Srodne teme
×
Slajdovi i rasporedi
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Slajdovi i rasporedi

Primena rasporeda na slajdu

Svaka tema u programu PowerPoint sadrži skup rasporeda na slajdu – unapred definisanih rasporeda za sadržaj slajda. Polja „čuvar mesta” predstavljaju mesta na koja možete da ubacite sadržaj uz malo ili nimalo ručnog oblikovanja i raspoređivanja. Raspored možete odabrati iz menija u programu PowerPoint, a zatim umetnuti reči i slike. 

Unapred definisani rasporedi uključuju naslovni slajd kao početak, opšti raspored za naslov i sadržaj, raspored za uporedno poređenje i raspored za sliku sa natpisom.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Više informacija o rasporedima na slajdu potražite u članku Šta je to raspored na slajdu?

Rasporedite sadržaj slajda pomoću različitih rasporeda na slajdu u skladu sa svojim ukusom i željama, odnosno da biste poboljšali jasnoću i čitljivost sadržaja.

 1. Izaberite slajd za koji želite da promenite raspored.

 2. Izaberite stavke Početak > Raspored.

 3. Izaberite željeni raspored.

  Rasporedi sadrže čuvare mesta za tekst, video zapise, slike, grafikone, oblike, clip art, pozadinu i još mnogo toga. Rasporedi takođe sadrže oblikovanje za te objekte, kao što su boje, fontovi i efekti teme.

  Napomena: Izaberite stavke Početak > Uspostavi početne vrednosti ako ste uneli promene rasporeda koje vam se ne sviđaju i želite da vratite originalni raspored. Korišćenje stavke Uspostavi početne vrednosti neće izbrisati sadržaj koji ste dodali.

Promena položaja slajdova

Zaseban članak pomoći opisuje kako da se prebacujete između uspravnog i položenog položaja:

Položeni položaj slajda položeno
Uspravni položaj slajda uspravno

Takođe pogledajte

Izaberite standardni raspored na slajdu

 1. U prikazu Normalno, na kartici Početak izaberite stavku Raspored.

 2. Izaberite raspored koji najviše odgovara sadržaju na slajdu.

  Na kartici „Početak“, izaberite stavku „Raspored“ da biste promenili izgled slajda

Prilagođavanje rasporeda na slajdu

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

  PPT for Mac Slide Master Command
 2. Rasporedi na slajdu prikazuju se kao sličice u levom oknu ispod mastera slajda.

  Okno sa sličicama prikazuje rasporede prilikom uređivanja mastera slajda
 3. Uradite sledeće:

  • Kliknite na željeni raspored i prilagodite ga. Možete da dodate čuvare mesta, uklonite ih ili im promenite veličinu, a možete i da koristite karticu Početak da biste promenili fontove, boje i druge elemente dizajna.

  • Izaberite stavku Umetni raspored da biste dodali novi slajd i oblikovali ga.

 4. Kliknite na dugme Zatvori master da biste zaustavili uređivanje rasporeda.

  Redigovani raspored na slajdu biće dostupan za umetanje kao novi slajd bilo gde u prezentaciji.

Sačuvajte promene kao novu temu

 1. Izaberite stavku Dizajn i postavite pokazivač na bilo koju temu.

 2. Kliknite na dolenavedenu strelicu nadole koja se pojavljuje ispod table sa temama.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu temu, imenujte temu i kliknite na dugme Sačuvaj. Nova tema će sadržati novi redigovani raspored na slajdu i biće dostupna u galeriji „Teme“.

Promena položaja slajdova

Da biste se prebacivali između uspravnog i položenog položaja, pogledajte članak Promena položaja.

Položeni položaj slajda položeno
Uspravni položaj slajda uspravno

Srodne informacije

Dodajte novi raspored na slajdu na master slajda

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju, kliknite na master slajda. Master slajda je gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Izaberite karticu Master slajda, a zatim u okviru Master slajda izaberite stavku Novi raspored.

  Slide Master tab, Slide Master group

  PowerPoint umeće novi raspored na slajdu sa čuvarima mesta za naslov i podnožja.

 4. Izvršite sve dodatne izmene na novom rasporedu na slajdu.

  Napomena: Više informacija o tome kako da dodatno promenite raspored na slajdu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje čuvara mesta iz rasporeda na slajdu.

 5. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Dupliranje rasporeda na slajdu na masteru slajda

Prilagođene rasporede možete da koristite da biste kreirali niz rasporeda koji izgledaju isto, ali imaju različit sadržaj. Na primer, možete da kreirate prvi raspored sa logotipom preduzeća u levom uglu i čuvarom mesta za tekst, a zatim duplirate taj prilagođeni raspored i promenite čuvar mesta u tabelu.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. U meniju Umetanje, izaberite stavku Dupliraj raspored.

 4. Izvršite sve dodatne izmene na novom rasporedu na slajdu.

  Napomena: Više informacija o tome kako da dodatno promenite raspored na slajdu potražite u članku Dodavanje ili uklanjanje čuvara mesta iz rasporeda na slajdu.

 5. Kad dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalni prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koju primenjujete na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Brisanje rasporeda na slajdu na masteru slajda

Možete da izbrišete sve rasporede na slajdu sa master slajda, osim onih koji se koriste za trenutnu prezentaciju.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da izbrišete. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Izaberite karticu Master slajda, a zatim u okviru Master slajda izaberite stavku Izbriši.

  Slide Master tab, Slide Master group

 4. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Preimenovanje rasporeda na slajdu na masteru slajda

Možete da promenite ime rasporeda na slajdu, što će promeniti ime koje je prikazano za taj raspored u meniju Novi slajd ili Raspored na kartici Početak.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Master, a zatim izaberite stavku Master slajda.

 2. U oknu za navigaciju izaberite raspored na slajdu koji želite da promenite. Rasporedi na slajdu nalaze se ispod mastera slajda, koji predstavlja gornji slajd u oknu za navigaciju.

 3. Izaberite karticu Master slajda, a zatim u okviru Master slajda izaberite stavku Preimenuj.

  Slide Master tab, Slide Master group

 4. U polju Ime rasporeda otkucajte novo ime.

 5. Kliknite na dugme Preimenuj.

 6. Kada dovršite promene u prikazu mastera slajda, na traci sa porukama izaberite stavku Zatvori master da biste se vratili na normalan prikaz.

  Savet: Promene mastera slajda i odgovarajući rasporedi na slajdu privremeno se dodaju u temu koja je primenjena na prezentaciju. Ako primenite drugu temu, promene mastera slajda se odbacuju. Ako želite da zadržite promene za buduću upotrebu, na kartici Teme, u okviru Teme izaberite stavku Sačuvaj temu.

Promena položaja slajdova

Da biste se prebacivali između uspravnog i položenog položaja, pogledajte članak Promena položaja.

Položeni položaj slajda položeno
Uspravni položaj slajda uspravno

Srodne informacije

Svaki raspored na slajdu sadrži čuvare mesta za tekst, slike, grafikone, oblike i još mnogo toga. Prilikom raspoređivanja sadržaja na slajdovima, izbor rasporeda na slajdu koji najviše odgovara vašem sadržaju daje vam prednost.

Izaberite raspored kada dodate novi slajd:

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Novi slajd.

 2. Izaberite raspored za novi slajd, a zatim izaberite stavku Dodaj slajd.

Promena rasporeda na postojećem slajdu:

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Raspored.

 2. Izaberite raspored koji više odgovara sadržaju na slajdu, a zatim kliknite na dugme Promeni raspored.

  Promena rasporeda slajda

Promena položaja slajdova

Da biste se prebacivali između uspravnog i položenog položaja, pogledajte članak Promena položaja.

Položeni položaj slajda položeno
Uspravni položaj slajda uspravno

Na telefonu ili tabletu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite da definišete.

 2. Na plutajućoj traci sa alatkama na dnu prozora dodirnite stavku Početak > Raspored:

  Dugme „Raspored“ na plutajućoj traci sa alatkama omogućava vam da odaberete raspored na slajdu

 3. Dodirnite da biste izabrali željeni raspored na slajdu.

  Raspored će biti primenjen. Možete da nastavite sa uređivanjem slajda ili pređete na drugi.

Na telefonu ili tabletu:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite da definišete.

 2. Na plutajućoj traci sa alatkama na dnu prozora dodirnite stavku Početak > Raspored:

  Dugme „Raspored“ na plutajućoj traci sa alatkama omogućava vam da odaberete raspored na slajdu

 3. Dodirnite da biste izabrali željeni raspored na slajdu.

  Raspored će biti primenjen. Možete da nastavite sa uređivanjem slajda ili pređete na drugi.

Na tablet računaru:

 1. Dodirnite slajd čiji raspored želite da definišete.

 2. Na kartici Početak dodirnite stavku Raspored.

 3. Dodirnite da biste izabrali željeni raspored na slajdu.

  Raspored će biti primenjen. Možete da nastavite sa uređivanjem slajda ili pređete na drugi.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

PRIDRUŽITE SE MICROSOFT 365 INSAJDERIMA >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×