Få hjälp med uppgraderings- och installationsfel för Windows 10

Gäller för: Windows 10

Det finns många orsaker till varför du får ett felmeddelande när du uppgraderar till eller installerar Windows 10. De vanligaste felen kan du ofta åtgärda relativt enkelt själv. Obs! En uppgradering innebär att din enhet byter från en äldre version av Windows, till exempel 7 eller Windows 8.1 till Windows 10.

Innan du söker efter en viss felkod kan du prova tipsen i Allmänna felkorrigeringar. Om de inte löser ditt problem med uppgradering eller installation tittar du i tabellen med felkoder längst ned i den här artikeln.

0xC1900101-fel


Ett fel som inleds med 0xC1900101 är vanligtvis ett drivrutinsfel. Om du ser någon av de här felkoderna provar du följande anvisningar för att åtgärda problemet. Om det inte fungerar går du till Åtgärda fel med Windows 10-uppgradering där du hittar mer detaljerad teknisk information.

  • 0xC1900101 - 0x2000c
  • 0xC1900101 - 0x20017
  • 0xC1900101 - 0x30018
  • 0xC1900101 - 0x3000D
  • 0xC1900101 - 0x4000D
  • 0xC1900101 - 0x40017
  1. Kontrollera att enheten har tillräckligt med ledigt utrymme. Det krävs minst 16 GB ledigt utrymme på enheten för att du ska kunna uppgradera till ett 32-bitars operativsystem, eller 20 GB för ett 64-bitars operativsystem. Mer information hittar du i Frigöra diskutrymme i Windows 10
  2. Kör Windows Update några gånger. Ladda ned och installera alla tillgängliga uppdateringar i Windows Update, däribland uppdateringar för programvara och maskinvara och vissa drivrutiner från tredje part. Använd felsökaren för Windows 10 för att åtgärda Windows Update-fel.
  3. Kontrollera drivrutiner från tredje part och ladda ned eventuella uppdateringar. Drivrutiner från tredje part och installationsanvisningar för eventuell maskinvara du lagt till hittar du på enhetstillverkarens webbplats. 
  4. Koppla ur extra maskinvara. Ta ut alla externa lagringsenheter och diskar, dockor och annan maskinvara som du anslutit till enheten och som inte krävs för enhetens grundläggande funktion.
  5. Titta efter fel i Enhetshanteraren. Välj Start  och skriv sedan enhetshanteraren i sökrutan i aktivitetsfältet. Välj Enhetshanteraren i sökresultatet. Leta efter enheter med ett gult utropstecken i fönstret som visas (du kan behöva markera varje kategori för att växla till listan över enheter). Håll ned (eller högerklicka på) enhetens namn och välj Uppdatera drivrutin eller Avinstallera för att åtgärda felen.
  6. Ta bort säkerhetsprogram från tredje part. Se till att du vet hur du installerar om dina program och att du har nödvändiga produktnycklar. Windows Defender hjälper till att skydda din enhet under tiden. 
  7. Reparera hårddiskfel. Välj Start  och skriv sedan kommandotolken i sökrutan i aktivitetsfältet. Välj Kommandotolken i sökresultatet. I fönstret som visas skriver du chkdsk/f C: och trycker på Retur. Reparationer görs automatiskt på hårddisken och du uppmanas starta om enheten.
  8. Gör en ren omstart av Windows. Läs hur.
  9. Återställ och reparera systemfiler. Välj Start  och skriv sedan kommandotolken i sökrutan i aktivitetsfältet. Välj Kommandotolken i sökresultatet. I fönstret som visas skriver du DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth och trycker på Retur. (Så här reparerar du en Windows-avbildning) 

Andra vanliga fel


I den här tabellen visas de vanligaste uppgraderings- och installationsfelen, och ett par saker du kan prova för att åtgärda dem. Om du fortfarande har problem med att uppgradera eller installera Windows 10 kontaktar du Microsoft Support.

Fel Vad det innebär och hur du åtgärdar det
0xc1900223 Detta anger att det inte gick att hämta och installera den valda uppdateringen. Windows Update försöker igen om en stund och du behöver inte göra något nu.
0xC1900208 – 0x4000C Detta kan innebära att det finns en app som inte är kompatibel på datorn som hindrar uppgraderingen från att slutföras. Avinstallera alla appar som inte är kompatibla och försök sedan uppgradera på nytt.
0xC1900107 En rensningsåtgärd från ett tidigare installationsförsök väntar fortfarande på att slutföras, och systemet måste startas om för att uppgraderingen ska fortsätta. Starta om enheten och kör installationsprogrammet igen. Om omstarten av enheten inte löser problemet kan du använda verktyget Diskrensning och rensa tillfälliga filer och systemfiler. Mer information finns i Diskrensning i Windows 10.
0x80073712  En fil som behövs av Windows Update är troligtvis skadad eller saknas. Prova reparera dina systemfiler: Välj Start  och skriv kommandotolken i sökrutan i Aktivitetsfältet. Välj Kommandotolken i listan med sökresultat. I fönstret som öppnas skriver du DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth och trycker på Retur.
 
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Detta kan innebära att datorn inte uppfyller minimikraven för att ladda ned eller installera uppgraderingen till Windows 10. Lär dig mer om minimikraven för Windows 10.
0x800F0923 Detta kan innebära att en drivrutin eller annan programvara på datorn inte är kompatibel med uppgraderingen till Windows 10. Kontakta Microsoft Support för information om hur du åtgärdar det här problemet.
0x80200056  Detta kan innebära att uppgraderingsprocessen avbröts på grund av att du av misstag startade om eller loggade ut från datorn. Försök uppgradera igen och se till att datorn är elnätsansluten och inte stängs av.
0x800F0922
Det här felet kan innebära att datorn inte kunde ansluta till Windows Update-servrarna. Om du använder en VPN-anslutning för att ansluta till ett arbetsnätverk kopplar du från nätverket och inaktiverar VPN-programvaran (i förekommande fall) och försöker sedan uppgradera på nytt.
 
Felet kan också innebära att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på partitionen som är reserverad för systemet. Du kanske kan åtgärda problemet genom att använda programvara från tredje part för att öka storleken på partitionen som är reserverad för systemet.
Fel: Vi kunde inte slutföra uppdateringarna. Ändringar ångras. Stäng inte av datorn.
 
Fel: Det gick inte att konfigurera Windows-uppdateringar. Ändringar återställs.
Det här är allmänna fel som kan uppstå när en Windows-uppdatering misslyckas. I detta fall måste du ta reda på den specifika felkoden för att undersöka hur du bäst löser problemet.
 
Du hittar felkoden för den misslyckade uppdateringen i din uppdateringshistorik. Leta efter den uppdatering som inte har installerats, anteckna felkoden och kontakta sedan Microsoft Support.

 

Så här visar du uppdateringshistorik i Windows 8.1:

  • Öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och flyttar muspekaren uppåt) och sedan välja Inställningar  > Ändra datorinställningar > Uppdatera och återställa Visa uppdateringshistorik.
Så här visar du uppdateringshistoriken i Windows 7:
  • Välj Start 
    Start button icon
    . Skriv Update i sökrutan och välj sedan Windows Update > Visa uppdateringshistorik i sökresultatet.
Fel: Uppdateringen kan inte tillämpas på datorn.

Det här felet kan innebära att datorn inte har nödvändiga uppdateringar.

Kontrollera att alla viktiga uppdateringar är installerade på datorn innan du uppgraderar.

0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000

Detta kan innebära att datorn inte har tillräckligt med diskutrymme för att installera uppgraderingen.

Frigör utrymme på enheten och försök igen. Få tips om hur du frigör diskutrymme

0x80300024

Den angivna diskåtgärden stöds inte av måldisken, partitionen eller volymen. 

Kontrollera att datorn uppfyller minimikraven för att installera Windows 10.

0x80070002 0x20009

Det går inte att hitta den angivna filen. 

Om du har en eller flera diskar som du inte installerar Windows 10 på tar du bort dessa diskar. 

0xC1900101 0x20017

0xC1900101 0x30017

En drivrutin har orsakat ett problem.

Inaktivera eller ta bort alla antivirus-eller antispionprogram från tredje part från systemet. Koppla från all kringutrustning som är ansluten till systemet, med undantag för musen, tangentbordet och bildskärmen.

Kontakta maskinvaruleverantören för att få uppdaterade enhetsdrivrutiner.

0x8007042B 0x4000D
Windows-installationen avslutades oväntat på grund av en annan process som körs i bakgrunden.
 
När du startar Windows med en normal start startas flera program och tjänster automatiskt, och dessa körs sedan i bakgrunden. Dessa program innefattar grundläggande systemprocesser, antivirusprogramvara, systemverktyg och andra program som har installerats tidigare. Dessa appar och tjänster kan orsaka störningar när du försöker uppgradera till den senaste versionen av Windows 10.
 
För att du ska kunna avgöra om ett bakgrundsprogram störs av uppgraderingen kanske en "ren omstart" måste utföras. Mer information finns i Gör en ren start i Windows.​
 
0x800700B7 0x2000a

Windows-installationen avslutades oväntat på grund av en annan process som körs i bakgrunden.

Avinstallera alla antivirus- och antispionprogram och uppdatera igen.