Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Datum izdavanja::

11.7.2023.

Verzija:

Windows Server

Izdavača: MicrosoftWindowsServer

Ponudi:  WindowsServer

Slike Microsoft Windows Server virtuelnih mašina

Windows Server je operativni sistem koji premošćava lokalna okruženja sa Azure uslugama, omogućavajući hibridne scenarije i uvećavajući postojeća ulaganja, uključujući:  

  • Jedinstvene hibridne mogućnosti uz Azure radi proširenja centra podataka i uvećanja investicija

  • Napredna bezbednost više slojeva koja će vam pomoći da podižete nivo bezbednosti

  • Brža inovacija za aplikacije koje omogućavaju projektantima i IT stručnjacima da kreiraju nove i modernizuju svoje aplikacije i 

  • Infrastruktura sa hipervergiranom hipervergiranom zaštitom za razvoj infrastrukture centra podataka

Više informacija o Microsoft Windows Server planovima i cenama potražite u Azure Marketplace.

Beleške Pratite @WindowsUpdate biste saznali kada se novi sadržaj objavi na kontrolnoj tabli sa informacijama o izdanju.

Dostupne slike

VAЋNO Format objavljenih informacija o slici je <Izdanje>.<Revizija>.<YYMMDhmm>. Na primer, u 18363.720.2003120536:

  • Izdanje je 18363.

  • Revizija je 720.

  • Datum i vreme su 03.03.2020. i 05:36.

BeleškeDa biste prikazali listu članaka u bazi znanja, kliknite na ime operativnog sistema ili ga dodirnite da biste razvili odeljak koji se može skupiti. 

AŽURIRANO 12.10.22.

POTREBNA JE RADNJA: .NET 3.1 kraj životnog veka je 13.12.2022!  Morate da migrirate u .NET 6.0 pre januara 2023.

.NET Core 3.1 će dostići kraj životnog veka 13. decembra 2022. godine.  Bilo koja usluga koja koristi .NET Core 3.1 posle decembra 2022. biće u neposrednom bezbednosnom i bezbednosnom riziku počev od 13. januara 2023. godine.  Zbog bezbednosnog uticaja ne postoje proširenja i odlaganja za ove datume.

Radnja "Pozovi u": Usluge koje koriste .NET 3.1 moraju da migriraju u .NET 6.1, ponovo ihkompiliraju i provere valjanost na .NET 6.0 pre januara 2023.

21.4.22
VAŽNO .NET 5.0 je dostigao kraj usluge 8. maja 2022. godine. Obustavićemo podršku za .NET 5.0 na Windows Server 2022 Azure Marketplace slikama nakon juna 2022. Microsoft preporučuje da migrirate aplikacije u noviju verziju aplikacije .NET

2.21.23.
VAЋNO Samostalno izdanje steka servisiranja (SSU), KB5005112, za Windows Server 2019 Datacenter izdanje se ne prikazuje kao instalirano na najnovijim Azure Marketplace slikama. Ovo je sa dizajnom. Zbog toga, WSUS i Configuration Manager mogu da primene ovaj SSU na uređajima koji ne imaju najnoviji SSU koji zahtevaju objedinjeni paketi.

 Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

[smalldisk] Windows Server, verzija 2022 Datacenter

20348.1850.230707-2048

Kumulativni KB 5028171

SetupDU KB 5028263

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server, verzija 2022 Datacenter

20348.1850.230707-2048

Kumulativni KB 5028171

SetupDU KB 5028263

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows Server, verzija 2022 Datacenter (zh-cn)

20348.1850.230707-2048

Kumulativni KB 5028171

SetupDU KB 5028263

SSU KB – u okviru LCU

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server, verzija 2022 Datacenter Server Core

20348.1850.230707-2048

Kumulativni KB 5028171

SetupDU KB 5028263

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server, verzija 2022 Datacenter Server Core

20348.1850.230707-2048

Kumulativni KB 5028171

SetupDU KB 5028263

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

 Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Napomena: Slike operativnog sistema Windows Server 2019 uključuju najnoviju verziju pregledača Microsoft Edge počevši od izdanja iz oktobra 2022.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029 

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2019 Datacenter

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter sa kontejnerima

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter sa kontejnerima

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

 

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter (zh-cn)

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter Server Core sa kontejnerima

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter Server Core sa kontejnerima

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

 Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

[smalldisk] Windows Server, verzija 1809 sa kontejnerima

17763.4645.230707-0723

Kumulativne KB 5028168

.NET KB 5028862

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029 

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows Server 2016 Datacenter

14393.6085.230705-1517

Kumulativni KB 5028169

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788   

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows Server 2016 Datacenter – sa kontejnerima

14393.6085.230705-1517

Kumulativni KB 5028169

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

[smalldisk] Windows Server 2016 Datacenter

14393.6085.230705-1517

Kumulativni KB 5028169

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2016 Datacenter (zh-cn)

14393.6085.230705-1517

Kumulativni KB 5028169

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2016 Datacenter – Server Core

14393.6085.230705-1517

Kumulativni KB 5028169

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2016 Datacenter – Server Core

14393.6085.230705-1517

Kumulativni KB 5028169

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5023788

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.21075.230705-2348

Zbirna KB 5028228

.NET KB 5028864, 4054566

SSU KB 5027574

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2012 R2 Datacenter

9600.21075.230705-2348

Zbirna KB 5028228

.NET KB 5028864, 4054566

SSU KB 5027574

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2012 R2 Datacenter (zh-cn)

9600.21075.230705-2348

Zbirna KB 5028228

.NET KB 5028864, 4054566

SSU KB 5027574

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows Server 2012 Datacenter

9200.24374.230707-2233

Zbirna KB 5028232

.NET KB 5028863, 4054542

SSU KB 5027575

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2012 Datacenter

9200.24374.230707-2233

Zbirna KB 5028232

.NET KB 5028863, 4054542

SSU KB 5027575

x64

EN-US

Datacenter

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2012 Datacenter (zh-cn)

9200.24374.230707-2233

Zbirna KB 5028232

.NET KB 5028863, 4054542

SSU KB 5027575

x64

ZH-CN

Datacenter

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×