Hur inaktiverar jag familjefunktioner?

Om du vill stänga av eller sluta använda de familjefunktioner Microsoft tillhandahåller, följer du anvisningarna för den Windows-version du använder.

För Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows 8.1 eller Windows RT 8.1: Ta bort kontakter ur familjen på ditt Microsoft-konto

 1. Gå till http://account.microsoft.com/family i en webbläsare och logga in med Microsoft-kontot för en vuxen i familjen.
 2. Om du vill ta bort ett barn väljer du Ta bort högst upp i det avsnitt som heter Markera ett barn för att visa eller ändra inställningarna för det.

  Om du vill ta bort en vuxen, inklusive det konto du använde för att logga in, väljer du Ta bort högst upp i avsnittet Vuxna. Om du är den enda vuxna i familjen måste du ta bort alla barn innan du kan ta bort dig själv.
 3. Välj den person som du vill ta bort från familjen.
 4. Välj knappen Ta bort som visas när du har valt personen du vill ta bort.

För Windows 7 eller Windows Vista med Family Safety via Windows Essentials: Avinstallera Family Safety

 1. Klicka på Start
  Bild av Start-knappen
  , klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Avinstallera ett program under Program.
 2. Klicka på Windows Essentials.
 3. Klicka på Avinstallera (eller Avinstallera/ändra). Klicka på Fortsätt, om du uppmanas göra det.
 4. Markera kryssrutan bredvid Family Safety och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.
 6. Starta om datorn när Family Safety-filtret har avinstallerats.
 7. Gå till http://account.microsoft.com/family i en webbläsare och logga in med Microsoft-kontot för den vuxna person i familjen som ställde in familjen.
 8. Om det finns barnkonton:
  1. Välj Ta bort högst upp i det avsnitt som heter Markera ett barn för att visa eller ändra inställningarna för det.
  2. Välj det första barnkontot i listan och välj sedan Ta bort. Upprepa tills alla barn är borttagna.
 9. Gå tillbaka till startsidan för familjesidan och välj sedan Ta bort högst upp i avsnittet Vuxna.
 10. Välj det konto du loggade in med och välj sedan Ta bort.

För Windows 7 med Barnspärr aktiverat

 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Användarkonton och barnspärr.
 3. Klicka på Barnspärr.
 4. Klicka på Av under Barnspärr.

För Windows XP som kör Family Safety

 1. Klicka på Start, sedan på Kontrollpanelen och dubbelklicka därefter på Lägg till eller ta bort program.
 2. I rutan Installerade program klickar du först på Windows Essentials och sedan på Ta bort. Klicka på Fortsätt, om du uppmanas göra det.
 3. Markera kryssrutan bredvid Family Safety och klicka sedan på Fortsätt.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Starta om datorn när Family Safety-filtret har avinstallerats.
 6. Gå till http://account.microsoft.com/family i en webbläsare och logga in med Microsoft-kontot för den vuxna person i familjen som ställde in familjen.
 7. Om det finns barnkonton:
  1. Välj Ta bort högst upp i det avsnitt som heter Markera ett barn för att visa eller ändra inställningarna för det.
  2. Välj det första barnkontot i listan och välj sedan Ta bort. Upprepa tills alla barn är borttagna.
 8. Gå tillbaka till startsidan för familjesidan och välj sedan Ta bort högst upp i avsnittet Vuxna.
 9. Välj det konto du loggade in med och välj sedan Ta bort.
Egenskaper

Artikel-id: 10555 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 2

Feedback