I Windows 10 och 11 ingår Windows-säkerhet som ger dig det senaste antivirusskyddet. Din enheten skyddas aktivt från och med att du startar Windows. Windows-säkerhet söker kontinuerligt efter skadlig kod (skadlig programvara), virus och säkerhetshot. Utöver realtidsskyddet laddas uppdateringar ned automatiskt för att skydda enheten mot hot och angrepp.

Appen Windows-säkerhet i Windows 11

Windows 10 eller 11 i S-läge

En del funktioner ser lite annorlunda ut om du använder Windows 10 eller 11 i S-läge. Eftersom det här läget är effektiviserat för att ge högre säkerhet finns det färre alternativ i Skydd mot virus & hot. Men oroa dig inte. Den inbyggda säkerheten i det här läget hindrar automatiskt virus och andra hot från att köras på enheten, och du får automatiskt säkerhetsuppdateringar. För mer information, se Vanliga frågor och svar om Windows 10 eller 11 i S-läge.

Viktig säkerhetsinformation

Förstå och anpassa funktionerna i Windows-säkerhet

Windows-säkerhet är platsen där du hanterar alla verktyg som skyddar både din enhet och din data:

 • Skydd mot virus & hot –Övervakar hot mot din enhet, skannar och hämtar uppdateringar som hjälper till att identifiera de senaste hoten. (Vissa av de här alternativen är inte tillgängliga om du använder Windows 10 i S-läge.)

 • Kontoskydd – Här kan du komma åt inloggningsalternativ och kontoinställningar, inklusive Windows Hello och dynamiskt lås.

 • Brandvägg & nätverksskydd – Hantera brandväggsinställningar och övervaka vad som händer med dina nätverks- och internetanslutningar.

 • App- & webbläsarkontroll – Uppdatera Microsoft Defender SmartScreen för att skydda din enhet mot potentiellt skadliga appar, filer, webbplatser och nedladdningar. Du har sårbarhetsskydd och du kan anpassa dataskyddsinställningarna på dina enheter.

 • Enhetssäkerhet – Granska inbyggda säkerhetsalternativ för att skydda din enhet mot angrepp från skadlig programvara.

 • Enhetsprestanda & hälsa –. Visa statusinformation för din enhets hälsa och håll den ren och uppdaterad med den senaste versionen av Windows.

 • Familjealternativ – Håll koll på dina barns onlineaktivitet och på alla enheter i ditt hushåll.

Om du vill anpassa hur enheten skyddas med de här Windows-säkerhet funktionerna väljer du Starta > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows-säkerhet eller väljer knappen nedan.
Öppna inställningarna för Windows-säkerhet

Statusikonen anger din säkerhetsnivå:

 • Grön innebär att det inte finns några rekommenderade åtgärder just nu.

 • Gul innebär att det finns säkerhetsrekommendationer för din enhet.

 • Röd är en varning om att du måste åtgärda något omedelbart.

Sök efter skadlig kod manuellt

Är du orolig för att en viss fil eller mapp är utsatt för risk kan du högerklicka på filen eller mappen i Utforskaren och välja Skanna med Microsoft Defender.

Om du misstänker att det finns skadlig kod eller ett virus på enheten bör du omedelbart köra en snabbsökning. Detta går mycket snabbare än en fullständig genomsökning av alla dina filer och mappar.

Kör en snabbsökning i Windows-säkerhet

 1. Välj Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows-säkerhet och sen Skydd mot virus & hot.
  Öppna inställningarna för Windows-säkerhet

 2. Under Aktuella hot, väljer du Snabbsökning (eller i tidigare versioner av Windows 10 väljer du Hothistorik ochSkanna nu).

Om inga problem hittas men du fortfarande är orolig, kan du kontrollera din enhet mer noggrant.

Kör en avancerad sökning i Windows-säkerhet

 1. Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Windows-säkerhet och Skydd mot virus & hot.

 2. Under Aktuella hot väljer du Alternativ för sökning (eller i tidigare versioner av Windows 10 väljer du Hothistorik och Kör avancerad sökning).

 3. Välj ett av följande sökalternativ:

  • Fullständig genomsökning (kontrollera filer och program som körs på din enhet)

  • Anpassad genomsökning (skannar vissa filer eller mappar)

  • Microsoft Defender Offline-sökning (kör den här genomsökningen om du är orolig över att din enhet har eller kan vara angripen av ett virus eller en skadlig kod). Läs mer om Microsoft Defender Offline

 4. Välj Skanna ny.

Läs mer om hur du kör en avancerad genomsökning

Obs!: Om du kör Windows 10 eller 11 i S-läge är den här processen inte tillgänglig på grund av säkerhetsoptimeringen.

Schemalägg din egen genomsökning

Du kan också ange när och hur ofta sökningar ska göras även om Windows-säkerhet regelbundet söker igenom enheten för att skydda den.

Schemalägga en sökning

 1. Välj Start och skriv schemalägg aktiviteter i sökrutan och välj sen Schemaläggaren i listan över resultat.

 2. I den vänstra rutan väljer du pilen (>) bredvid Bibliotek för Schemaläggaren för att expandera den och gör sedan samma sak med > Microsoft > Windows. Rulla sedan ned och välj mappenWindows Defender.

 3. Välj Schemalag sökning i Windows Defender i den mittersta rutan längt upp.(Peka på alternativen för att se deras fullständiga namn.)

 4. Till höger i rutan Åtgärder kan du rulla ned och väljaEgenskaper.

 5. Välj fliken Utlösare och senNyi fönstret som öppnas.

 6. Ange önskade tid och frekvens och välj sen OK.

 7. Granska schemat och välj OK.

Obs!: Om du kör Windows 10 eller 11 i S-läge är den här processen inte tillgänglig på grund av säkerhetsoptimeringen.

Aktivera eller inaktivera realtidsskyddet i Windows Defender Antivirus

Ibland kan du behöva inaktivera realtidsskyddet för en kort stund. När realtidsskyddet är inaktiverat kommer inte filer du öppnar eller laddar ner att genomsökas för hot. Realtidsskyddet aktiveras dock automatiskt igen efter en kort stund för att skydda din enhet.

Tillfällig inaktivering av realtidsskyddet

 1. Välj Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows-säkerhet och senSkydd mot virus & hot > Hantera inställningar. (I tidigare versioner av Windows 10 väljer du Skydd mot virus & hot > > Inställningar för skydd mot virus & hot.)
  Öppna inställningar för Windows-säkerhet

 2. Ändra inställningen förRealtidsskyddet till Av och välj Ja för att bekräfta.

Obs!: Om du kör Windows 10 eller 11 i S-läge är den här processen inte tillgänglig på grund av säkerhetsoptimeringen.

Se även

Hur skadlig kod kan infektera din dator

Hjälp och utbildning för Microsoft Security

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×