Sadržaj
×
Ćelije
Ćelije

Pronalaženje ili zamena teksta i brojeva na radnom listu

Koristite funkcije za pronalaženje i zamenu u programu Excel da biste pronašli nešto u radnoj svesci, kao što su niske određenog broja ili teksta. Možete pronaći referencu za stavku pretrage ili je možete zameniti nečim drugim. U termine za pretragu možete da uključite džoker znakove kao što su upitnici, tilde i zvezdice ili brojevi. Možete da pretražujete po redovima i kolonama, u komentarima ili vrednostima, kao i unutar radnih listova i celih radnih svezaka.

Pregledač ne podržava video zapis.

Pronalaženje

Da biste pronašli nešto, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Fili idite na karticu Home >Editing > Find & Select > Find.

Napomena: U sledećem primeru kliknuli smo na dugme >>da bismo prikazali ceo dijalog Pronalaženje. Podrazumevano se prikazuje sa stavkom Opcije skrivene.

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F da biste pokrenuli dijalog Pronalaženje

 1. U polju Pronađi: otkucajte tekst ili brojeve koje želite da pronađete ili kliknite na strelicu u polju Pronađi: i sa liste izaberite stavku nedavne pretrage.

  Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

  • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

  • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

  • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

 2. Kliknite na dugme Pronađi sve ili Pronađi sledeće da biste pokrenuti pretragu.

  Savet: Ako kliknete nadugme Pronađi sve, biće navedeno svako pojavljivanje kriterijuma koji tražite, a klik na određeno pojavljivanje na listi će izabrati njenu ćeliju. Rezultate pretrage Pronađi sve možete sortirati tako što ćete kliknuti na naslov kolone.

 3. Izaberite stavku Opcije>> biste dodatno definisali pretragu ako je potrebno:

  • U okviru: Da biste tražili podatke u radnom listu ili celoj radnoj svesci, izaberite stavku List iliRadna sveska.

  • Pretraga: Možete odabrati da pretražite stavke Po redovima (podrazumevano) ili Po kolonama.

  • Pogledajte u: Da biste tražili podatke sa određenim detaljima, u polju izaberite stavku Formule,Vrednosti,Beleškeili Komentari.

   Napomena:  Formule, Vrednosti,Beleškei Komentari dostupni su samo na kartici Pronalaženje; samo su Formule dostupne na kartici Zamena.

  • Podudaranje velikih i velikih slova – Proverite ovo ako želite da potražite podatke koji se tiču velikih i velikih slova.

  • Podudaranje čitavog sadržaja ćelije – Proverite ovo ako želite da potražite ćelije koje sadrže samo znakove koje ste otkucali u polju Pronađi:.

 4. Ako želite da pretražite tekst ili brojeve sa određenim oblikovanjem, izaberite stavku Oblikovanje ,a zatim napravite izbor u dijalogu Pronalaženje oblikovanja.

  Savet: Ako želite da pronađete ćelije koje se samo podudaraju sa određenim oblikovanjem, možete izbrisati bilo koji kriterijum iz polja Pronađi i izabrati oblikovanje ćelije kao primer. Kliknite na strelicu pored dugmeta Oblikovanje, izaberite stavku Odaberi oblikovanje iz ćelije i izaberite ćeliju sa oblikovanjem koje želite da tražite.

Zamena

Da biste zamenili tekst ili brojeve, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Hili idite na početni > Uređivanje > Pronađi & Izaberite > Zameni.

Napomena: U sledećem primeru kliknuli smo na dugme >>da bismo prikazali ceo dijalog Pronalaženje. Podrazumevano se prikazuje sa stavkom Opcije skrivene.

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+H da biste pokrenuli dijalog Zamena.

 1. U polju Pronađi: otkucajte tekst ili brojeve koje želite da pronađete ili kliknite na strelicu u polju Pronađi: i sa liste izaberite stavku nedavne pretrage.

  Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

  • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

  • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

  • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

 • U polje Zameni sa: unesite tekst ili brojeve koje želite da koristite da biste zamenili tekst za pretragu.

 1. Izaberite stavku Zameni sve ili Zameni.

  Savet: Kada kliknete na dugmeZameni sve , svako pojavljivanje kriterijuma koji tražite biće zamenjeno, dok će zameniti jedno po jedno ponavljanje.

 2. Izaberite stavku Opcije>> biste dodatno definisali pretragu ako je potrebno:

  • U okviru: Da biste tražili podatke u radnom listu ili celoj radnoj svesci, izaberite stavku List iliRadna sveska.

  • Pretraga: Možete odabrati da pretražite stavke Po redovima (podrazumevano) ili Po kolonama.

  • Pogledajte u: Da biste tražili podatke sa određenim detaljima, u polju izaberite stavku Formule,Vrednosti,Beleškeili Komentari.

   Napomena:  Formule, Vrednosti,Beleškei Komentari dostupni su samo na kartici Pronalaženje; samo su Formule dostupne na kartici Zamena.

  • Podudaranje velikih i velikih slova – Proverite ovo ako želite da potražite podatke koji se tiču velikih i velikih slova.

  • Podudaranje čitavog sadržaja ćelije – Proverite ovo ako želite da potražite ćelije koje sadrže samo znakove koje ste otkucali u polju Pronađi:.

 3. Ako želite da pretražite tekst ili brojeve sa određenim oblikovanjem, izaberite stavku Oblikovanje ,a zatim napravite izbor u dijalogu Pronalaženje oblikovanja.

  Savet: Ako želite da pronađete ćelije koje se samo podudaraju sa određenim oblikovanjem, možete izbrisati bilo koji kriterijum iz polja Pronađi i izabrati oblikovanje ćelije kao primer. Kliknite na strelicu pored dugmeta Oblikovanje, izaberite stavku Odaberi oblikovanje iz ćelije i izaberite ćeliju sa oblikovanjem koje želite da tražite.

Postoje dva različita metoda za pronalaženje ili zamenu teksta ili brojeva na Mac-u. Prvi je da koristite dijalog & zamena. Druga je da koristite traku za pretragu na traci.

Pronalaženje & zamene dijaloga

Traka za pretragu i opcije

Zamena teksta ili brojeva u radnoj svesci ili radnom listu pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+H

Kada je traka za pretragu aktivirana, kliknite na lupu da biste aktivirali dijalog "Više opcija pretrage"

Da biste pronašli nešto, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Fili idite na karticu Home > Find & Select > Find.

Pronalaženje teksta ili brojeva u radnoj svesci ili radnom listu pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F

 1. U polju Pronađi: otkucajte tekst ili brojeve koje želite da pronađete.

 2. Kliknite na dugme Pronađi sledeće da biste pokrenuti pretragu.

 3. Po potrebi možete dodatno da definišete pretragu:

  • U okviru: Da biste tražili podatke u radnom listu ili celoj radnoj svesci, izaberite stavku List iliRadna sveska.

  • Pretraga: Možete odabrati da pretražite stavke Po redovima (podrazumevano) ili Po kolonama.

  • Pogledajte u: Da biste tražili podatke sa određenim detaljima, u polju izaberite stavku Formule,Vrednosti,Beleškeili Komentari.

   Napomena:  Formule, Vrednosti,Beleškei Komentari dostupni su samo na kartici Pronalaženje; samo su Formule dostupne na kartici Zamena.

  • Podudaranje velikih i velikih slova – Proverite ovo ako želite da potražite podatke koji se tiču velikih i velikih slova.

  • Podudaranje čitavog sadržaja ćelije – Proverite ovo ako želite da potražite ćelije koje sadrže samo znakove koje ste otkucali u polju Pronađi:.

Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

 • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

 • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

 • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

Da biste zamenili tekst ili brojeve, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Hili idite na početni > Pronađi & Izaberite > Zameni.

Zamena teksta ili brojeva u radnoj svesci ili radnom listu pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+H

 1. U polju Pronađi otkucajte tekst ili brojeve koje želite da pronađete.

 2. U polje Zameni sa unesite tekst ili brojeve koje želite da koristite da biste zamenili tekst za pretragu.

 3. Izaberite stavku Zameni ili Zameni sve.

  Savet: Kada kliknete na dugmeZameni sve , svako pojavljivanje kriterijuma koji tražite biće zamenjeno, dok će zameniti jedno po jedno ponavljanje.

 4. Po potrebi možete dodatno da definišete pretragu:

  • U okviru: Da biste tražili podatke u radnom listu ili celoj radnoj svesci, izaberite stavku List iliRadna sveska.

  • Pretraga: Možete odabrati da pretražite stavke Po redovima (podrazumevano) ili Po kolonama.

  • Podudaranje velikih i velikih slova – Proverite ovo ako želite da potražite podatke koji se tiču velikih i velikih slova.

  • Podudaranje čitavog sadržaja ćelije – Proverite ovo ako želite da potražite ćelije koje sadrže samo znakove koje ste otkucali u polju Pronađi:.

Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

 • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

 • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

 • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

 1. Kliknite na bilo koju ćeliju da biste pretražili ceo list ili izaberite određeni opseg ćelija za pretragu.

 2. Pritisnite Slika ikone MAC komandnog dugmeta+F ili kliknite na ikonu da biste razvili traku za pretragu, Polje za pretragupolje za pretragu otkucajte tekst ili broj koji želite da pronađete.

  Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

  • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

  • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

  • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

 3. Pritisnite taster Return.

 4. Da biste pronašli sledeću instancu stavke koju tražite, kliknite na polje za pretragu i pritisnite Returnili u dijalogu Pronalaženje kliknite na dugme Pronađi sledeće.

  Savet: Možete da otkažete pretragu koja je u toku tako što ćete pritisnuti taster ESC.

 5. Da biste naveli dodatne opcije pretrage, kliknite na lupu, a zatim izaberite stavku Pretraži na listu ili Pretraži u radnoj svesci. Takođe možete izabrati opciju Napredno, što će pokrenuti dijalog Pronalaženje.

 1. Kliknite na bilo koju ćeliju da biste pretražili ceo list ili izaberite određeni opseg ćelija za pretragu.

 2. Pritisnite Slika ikone MAC komandnog dugmeta+F da biste razvili traku za pretragu, a zatim u polju za Polje za pretraguotkucajte tekst ili broj koji želite da pronađete.

  Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

  • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

  • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

  • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

 3. U polju za pretragu kliknite na lupu i izaberite stavku Zameni.

 4. U polju Zameni sa otkucajte znakove za zamenu.

  Da biste znakove u polju Pronađi zamenili praznim poljem, ostavite polje Zameni prazno.

 5. Izaberite stavku Pronađi sledeće.

 6. Da biste zamenili istaknuto pojavljivanje, kliknite na dugme Zameni.

  Da biste zamenili sva pojavljivanja znakova na listu bez pregledanja, kliknite na dugme Zameni sve.

  Savet: Otkažite pretragu koja je u toku jednostavnim pritiskom na taster ESC.

 7. Da biste naveli dodatne opcije pretrage, kliknite na lupu, a zatim izaberite stavku Pretraži na listu ili Pretraži u radnoj svesci. Takođe možete izabrati opciju Napredno, što će pokrenuti dijalog Zamena.

Pronalaženje

Da biste pronašli nešto, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Fili idite na karticu Home >Editing > Find & Select > Find.

Napomena: U sledećem primeru kliknuli smo na dugme "Opcije > pretrage" da bismo prikazali ceo dijalog Pronalaženje. Podrazumevano se prikazuje sa skrivenim opcijama pretrage.

Pronalaženje teksta ili brojeva u radnoj svesci ili radnom listu pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F

 1. U polju Pronađi: otkucajte tekst ili brojeve koje želite da pronađete.

  Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

  • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

  • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

  • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

 2. Kliknite na dugme Pronađi sledeće ili Pronađi sve da biste pokrenuti pretragu.

  Savet: Ako kliknete nadugme Pronađi sve, biće navedeno svako pojavljivanje kriterijuma koji tražite, a klik na određeno pojavljivanje na listi će izabrati njenu ćeliju. Rezultate pretrage Pronađi sve možete sortirati tako što ćete kliknuti na naslov kolone.

 3. Kliknite > opcije pretrage da biste dodatno definisali pretragu ako je potrebno:

  • U okviru: Da biste tražili podatke u okviru određenog izbora, odaberite stavku Izbor. Da biste tražili podatke u radnom listu ili celoj radnoj svesci, izaberite stavku List iliRadna sveska.

  • Smer: Možete odabrati da pretražite stavke Nadole (podrazumevano) ili Nadole.

  • Podudaranje velikih i velikih slova – Proverite ovo ako želite da potražite podatke koji se tiču velikih i velikih slova.

  • Podudaranje čitavog sadržaja ćelije – Proverite ovo ako želite da potražite ćelije koje sadrže samo znakove koje ste otkucali u polje Pronađi.

Zamena

Da biste zamenili tekst ili brojeve, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Hili idite na početni > Uređivanje > Pronađi & Izaberite > Zameni.

Napomena: U sledećem primeru kliknuli smo na dugme "Opcije > pretrage" da bismo prikazali ceo dijalog Pronalaženje. Podrazumevano se prikazuje sa skrivenim opcijama pretrage.

Zamena teksta ili brojeva u radnoj svesci ili radnom listu pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+H

 1. U polju Pronađi: otkucajte tekst ili brojeve koje želite da pronađete.

  Saveti: U kriterijumima pretrage možete da koristite džoker znakove – znak pitanja (?), zvezdice (*), znak tilda (~).

  • Koristite znak pitanja (?) da biste pronašli bilo koji pojedinačni znak – na primer, s?t će pronaći "sat" i "set".

  • Koristitester (*) da biste pronašli bilo koji broj znakova – na primer, s*d će pronaći "sad" i "sul".

  • Koristite znak tilda (~) iza kojih sledi ?, *ili ~ da biste pronašli znakove pitanja, asike ili druge znakove tilda – na primer, fy91~? pronalazi "fy91?".

 2. U polje Zameni sa: unesite tekst ili brojeve koje želite da koristite da biste zamenili tekst za pretragu.

 3. Izaberite stavku Zameni ili Zameni sve.

  Savet: Kada kliknete na dugmeZameni sve , svako pojavljivanje kriterijuma koji tražite biće zamenjeno, dok će zameniti jedno po jedno ponavljanje.

 4. Kliknite > opcije pretrage da biste dodatno definisali pretragu ako je potrebno:

  • U okviru: Da biste tražili podatke u okviru određenog izbora, odaberite stavku Izbor. Da biste tražili podatke u radnom listu ili celoj radnoj svesci, izaberite stavku List iliRadna sveska.

  • Smer: Možete odabrati da pretražite stavke Nadole (podrazumevano) ili Nadole.

  • Podudaranje velikih i velikih slova – Proverite ovo ako želite da potražite podatke koji se tiču velikih i velikih slova.

  • Podudaranje čitavog sadržaja ćelije – Proverite ovo ako želite da potražite ćelije koje sadrže samo znakove koje ste otkucali u polje Pronađi.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da dobijete podršku u Answers zajednici.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×