Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

När den digitala Windows 11 installeras associerar den sig själv med enhetens maskinvara. Om du gör betydande maskinvaruändringar, till exempel byter ut moderkortet, kan Windows inte längre att hitta en licens som matchar din enhet, och du måste återaktivera Windows för att det ska fungera igen.  

Du behöver en digital licens eller en produktnyckel för att aktivera Windows. Om du vill ta reda på vilken du behöver kan du läsa Vilken aktiveringsmetod ska jag använda: en digital licens eller en produktnyckel? i Aktivera Windows. Använd sedan följande information för att förbereda dig för en maskinvaruändring och återaktivera Windows.

Förbereda Windows 11-enheten för en maskinvaruändring

Följ dessa anvisningar för att ta reda på om Windows 11 redan är aktiverat. 

Välj knappen Start  välj sedan Inställningar  > System  > Aktivering .

Öppna aktiveringsinställningar

Om det inte är aktiverat utför du aktiveringen med anvisningarna som visas på aktiveringssidan. Om det uppstår ett fel vid aktiveringen kan du läsa Få hjälp med Windows-aktiveringsfel.

När du har bekräftat att Windows 11 är aktiverat följer du dessa steg:

I Windows 11 är det viktigt att du kopplar ditt Microsoft-konto till den digitala Windows 11-licensen på enheten. Om du kopplar ditt Microsoft-konto till din digitala licens kan du återaktivera Windows med felsökaren för aktivering när du har gjort en större ändring av din maskinvara.

Först måste du ta reda på om ditt Microsoft-konto (Vad är ett Microsoft-konto?) är kopplat till din digitala licens för Windows 11. Välj knappen Start , välj sedan Inställningar  > System   och sedan Aktivering . Meddelandet om aktiveringsstatus anger om kontot är kopplat.

Öppna aktiveringsinställningar  

Aktiveringsstatus

Beskrivning

Windows har aktiverats med en digital licens

Detta innebär att ditt Microsoft-konto inte är kopplat till din digitala licens.

Följ instruktionerna för Lägg till ett konto

Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto

Detta innebär att ditt Microsoft-konto redan är kopplat till din digitala licens.

Ingen ytterligare åtgärd krävs. Du är redo att använda felsökaren för aktivering.

Om ditt Microsoft-konto inte är kopplat till din digitala licens följer du dessa steg för att lägga till ett konto:

 1. Logga in som administratör så att du kan lägga till ditt Microsoft-konto. Du kan kontrollera om du använder ett administratörskonto genom att välja Start och sedan Inställningar  > Konton  > Din information . Under ditt namn står det Administratör. Om du inte är administratör kan du läsa Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto
  Gå till din information i Inställningar

 2. Kontrollera att administratörskontot också är ditt Microsoft-konto genom att se om en e-postadress visas ovanför Administratör. Om en e-postadress visas är detta ett Microsoft-konto. Om det inte gör det är du inloggad med ett lokalt konto. Om du inte har något Microsoft-konto kan du läsa Skapa ett nytt Microsoft-konto.

 3. När du har bekräftat att du är administratör och använder ditt Microsoft-konto, går du tillbaka till sidan Aktivering och väljer Lägg till ett konto, anger ditt Microsoft-konto och lösenordet och väljer Logga in.

När ditt Microsoft-konto har lagts till ändras meddelandet på sidan Aktivering till: Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto.

Kontrollera att utgåvan (Windows 11 Home eller Windows 11 Pro) är densamma före och efter maskinvaruändringen. Din digitala licens och produktnyckel återaktiveras endast om utgåvan är densamma. 

Du kan se vilken utgåva du har på samma aktiveringssida som där du kontrollerade din aktiveringsstatus. Om du vill se vilken utgåva du har väljer du knappen Start  och sedan Inställningar  > System  > Aktivering .

Kontrollera din utgåva av Windows

Om du använde en produktnyckel för att komma åt Windows 11 behöver du den nyckeln igen efter maskinvaruändringen. Information om hur du hittar nyckeln finns i Hitta produktnyckeln för Windows.

Mer information om produktnycklar och digitala licenser finns i Aktivera Windows.

Återaktivera Windows 11 efter en maskinvaruändring

När du är redo att återaktivera Windows kontrollerar du att enheten är ansluten till Internet och följer sedan anvisningarna för en digital licens eller en produktnyckel.

Du måste först lägga till ditt Microsoft-konto och koppla kontot till den digitala licensen på din enhet. När du har kopplat ditt Microsoft-konto kör du felsökaren för aktivering för att återaktivera Windows 11.   

Felsökaren är endast tillgänglig om ditt exemplar av Windows 11 inte har aktiverats. 

Så här använder du felsökaren för aktivering:

 1. Logga in som administratör. Mer information finns i Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto i Windows

 2. Välj knappen Start  och sedan Inställningar  > System  > Aktivering  > Felsökning . Felsökaren visar ett meddelande om att Windows inte kan aktiveras på enheten.

  Öppna aktiveringsinställningar

 3. Välj Jag ändrade nyligen maskinvaran på den här enheten och sedan Nästa.

 4. Ange ditt anslutna Microsoft-konto och lösenordet och välj sedan Logga in. Felsökaren fungerar endast med det anslutna Microsoft-kontot.

 5. I listan över enheter som är kopplade till ditt Microsoft-konto markerar du kryssrutan bredvid Detta är den enhet jag använder nu. 

 6. Välj Aktivera.

Om enheten du använder inte visas i resultatlistan kontrollerar du att du är inloggad med det Microsoft-konto du kopplade till den digitala licensen för Windows 11 på enheten.

Om det fortsätter att uppstå fel medan du aktiverar kan du gå till Få hjälp med aktiveringsfel i Windows och leta reda på felet du får.

Om du inte kopplade ditt Microsoft-konto till den digitala licensen före maskinvaruändringen OCH du använde en produktnyckel för att uppgradera till Windows 11, fortsätter du till nästa avsnitt.

Om Windows 11 inte var förinstallerat på enheten när du köpte den, och du har använt en produktnyckel för att uppgradera till Windows 11, behöver du samma produktnyckel efter maskinvaruändringen.  

Välj Start och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet   > Aktivering  > Ändra produktnyckel och ange produktnyckeln.

Ange produktnyckeln i Inställningar

Om du har köpt Windows 11 på enheten från en återförsäljare med en produktnyckel för Windows 11 och sedan gjort maskinvaruändringar, följer du samma process med din produktnyckel för Windows 11.

Om det fortsätter att uppstå fel medan du aktiverar kan du gå till Få hjälp med aktiveringsfel i Windows och leta reda på felet du får.

Om du inte har en digital licens eller en produktnyckel

Om du inte har en produktnyckel eller en digital licens kan du köpa en digital licens för Windows 11 när installationen är klar. Följ dessa steg för att göra ett köp:

Välj knappen Start och välj sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering . Välj sedan Gå till Store för att gå till Microsoft Store och köpa en digital licens för Windows 11.

Gå till Store

Behöver du mer hjälp?

Om du behöver ytterligare hjälp med att återaktivera Windows på din enhet kan du kontakta kundsupport

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

När du installerar Windows 10 associeras den digitala licensen med din enhets maskinvara. Om du gör betydande maskinvaruändringar, till exempel byter ut moderkortet, kan Windows inte längre att hitta en licens som matchar din enhet, och du måste återaktivera Windows för att det ska fungera igen.  

Du behöver en digital licens eller en produktnyckel för att aktivera Windows. Om du vill ta reda på vilken du behöver kan du läsa Vilken aktiveringsmetod ska jag använda: en digital licens eller en produktnyckel? i Aktivera Windows. Använd sedan följande information för att förbereda dig för en maskinvaruändring och återaktivera Windows 10.

Förbereda Windows 10-enheten för en maskinvaruändring

Följ dessa anvisningar för att ta reda på om Windows 10 redan är aktiverat. 

Välj knappen Start  och välj sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

Öppna aktiveringsinställningar

Om det inte är aktiverat utför du aktiveringen med anvisningarna som visas på aktiveringssidan. Om det uppstår ett fel vid aktiveringen kan du läsa Få hjälp med Windows-aktiveringsfel.

När du har bekräftat att Windows 10 är aktiverat följer du dessa steg:

I Windows 10 (version 1607 eller senare) är det viktigt att du kopplar ditt Microsoft-konto till den digitala Windows 10-licensen på enheten. Om du kopplar ditt Microsoft-konto till din digitala licens kan du återaktivera Windows med felsökaren för aktivering när du har gjort en större ändring av din maskinvara.

Först måste du ta reda på om ditt Microsoft-konto (Vad är ett Microsoft-konto?) är kopplat till din digitala licens för Windows 10. Välj Start, Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  och sedan Aktivering . Meddelandet om aktiveringsstatus anger om kontot är kopplat.

Öppna aktiveringsinställningar  

Aktiveringsstatus

Beskrivning

Windows har aktiverats med en digital licens

Detta innebär att ditt Microsoft-konto inte är kopplat till din digitala licens.

Följ instruktionerna för Lägg till ett konto

Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto

Detta innebär att ditt Microsoft-konto redan är kopplat till din digitala licens.

Ingen ytterligare åtgärd krävs. Du är redo att använda felsökaren för aktivering.

Om ditt Microsoft-konto inte är kopplat till din digitala licens följer du dessa steg för att lägga till ett konto:

 1. Logga in som administratör så att du kan lägga till ditt Microsoft-konto. Du kan kontrollera om du använder ett administratörskonto genom att välja Start och sedan Inställningar  > Konton  > Din information . Under ditt namn står det Administratör. Om du inte är administratör kan du läsa Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto
  Gå till din information i Inställningar

 2. Kontrollera att administratörskontot också är ditt Microsoft-konto genom att se om en e-postadress visas ovanför Administratör. Om en e-postadress visas är detta ett Microsoft-konto. Om det inte gör det är du inloggad med ett lokalt konto. Om du inte har något Microsoft-konto kan du läsa Skapa ett nytt Microsoft-konto.

 3. När du har bekräftat att du är administratör och använder ditt Microsoft-konto, går du tillbaka till sidan Aktivering och väljer Lägg till ett konto, anger ditt Microsoft-konto och lösenordet och väljer Logga in.

När ditt Microsoft-konto har lagts till ändras meddelandet på sidan Aktivering till: Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto.

Kontrollera att utgåvan (Windows 10 Home eller Windows 10 Pro) är densamma före och efter maskinvaruändringen. Din digitala licens och produktnyckel återaktiveras endast om utgåvan är densamma. 

Du kan se vilken utgåva du har på samma aktiveringssida som där du kontrollerade din aktiveringsstatus. Om du vill se vilken utgåva du har väljer du Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

Kontrollera din utgåva av Windows

Om du använde en produktnyckel för att komma åt Windows 10 behöver du den nyckeln igen efter maskinvaruändringen. Information om hur du hittar nyckeln finns i Hitta produktnyckeln för Windows.

Mer information om produktnycklar och digitala licenser finns i Aktivera Windows.

Återaktivera Windows 10 efter en maskinvaruändring

När du är redo att återaktivera Windows kontrollerar du att enheten är ansluten till Internet och följer sedan anvisningarna för en digital licens eller en produktnyckel.

Du måste först lägga till ditt Microsoft-konto och koppla kontot till den digitala licensen på din enhet. När du har kopplat ditt Microsoft-konto kör du felsökaren för aktivering för att återaktivera Windows 10.   

Felsökaren är endast tillgänglig om ditt exemplar av Windows 10 (version 1607 eller senare) inte har aktiverats. 

Så här använder du felsökaren för aktivering:

 1. Logga in som administratör. Mer information finns i Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto i Windows 10

 2. Välj Start och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  > Felsök . Felsökaren visar ett meddelande om att Windows inte kan aktiveras på enheten.

  Öppna aktiveringsinställningar

 3. Välj Jag ändrade nyligen maskinvaran på den här enheten och sedan Nästa.

 4. Ange ditt anslutna Microsoft-konto och lösenordet och välj sedan Logga in. Felsökaren fungerar endast med det anslutna Microsoft-kontot.

 5. I listan över enheter som är kopplade till ditt Microsoft-konto markerar du kryssrutan bredvid Detta är den enhet jag använder nu. 

 6. Välj Aktivera.

Om enheten du använder inte visas i resultatlistan kontrollerar du att du är inloggad med det Microsoft-konto du kopplade till den digitala licensen för Windows 10 på enheten.

Om det fortsätter att uppstå fel medan du aktiverar kan du gå till Få hjälp med aktiveringsfel i Windows och leta reda på felet du får.

Om du inte kopplade ditt Microsoft-konto till den digitala licensen före maskinvaruändringen OCH du använde en produktnyckel för att uppgradera till Windows 10, fortsätter du till nästa avsnitt.

Om Windows 10 inte var förinstallerat på enheten när du köpte den, och du har använt en produktnyckel för att uppgradera till Windows 10, behöver du samma produktnyckel efter maskinvaruändringen.  

Välj Start och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet   > Aktivering  > Ändra produktnyckel och ange produktnyckeln.

Ange produktnyckeln i Inställningar

Om du har köpt Windows 10 på enheten från en återförsäljare med en produktnyckel för Windows 10 och sedan gjort maskinvaruändringar, följer du samma process med din produktnyckel för Windows 10.

Om det fortsätter att uppstå fel medan du aktiverar kan du gå till Få hjälp med aktiveringsfel i Windows och leta reda på felet du får.

Om du inte har en digital licens eller en produktnyckel

Om du inte har en produktnyckel eller en digital licens kan du köpa en digital licens för Windows 10 när installationen är klar. Följ dessa steg för att göra ett köp:

Välj knappen Start och välj sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering . Välj sedan Gå till Store för att gå till Microsoft Store och köpa en digital licens för Windows 10.

Gå till Store

Behöver du mer hjälp?

Om du behöver ytterligare hjälp med att återaktivera Windows på din enhet kan du kontakta kundsupport

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×