Aktivera Windows 10

Gäller för: Windows 10

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 

Kontrollera aktiveringsstatus


Först kontrollerar du att ditt exemplar av Windows 10 är aktiverat och kopplat till ditt Microsoft-konto.

Det är viktigt att du kopplar ditt Microsoft-konto till Windows 10-licensen på enheten. Om du kopplar ditt Microsoft-konto till din digitala licens kan du återaktivera Windows med felsökaren för aktivering när du har gjort en större ändring av din maskinvara.

Aktiveringsmetoder


Aktiveringen görs via en digital licens eller en 25 tecken lång produktnyckel. Det beror på hur du skaffade ditt exemplar av Windows 10. Om du inte har tillgång till något av dessa alternativ kan du inte aktivera din enhet.

  • En digital licens (kallades digitalt berättigande i Windows 10 version 1511) är en metod för aktivering i Windows 10. När du använder den här metoden behöver du inte ange en produktnyckel. 
  • En produktnyckel är en 25 tecken lång kod som används för att aktivera Windows. Den ser ut så här: PRODUKTNYCKEL: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

När du har fastställt vilken aktiveringsmetod du ska använda följer du stegen i motsvarande avsnitt: Aktivera med en digital licens eller Aktivera med en produktnyckel.

 

Aktivera med en digital licens


Digitala licenser är associerade med din maskinvara och kopplade till ditt Microsoft-konto, så det finns inget du behöver hitta på datorn. Allt du behöver göra är att ansluta din dator till Internet och logga in på ditt Microsoft-konto. 

Om du inte har en digital licens aktiverar du med en produktnyckel.  

Aktivera med en produktnyckel


En produktnyckel är en 25 tecken lång kod som ser ut så här:

PRODUKTNYCKEL: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Under installationen uppmanas du att ange en produktnyckel. Du kan också ange produktnyckeln efter installationen genom att välja Start  och sedan Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  > Uppdatera produktnyckel > Ändra produktnyckel.

Information om hur du hittar produktnyckeln finns i produktnyckeltabellen i Vilken aktiveringsmetod ska jag använda: en digital licens eller en produktnyckel? i Aktiveringsmetoder.

Om du har en produktnyckel kan du använda Ändra produktnyckel för att aktivera Windows 10 i följande scenarier. Nedan visas ytterligare information som kan hjälpa dig med aktiveringen:

Relaterade länkar