Sadržaj
×
Predstavljanje projekcije slajdova
Predstavljanje projekcije slajdova

Pokrenite prezentaciju i pogledajte beleške u prikazu za izlagača

Korišćenje prikaza za izlagača je sjajan način da prikažete prezentaciju sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer, laptopu), dok se na ekranu koji vidi publika (kao što je veći ekran na koji projektujete prezentaciju).

Ako koristite PowerPoint 2013 ili noviju verziju, samo povežite monitore i PowerPoint će automatski podesiti prikaz za izlagača.

Pregledač ne podržava video zapis.

Započinjanje prezentacije

Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova izaberite opciju Od početka.

Pokrenite projekciju slajdova od početka

Ako u programu PowerPoint radite na jednom monitoru i želite da prikažete prikaz za izlagača, u prikazu projekcije slajdova, na kontrolnoj traci u donjem levom uglu, izaberite stavku Dugme Prikaz za izlagača u programu PowerPoint., a zatim izaberite Prikaži prikaz za izlagača.

Korišćenje kontrola u prikazu za izlagača

 • Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd izaberite stavku Prethodni ili Sledeći.

  Prikaz za izlagača – dugmad „Nazad“ i „Sledeće“

 • Da biste prikazali sve slajdove u prezentaciji, izaberite stavku Pogledajte sve slajdove.

  Kliknite na dugme „Navigator za slajdove“ da biste prikazali sve slajdove

  Savet: Videćete sličice svih slajdova u vašoj prezentaciji (kao što je prikazano dole), što će vam olakšati da pređete na određeni slajd u projekciji.

  Koordinatna mreža sa sličicama svih slajdova u prezentaciji.

 • Da biste izbliza videli detalj na slajdu, izaberite stavku Uvećaj slajd, a zatim postavite pokazivač na deo koji hoćete da vidite.

  Uvećaj slajd

  Više detalja o uvećavanju potražite u članku Uvećavanje dela slajda.

 • Da biste pokazivali ili pisali na slajdovima dok prezentujete, izaberite stavku Alatke za olovku i laserski pokazivač.

  Korišćenje alatke za olovku i laserski pokazivač da biste pokazivali ili pisali na slajdovima

  Pritisnite taster Esc kada želite da isključite olovku, laserski pokazivač ili marker.

 • Da biste sakrili ili ponovo prikazali trenutni slajd u prezentaciji, izaberite stavku Dodaj ili ukloni crnu boju ekrana za projekciju slajdova.

  Dodaj ili ukloni crnu boju ekrana za slajd

PowerPoint možete da koristite na pametnom telefonu kao daljinski upravljač za pokretanje prezentacije i prikaza beleški govornika. Pogledajte odeljak </c0>Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint</c0> za više informacija, uključujući i kratki video zapis.

Zamena monitora sa prikazom za izlagača i projekcijom slajdova

Da biste ručno utvrdili koji će ekran prikazati beleške u prikazu za izlagača, a koji će prikazivati samo slajdova, na traci sa alatkama na vrhu prikaza za izlagača izaberite stavku Postavke prikaza, a zatim stavku Zameni prikaz za izlagača i projekciju slajdova.

Postavke prikaza u prikazu za izlagača

Kako izgledaju beleške u prikazu za izlagača

Savet: Informacije o tome kako da dodate beleške govornika u prezentaciju potražite u temi Dodavanje beležaka govornika na slajdove.

Kada se računar poveže sa projektorom i kada pokrenete projekciju slajdova Ovo dugme pokreće projekciju slajdova, počevši od prvog slajda u prezentaciji., prikaz za izlagača vidite na ekranu računara, dok se na ekranu projektora prikazuju samo slajdovi. U prikazu za izlagača možete da vidite beleške dok izlažete, dok publika vidi samo slajdove.

Prikaz za izlagača u programu PowerPoint 2016, sa krugom oko beležaka govornika

Beleške se prikazuju u oknu sa desne strane. Tekst će se automatski prelomiti, a vertikalna traka za pomeranje se pojavljuje po potrebi. Možete promeniti veličinu teksta u oknu „Beleške“ pomoću dva dugmeta u donjem levom uglu tog okna:

Promena veličine teksta u oknu za beleške u prikazu za izlagača

Da biste promenili veličinu okana u prikazu za izlagača, postavite pokazivač miša na vertikalnu liniju koja ih razdvaja, a zatim kliknite i prevucite.

Savet: Ako uopšte ne morate da vidite trenutni slajd u prikazu za izlažeča i želite da beleške budu veće, prevucite tu vertikalnu liniju za razdvajanje sa leve strane.

Isključivanje prikaza za izlagača

Ako želite da isključite prikaz za izlagača dok drugima predstavljate prezentaciju:

Na traci, na kartici Projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi prikaz za izlagača.

Kartica „Projekcija slajdova“ u programu PowerPoint ima polje za potvrdu koje kontroliše da li se prikaz za izlagača koristi kada drugima predstavljate prezentaciju.

Ažuriranje slajdova

Ako radite sa timom ljudi da biste napravili svoj špil slajdova, možda se prave promene na slajdovima sve do poslednjeg minuta. Slajdovi se tradicionalno ne bi ažurirali kada počnete sa prezentacijom. Ako koristitePowerPoint za Microsoft 365 imate opciju da pustite da vaš tim ažurira slajdove čak i tokom prezentacije kako biste uvek imali najnovije promene.

Ovo možete da uključite tako što ćete na traci na kartici Projekcija slajdova izabrati stavku Podesi projekciju slajdova ipotvrditi izbor u polju za potvrdu Zadrži ažurirane slajdove.  

Grupa "Prikaži opcije" za "Podešavanje projekcije slajdova" sa omogućenim ažuriranim slajdovima.

Ako ste već pokrenuli prezentaciju i želite da se uverite da je postavka pokrenuta, to možete da uradite iz prikaza za izlagača. Izaberite dugme "Još opcija projekcije slajdova" (koje izgleda kao tri tač.) i u meniju proverite da li je izabrana opcija Zadrži ažurirane slajdove.

Meni "Još opcija projekcije slajdova" u prikazu za izlažeča.

Takođe pogledajte

Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint

Započinjanje prezentacije

Da biste počeli da koristite prikaz za izlažeča, izaberite projekcija slajdova > prikaz za izlažeča.

Presenter View on the Slide Show tab

Korišćenje kontrola u prikazu za izlagača

 • Da biste prešli na prethodni ili sledeći slajd, izaberite strelicu Prethodni ili Sledeći.

  Dugmad za navigaciju u prikazu za izlažeča.
 • Da biste pokazili laserski ili pisali na slajdovima, postavite pokazivač miša na ekran, a zatim na izaberite alatku Olovka i laserski pokazivač Alatka "Olovka i laserski pokazivač". na iskačućim traka sa alatkama u donjem levom dijagramu.

  Da biste isključili olovku, laserski pokazivač ili marker, pritisnite taster Esc.

 • Da biste ocrnili ekran ili da biste pocrnili ekran, pritisnite taster b na tastaturi.

 • Da biste uključili ili isključili titlove ili natpise, kliknite na dugme Uključi/isključi U prikazu za izlažeča, možete da se isključite ili isključite titlove. titlove.

PowerPoint možete da koristite na pametnom telefonu kao daljinski upravljač za pokretanje prezentacije i prikaza beleški govornika. Pogledajte odeljak </c0>Korišćenje laserskog pokazivača na pametnom telefonu prilikom predstavljanja u programu PowerPoint</c0> za više informacija, uključujući i kratki video zapis.

Proširivanje Mac računara na drugi monitor

 1. Iz menija Apple izaberite stavku Željene postavke sistema.

 2. Otvorite aplikaciju "Prikazi".

 3. U dijalogu izaberite karticu Raspored.

 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Preslikani prikazi.

Kada taj proces proteže, sada imate podešavanje sa dva monitora. Možete da izlažete PowerPoint slajdova na jednom ekranu dok druge aplikacije imaju otvorene druge aplikacije na drugom ekranu, što će osloniti na privatne te druge aplikacije.

Zamena monitora sa prikazom za izlagača i projekcijom slajdova

Da biste ručno utvrdili koji će ekran prikazati beleške u prikazu za izlažeča, a koji će prikazivati samo slajdove, na traci sa zadacima u gornjem levom vremenu prikaza za izlažeča izaberite stavku Zameni prikaze .

Kako izgledaju beleške u prikazu za izlagača

Kada se računar poveže sa projektorom i pokrenete prikaz za izlažeča, on se pojavljuje na ekranu računara, dok se na ekranu projektora prikazuju samo slajdovi.

Prikaz za izlažeča uključuje okno za beleške govornika sa desne strane i okno za navigaciju na dnu.

Beleške se prikazuju u oknu sa desne strane. Tekst će se automatski prelomiti, a vertikalna traka za pomeranje se pojavljuje po potrebi. Možete promeniti veličinu teksta u oknu „Beleške“ pomoću dva dugmeta u donjem levom uglu tog okna:

Kontrole veličine fonta za beleške u prikazu za izlažeča.

Možete da prilagodite veličinu trenutnog slajda, beležaka i sledećih tabli sa slajdovima tako što ćete uhvatiti i prevući vertikalnu liniju koja razdvaja te dve table.

Savet: Ako uopšte ne morate da vidite trenutni slajd u prikazu za izlažeča i želite da beleške budu veće, prevucite tu vertikalnu liniju za razdvajanje sa leve strane.

Isključivanje prikaza za izlagača pre nego što prezentacija počne

 1. U PowerPoint meniju izaberite stavke Željene postavke.

 2. U dijalogu PowerPoint Željene postavke, u okviru Izlaz i deljenje izaberitestavku Projekcija slajdova.

  U dijalogu PowerPoint Željene postavke, u okviru Izlaz i deljenje izaberite stavku Projekcija slajdova.
 3. U dijalogu Projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu Uvek pokreni prikaz za izlažeča sa 2 prikaza.

  U dijalogu Projekcija slajdova opozovite izbor u polju za potvrdu Uvek pokreni prikaz za izlažeča sa 2 prikaza.
 4. Zatvorite dijalog.

Isključivanje prikaza za izlagača tokom prezentacije

 • Na vrhu prozora Prikaz prezentacije izaberite stavku Koristi projekciju slajdova.

  Isključite prikaz za izlagača tokom prezentacije tako što će u vrhu prozora prikaza za izlagača izabrati stavku "Koristi projekciju slajdova".

  Ovo dugme zatvara prikaz za izlažeča. Zbog toga i ekran ličnog računara i ekran projektora prikazžuju projekciju slajdova.

Ažuriranje slajdova

Ako radite sa timom ljudi da biste napravili svoj špil slajdova, možda se prave promene na slajdovima sve do poslednjeg minuta. Slajdovi se tradicionalno ne bi ažurirali kada počnete sa prezentacijom. Ako koristitePowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare imate opciju da pustite da vaš tim ažurira slajdove čak i tokom prezentacije kako biste uvek imali najnovije promene.

Ovo možete da uključite tako što ćete na traci ići na karticu Projekcija slajdova i proveriti izbor u polju za potvrdu Zadrži ažurirane slajdove.  

Kartica "Projekcija slajdova" na traci koja prikazuje izabranu stavku "Ažuriraj slajdove".

Ako ste već pokrenuli prezentaciju i želite da se uverite da je postavka pokrenuta, to možete da uradite iz prikaza za izlagača. Izaberite dugme "Još opcija projekcije slajdova" (koje izgleda kao tri tač.) i u meniju proverite da li je izabrana opcija Zadrži ažurirane slajdove.

Kontekstualni meni "Još opcija" u prikazu za izlažeča koji prikazuje izabranu stavku "Ažuriraj slajdove".

Takođe pogledajte

Kreiranje prezentacije koja se sama pokreće

Snimanje projekcije slajdova

Ažuriranje slajdova

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×