Slajdovi i rasporedi

Prilagođavanje mastera slajda

Prilagođavanje mastera slajda

Koristite master slajda da biste dodali doslednost bojama, fontovima, naslovima, logotipima i drugim stilovima, kao i da biste objedinili oblik prezentacije.

Možete da promenite boje, fontove ili efekte mastera slajda. Možete sakriti ili prikazati čuvare mesta.

Pregledač ne podržava video zapis.

Promena mastera slajda

 1. Izaberite stavke Prikaz > Master slajda.

 2. Unesite željene promene teksta, boje i poravnavanja.

  Ako želite da koristite unapred definisanu temu, izaberite to prvo tako što ćete izabrati stavku Teme na kartici Master slajda. Zatim nastavite sa izborom stavki Boje, Fontovi, Efekti i Stilovi pozadine.

 3. Kada završite, izaberite stavku Zatvori prikaz mastera.

Takođe pogledajte

Da biste saznali više o masterima slajda, pogledajte članak Šta je to master slajda?

Da biste dodali ili promenili čuvare mesta u rasporedu mastera, pogledajte članak Dodavanje čuvara mesta u raspored

Da biste promenili atribute teksta, pogledajte promena poravnavanja teksta, uvlačenje i razmaka.

Da biste koristili više mastera slajda u prezentaciji, pogledajte članak Korišćenje više mastera slajda u jednoj prezentaciji

Kreiranje i prilagođavanje nekih mastera slajda

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

  PPT for Mac Slide Master Command
 2. Kada otvorite prikaz mastera slajda, pojavljuje se prazan master slajda sa podrazumevanim, povezanim rasporedima. Ako želite da dodate još jedan master slajda, uradite sledeće:

  • Izaberite lokaciju u oknu sličica slajda gde želite da se pojavi novi master slajda.

  • Na kartici Master slajda izaberite stavku Umetni master slajda.

   Napomena: U oknu sa sličcima slajdova, master slajda je veća slika slajda, a povezani rasporedi su postavljeni ispod mastera slajda.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali prilagođene rasporede ili izmenili postojeće rasporede, pogledajte stranicu Primena ili promena rasporeda na slajdu.

  • Da biste uklonili sve ugrađene rasporede na slajdu koji prate podrazumevani master slajda, u oknu sa sličcima slajdova kliknite na svaki raspored na slajdu koji želite da izbrišete, a zatim na kartici Master slajda kliknite na dugme Izbriši.

  • Da biste primenili dizajn ili tema, fontove, efekte i pozadine,pogledajte kreiranje sopstvene teme u programu PowerPoint .

  • Da biste podesili položaj stranice za sve slajdove u prezentaciji, na kartici Master slajda izaberite stavku Veličina slajda > Podešavanje stranice. U okviru Položaj izaberite položaj koji želite.

   PPT for Mac Page Orientation
  • Da biste dodali tekst koji će se pojaviti kao podnožje na dnu svih stranica u prezentaciji, na kartici Master slajda izaberite stavku Veličina slajda >Podešavanje stranice > Zaglavlje/podnožje.

 4. Kada napravite promene, na kartici Master slajda izaberite stavku Zatvori master.

 5. Ako želite da sačuvate ovo kao predložak da biste ga ponovo sačuvali, izaberite stavke Datoteka >Sačuvajkao predložak, otkucajte ime datoteke i kliknite na dugme Sačuvaj.

Takođe pogledajte

Kreiranje ili promena rasporeda slajdova u programu PowerPoint za Mac

Dodavanje prozirne slike (vodenog žiga) na slajdove u programu PowerPoint za Mac

Dodavanje logotipa, imena preduzeća ili teksta zaglavlja ili podnožja u handouts

Dodavanje brojeva stranica, datuma i vremena ili teksta podnožja na sve slajdove u programu PowerPoint za Mac

Promena oblikovanja podnožja na svim slajdovima u PowerPoint za Mac

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×