Sadržaj
×
Ćelije
Ćelije

Primena validacije podataka na ćelije

Koristite validaciju podataka da biste ograničili tip podataka ili vrednosti koje korisnici unose u ćeliju. Jedna od najčešćih namena validacije podataka jeste pravljenje padajuće liste.

Pregledač ne podržava video zapis.

Isprobajte!

 1. Izaberite ćelije za koje želite da kreirate pravilo.

 2. Izaberite stavku Validacija >podataka.

  Validacija podataka

 3. Na kartici Postavke, u okviru stavke Dozvoliizaberite opciju:

  • Ceo broj – da biste ograničili ćeliju tako da prihvata samo cele brojeve.

  • Decimalni broj – da biste ograničili ćeliju tako da prihvata samo decimalne brojeve.

  • Lista – da biste izabrali podatke sa padajuće liste.

  • Datum – da biste ograničili ćeliju da prihvata samo datum.

  • Vreme – da biste ograničili ćeliju da prihvata samo vreme.

  • Dužina teksta – da biste ograničili dužinu teksta.

  • Prilagođeno – za prilagođenu formulu.

 4.  U okviruPodaci izaberite uslov.

 5. Podesite druge potrebne vrednosti na osnovu onoga što ste odabrali za polja Dozvoli i Podaci.

 6. Izaberite karticu Ulazna poruka i prilagodite poruku koju će korisnici videti prilikom unosa podataka.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ulaznu poruku prilikom izbora ćelije da biste prikazali poruku kada korisnik izabere ili zaobiče izabrane ćelije.

 8. Izaberite karticu Obaveštenje o grešci da biste prilagodili poruku o grešci i odabrali Stil.

 9. Izaberite stavku U redu.

  Ako korisnik sada pokuša da unese vrednost koja nije važeća, pojaviće se obaveštenje o grešci sa prilagođenom porukom.

Preuzmite naše primere

Preuzmite primer radne sveske sa svim primerima validacije podataka iz ovog članka

Ako pravite list koji zahteva da korisnici unose podatke, možete ograničiti unos na određeni opseg datuma ili brojeva ili se uverite da su uneti samo pozitivni celi brojevi. Excel da ograniči unos podataka na određene ćelije pomoću komande validacija podataka, zatražite od korisnika da unete važeće podatke kada je ćelija izabrana i da prikažu poruku o grešci kada korisnik unese nevažeće podatke.

Ograničavanje unosa podataka

 1. Izaberite ćelije u kojima želite da ograničite unos podataka.

 2. Na kartici Podaci izaberite stavku Validacija podataka >validaciju podataka.

  Napomena: Ako komanda "Validacija" nije dostupna, list je možda zaštićen ili se radna sveska deli. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. Na dijalogu Dozvoli izaberite tip podataka koji želite da dozvolite i popunite kriterijume i vrednosti ograničenja.

  Napomena: Polja u koja unesete ograničenje vrednosti biće označena na osnovu podataka i kriterijuma ograničenja koje ste odabrali. Na primer, ako odaberete "Datum" kao tip podataka, moći ćete da unesete ograničenja vrednosti u polja za minimalnu i maksimalnu vrednost koja su označena kao Datum početka i Datum završetka.

Zatražite od korisnika važeće stavke

Kada korisnici kliknu na ćeliju koja ima zahteve za unos podataka, možete da prikažete poruku koja objašnjava koji podaci su važeći.

 1. Izaberite ćelije u kojima želite da zatražite od korisnika važeće unose podataka.

 2. Na kartici Podaci izaberite stavku Validacija podataka >validaciju podataka.

  Napomena: Ako komanda "Validacija" nije dostupna, list je možda zaštićen ili se radna sveska deli. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. Na kartici Ulazna poruka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ulaznu poruku prilikom izbora ćelije.

 4. U polju Naslov otkucajte naslov poruke.

 5. U polju Poruka unosa otkucajte poruku koju želite da prikažete.

Prikaz poruke o grešci kada su uneti nevažeći podaci

Ako imate ograničenja za podatke na mestu i korisnik unese nevažeće podatke u ćeliju, možete da prikažete poruku koja objašnjava grešku.

 1. Izaberite ćelije u kojima želite da prikažete poruku o grešci.

 2. Na kartici Podaci izaberite stavku Validacija podataka >validaciju podataka.

  Napomena: Ako komanda "Validacija" nije dostupna, list je možda zaštićen ili se radna sveska deli. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. Na kartici Obaveštenje o grešci, u polju Naslov otkucajte naslov poruke.

 4. U polju Poruka o grešci otkucajte poruku koju želite da prikažete ako su uneti nevažeći podaci.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Za izvršavanje sledeće radnje

  U iskačućem meniju Stil izaberite stavku

  Zahtevanje korisnika da otklone grešku pre nego što nastave

  Stop

  Upozorite korisnike da su podaci nevažeći i zahtevaju da izaberu "Da" ili "Ne" kako bi ukazali na to da li žele da nastave

  Upozorenje

  Upozorite korisnike da su podaci nevažeći, ali im omogućite da nastave nakon odbacivanja poruke upozorenja

  Važno

Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg

Napomena: Prva dva koraka u ovom odeljku su za dodavanje bilo kog tipa validacije podataka. Koraci od 3. do 7. posebno su za pravljenje padajuće liste. 

 1. Izaberite jednu ili više ćelija za validaciju.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Alatke za podatke kliknite na dugme Validacija podataka.

 3. Na kartici Postavke, na listi Dozvoli izaberite stavku Lista.

 4. U polje Izvor unesite vrednosti za listu razdvojenu zarezima. Na primer, otkucajte Niska,Prosek,Visoko.

 5. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Padajuća lista unutar ćelije. U protivnom nećete moći da vidite strelicu padajuće liste pored ćelije.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Zanemari prazne ćelije da biste odredili kako želite da postupate sa praznim vrednostima (ćelijama bez vrednosti).

 7. Testirajte validaciju podataka da biste se uverili da radi kako treba. Pokušajte da unesete važeće i nevažeće podatke u ćelije da biste se uverili da postavke funkcionišu kako ste planirali i da se poruke pojavljuju kada ih očekujete.

Napomene: 

 • Kada napravite padajuću listu, proverite da li radi onako kako želite. Na primer, možda ćete želeti da proverite da li je ćelija dovoljno široka da bi se prikazale sve stavke.

 • Uklanjanje validacije podataka – Izaberite ćeliju ili ćelije koje sadrže validaciju koju želite da izbrišete, > Validacija podataka i u dijalogu za validaciju podataka pritisnite dugme Obriši sve, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sledeća tabela navodi druge tipove validacije podataka i pokazuje kako da ih dodate u radne listove.

Da biste to uradili:

Sledite ove korake:

Ograničavanje unosa podataka na cele brojeve u okviru ograničenja.

 1. Pratite gorenavedene korake od 1 do 2.

 2. Iz liste Dozvoli izaberite stavku Ceo broj.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za podešavanje gornje i donje granice izaberite stavku između.

 4. Unesite dozvoljenu minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost.

  Takođe možete uneti formulu koja vraća brojčanu vrednost.

  Na primer, recimo da validujete podatke u ćeliji F1. Da biste postavili minimalni broj oduzimanja jednak dvostrukoj vrednosti za broj dece iz te ćelije, na listi Podaci izaberite stavku veće ili jednako, a zatim u polje Minimum unesite formulu =2*F1.

Ograničavanje unosa podataka na decimalni broj u okviru ograničenja.

 1. Pratite gorenavedene korake od 1 do 2.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Decimalni broj.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za podešavanje gornje i donje granice izaberite stavku između.

 4. Unesite dozvoljenu minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost.

  Takođe možete uneti formulu koja vraća brojčanu vrednost. Na primer, da biste maksimalno ograničenje za provizije i bonuse postavili na 6% plate prodavca u ćeliji E1, izaberite manje ili jednako na listi Podaci i unesite formulu =E1*6% u polje Maksimum.

  Napomena: Da biste korisniku omogućili da unosi procente, na primer 20%, sa liste Dozvoli izaberite stavku Decimalni broj, sa liste Podaci izaberite tip ograničenja koji želite, unesite minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost u decimalni broj, na primer ,2, a zatim ćeliju za validaciju podataka prikažite kao procenat tako što ćete izabrati ćeliju i kliknuti na dugme Stil procenta Slika dugmeta u grupi Broj na kartici Početak.

Ograničavanje unosa podataka na datum unutar opsega datuma.

 1. Pratite gorenavedene korake od 1 do 2.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Datum.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za unos datuma nakon određenog dana izaberite stavku veće od.

 4. Unesite dozvoljeni određeni datum, datum početka ili završetka.

  Takođe možete da unesete formulu koja vraća datum. Na primer, da biste podesili vremenski okvir između današnjeg datuma i 3 dana od današnjeg datuma, izaberite između na listi Podaci, zatim unesite =TODAY() u polje Datum početka i =TODAY()+3 u polje Datum završetka.

Ograničavanje unosa podataka na vreme unutar nekog vremenskog okvira.

 1. Pratite gorenavedene korake od 1 do 2.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Vreme.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, izaberite stavku manje od da biste dozvolili unos vremena koje je pre određenog vremena u toku dana.

 4. Unesite početak, kraj ili određeno vreme koje će biti dozvoljeno. Ako želite da unesete određeno vreme, koristite hh:mm format vremena..

  Na primer, ako ste podesili vreme početka u ćeliji E2 (8:00) i vreme završetka u ćeliji F2 (17:00), a želite da ograničite vreme za sastanke na period između toga, izaberite između na listi Podaci, unesite =E2 u polje Vreme početka i =F2 u polje Vreme završetka.

Ograničavanje unosa podataka na tekst određene dužine.

 1. Pratite gorenavedene korake od 1 do 2.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Dužinu teksta.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, izaberite stavku manje ili jednako da biste dopustili određeni broj znakova.

 4. U ovom slučaju unos želimo da ograničimo na 25 znakova, stoga izaberite manje ili jednako na polju Podaci i unesite 25 u polje Maksimum.

Izračunavanje dozvoljenog unosa na osnovu sadržaja druge ćelije.

 1. Pratite gorenavedene korake od 1 do 2.

 2. Na listi Dozvoli izaberite željeni tip podataka.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja.

 4. U jednom ili više polja ispod polja Podaci izaberite ćeliju koju želite da koristite za određivanje dozvoljenog unosa.

  Na primer, da biste dozvolili unose za nalog samo u slučaju da rezultat neće premašivati budžet u ćeliji E1, izaberite stavke Dozvoli > Ceo broj, Podaci, „manje ili jednako“ i stavke Maksimum >= =E1.

Napomene: 

 • Sledeći primeri koriste opciju „Prilagođeno“, pomoću koje upisujete sopstvene formule da biste postavili uslove. Opcija „Prilagođeno“ onemogućava listu „Podaci“, pa ne morate da brinete o tome šta je prikazano na njoj.

 • Snimci ekrana u ovom članku snimljeni su u Excel 2016; ali funkcionalnost je ista u programu Excel za veb.

Da biste se uverili da:

Unesite formulu:

Ćelija koja sadrži ID proizvoda (C2) uvek počinje standardnim prefiksom „ID-“ i sadrži najmanje 10 (više od 9) znakova.

=AND(LEFT(C2,3)="ID-",LEN(C2)>9)

6. primer: Formule u validaciji podataka

Ćelija koja sadrži ime proizvoda (D2) sadrži samo tekst.

=ISTEXT(D2)

2. primer: Formule u validaciji podataka

Ćelija sa nečijim datumom rođenja (B6) mora imati veću vrednost od broja godina podešenih u ćeliji B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Primer validacije podataka za ograničavanje unosa na minimalnu starost

Svi podaci u opsegu ćelija A2:A10 sadrže jedinstvene vrednosti.

=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

4. primer: Formule u validaciji podataka

Napomena: Prvo morate uneti formulu za validaciju podataka za ćeliju A2, a zatim kopirati ćeliju A2 u opseg ćelija A3:A10 kako bi se drugi argument funkcije COUNTIF podudario sa trenutnom ćelijom. To jest, deo A2)=1 promeniće se u A3)=1, A4)=1 i tako dalje.

Više informacija

Proverite da li adresa e-pošte uneta u ćeliju B4 sadrži simbol @.

=ISNUMBER(FIND("@",B4))

Primer validacije podataka kojom se proverava da li adresa e-pošte sadrži simbol @

Želite još?

Više informacija o validaciji podataka

Dodavanje stavki na padajuću listu ili njihovo uklanjanje sa nje

Uklanjanje padajuće liste

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×