Relaterade ämnen
×

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

Kontrollera aktiveringsstatus

Först kontrollerar du att ditt exemplar av Windows 11 är aktiverat och kopplat till ditt Microsoft-konto.

Det är viktigt att du kopplar ditt Microsoft-konto till Windows 11-licensen på enheten. Om du kopplar ditt Microsoft-konto till din digitala licens kan du återaktivera Windows med felsökaren för aktivering när du har gjort en större ändring av din maskinvara.

Om du vill kontrollera aktiveringsstatusen i Windows 11 väljer du knappen Start och sedan Inställningar > System  och sedan Aktivering .  Din aktiveringsstatus visas bredvid Aktivering.

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Något av dessa meddelanden om aktiveringsstatus visas på aktiveringssidan:

Aktiveringsstatus

Beskrivning

Windows har aktiverats

Windows har aktiverats med en digital licens

 • Du är aktiverad.

 • Ditt Microsoft-konto är inte kopplat till din digitala licens.

 • Följ instruktionerna i Koppla ditt Microsoft-konto.

Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto

 • Du är aktiverad.

 • Ditt Microsoft-konto är redan kopplat till din digitala licens.

Windows har inte aktiverats

 • Du är inte aktiverad.

 • Ett felmeddelande som beskriver felet visas.

 • Du kanske behöver köpa Windows 11 för att kunna aktivera.

Om du behöver köpa en licens för din enhet läser du "Köpa en Windows 11-licens".

Om du redan har köpt en licens för enheten och fortfarande får ett felmeddelande fortsätter du till Aktiveringsmetoder.

Så här kopplar du ditt Microsoft-konto:

 1. Logga in som administratör så att du kan lägga till ditt Microsoft-konto. Du kan kontrollera om du använder ett administratörskonto genom att välja Start och sedan Inställningar  > Konton  > Din information . Under ditt namn står det Administratör. Om du inte är administratör kan du läsa Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto.

  Gå till din information i Inställningar

 2. Kontrollera att administratörskontot också är ditt Microsoft-konto genom att se om en e-postadress visas ovanför Administratör. Om en e-postadress visas är detta ett Microsoft-konto. Om det inte gör det är du inloggad med ett lokalt konto. Om du inte har något Microsoft-konto kan du läsa Skapa ett nytt Microsoft-konto.

 3. När du har bekräftat att du är administratör och använder ditt Microsoft-konto, går du tillbaka till sidan Aktivering och väljer Lägg till ett konto, anger ditt Microsoft-konto och lösenordet och väljer Logga in.

När ditt Microsoft-konto har lagts till visas Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto på sidan Aktivering.

Aktiveringsmetoder

Aktiveringen görs via en digital licens eller en 25 tecken lång produktnyckel. Det beror på hur du skaffade ditt exemplar av Windows 11. Om du inte har tillgång till något av dessa alternativ kan du inte aktivera din enhet.

 • En digital licens (kallades digitalt berättigande i Windows 11) är en metod för aktivering i Windows 11. När du använder den här metoden behöver du inte ange en produktnyckel.

 • En produktnyckel är en 25 tecken lång kod som används för att aktivera Windows. Vad du ser är produkt nyckel: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

När du har fastställt vilken aktiveringsmetod du ska använda följer du stegen i motsvarande avsnitt: Aktivera med en digital licens eller Aktivera med en produktnyckel.

Vilken aktiveringsmetod du ska använda beror på hur du skaffat ditt exemplar av Windows 11.

Om du skaffade Windows 11 genom att...

Aktiveringssätt

Uppgradera till Windows 11 kostnadsfritt från en berättigad enhet med en äkta kopia av Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7

Digital licens

Om du har kopplat eller loggat in på ett Microsoft-konto eller associerat MSA med din digitala licens blir det MSA som innehåller den digitala licensen.

Köpa en Windows 11 Pro-uppgradering från Microsoft Store-appen och aktivera Windows 11

Digital licens

När du köper från Microsoft Store skickades en bekräftelse via e-post för att bekräfta köpet. Den e-postadressen (MSA) kommer att innehålla den digitala licensen.

Vara en Windows Insider och uppgradera till den senaste Windows 11 Insider Preview-versionen på en berättigad enhet som kör en aktiverad tidigare version av Windows 11 och Windows 11 Preview

Digital licens

Den e-postadress som du har använt för din Windows Insider-inloggning blir förmodligen MSA som innehåller din digitala licens.

Köpa äkta Windows 11 via Microsoft Store-appen

Digital licens

När du köper från Microsoft Store skickades en bekräftelse via e-post för att bekräfta köpet. Den e-postadressen (MSA) kommer att innehålla den digitala licensen.

Köpa en dator där Windows 11 medföljde

Produktnyckel

Hitta produktnyckeln antingen på enhetens förpackning eller på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som finns på enheten.

Köpa ett exemplar av Windows 11 från en auktoriserad återförsäljare

Produktnyckel

Produktnyckeln finns på en etikett i Windows 11-förpackningen.

Köpa ett digitalt exemplar av Windows 11 från en auktoriserad återförsäljare

Produktnyckel

Produktnyckeln finns i det bekräftelsemeddelande du fick efter att du köpt Windows 11 eller i en Digital Locker tillgänglig via återförsäljarens webbplats.

Din enhet får en digital licens för Windows 11 baserat på den giltiga produktnyckel du angett.

Ha ett volymlicensavtal för Windows 11 eller en MSDN-prenumeration

Produktnyckel

Din produktnyckel är tillgänglig via webbportalen för programmet.

Köpa en ny eller restaurerad enhet med Windows 11

Produktnyckel

Din produktnyckel är förinstallerad på din enhet, medföljer i enhetens förpackning eller som ett kort, eller finns på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) på enheten.

Om du köpte en restaurerad dator måste den som reparerade den, inte Microsoft, ge dig en produktnyckel.

Köpa från Microsoft Store online

Produktnyckel

Produktnyckeln finns i det bekräftelsemeddelande som innehåller orderhistoriken.

Om du inte har en produktnyckel eller en digital licens kan du köpa en digital licens för Windows 11 när installationen är klar. Gör så här:

 1. Välj Start .

 2. Välj Inställningar  > System  > Aktivering .

 3. Välj Gå till Store.

Därmed öppnas Microsoft Store-appen där du kan köpa en digital licens för Windows 11.

Aktivera med en digital licens

Digitala licenser är associerade med din maskinvara och kopplade till ditt Microsoft-konto, så det finns inget du behöver hitta på datorn. Allt du behöver göra är att ansluta din dator till Internet och logga in på ditt Microsoft-konto. 

Om du inte har en digital licens aktiverar du med en produktnyckel.  Om du vill veta hur du aktiverar med en produktnyckel följer du anvisningarna iAktivera med en produktnyckel. 

Om du installerar Windows på en ny enhet eller om du inte har en produktnyckel väljer du Jag har ingen produktnyckel på installationsskärmarna.  När du uppmanas till det anger du det Microsoft-konto som du vill använda för att köpa en digital licens för enheten. När konfigurationsskärmarna är slutförda och Windows har installerats går du till aktiveringsinställningarna: Välj Start-knappen och välj Inställningar  > System  > Aktivering .  Välj sedan Öppna Store för att köpa en digital licens för att aktivera Windows.

Om du har en digital licens för enheten kan du installera om samma utgåva av Windows 11 på enheten utan att ange en produktnyckel.

Kontrollera att Windows 11 har aktiverats innan du försöker installera det på nytt. Välj knappen Start och sedan Inställningar  > System  > Aktivering . Kontrollera att Windows 11 har aktiverats och att ditt Microsoft-konto är associerat med din digitala licens.

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Meddelanden som kan visas på aktiveringssidan:

Aktiveringsstatus

Beskrivning

Windows har aktiverats med en digital licens

Ditt Microsoft-konto är inte kopplat till din digitala licens. Följ instruktionerna för att Koppla ditt Microsoft-konto.

Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto

Ditt Microsoft-konto är redan kopplat till din digitala licens.

Om Windows 11 inte har aktiverats på enheten hittar du mer information i Få hjälp med aktiveringsfel i Windows.  

Om din digitala licens inte är kopplad till ditt Microsoft-konto följer du stegen under Kontrollera aktiveringsstatus, Koppla ditt Microsoft-konto.

När du har kopplat kontot kan du köra installationsprogrammet för att installera om Windows 11. Mer information om hur du skapar installationsmedia för att installera om Windows 11 finns på webbplatsen Nedladdning av Microsoft-programvara. När du skapar installationsmedia väljer du den utgåva av Windows 11 som matchar utgåvan som redan är installerad på enheten.

Om du uppmanas att ange en produktnyckel under ominstallationen kan du hoppa över det här steget genom att välja Jag har ingen produktnyckel. Windows 11 aktiveras automatiskt online när installationen är klar. Om du har kopplat din digitala licens till ditt Microsoft-konto ser du till att du är inloggad på Microsoft-kontot som är kopplat till den digitala licensen.   

När du gör en större förändring av maskinvaran på din enhet, till exempel byter moderkortet, kan det hända att Windows 11 inte längre är aktiverat. 

Se till att du förbereder dig för maskinvaruändringar genom att associera ditt Microsoft-konto med din digitala licens. Associationen gör att du kan återaktivera Windows med aktiveringsfelsökaren om du gör en större förändring av din maskinvara senare. Mer information finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring.

Aktivera med en produktnyckel

En produktnyckel är en 25 tecken lång kod som ser ut så här:

     PRODUKTNYCKEL: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Under installationen blir du ombedd att ange en produktnyckel.  Du kan också ange produktnyckeln efter installationen genom att välja knappen Start och sedan välja Inställningar > System  > Aktivering  > Uppdatera produktnyckel > Ändra produktnyckel.

Ändra produktnyckel i Inställningar

Information om hur du hittar produktnyckeln finns i produktnyckeltabellen i Vilken aktiveringsmetod ska jag använda: en digital licens eller en produktnyckel? i Aktiveringsmetoder.

Obs!: Microsoft registrerar bara produktnycklar om du köper från Microsofts webbutik. Du kan ta reda på om du köpt från Microsoft i ditt Microsoft-konto Orderhistorik. Mer information finns i Hitta produktnyckeln för Windows.

Om du har en produktnyckel kan du använda Ändra produktnyckel för att aktivera Windows 11 i följande scenarier. Nedan visas ytterligare information som kan hjälpa dig med aktiveringen:

Du måste använda en giltig produktnyckel när du aktiverar Windows 11 om Windows 11 aldrig har varit aktiverat på enheten.

Du måste också använda en giltig produktnyckel om du installerar en utgåva av Windows 11 som inte tidigare varit aktiverad på enheten. Du måste till exempel använda en giltig produktnyckel om du ska installera och aktivera Windows 11 Pro på en enhet som tidigare kört Windows 11 Home.

Under installationen blir du ombedd att ange en giltig produktnyckel. När installationen är klar aktiveras Windows 11 automatiskt online. Om du vill kontrollera aktiveringsstatusen i Windows 11 väljer du Start och sedan Inställningar  > System  > Aktivering .

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Om Windows 11 inte har aktiverats på enheten hittar du mer information i Få hjälp med aktiveringsfel i Windows.

Obs!: I vissa fall måste du ange produktnyckeln för Windows 11. Produktnyckeln finns i produktförpackningen, på ett medföljande kort eller på det äkthetsbevis (COA) som är fäst på enheten. Om du inte har någon Windows 11-produktnyckel kan du köpa en under installationen.

När du köper en restaurerad enhet med Windows 11 behöver du aktivera Windows med produktnyckeln på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity), som finns på enheten. 

Om OEM-tillverkaren har bytt ut enhetens moderkort återaktiveras datorn automatiskt. Om Windows inte aktiveras kan OEM-tillverkaren ha tillhandahållit ett kort (äkthetsbevis) med en kod på 25 tecken under en grå skrapbar yta. Så här aktiverar du:

Obs!: Du tar bort den grå ytan som döljer produktnyckeln genom att försiktigt skrapa på den med ett mynt eller en fingernagel.

 1. Välj knappen Start  och sedan Inställningar  > System  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel.

 3. Skriv in produktnyckeln som finns på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) och följ anvisningarna.

  Ändra produktnyckel i Inställningar

Under installationen blir du ombedd att ange en produktnyckel. När du angett din produktnyckel har du en aktiverad utgåva av Windows 11. 

Om du har slutfört installationen utan att ange produktnyckeln kan du fortfarande ange den. Välj Start  och sedan Aktivering  > Uppdatera produktnyckel > Ändra produktnyckel.

Ändra produktnyckel i Inställningar

När du gör en större förändring av maskinvaran på din enhet, till exempel byter moderkortet, kan det hända att Windows 11 inte längre är aktiverat. 

Om du inte installerar om Windows kan du välja Start  och sedan Aktivering > Uppdatera produktnyckel > Ändra produktnyckel för att återaktivera enheten. Annars kan du ange produktnyckeln under installationen av Windows.

Om OEM-tillverkaren har bytt ut enhetens moderkort återaktiveras datorn automatiskt. Om Windows inte aktiveras kan OEM-tillverkaren ha tillhandahållit ett kort (äkthetsbevis) som har en grå yta ovanpå en kod på 25 tecken. Aktivera enligt följande anvisningar.

Obs!: Du tar bort den grå ytan som döljer produktnyckeln genom att försiktigt skrapa på den med ett mynt eller en fingernagel.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel.

 3. Skriv in produktnyckeln som finns på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) och följ anvisningarna.

Ändra produktnyckel i Inställningar

Mer information finns i Återaktivera Windows 11 efter en maskinvaruändring.

Behöver du mer information?

Om licensen inte matchar Windows-utgåvan som du köpt eller är berättigad till aktiveras inte Windows. Kontrollera vilken utgåva du har köpt, Windows 11 Home eller Windows 11 Pro. Du kan kontrollera utgåvan genom att välja knappen Start  och sedan Inställningar > System > Aktivering .

Kontrollera din Windows-version i Inställningar

Om du har köpt utgåvan Windows 11 Home måste du installera Windows 11 Home igen. Om du inte vill fortsätta använda Windows 11 Home utan vill ändra till en annan utgåva kan du läsa Uppgradera Windows 11 Home till Windows 11 Pro.

Om du är en Windows Insider och har kört Windows 11 Insider Preview-versioner, får du automatiskt nya aktiverade versioner förutsatt att Windows var aktiverat innan du uppgraderade till den nya versionen. 

Om du vill kontrollera aktiveringsstatusen i Windows 11 väljer du knappen Start  och sedan Inställningar > System  > Aktivering .

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Om Windows 11 inte har aktiverats på enheten hittar du mer information i Få hjälp med aktiveringsfel i Windows.

Om du inte redan är medlem i Windows Insider Program och vill bli medlem väljer du knappen Start  och sedan Inställningar  > System  > Windows Insider Program > Kom igång.

Anslut till Windows Insider Program

Obs!: Om du installerar om Windows 11 Insider Preview sker automatisk aktivering via en digital licens om samma utgåva av Windows 11 eller Windows 11 Insider Preview (nyare versioner än 10240) redan har aktiverats på enheten.

Relaterade länkar

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

Kontrollera aktiveringsstatus

Först kontrollerar du att ditt exemplar av Windows 10 är aktiverat och kopplat till ditt Microsoft-konto.

Det är viktigt att du kopplar ditt Microsoft-konto till Windows 10-licensen på enheten. Om du kopplar ditt Microsoft-konto till din digitala licens kan du återaktivera Windows med felsökaren för aktivering när du har gjort en större ändring av din maskinvara.

Om du vill kontrollera aktiveringsstatusen i Windows 10 väljer du knappen Start och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet och Aktivering .  Din aktiveringsstatus visas bredvid Aktivering.

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Något av dessa meddelanden om aktiveringsstatus visas på aktiveringssidan:

Aktiveringsstatus

Beskrivning

Windows har aktiverats

Windows har aktiverats med en digital licens

 • Du är aktiverad.

 • Ditt Microsoft-konto är inte kopplat till din digitala licens.

 • Följ instruktionerna i Koppla ditt Microsoft-konto.

Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto

 • Du är aktiverad.

 • Ditt Microsoft-konto är redan kopplat till din digitala licens.

Windows har inte aktiverats

 • Du är inte aktiverad.

 • Ett felmeddelande som beskriver felet visas.

 • Du kanske behöver köpa Windows 10 för att kunna aktivera.

Om du behöver köpa en licens för din enhet läser du “Köpa en Windows 10-licens”.

Om du redan har köpt en licens för enheten och fortfarande får ett felmeddelande fortsätter du till Aktiveringsmetoder.

Så här kopplar du ditt Microsoft-konto:

 1. Logga in som administratör så att du kan lägga till ditt Microsoft-konto. Du kan kontrollera om du använder ett administratörskonto genom att välja Start och sedan Inställningar  > Konton  > Din information . Under ditt namn står det Administratör. Om du inte är administratör kan du läsa Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto.

  Gå till din information i Inställningar

 2. Kontrollera att administratörskontot också är ditt Microsoft-konto genom att se om en e-postadress visas ovanför Administratör. Om en e-postadress visas är detta ett Microsoft-konto. Om det inte gör det är du inloggad med ett lokalt konto. Om du inte har något Microsoft-konto kan du läsa Skapa ett nytt Microsoft-konto.

 3. När du har bekräftat att du är administratör och använder ditt Microsoft-konto, går du tillbaka till sidan Aktivering och väljer Lägg till ett konto, anger ditt Microsoft-konto och lösenordet och väljer Logga in.

När ditt Microsoft-konto har lagts till visas Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto på sidan Aktivering.

Aktiveringsmetoder

Aktiveringen görs via en digital licens eller en 25 tecken lång produktnyckel. Det beror på hur du skaffade ditt exemplar av Windows 10. Om du inte har tillgång till något av dessa alternativ kan du inte aktivera din enhet.

 • En digital licens (kallades digitalt berättigande i Windows 10 version 1511) är en metod för aktivering i Windows 10. När du använder den här metoden behöver du inte ange en produktnyckel.

 • En produktnyckel är en 25 tecken lång kod som används för att aktivera Windows. Vad du ser är produkt nyckel: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

När du har fastställt vilken aktiveringsmetod du ska använda följer du stegen i motsvarande avsnitt: Aktivera med en digital licens eller Aktivera med en produktnyckel.

Vilken aktiveringsmetod du ska använda beror på hur du skaffat ditt exemplar av Windows 10.

Om du skaffade Windows 10 genom att...

Aktiveringssätt

Uppgradera till Windows 10 kostnadsfritt från en kvalificerad enhet med ett exemplar av äkta Windows 7 eller Windows 8.1

Digital licens

Om du har kopplat eller loggat in på ett Microsoft-konto eller associerat MSA med din digitala licens blir det MSA som innehåller den digitala licensen.

Köpa en Windows 10 Pro-uppgradering från Microsoft Store-appen och aktivera Windows 10

Digital licens

När du köper från Microsoft Store skickades en bekräftelse via e-post för att bekräfta köpet. Den e-postadressen (MSA) kommer att innehålla den digitala licensen.

Vara en Windows Insider och har uppgraderat till den senaste Windows 10 Insider Preview-versionen på en kvalificerad enhet med en tidigare aktiverad version av Windows och Windows 10 Preview

Digital licens

Den e-postadress som du har använt för din Windows Insider-inloggning blir förmodligen MSA som innehåller din digitala licens.

Köpa äkta Windows 10 via Microsoft Store-appen

Digital licens

När du köper från Microsoft Store skickades en bekräftelse via e-post för att bekräfta köpet. Den e-postadressen (MSA) kommer att innehålla den digitala licensen.

Köpa en dator där Windows 10 medföljde

Produktnyckel

Hitta produktnyckeln antingen på enhetens förpackning eller på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som finns på enheten.

Köpa ett exemplar av Windows 10 från en auktoriserad återförsäljare

Produktnyckel

Produktnyckeln finns på en etikett i Windows 10-förpackningen.

Köpa ett digitalt exemplar av Windows 10 från en auktoriserad återförsäljare

Produktnyckel

Produktnyckeln finns i det bekräftelsemeddelande du fick efter att du köpt Windows 10 eller i en Digital Locker tillgänglig via återförsäljarens webbplats.

Din enhet får en digital licens för Windows 10 baserat på den giltiga produktnyckel du angett.

Ha ett volymlicensavtal för Windows 10 eller en MSDN-prenumeration

Produktnyckel

Din produktnyckel är tillgänglig via webbportalen för programmet.

Köpa en ny eller restaurerad enhet med Windows 10

Produktnyckel

Din produktnyckel är förinstallerad på din enhet, medföljer i enhetens förpackning eller som ett kort, eller finns på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) på enheten.

Om du köpte en restaurerad dator måste den som reparerade den, inte Microsoft, ge dig en produktnyckel.

Köpa från Microsoft Store online

Produktnyckel

Produktnyckeln finns i det bekräftelsemeddelande som innehåller orderhistoriken.

Om du inte har en produktnyckel eller en digital licens kan du köpa en digital licens för Windows 10 när installationen är klar. Gör så här:

 1. Välj Start .

 2. Välj Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 3. Välj Gå till Store.

Därmed öppnas Microsoft Store-appen där du kan köpa en digital licens för Windows 10.

Aktivera med en digital licens

Digitala licenser är associerade med din maskinvara och kopplade till ditt Microsoft-konto, så det finns inget du behöver hitta på datorn. Allt du behöver göra är att ansluta din dator till Internet och logga in på ditt Microsoft-konto. 

Om du inte har en digital licens aktiverar du med en produktnyckel.  Om du vill veta hur du aktiverar med en produktnyckel följer du anvisningarna iAktivera med en produktnyckel.

Om du installerar Windows på en ny enhet eller om du inte har en produktnyckel väljer du Jag har ingen produktnyckel på installationsskärmarna.  När du uppmanas till det anger du det Microsoft-konto som du vill använda för att köpa en digital licens för enheten. När konfigurationsskärmarna är slutförda och Windows har installerats går du till aktiveringsinställningarna: Välj Start-knappen och välj Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .  Välj sedan Gå till Store för att köpa en digital licens för att aktivera Windows.

Om du har en digital licens för enheten kan du installera om samma utgåva av Windows 10 på enheten utan att ange en produktnyckel.

Kontrollera att Windows 10 har aktiverats innan du försöker installera det på nytt. Välj knappen Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering . Kontrollera att Windows 10 har aktiverats och att ditt Microsoft-konto är associerat med din digitala licens.

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Meddelanden som kan visas på aktiveringssidan:

Aktiveringsstatus

Beskrivning

Windows har aktiverats med en digital licens

Ditt Microsoft-konto är inte kopplat till din digitala licens. Följ instruktionerna för att Koppla ditt Microsoft-konto.

Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto

Ditt Microsoft-konto är redan kopplat till din digitala licens.

Om Windows 10 inte har aktiverats på enheten hittar du mer information i Få hjälp med aktiveringsfel i Windows.  

Om din digitala licens inte är kopplad till ditt Microsoft-konto följer du stegen under Kontrollera aktiveringsstatus, Koppla ditt Microsoft-konto.

När du har kopplat kontot kan du köra installationsprogrammet för att installera om Windows 10. Mer information om hur du skapar installationsmedia för att installera om Windows 10 finns på webbplatsen Nedladdning av Microsoft-programvara. När du skapar installationsmedia väljer du den utgåva av Windows 10 som matchar utgåvan som redan är installerad på enheten.

Om du uppmanas att ange en produktnyckel under ominstallationen kan du hoppa över det här steget genom att välja Jag har ingen produktnyckel. Windows 10 aktiveras automatiskt online när installationen är klar. Om du har kopplat din digitala licens till ditt Microsoft-konto ser du till att du är inloggad på Microsoft-kontot som är kopplat till den digitala licensen.   

När du gör en större förändring av maskinvaran på din enhet, till exempel byter moderkortet, kan det hända att Windows 10 inte längre är aktiverat. 

Se till att du förbereder dig för maskinvaruändringar genom att associera ditt Microsoft-konto med din digitala licens. Associationen gör att du kan återaktivera Windows med aktiveringsfelsökaren om du gör en större förändring av din maskinvara senare. Mer information finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring.

Aktivera med en produktnyckel

En produktnyckel är en 25 tecken lång kod som ser ut så här:

     PRODUKTNYCKEL: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Under installationen blir du ombedd att ange en produktnyckel.  Du kan också ange produktnyckeln efter installationen genom att välja knappen Start och sedan välja Inställningar > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  > Uppdatera produktnyckel > Ändra produktnyckel.

Ändra produktnyckel i Inställningar

Information om hur du hittar produktnyckeln finns i produktnyckeltabellen i Vilken aktiveringsmetod ska jag använda: en digital licens eller en produktnyckel? i Aktiveringsmetoder.

Obs!: Microsoft registrerar bara produktnycklar om du köper från Microsofts webbutik. Du kan ta reda på om du köpt från Microsoft i ditt Microsoft-konto Orderhistorik. Mer information finns i Hitta produktnyckeln för Windows.

Om du har en produktnyckel kan du använda Ändra produktnyckel för att aktivera Windows 10 i följande scenarier. Nedan visas ytterligare information som kan hjälpa dig med aktiveringen:

Du måste använda en giltig produktnyckel när du aktiverar Windows 10 om Windows 10 aldrig har varit aktiverat på enheten.

Du måste också använda en giltig produktnyckel om du installerar en utgåva av Windows 10 som inte tidigare varit aktiverad på enheten. Du måste till exempel använda en giltig produktnyckel om du ska installera och aktivera Windows 10 Pro på en enhet som tidigare kört Windows 10 Home.

Under installationen blir du ombedd att ange en giltig produktnyckel. När installationen är klar aktiveras Windows 10 automatiskt online. Om du vill kontrollera aktiveringsstatusen i Windows 10 väljer du Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Om Windows 10 inte har aktiverats på enheten hittar du mer information i Få hjälp med aktiveringsfel i Windows.

Obs!: I vissa fall måste du ange produktnyckeln för Windows 10. Produktnyckeln finns i produktförpackningen, på ett medföljande kort eller på det äkthetsbevis (COA) som är fäst på enheten. Om du inte har någon Windows 10-produktnyckel kan du köpa en under installationen.

När du köper en restaurerad enhet med Windows 10 behöver du aktivera Windows med produktnyckeln på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity), som finns på enheten. 

Om OEM-tillverkaren har bytt ut enhetens moderkort återaktiveras datorn automatiskt. Om Windows inte aktiveras kan OEM-tillverkaren ha tillhandahållit ett kort (äkthetsbevis) med en kod på 25 tecken under en grå skrapbar yta. Så här aktiverar du:

Obs!: Du tar bort den grå ytan som döljer produktnyckeln genom att försiktigt skrapa på den med ett mynt eller en fingernagel.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel.

 3. Skriv in produktnyckeln som finns på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) och följ anvisningarna.

  Ändra produktnyckel i Inställningar

Under installationen blir du ombedd att ange en produktnyckel. När du angett din produktnyckel har du en aktiverad utgåva av Windows 10. 

Om du har slutfört installationen utan att ange produktnyckeln kan du fortfarande ange den. Välj Start  och sedan Aktivering  > Uppdatera produktnyckel > Ändra produktnyckel.

Ändra produktnyckel i Inställningar

När du gör en större förändring av maskinvaran på din enhet, till exempel byter moderkortet, kan det hända att Windows 10 inte längre är aktiverat. 

Om du inte installerar om Windows kan du välja Start  och sedan Aktivering > Uppdatera produktnyckel > Ändra produktnyckel för att återaktivera enheten. Annars kan du ange produktnyckeln under installationen av Windows.

Om OEM-tillverkaren har bytt ut enhetens moderkort återaktiveras datorn automatiskt. Om Windows inte aktiveras kan OEM-tillverkaren ha tillhandahållit ett kort (äkthetsbevis) som har en grå yta ovanpå en kod på 25 tecken. Aktivera enligt följande anvisningar.

Obs!: Du tar bort den grå ytan som döljer produktnyckeln genom att försiktigt skrapa på den med ett mynt eller en fingernagel.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel.

 3. Skriv in produktnyckeln som finns på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) och följ anvisningarna.

Ändra produktnyckel i Inställningar

Mer information finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring.

Behöver du mer information?

Om licensen inte matchar Windows-utgåvan som du köpt eller är berättigad till aktiveras inte Windows. Kontrollera vilken utgåva du har köpt, Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Du kan kontrollera utgåvan genom att välja Start  och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Aktivering .

Kontrollera din Windows-version i Inställningar

Om du har köpt utgåvan Windows 10 Home måste du installera Windows 10 Home igen. Om du inte vill fortsätta använda Windows 10 Home utan vill ändra till en annan utgåva kan du läsa Uppgradera Windows 10 Home till Windows 10 Pro.

Om du är en Windows Insider och har kört Windows 10 Insider Preview-versioner, får du automatiskt nya aktiverade versioner förutsatt att Windows var aktiverat innan du uppgraderade till den nya versionen. 

Om du vill kontrollera aktiveringsstatusen i Windows 10 väljer du Start  och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

Kontrollera aktiveringsstatus i Inställningar

Om Windows 10 inte har aktiverats på enheten hittar du mer information i Få hjälp med aktiveringsfel i Windows.

Om du inte redan är medlem i Windows Insider Program och vill bli medlem väljer du knappen Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Insider Program > Kom igång.

Anslut till Windows Insider Program

Obs!: Om du installerar om Windows 10 Insider Preview sker automatisk aktivering via en digital licens om samma utgåva av Windows 10 eller Windows 10 Insider Preview (nyare versioner än 10240) redan har aktiverats på enheten.

Relaterade länkar

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×