Hitta och låsa en borttappad Windows-enhet

Gäller för: Microsoft-kontoWindows

Om någon av dina Windows-enheter försvinner eller blir stulna kan du använda funktionen Hitta min enhet för att hitta och fjärrlåsa den.

  • Den här inställningen fungerar för alla Windows-enheter, till exempel stationära datorer, bärbara datorer, Surface-enheter och Surface-pennan. Den måste aktiveras innan den kan användas. 

  • Du kan inte använda den med ett arbets- eller skolkonto, och den fungerar inte med iOS-enheter, Android-enheter eller Xbox One-konsoler. Gör så här om din Xbox blir stulen.

 

Aktivera Hitta min enhet


När du konfigurerar en ny enhet kan du välja om du vill aktivera eller inaktivera inställningen för Hitta min enhet. Om du inaktiverade den under konfigurationen och vill aktivera den kontrollerar du att Windows-enheten är ansluten till Internet och har tillräckligt med batteri så att den kan skicka sin position samt att du är inloggad på enheten.

  1. På enheten som du vill ändra inställningen för väljer du Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Hitta min enhet.

  2. Välj Ändra för enheten som du vill ändra inställning för. 

Hitta din Windows-enhet


 

  1. Gå till account.microsoft.com och välj Logga in. Mer information om inloggning finns i Hjälp för Microsoft-konto

  2. Välj Enheter och välj sedan fliken Hitta min enhet.

  3. Välj enheten du vill hitta och välj sedan Hitta för att öppna en karta som visar enhetens position.

Låsa Windows-enheten via fjärranslutning


  1. När du hittat din enhet på kartan väljer du Lås Nästa.

  2. När enheten är låst kan du återställa lösenordet för att öka säkerheten. Mer information om lösenord finns i Ändra eller återställa ditt Windows-lösenord.