugmeta imate mogućnost da počnete od početka ili od trenutnog slajda.

  Komande „Snimanje projekcije slajdova“ na kartici „Snimanje“ u programu PowerPoint.

  (Komanda Obriši briše vremenske rasporede pratećih priča, pa budite pažljivi kada ih koristite. Stavka Izbriši je zasivljena, osim ako već niste snimili neke slajdove.)

 3. Projekcija slajdova se otvara u prozoru „Snimanje“ (koji izgleda slično prikazu za izlagača), sa dugmadima u gornjem levom uglu za pokretanje, pauziranje i zaustavljanje snimanja. Kliknite na okruglo, crveno dugme (ili pritisnite R na tastaturi) kada budete spremni da započnete snimanje. Tri sekunde traje odbrojavanje, a zatim počinje snimanje.

  Prozor „Snimanje prezentacije“ u programu PowerPoint 2016, sa uključenim pregledom prozora prateće priče video zapisa.
  • Trenutni slajd se prikazuje u glavnom oknu prozora „Snimanje“.

  • Možete da zaustavite snimanje u bilo kom trenutku tako što ćete pritisnuti tastere Alt+S na tastaturi.

  • Strelice za navigaciju na drugoj strani trenutnog slajda omogućavaju vam da se prebacite na prethodne i sledeće slajdove.

  • PowerPoint za Microsoft 365 automatski beleži vreme koje provodite na svakom slajdu, uključujući sve korake Animiraj tekst ili objekte do kojih dođe i korišćenje svih aktivatora na svakom slajdu.

  • Možete da snimite audio ili video prateću priču dok se krećete kroz prezentaciju. Dugmad u donjem desnom uglu prozora omogućavaju vam da biste uključite ili isključite mikrofon, kameru i pregled kamere:

   Dugmad za uključivanje/isključivanje za mikrofon, kameru i prozor pregleda kamere

   Ako koristite olovku, marker ili brisač, PowerPoint zapisuje te radnje za reprodukciju.

   Alatke za pisanje perom u prozoru „Snimanje“

   Ako ponovo snimite prateću priču (uključujući zvuk, zapise perom), PowerPoint briše prethodno snimljenu prateću priču (uključujući zvuk i zapis perom) pre nego što ponovo počnete da snimate na istom slajdu.

   Snimanje možete da ponovite tako što ćete otići na Projekcija slajdova > Snimanje projekcije slajdova.

 4. Možete da izaberete alatku pokazivača (olovku, brisač ili marker) iz niza alatki neposredno ispod trenutnog slajda. Postoje i polja za izbor boje za promenu boje mastila. (Brisač je zasivljen, osim ako niste ranije dodali zapis perom na neke slajdove.)

 5. Da biste zaustavili snimanje, izaberite kvadratno dugme „Zaustavi“ (ili pritisnite taster S na tastaturi).

  Kad završite snimanje prateće priče, u donjem desnom uglu snimljenih slajdova pojavljuje se sličica. Slika je ikona zvuka, ili, ako je veb kamera bila uključena tokom snimanja, slika sa veb kamere.

  Ikona „Zvuk“

  Vreme snimljene projekcije slajdova se automatski čuva. (U prikazu Sortiranje slajdova vremenski rasporedi se navode ispod svakog slajda.)

U ovom procesu, ono što snimite ugrađuje se u svaki slajd, a snimanje može da se reprodukuje u projekciji slajdova. Ovaj proces snimanja ne kreira video datoteku. Međutim, ako vam je potrebna, možete da sačuvate prezentaciju kao video zapis pomoću nekoliko dodatnih koraka.

Pregled snimljene projekcije slajdova

Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Od početka ili Od trenutnog slajda.

Tokom reprodukcije, vaše animacije, radnje pisanja perom, zvuk i video reprodukovaće se sinhronizovano.

Prikazuje dugme „od početka“ na kartici „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint

Pregled snimljenog zvuka

U prozoru „Snimanje“, dugme Reprodukuj u obliku trougla u blizini gornjeg levog ugla omogućava vam da pregledate snimak slajda koji trenutno ima fokus u tom prozoru.

Dugmad za početak, zaustavljanje i reprodukovanje u prozoru „Snimanje“

U normalnom prikazu kliknite na ikonu za zvuk ili sliku u donjem desnom uglu slajda, a zatim izaberite stavku Reprodukuj. (Kada pregledate pojedinačni zvuk na taj način, nećete videti snimljene animacije ili zapis perom.)

Kliknite na dugme „Reprodukuj“

Možete da pauzirate reprodukciju video zapisa tokom pregleda zvuka.

Ručno podešavanje vremenskog rasporeda slajdova

PowerPoint za Microsoft 365 automatski snima vremenski raspored slajdova kada dodate prateće priče, a možete i ručno podesiti vremenski raspored slajdova koji će slediti prateće priče.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd za koji želite da podesite vremenski raspored.

 2. Na kartici Prelazi, u grupi Podesi vreme, u okviru Prelazak na sledeći slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Posle i unesite broj sekundi posle kojih želite da se slajd pojavi na ekranu. Ponovite postupak za svaki slajd čiji vremenski raspored želite da podesite.

  Ako želite da se sledeći slajd pojavi kada kliknete mišem ili automatski posle unetog broja sekundi – šta god se prvo desi – potvrdite izbor u poljima za potvrdu Na klik mišem i Posle.

  Možete da koristite ručna podešavanja vremena da biste isekli kraj snimljenog segmenta slajda. Na primer, ako na kraju segmenta slajda nalaze dve sekunde nepotrebnog zvuka, jednostavno podesite vremenski raspored za prelazak na sledeći slajd, tako da se to dogodi pre nepotrebnog zvuka. Na taj način ne morate ponovo da snimite zvuk za taj slajd. 

Brisanje vremenskog rasporeda ili prateće priče

Komanda Obriši je za brisanje vremenskog rasporeda ili prateće priče iz snimka koji ne želite ili koji želite da zamenite.

U prozoru „Snimanje“, komanda Obriši na gornjoj margini prozora programa vam omogućava da:

 • Brisanje snimaka na trenutnom slajdu

 • Brisanje snimaka na svim slajdovima

U normalnom prikazu, postoje četiri različite komande Obriši koje vam omogućavaju da:

 • Izbrišite vremenske rasporede na trenutno izabranom slajdu

 • Brisanje vremenskih rasporeda na svim slajdovima istovremeno

 • Brisanje prateće priče na trenutno izabranom slajdu

 • Brisanje prateće priće na svim slajdovima istovremeno

 1. Ako ne želite da izbrišete sve vremenske rasporede ili prateću priču u prezentaciji, otvorite određeni slajd koji ima vremenski raspored ili prateću priču koju želite da izbrišete.

 2. Na kartici Snimanje na traci PowerPoint za Microsoft 365, na dugmetu Snimi projekciju slajdova kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na Obriši, a zatim kliknite na odgovarajuću komandu Obriši za vašu situaciju.

  Komande za brisanje u meniju „Snimanje projekcije slajdova“ u programu PowerPoint.

Isključivanje vremenskog rasporeda ili isključivanje pratećih priča i zapisa perom

Nakon što ste snimili PowerPoint za Microsoft 365 prezentaciju svi vremenski rasporedi, pokreti i zvuci koje ste izvršili čuvaju se na pojedinačnim slajdovima. Ali možete da ih sve isključite ako želite da pregledate projekciju slajdova bez njih:

 • Da biste isključili snimljene vremenske rasporede slajdova:   Na kartici Projekcija slajdova opozovite izbor u polju Koristi vremenske rasporede.

 • Da biste isključili snimljene prateće priče i zapise mastilom:   Na kartici Projekcija slajdova opozovite izbor u polju Reprodukuj prateće priče.

Objavite snimak da biste ga delili sa drugima

Kada ste zadovoljni uređenim snimkom, možete ga učiniti dostupnim drugim osobama tako što ćete ga objaviti na Microsoft Stream.

 1. Dok je prezentacija otvorena, na kartici Snimanje izaberite stavku Objavi u protoku.

 2. Otkucajte naslov i opis za video zapis.

 3. Postavite druge opcije, uključujući da li želite da druge osobe u vašoj organizaciji imaju dozvolu da vide video zapis:

  Opcije za objavljivanje video zapisa u usluzi Microsoft Stream
 4. Kliknite na dugme Objavi.

  U zavisnosti od trajanja video zapisa, proces otpremanja može potrajati nekoliko minuta. Statusna traka na dnu PowerPoint prozora prati napredak, a PowerPoint prikazuje poruku kada se otpremanje završi:

  PowerPoint vas obaveštava kada se otpremanje završi
 5. Kliknite na poruku da biste otišli direktno na stranicu za reprodukciju video zapisa u usluzi Microsoft Stream.

Kreiranje pomoćnih natpisa

Da biste video učinili pristupačnijim uključivanjem pomoćnih natpisa, odaberite neku od ovih opcija koje su opisane u zasebnim člancima pomoći:

Kada imate datoteku sa pomoćnim natpisima, možete da je dodate u video datoteku pomoću programa PowerPoint.

Takođe pogledajte

Pretvaranje prezentacije u video zapis

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Animiranje teksta ili objekata

 • Koju verziju sistema Office koristite?
 • 2013–2019.
 • 2010

Snimanje projekcije slajdova

 1. Kad otvorite prezentaciju, na kartici Projekcija slajdova kliknite na Snimi projekciju slajdova.

  • Klikom na gornju polovinu dugmeta prelazite na trenutni slajd.

  • Klikom na donju polovinu dugmeta imate mogućnost da počnete od početka ili od trenutnog slajda.

  Komande „Snimanje projekcije slajdova“ na kartici „Snimanje“ u programu PowerPoint.

  (Komanda Obriši briše vremenske rasporede pratećih priča, pa budite pažljivi kada ih koristite. Stavka Izbriši je zasivljena, osim ako već niste snimili neke slajdove.)

 2. U dijalogu Snimanje projekcije slajdova potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu za snimanje i kliknite na dugme Započni snimanje.

  Prikazuje dijalog „Snimi projekciju slajdova“ u programu PowerPoint

  Više informacija o ovim opcijama:

  • Vremenski raspored slajdova i animacija: PowerPoint automatski beleži vreme koje provodite na svakom slajdu, uključujući sve korake animacije do kojih dođe i korišćenje svih aktivatora na svakom slajdu.

  • Prateće priče, zapis perom i laserski pokazivač: Snimite svoj glas dok prolazite kroz prezentaciju. Ako koristite olovku, marker, brisač ili laserski pokazivač, PowerPoint će i njih snimiti za reprodukciju.

  Važno:   Snimci olovke, markera i brisača dostupni su samo ako imate instaliranu ispravku za PowerPoint 2013 od 16. februara 2015. ili noviju verziju programa PowerPoint. U starijim verzijama programa PowerPoint, potezi olovkom i markerom čuvaju se kao oblici beležaka napisanih perom.

 3. U gornjem levom uglu prozora nalazi se traka sa alatkama Snimanje koju možete da koristite u sledećim situacijama:

  Traka sa alatkama „Snimanje“
  • Prelazak na sledeći slajd: Prelazak na sledeći slajd

  • Pauzirajte snimanje: Pauziranje snimanja

  • Ponovo snimite trenutni slajd: Ponavljanje

   Ako ponovo snimite prateću priču (uključujući zvuk, zapise perom i laserski pokazivač), PowerPoint briše prethodno snimljenu prateću priču (uključujući zvuk, zapise perom i laserski pokazivač) pre nego što ponovo počnete da snimate na istom slajdu.

   Snimanje možete da ponovite tako što ćete otići na Projekcija slajdova > Snimanje projekcije slajdova.

 4. Da biste u snimku koristili zapise perom, brisač ili laserski pokazivač, kliknite desnim tasterom miša na slajd, izaberite stavku Opcije pokazivača i odaberite alatku:

  • Laserski pokazivač

  • Olovka

  • Marker

  • Brisač (Ova opcija je zasivljena, osim ako niste ranije dodali zapis perom na neke slajdove.)

  Da biste promenili boju zapisa perom, izaberite stavku Boja pera.

  Prikazuje meni sa opcijama pokazivača u programu PowerPoint
 5. Da biste završili snimanje, kliknite desnim tasterom miša na poslednji slajd i izaberite stavku Završi projekciju.

  Prikazuje opciju završetka projekcije u programu PowerPoint

  Savet:   Kad završite snimanje prateće priče, u donjem desnom uglu slajdova pojavljuje se ikona za zvuk za svaki slajd koji ima prateću priču.

  Snimljeni vremenski raspored projekcije slajdova automatski se čuva. Vremenski rasporedi se prikazuju u prikazu Sortiranje slajdova ispod svakog slajda.

  Ikona „Zvuk“

U ovom procesu, ono što snimite ugrađuje se u svaki slajd, a snimanje može da se reprodukuje u projekciji slajdova. Ovaj proces snimanja ne kreira video datoteku. Međutim, ako želite video datoteku, možete da sačuvate prezentaciju kao video zapis pomoću nekoliko dodatnih koraka.

Pregled snimljene projekcije slajdova

Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Od početka ili Od trenutnog slajda.

Tokom reprodukcije, vaše animacije, radnje pisanja perom, laserski pokazivač, zvuk i video reprodukovaće se sinhronizovano.

Prikazuje dugme „od početka“ na kartici „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint

Pregled snimljenog zvuka

U normalnom prikazu kliknite na ikonu za zvuk u donjem desnom uglu slajda, a zatim izaberite stavku Reprodukuj.

Kliknite na dugme „Reprodukuj“

Ručno podešavanje vremenskog rasporeda slajdova

PowerPoint automatski snima vremenski raspored slajdova kada dodate prateće priče, a možete i ručno podesiti vremenski raspored slajdova koji će slediti prateće priče.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd za koji želite da podesite vremenski raspored.

 2. Na kartici Prelazi, u grupi Podesi vreme, u okviru Prelazak na sledeći slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Posle i unesite broj sekundi posle kojih želite da se slajd pojavi na ekranu. Ponovite postupak za svaki slajd čiji vremenski raspored želite da podesite.

Savet:   Ako želite da se sledeći slajd pojavi kada kliknete mišem ili automatski posle unetog broja sekundi – šta god se prvo desi – potvrdite izbor u poljima za potvrdu Na klik mišem i Posle.

Brisanje vremenskog rasporeda ili prateće priče

Komanda Obriši je za brisanje vremenskog rasporeda ili prateće priče iz snimka koji ne želite ili koji želite da zamenite. Postoje četiri različite komande Obriši koje vam omogućavaju da:

 • Izbrišite vremenske rasporede na trenutno izabranom slajdu

 • Brisanje vremenskih rasporeda na svim slajdovima istovremeno

 • Brisanje prateće priče na trenutno izabranom slajdu

 • Brisanje prateće priće na svim slajdovima istovremeno

 1. Ako ne želite da izbrišete sve vremenske rasporede ili prateću priču u prezentaciji, otvorite određeni slajd koji ima vremenski raspored ili prateću priču koju želite da izbrišete.

 2. Na kartici Projekcija slajdova na traci PowerPoint, na dugmetu Snimi projekciju slajdova kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na Obriši, a zatim kliknite na odgovarajuću komandu Obriši za vašu situaciju.

Isključivanje vremenskog rasporeda ili isključivanje pratećih priča, zapisa perom i laserskih pokazivača

Nakon što ste snimili PowerPoint prezentaciju svi vremenski rasporedi, pokreti i zvuci koje ste izvršili čuvaju se na pojedinačnim slajdovima. Ali možete da ih sve isključite ako želite da pregledate projekciju slajdova bez njih:

 • Da biste isključili snimljene vremenske rasporede slajdova:   Na kartici Projekcija slajdova opozovite izbor u polju Koristi vremenske rasporede.

 • Da biste isključili snimljene prateće priče, zapise mastilom i laserski pokazivač:   Na kartici Projekcija slajdova opozovite izbor u polju Reprodukuj prateće priče.

Takođe pogledajte

Pretvaranje miša u laserski pokazivač

Animiranje teksta ili objekata

Pretvaranje prezentacije u video zapis

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Šta želite da uradite?

Možete snimiti prateću priču pre ili u toku projekcije slajdova i uključiti komentare publike u snimak. Ako ne želite prateću priču tokom cele prezentacije, možete snimiti komentare samo na izabrane slajdove ili možete isključiti prateću priču kako bi se reprodukovala samo kada vi to želite.

Kada u slajd dodate prateću priču, ikona za zvuk Zvuk pojavljuje se na slajdu. Kao sa svakim zvukom, možete kliknuti na ikonu da biste reprodukovali zvuk ili možete podesiti zvuk da se automatski reprodukuje.

Da biste snimili i čuli prateću priču, računar mora biti opremljen zvučnom karticom, mikrofonom i zvučnicima.

Pre nego što počnete da snimate, PowerPoint 2010 će od vas tražiti da snimite samo vremenski raspored slajdova, samo prateće priče ili oba u isto vreme. Takođe možete ručno da postavite vremenski raspored slajdova. Vremenski rasporedi su naročito korisni ako želite da se prezentacija automatski pokrene sa pratećom pričom. Kada snimite vremenski raspored slajdova, snimiće se i vremena koraka animacije, kao i upotreba okidača na slajdu. Vremenske rasporede slajdova možete isključitikada ne želite da budu upotrebljeni u prezentaciji.

U ovom procesu, ono što snimite ugrađuje se u svaki slajd, a snimanje može da se reprodukuje u projekciji slajdova. Ovaj proces snimanja ne kreira video datoteku. Međutim, ako vam je potrebna, možete da pretvorite prezentaciju u video zapis pomoću nekoliko dodatnih koraka.

 1. Kada snimite prateću priču, krećete se kroz celu prezentaciju i snimate svaki slajd. Snimanje možete pauzirati i nastaviti u bilo kom trenutku.

 2. Pre snimanja projekcije slajdova uverite se da je mikrofon podešen i da funkcioniše.

 3. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Snimi projekciju slajdova Slika dugmeta .

 4. Izaberite neku od sledećih opcija:

  • Započni snimanje od početka

  • Započni snimanje od trenutnog slajda

 5. U dijalogu Snimanje projekcije slajdova potvrdite izbor u polju za potvrdu Prateće priče i laserski pokazivač i po želji potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Podešavanja vremena slajdova i animacija.

 6. Kliknite na dugme Započni snimanje.

  Savet: Da biste pauzirali prateću priču, u priručnom meniju Snimanjepriručni meni kliknite na dugme Pauziraj. Da biste nastavili snimanje, kliknite na dugme Nastavi snimanje.

 7. Da biste završili sa snimanjem projekcije slajdova, kliknite desnim tasterom miša na slajd i izaberite stavku Završi projekciju.

 8. Vreme snimljene projekcije slajdova se automatski čuva. U prikazu Sortiranje slajdova možete da vidite vremenski raspored za svaki slajd.

 1. U normalnom prikazu, na slajdu, kliknite na ikonu za zvuk Zvuk .

 2. Na traci, u okviru Alatke za zvuk, na kartici Alatke za reprodukovanje, u grupi Pregled kliknite na dugme Reprodukuj.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod stavke Zvuk i izaberite stavku Snimi zvuk.

 3. Da biste snimili komentar, kliknite na dugme Snimi i počnite da govorite.

 4. Kada završite sa snimanjem, kliknite na dugme Zaustavi.

 5. U polju Ime otkucajte ime za zvuk, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ikona za zvuk Zvuk pojavljuje se na slajdu.

PowerPoint 2010 će automatski snimiti vremenski raspored slajdova kada dodate prateću priču, a možete i ručno podesiti vremenski raspored slajdova koji će pratiti vaše prateće priče.

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd za koji želite da podesite vremenski raspored.

 2. Na kartici Prelazi, u grupi Podesi vreme, u okviru Prelazak na sledeći slajd potvrdite izbor u polju za potvrdu Posle i unesite broj sekundi posle kojih želite da se slajd pojavi na ekranu. Ponovite postupak za svaki slajd čiji vremenski raspored želite da podesite.

Savet: Ako želite da se sledeći slajd pojavi kada kliknete mišem ili automatski posle unetog broja sekundi – šta god se prvo desi – potvrdite izbor u poljima za potvrdu Klikom na miš i Automatski posle.

Isključivanje vremenskog rasporeda slajdova ne znači i njegovo brisanje. Vremenski raspored možete ponovo uključiti u bilo kom trenutku bez potrebe za ponovnim kreiranjem. Međutim, kada je vremenski raspored isključen, neće biti automatskog prelaska na sledeći slajd dok snimate prateću priču, pa ćete morati na slajdove da prelazite ručno.

 1. U normalnom prikazu, na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U okviru Prelazak na sledeći slajd izaberite opciju Ručno.

Savet: Da biste ponovo uključili vremenski raspored, u okviru Prelazak na sledeći slajd, izaberite opciju Koristi vremenske rasporede ako postoje.

Komanda Obriši je za brisanje vremenskog rasporeda ili prateće priče iz snimka koji ne želite ili koji želite da zamenite. Postoje četiri različite komande Obriši koje vam omogućavaju da:

 • Izbrišite vremenske rasporede na trenutno izabranom slajdu

 • Brisanje vremenskih rasporeda na svim slajdovima istovremeno

 • Brisanje prateće priče na trenutno izabranom slajdu

 • Brisanje prateće priće na svim slajdovima istovremeno

 1. Ako ne želite da izbrišete sve vremenske rasporede ili prateću priču u prezentaciji, otvorite određeni slajd koji ima vremenski raspored ili prateću priču koju želite da izbrišete.

 2. Na kartici Projekcija slajdova na PowerPoint traci, na dugmetu Snimi projekciju slajdova kliknite na strelicu nadole, postavite pokazivač na Obriši, a zatim kliknite na odgovarajuću komandu Obriši za vašu situaciju.

Takođe pogledajte

Pretvaranje miša u laserski pokazivač

Snimanje projekcije slajdova

 1. Na kartici projekcija slajdova izaberite stavku Snimi projekciju slajdova da biste započeli snimanje sa trenutnog slajda.

  Snimak ekrana kartice "Projekcija slajdova" i "snimanje projekcije slajdova"

 2. Preklopnik video i audio opcija na Padajuci Opcije na traci sa alatkama snimanja.

  Slika opcija za audio i video zapise sa padajučicom
  Da biste snimili priču samo sa zvukom, kliknite na dugme video Video na da biste isključili Video isključeno kameru.

 3. Koristite Snimak ekrana kartice "Projekcija slajdova" i "snimanje projekcije slajdova" zapisa , pauzirajte Slika dugmeta "Pauziraj" i nastavite Slika dugmeta "rezime" dugmad da biste kontrolisali prateću priču i snimak navigacije.

  Savet: Prilagodite iskustvo projekcije slajdova tako što ćete promeniti veličinu okna za slajdove i beleške.

 4. Kada kliknete na dugme zaustavi Slika dugmeta "Zaustavi" da biste zaustavili snimanje, koristite dugme Reprodukuj Slika dugmeta "Reprodukuj" da biste pregledali ono što ste zapisali na trenutnom slajdu.

 5. Ako želite da ponovo snimite slajd, kliknite na dugme Slika dugmeta "smeće" za otpatke na levoj strani dugmeta da biste izbrisali postojeće snimke, a zatim ponovo kliknite na dugme Snimi Snimak ekrana kartice "Projekcija slajdova" i "snimanje projekcije slajdova" .

 6. Kada izađete iz prikaza projekcije slajdova sa zapisom sa zapisom tastera ESC ili ako kliknete na dugme kraj projekcije, videćete prateću priču (audio/video) uz odgovarajuće rasporede slajdova i animacije mastila.

  Savet: Audio, video i elementi za pisanje perom mogu se promeniti i premestiti u prikazu uređivanje posle snimanja.

Brisanje vremenskog rasporeda ili prateće priče 

 • Na kartici projekcija slajdova , u okviru Snimi projekciju slajdova, izaberite stavku Izbriši, a zatim izaberite neku od sledećih opcija: Brisanje vremenskog rasporeda na trenutnom slajdu, Brisanje vremenskog rasporeda na svim slajdovima, Brisanje prateće pričena svim slajdovima.

  Opcije jasne za projekcije slajdova

Tasterske prečice u toku procesa snimanja

Zadatak

Tasterska prečica

Prelazak na sledeći slajd ili animaciju

N
Izaberite stavku
RAZMAKNICA
Strelica
nadesno Strelica
nadole Povratak
Stranica nadole

Povratak na prethodni slajd ili animaciju

P
Izbriši
Strelica
nalevo Strelica
nagore Stranica nagore

Uključi/isključi nedostupnost ekrana

B
. (tačka)

Uključi/isključi dostupnost ekrana

W
, (zarez)

Kraj projekcije slajdova

Taster ESC
Command +. (tačka)

Brisanje crteža na ekranu

Taster E

Idite na sledeći slajd ako je skriven

H

Menjanje pokazivača u olovku

Command+P

Menjanje pokazivača u strelicu

Command+A

Sakrivanje strelice pri pokretu miša

CONTROL+H

Priručni meni

CONTROL+klik

Srodne informacije

Dodavanje, promena ili uklanjanje prelaza između slajdova

Snimanje audio zapisa u programu PowerPoint za Mac

Dodavanje ili brisanje zvuka u prezentaciji

Čuvanje prezentacije kao datoteke filma ili MP4

Priprema za snimanje

Da biste započeli, otvorite prezentaciju koji želite i kliknite na karticu Projekcija slajdova.

Savet:   Ako prezentacija ima puno slajdova, možda će vam biti praktičnije da radite u prikazu Sortiranje slajdova. Kliknite na Prikaz > Sortiranje slajdova da biste ga isprobali.

Evo nekoliko stvari koje možete da proverite pre nego što počnete snimanje:

 • Ako želite da snimite samo deo niza slajdova, uradite nešto od sledećeg pre nego što počnete:

  • Izaberite slajdove koje ne želite da uključite i izaberite stavku Sakrij slajd.

   ILI

  • Kliknite na Prilagođena projekcija > Prilagođena projekcija slajdova > + (Dodaj).

   Izaberite „Sakrij slajd“ ili „Prilagođena projekcija“ da biste snimili podskup slajdova
 • Koristite dugme Proba da biste promenili vreme između slajdova bez uticaja na prateću priču ili pokrete koje ste već snimili.

  Isprobajte različita vremena između slajdova pomoću dugmeta „Isprobaj“
 • Uverite se da je mikrofon ispravno podešen. Na Mac računaru idite na Željene postavke sistema > Zvuk.

Snimanje projekcije slajdova

Ako želite da dodate prateću priču ili komentar na projekciju slajdova, proverite da li je podešen mikrofon i da li radi.

Da biste započeli snimanje:

 1. Kliknite na karticu Projekcija slajdova, izaberite slajd u kojem želite da počnete snimanje, a zatim kliknite na dugme Snimanje projekcije slajdova.

  Kliknite na „Snimi projekciju slajdova“ da biste započeli snimanje
 2. Tokom snimanja, koristite kombinaciju Ctrl+klik za pristup komandama snimanja koje vam omogućavaju da se krećete kroz slajdove, menjate kursore ili aktivirate ekrane nedostupnosti i dostupnosti.

  Pritisnite taster Control da biste videli listu komandi dok snimate
 3. Kliknite na Završi projekciju da biste zaustavili snimanje.

 4. Pojavljuje se dijalog Čuvanje. Kliknite na Da da biste sačuvali snimanje ili Ne ako želite ponovo da snimate.

  Čuvanje zamenjuje sve što ste prethodno snimili. Ako želite da snimite drugu projekciju slajdova sa istim skupom slajdova, sačuvajte datoteku prezentacije pod drugim imenom.

 5. Kliknite na Reprodukuj od početka da biste pregledali snimanje.

Tasterske prečice u toku procesa snimanja

Možda želite da odštampate ovu listu tasterskih prečica kao referencu tokom snimanja:

Zadatak

Tasterska prečica

Prelazak na sledeći slajd ili animaciju

N
Izaberite stavku
RAZMAKNICA
Strelica
nadesno Strelica
nadole Povratak
Stranica nadole

Povratak na prethodni slajd ili animaciju:

P
Izbriši
Strelica
nalevo Strelica
nagore Stranica nagore

Prelazak na određeni slajd

Broj slajda + Enter

Uključi/isključi nedostupnost ekrana

B
. (tačka)

Uključi/isključi dostupnost ekrana

W
, (zarez)

Zaustavljanje/ponovno pokretanje automatske projekcije:

S

Kraj projekcije slajdova

Taster ESC
Command +. (tačka)

Brisanje crteža na ekranu

Taster E

Idite na sledeći slajd ako je skriven

H

Menjanje pokazivača u olovku

Command+P

Menjanje pokazivača u strelicu

Command+A

Sakrivanje strelice pri pokretu miša

CONTROL+H

Priručni meni

CONTROL+klik

Prelazak na klik mišem (samo za probu)

Taster M

Postavljanje opcija reprodukcije

Kada završite snimanje i spremni ste za distribuciju prezentacije, izaberite stavku Podesi projekciju slajdova i odaberite željene opcije za publiku.

Postavite tip projekcije i druge opcije pre nego što distribuirate projekciju
 • Tip projekcije    Prikažite ceo ekran ili sa prozorima.

 • Prikaži opcije    Isključite prateću priču ili animacije.

 • Slajdovi    Odaberite podskup slajdova ili Prilagođena projekcija ako ste već podesili jedan.

 • Prelazak na sledeći slajd    Podesite ovu verziju projekcije slajdova tako da neko može ručno da se kreće kroz nju.

Srodne informacije

Dodavanje, promena ili uklanjanje prelaza između slajdova

Pokretanje prezentacije i gledanje beležaka u prikazu za izlagača

Čuvanje prezentacije kao datoteke filma ili MP4

PowerPoint za veb ne podržava snimanje projekcije slajdova.

Saveti za snimanje

 • Snimci se dodaju u prezentaciju na osnovu slajdova, tako da ako želite da promenite snimak, treba samo da ponovo snimite određeni slajd ili slajdove. Isto tako, možete da promeni raspored slajdova posle snimanja bez potrebe da bilo šta ponovo snimate. To takođe znači da je lako napraviti malu pauzu dok snimate prezentaciju.

 • PowerPoint ne snima audio ili video tokom prelaza između slajdova, tako da nemojte govoriti prilikom prelaska na sledeći slajd. Osim toga, uključite kratak bafer tišine na početku i kraju svakog slajda da bi prelazi bili glatki i uverite se da ne isečete zvučnu prateću priču tokom prelaza sa jednog slajda na drugi.

 • Ne možete da snimite prateću priču u usluzi PowerPoint za veb. Koristite verziju programa PowerPoint za računare da biste snimili prateću priču.

 • Možete da prilagodite i uredite veličinu video zapisa i zapisa perom u prikazu za uređivanje.

 • Ako je moguće da gledaoci koriste PowerPoint za veb da bi snimali, koristite prelaze koje podržavaju PowerPoint za veb (Isecanje, Postepeno pojavljivanje i iščezavanje, Pritiskanje, Brisanje, Razdeljivanje, Nasumične trake, Oblik, Morf).

 • Snimanje prezentacije najbolje funkcioniše sa dodirnim ekranom računara koji imaju veb kameru.

 • Koristite pregled video zapisa da biste se uverili da je sve ispravno podešeno pre snimanja.

 • Za slajdove za koje želite da snimite pokrete (kao što su zapisi perom), napravite više kopija slajda tako da lako možete da snimite više snimaka. Kada završite, izbrišite suvišne slajdove.

 • Snimite nekoliko sekundi tišine tako što ćete isključiti audio i video za prelazak posle podešenog vremena.

 • Radi višeg kvaliteta, koristite spoljnu veb kameru i/ili mikrofon.

  Ugrađene kamere i mikrofoni pogodni su za većinu zadataka. Ali ako želite video zapis profesionalnog izgleda, razmislite o korišćenju spoljne veb kamere. Ako koristite PowerPoint na tabletu ili laptopu i pravite zapis perom, spoljna kamera i mikrofon vam omogućavaju da smanjite buku pera.

 • Čim završite snimanje prvog slajda, reprodukujte ga.

  Pre nego što odete dalje sa snimanjem prezentacije, uverite se da audio i video zvuče i izgledaju onako kako ste očekivali.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×