Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft. Den här artikeln hjälper dig att felsöka och åtgärda vanliga aktiveringsfel i Windows.

Se Hitta produktnyckeln för Windows om du behöver hjälp med att hitta produktnyckeln. Information om hur du felsöker och annan information om hur du uppdaterar Windows 11 finns i Windows Update: Vanliga frågor och svar eller Felsöka problem när du uppdaterar Windows. Mer information om hur du uppgraderar till Windows 11 finns i Uppgradera till Windows: Vanliga frågor och svar.

Aktivera Windows

Om du har problem med att aktivera Windows 11 kan du följa dessa steg för att åtgärda aktiveringsfel:

 1. Kontrollera att enheten är uppdaterad och kör Windows 11. Skriv winver i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Winver i listan med resultat. Därmed visas Windows-versionen och versionsnumret.
  Använder du inte Windows 11? Hur du uppdaterar enheten finns i Uppdatera Windows.

 2. Använd felsökaren för aktivering för att åtgärda enkla fel. Mer information finns i Prova felsökaren för aktivering nedan.

 3. Om felet kvarstår kan du kontrollera listan med felkoder nedan och följa de rekommenderade stegen för att åtgärda felet.

 4. Kontrollera att felet inte ändrats. Ibland när du kör felsökaren för aktivering eller försöker aktivera ändras felkoden och felmeddelandet. Om felkoden har ändrats går du till den nya koden nedan och följer de rekommenderade stegen. (Om du får en felkod som inte visas på den här sidan kan du kontakta kundsupporten.)

Använder du Windows 11 än? Läs Aktivera Windows eller Aktivera Windows 7 eller Windows 8.1.

Prova felsökaren för aktivering

Om du kör Windows 11 kan felsökaren för aktivering kanske hjälpa dig återaktivera Windows om du nyligen gjort en omfattande maskinvaruförändring (till exempel bytt moderkortet) eller installerat om Windows. 

Du måste vara administratör för att kunna använda det här alternativet. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering

Åtgärda vanliga fel

Här är några vanliga aktiveringsproblem och möjliga lösningar för Windows 11. Om du får en felkod som inte visas på den här sidan kan du kontakta kundsupport.

Om du har uppgraderat till Windows 11 kostnadsfritt och datorn inte är aktiverad, kontrollerar du att du kör den senaste versionen av Windows 11. Den här versioner innehåller förbättringar av aktiveringen och felsökningen av aktiveringsproblem. Mer information om hur du ser till att Windows är uppdaterat finns i Windows Update: VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR.

Fel

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Windows rapporterade att maskinvaran för din enhet har ändrats.

0xC004F211

En Windows-licens är kopplad till din enhets maskinvara. Om du gör betydande maskinvaruändringar, till exempel byter ut moderkortet, kan Windows inte längre att hitta en matchande licens nästa gång du startar enheten. Om Windows var förinstallerat på enheten krävs en ny licens om du har gjort en större ändring, till exempel bytt ut moderkortet.

Om du vill köpa en ny Windows-licens väljer du Start  > Inställningar  > System  > Aktivering och välj sedan Gå till Microsoft Store.
 Öppna aktiveringsinställningar

Om du har en Windows-produktnyckel som du använde på enheten före maskinvaruändringen anger du den genom att välja Start  > Inställningar  > System  > Aktivering  och sedan Ändra produktnyckel

Dessutom tillhandahåller Microsoft en sökväg för undantag för överföring av en Windows-licens efter en maskinvaruändring. Du måste vara inloggad på samma Microsoft-konto innan du gör maskinvaruändringen och för att kunna använda sökvägen för undantag.  

Du visar sökvägen för undantag genom att välja Start  > Inställningar  > System  > Aktivering  och sedan Felsök. Om felsökaren inte kan lösa problemet finns en länk för att återaktivera Windows efter en maskinvaruändring. Välj den om du vill göra det. Mer information finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring

Produktnyckeln som används på den här enheten fungerar inte med den här Windows-utgåvan. Kontakta butiken eller företaget du köpte Windows av, ange en annan produktnyckel eller gå till Store för att köpa en äkta Windows-produkt.

0xC004F212 

När du installerar om Windows 11 med en digital licens ombeds du välja vilken utgåva som ska installeras. Du får det här felmeddelandet om du väljer en utgåva som du inte har licens att använda.  

Om du tror att du har installerat fel utgåva väljer du Start  > Inställningar  > System  > Aktivering  och sedan Felsök. Om felsökaren identifierar en giltig digital licens för Windows 11 för en utgåva som inte är installerad för närvarande får du veta det och hur du installerar rätt utgåva.
 Öppna aktiveringsinställningar

Windows rapporterade att ingen produktnyckel hittades på din enhet. 

0xC004F213

En Windows-licens är kopplad till din enhets maskinvara. Om du gör betydande maskinvaruändringar, till exempel byter ut moderkortet, kan Windows inte längre att hitta en matchande licens nästa gång du startar enheten. Om Windows var förinstallerat på enheten krävs en ny licens om du har gjort en större ändring, till exempel bytt ut moderkortet.

Om du vill köpa en ny Windows-licens väljer du Start  > Inställningar  > System  > Aktivering och sedan Gå till Microsoft Store
 Öppna aktiveringsinställningar

Om du har en Windows-produktnyckel som du använde på enheten före maskinvaruändringen anger du den genom att välja Start  > Inställningar  > System  > Aktivering  och sedan Ändra produktnyckel

Dessutom tillhandahåller Microsoft en sökväg för undantag för överföring av en Windows-licens efter en maskinvaruändring. Du måste vara inloggad på samma Microsoft-konto innan du gör maskinvaruändringen och för att kunna använda sökvägen för undantag.  

Du visar sökvägen för undantag genom att välja Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  och sedan Felsök. Om felsökaren inte kan lösa problemet finns en länk för att återaktivera Windows efter en maskinvaruändring. Välj den om du vill göra det. Mer information finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring

Varning om att Windows-licensen snart upphör att gälla

Det här kan inträffa om du har en volymlicensklient installerad. Windows 11 Pro-volymlicensklienter används av stora organisationer som distribuerar Windows 11 till hundratals eller tusentals datorer.

I så fall hanteras aktiveringen normalt av organisationen och du måste kontakta systemadministratören om du behöver hjälp. Mer information finns i Felsöka problem om att Windows-licensen går ut.

0x803f7001

Om felkoden 0x803F7001 visas betyder det att ingen giltig Windows 11-licens kunde hittas för att aktivera Windows på enheten. Så här aktiverar du Windows:

 1. Välj Start > Inställningar  > System  > Aktivering .

 2. Om du har en giltig produktnyckel väljer du Ändra produktnyckel och anger den 25 tecken långa produktnyckeln. Om du inte har någon giltig produktnyckel väljer du Gå till Microsoft Store och följer instruktionerna för att köpa en digital licens för Windows.
  Öppna aktiveringsinställningar

Obs!: Produktnyckeln bör finnas i bekräftelsemeddelandet som du fick när du köpte Windows, i förpackningen som följde med enheten eller på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som finns på baksidan eller undersidan av enheten.

Se Hitta produktnyckeln för Windows om du behöver hjälp med att hitta produktnyckeln.

Mer information om hur du felsöker felkod 0x803F7001 hittar du i Åtgärda Windows aktiveringsfel 0x803F7001.

0x800704cF

Detta fel innebär att vi inte hittar någon giltig Windows-licens för enheten.

Du måste aktivera Windows med en giltig produktnyckel. Produktnyckeln bör finnas i bekräftelsemeddelandet som du fick när du köpte Windows, i förpackningen som följde med enheten eller på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som finns på baksidan eller undersidan av enheten.

Se Hitta produktnyckeln för Windows om du behöver hjälp med att hitta produktnyckeln.

Om du har en giltig produktnyckel aktiverar du Windows med den: 
 

 1. Välj Start > Inställningar  > System  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel och ange sedan den 25 tecken långa produktnyckeln.
  Öppna aktiveringsinställningar

Om du har gjort en större maskinvaruändring på enheten, till exempel bytt ut moderkortet, kan du köra felsökaren för Windows-aktivering från sidan med aktiveringsinställningar. Observera att du kan bli ombedd att gå igenom återställningsprocessen. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering.

Meddelanden: 

0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050

Felen kan bero på olika orsaker:

 • Du har angett en produktnyckel som inte kan användas för att aktivera Windows. Ange en annan produktnyckel eller köp en ny produktnyckel.

 • Du har uppgraderat till Windows 11, men aktiveringsservrarna var upptagna. Om du har uppgraderat från ett aktiverat kopia av Windows 7 eller Windows 8.1 kommer ditt kopia av Windows 11 att aktiveras automatiskt. Du kan också vänta ett tag och sedan välja Aktivera. Kontakta kundsupporten om du fortsätter att ha problem med aktiveringen.

 • Du har uppgraderat till Windows 11 med det kostnadsfria uppgraderingserbjudandet men Windows 11 aktiveras inte efter en ominstallation. Ditt kopia av Windows 11 bör aktiveras automatiskt om du inte har gjort några större maskinvaruförändringar på enheten (till exempel bytt ut moderkortet). Kontakta kundsupporten om du fortsätter att ha problem med aktiveringen.

0xC004C003

Det här felet kan visas eftersom produktnyckeln för Windows 11 som du angett inte är giltig. Produktnycklar är unika – tilldelas till en viss användare som ska installeras på en enda enhet. Om en nyckel användes (eller försökte användas) på flera enheter markeras den som ogiltig. Om du vill aktivera Windows måste du ange en annan Windows-nyckel som unik för din enhet.   

Om du har köpt en enhet från en återförsäljare av Windows 11 och förväntade att nyckeln är giltig, kontaktar du återförsäljaren. Om du har köpt din enhet med Windows 11 förinstallerat och du har fått detta aktiveringsfel när du startar den för första gången kontaktar du din enhets tillverkare. 

Om problemet du upplever med din enhet inte är med i listan ovan kan du prova följande: 

 • Kör felsökaren för aktivering av Windows: Välj Start > Inställningar  > System  > Aktivering  och sedan Felsök
  Öppna aktiveringsinställningar

 • Se om du har en papperskopia av din Windows-produktnyckel (25 tecken) som du kan använda för att aktivera Windows 11. 

 • Om din enhet reparerades nyligen hos en oberoende reparatör kontaktar du dem för att se om reparationen kräver en ny Windows 11-licens. 

 • Om enheten är ny och den aldrig har aktiverats kontaktar du enhetstillverkaren. 

0xC004F034

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en ogiltig produktnyckel eller en produktnyckel för en annan version av Windows.

Ange en giltig produktnyckel som matchar den version och utgåva av Windows 11 som finns installerad på enheten.

Om Windows är installerat på en enhet som ansluter till en KMS-server (nyckelhanteringstjänst) kan du kontakta företagets supportavdelning för mer information om hur du aktiverar Windows.

0xC004F210

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för en annan version av Windows än den utgåva som finns installerad på din enhet. Det här felet kan också visas om du tidigare har uppgraderat till Windows 11, men den aktuella utgåvan av Windows som finns installerad på enheten inte motsvarar utgåvan för din digitala licens.

Du kan antingen ange en giltig produktnyckel som motsvarar den utgåva av Windows som finns installerad på enheten eller installera om den utgåva av Windows 11 som matchar din digitala licens.

Om din enhet har Windows 11 (version 1607 eller senare) kan aktiveringsfelsökaren hjälpa dig att installera rätt utgåva av Windows på enheten. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering.

0xC004E016, 0xC004F210

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för en annan version eller utgåva av Windows. En produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows 11 kan till exempel inte användas för att aktivera utgåvorna Windows 11 Home eller Windows 11 Core.

Ange en produktnyckel som matchar den version och utgåva av Windows som finns installerad på enheten eller köp ett nytt exemplar av Windows i Microsoft Store.

0xC004FC03

Det här felet kan uppstå om du inte är ansluten till Internet eller om brandväggsinställningarna förhindrar att Windows slutför aktiveringen online.

Kontrollera att du är ansluten till Internet och att din brandvägg inte blockerar Windows från aktivering. Om problemen kvarstår kan du prova att aktivera Windows via telefon. Skriv SLUI 04 i sökrutan i Aktivitetsfältet,välj SLUI 04 i listan med resultat och följ sedan instruktionerna på skärmen för att aktivera Windows.

Obs!: Om du kör Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations måste du aktivera Windows via Internet – du kan inte använda telefonaktivering eller SLUI 04. Se Aktivera Windows 11 Pro for Workstations och Windows 11 Pro EDU.

0xC004E028

Det här felet kan uppstå om du försöker aktivera en enhet som redan håller på att aktiveras. Din enhet bör vara aktiverad när den första aktiveringsbegäran är klar.

0x8007267C

Det här felet kan uppstå om du inte är ansluten till Internet eller om aktiveringsservern är tillfälligt nere. Kontrollera att du är ansluten till Internet och att din brandvägg inte blockerar Windows från aktivering.

0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Om aktiveringsservern inte är tillgänglig för tillfället aktiveras ditt exemplar av Windows automatiskt när tjänsten är tillgänglig igen.

0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Det här felet kan visas om produktnyckeln redan har använts på en annan enhet eller om den används på fler enheter än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft. Du åtgärdar problemet genom att köpa en produktnyckel för varje enhet så att du kan aktivera Windows på dem.

Om du använder Windows 11 kan du köpa Windows från Microsoft Store:

 1. Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Välj Gå till Microsoft Store och följ sedan anvisningarna för att köpa Windows 11.
  Öppna aktiveringsinställningar

Meddelanden: 

 • Om du inte ser Gå till Microsoft Store på sidan Aktivering kontaktar du företagets supportavdelning.

 • Om du har gjort stora maskinvaruändringar på enheten (till exempel om du har bytt moderkortet) och har en giltig produktnyckel, kan du aktivera Windows via telefon. Skriv SLUI 04 i sökrutan i Aktivitetsfältet,välj SLUI 04 i listan med resultat och följ sedan instruktionerna på skärmen för att aktivera Windows. Mer information om hur du återaktiverar Windows 11 (version 1607 eller senare) efter en maskinvaruändring finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring.

 • Om du kör Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations måste du aktivera Windows via Internet – du kan inte använda telefonaktivering eller SLUI 04. Läs mer om Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations.

0xC004F00F

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows för att aktivera Windows 11 Home eller Windows 11 Pro. Ange produktnyckeln för den utgåva av Windows som finns på enheten.

0xC004C020

Felet uppstår när en volymlicens (en licens som ett företag har köpt av Microsoft för att installera Windows på flera enheter) används på fler enheter än vad licensvillkoren för programvara från Microsoft tillåter. Om du vill lösa problemet kanske du måste använda en annan produktnyckel för att aktivera Windows på enheten. Kontakta företagets supportavdelning om du vill ha mer information.

0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

 • Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows för att aktivera Windows 11 Home eller Windows 11 Pro. Ange produktnyckeln för den utgåva av Windows som finns på enheten.

 • Det här felet kan också uppstå om du försöker aktivera din arbetsenhet när den inte är ansluten till nätverket på din arbetsplats. Om du är ansluten till nätverket på arbetsplatsen och fortfarande ser felmeddelandet, måste du kanske ändra nätverksinställningarna. Kontakta företagets supportavdelning om du vill ha mer information.

 • Om ditt företag inte har en supportavdelning kan du behöva ange produktnyckeln igen:

 1. Välj Start > Inställningar  > System  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel och ange sedan den 25 tecken långa produktnyckeln.
  Öppna aktiveringsinställningar

Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

0x80072F8F

Det här felet kan visas om enhetens datum och tid är fel eller om Windows har problem med att ansluta till onlineaktiveringstjänsten och inte kan verifiera din produktnyckel.

Om du vill kontrollera datum och tid väljer du Start > Inställningar  > Tid och språk > Datum och tid.
Kontrollera datum och tid i Inställningar
 

Så här kontrollerar du Internetanslutningen:

 1. Skriv felsöka nätverk i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Hitta och åtgärda nätverksproblem i listan med resultat.

 2. Åtgärda eventuella problem med nätverket genom att följa anvisningarna.

Om felsökaren för nätverk inte kan hitta några problem med nätverksanslutningen, kan du prova att starta om enheten för att se om det löser problemet.

0xC004E003

Det här felet kan visas när du har installerat tredjepartsprogram som har ändrat systemfiler. Windows-aktiveringen behöver vissa systemfiler för att slutföra aktiveringen. Du kan prova att återställa systemfilerna till en tidigare tidpunkt. Om du gör det tas eventuell programvara som du har installerat efter denna tidpunkt bort utan att dina personliga filer påverkas.

Mer information om hur du återställer från en systemåterställningspunkt finns i Återställningsalternativ i Windows.

0x80004005

Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering och sedan Felsök för att köra felsökaren för aktivering.  Mer information om felsökaren finns i Använda felsökaren för aktivering.

Öppna aktiveringsinställningar

Om det inte hjälper kanske du måste återställa enheten. Mer information finns i Återställningsalternativ i Windows.

0x87e10bc6

Ett fel uppstod med vår aktiveringsserver eller licensieringstjänst. Vänta några minuter och försök sedan med följande steg i Licensåterhämtning för Windows 11 Pro: Välj Start > Inställningar  > System  > Aktivering och sedan Felsökning för att köra felsökaren för aktivering.
Öppna aktiveringsinställningar

När felsökaren är klar väljer du Gå till Microsoft Store för att starta Microsoft Store-appen. Om Microsoft Store-appen visar att det uppstod ett fel, välj Försök igen. Efter några minuter bör du se ett meddelande som tackar dig för att du aktiverar äkta Windows, följt av ett annat meddelande som visar att Windows har aktiverats.

Mer information om felsökaren finns i Använda felsökaren för aktivering.

0x80070652

Det här felet kan uppstå om uppdateringskomponenterna saknas eller är skadade på datorn. Det här felet kan också uppstå på grund av dålig nätverksanslutning.

Använd felsökaren för Windows Update för att söka efter uppdateringar eller komponenter som är skadade eller saknas. Att köra felsökaren hjälper dig att hitta och i vissa fall lösa problemet.

Kontrollera också styrkan för Internetanslutningen.

Alla andra felkoder

Gå till Hjälp om Windows, ange felkoden i rutan Sök efter hjälp längst upp och kör sökningen. Bläddra igenom sökresultaten noggrant och prova endast de som gäller din situation.

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft. Den här artikeln hjälper dig att felsöka och åtgärda vanliga aktiveringsfel i Windows.

Se Hitta produktnyckeln för Windows om du behöver hjälp med att hitta produktnyckeln. Information om hur du felsöker och annan information om hur du uppdaterar Windows 10 finns i Windows Update: Vanliga frågor och svar eller Felsöka problem när du uppdaterar Windows. Mer information om hur du uppgraderar till Windows 10 finns i Uppgradera till Windows: Vanliga frågor och svar.

Aktivera Windows


Om du har problem med att aktivera Windows 10 kan du följa dessa steg för att åtgärda aktiveringsfel:

 1. Kontrollera att enheten är uppdaterad och kör Windows 10 1607 eller senare. Skriv winver i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Winver i listan med resultat. Därmed visas Windows-versionen och versionsnumret.
  Har du inte Windows 10 version 1607 eller senare? Läs om hur du uppdaterar enheten i Uppdatera Windows 10.

 2. Använd felsökaren för aktivering för att åtgärda enkla fel. Mer information finns i Prova felsökaren för aktivering nedan.

 3. Om felet kvarstår kan du kontrollera listan med felkoder nedan och följa de rekommenderade stegen för att åtgärda felet.

 4. Kontrollera att felet inte ändrats. Ibland när du kör felsökaren för aktivering eller försöker aktivera ändras felkoden och felmeddelandet. Om felkoden har ändrats går du till den nya koden nedan och följer de rekommenderade stegen. (Om du får en felkod som inte visas på den här sidan kan du kontakta kundsupporten.)

Har du inte Windows 10 ännu? Se Aktivera Windows 7 eller Windows 8.1.

Prova felsökaren för aktivering

Om du kör Windows 10 (version 1607 eller senare) kan felsökaren för aktivering kanske hjälpa dig aktivera Windows igen om du nyligen gjort en omfattande maskinvaruförändring (till exempel bytt moderkortet) eller installerat om Windows.  

Du måste vara administratör för att kunna använda det här alternativet. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering

Åtgärda vanliga fel

Här är några vanliga aktiveringsproblem och möjliga lösningar för Windows 10. Om du får en felkod som inte visas på den här sidan kan du kontakta kundsupport.

Om du har uppgraderat till Windows 10 kostnadsfritt och enheten inte är aktiverad, kontrollerar du att du kör den senaste versionen av Windows 10. Den här versioner innehåller förbättringar av aktiveringen och felsökningen av aktiveringsproblem. Mer information om hur du ser till att Windows är uppdaterat finns i Windows Update: VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR.

Fel

Vad det innebär och hur du åtgärdar det

Windows rapporterade att maskinvaran för din enhet har ändrats.

0xC004F211

En Windows-licens är kopplad till din enhets maskinvara. Om du gör betydande maskinvaruändringar, till exempel byter ut moderkortet, kan Windows inte längre att hitta en matchande licens nästa gång du startar enheten. Om Windows var förinstallerat på enheten krävs en ny licens om du har gjort en större ändring, till exempel bytt ut moderkortet.

Om du vill köpa en ny Windows-licens väljer du Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering och sedan Gå till Microsoft Store.
 Öppna aktiveringsinställningar

Om du har en Windows-produktnyckel som du använde på enheten före maskinvaruändringen anger du den genom att välja Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  och sedan Ändra produktnyckel

Dessutom tillhandahåller Microsoft en sökväg för undantag för överföring av en Windows-licens efter en maskinvaruändring. Du måste vara inloggad på samma Microsoft-konto innan du gör maskinvaruändringen och för att kunna använda sökvägen för undantag.  

Du visar sökvägen för undantag genom att välja Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  och sedan Felsök. Om felsökaren inte kan lösa problemet finns en länk för att återaktivera Windows efter en maskinvaruändring. Välj den om du vill göra det. Mer information finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring

Produktnyckeln som används på den här enheten fungerar inte med den här Windows-utgåvan. Kontakta butiken eller företaget du köpte Windows av, ange en annan produktnyckel eller gå till Store för att köpa en äkta Windows-produkt.

0xC004F212 

När du installerar om Windows 10 med en digital licens ombeds du välja vilken utgåva som ska installeras. Du får det här felmeddelandet om du väljer en utgåva som du inte har licens att använda.  

Om du tror att du har installerat fel utgåva väljer du Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  och sedan Felsök. Om felsökaren identifierar en giltig digital licens för Windows 10 för en utgåva som inte är installerad för närvarande får du veta det och hur du installerar rätt utgåva.
 Öppna aktiveringsinställningar

Windows rapporterade att ingen produktnyckel hittades på din enhet. 

0xC004F213

En Windows-licens är kopplad till din enhets maskinvara. Om du gör betydande maskinvaruändringar, till exempel byter ut moderkortet, kan Windows inte längre att hitta en matchande licens nästa gång du startar enheten. Om Windows var förinstallerat på enheten krävs en ny licens om du har gjort en större ändring, till exempel bytt ut moderkortet.

Om du vill köpa en ny Windows-licens väljer du Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering och sedan Gå till Microsoft Store
 Öppna aktiveringsinställningar

Om du har en Windows-produktnyckel som du använde på enheten före maskinvaruändringen anger du den genom att välja Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  och sedan Ändra produktnyckel

Dessutom tillhandahåller Microsoft en sökväg för undantag för överföring av en Windows-licens efter en maskinvaruändring. Du måste vara inloggad på samma Microsoft-konto innan du gör maskinvaruändringen och för att kunna använda sökvägen för undantag.  

Du visar sökvägen för undantag genom att välja Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  och sedan Felsök. Om felsökaren inte kan lösa problemet finns en länk för att återaktivera Windows efter en maskinvaruändring. Välj den om du vill göra det. Mer information finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring

Varning om att Windows-licensen snart upphör att gälla

Det här kan inträffa om du har en volymlicensklient installerad. Windows 10 Pro-volymlicensklienter används av stora organisationer som distribuerar Windows 10 till hundratals eller tusentals datorer.

I så fall hanteras aktiveringen normalt av organisationen och du måste kontakta systemadministratören om du behöver hjälp. Mer information finns i Felsöka problem om att Windows-licensen går ut.

0x803f7001

Om felkoden 0x803F7001 visas betyder det att ingen giltig Windows 10-licens kunde hittas för att aktivera Windows på enheten. Så här aktiverar du Windows:

 1. Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Om du har en giltig produktnyckel väljer du Ändra produktnyckel och anger den 25 tecken långa produktnyckeln. Om du inte har någon giltig produktnyckel väljer du Gå till Microsoft Store och följer instruktionerna för att köpa en digital licens för Windows.
  Öppna aktiveringsinställningar

Obs!: Produktnyckeln bör finnas i bekräftelsemeddelandet som du fick när du köpte Windows, i förpackningen som följde med enheten eller på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som finns på baksidan eller undersidan av enheten.

Se Hitta produktnyckeln för Windows om du behöver hjälp med att hitta produktnyckeln.

Mer information om hur du felsöker felkod 0x803F7001 hittar du i Åtgärda Windows aktiveringsfel 0x803F7001.

0x800704cF

Detta fel innebär att vi inte hittar någon giltig Windows-licens för enheten.

Du måste aktivera Windows med en giltig produktnyckel. Produktnyckeln bör finnas i bekräftelsemeddelandet som du fick när du köpte Windows, i förpackningen som följde med enheten eller på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som finns på baksidan eller undersidan av enheten.

Se Hitta produktnyckeln för Windows om du behöver hjälp med att hitta produktnyckeln.

Om du har en giltig produktnyckel aktiverar du Windows med den: 
 

 1. Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel och ange sedan den 25 tecken långa produktnyckeln.
  Öppna aktiveringsinställningar

Om du har gjort en större maskinvaruändring på enheten, till exempel bytt ut moderkortet, kan du köra felsökaren för Windows-aktivering från sidan med aktiveringsinställningar. Observera att du kan bli ombedd att gå igenom återställningsprocessen. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering.

Obs!: Information om hur du aktiverar Windows 7 eller Windows 8.1 finns i Aktivera Windows 7 eller Windows 8.1.

0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050

Felen kan bero på olika orsaker:

 • Du har angett en produktnyckel som inte kan användas för att aktivera Windows. Ange en annan produktnyckel eller köp en ny produktnyckel.

 • Du har uppgraderat till Windows 10 men aktiveringsservrarna var upptagna. Om du har uppgraderat från ett aktiverat exemplar av Windows 7 eller Windows 8.1 kommer ditt exemplar av Windows 10 att aktiveras automatiskt. Du kan också vänta ett tag och sedan välja Aktivera. Kontakta kundsupporten om du fortsätter att ha problem med aktiveringen.

 • Du har uppgraderat till Windows 10 med det kostnadsfria uppgraderingserbjudandet, men Windows 10 aktiveras inte efter en ominstallation. Ditt exemplar av Windows 10 bör aktiveras automatiskt om du inte har gjort några större maskinvaruförändringar på enheten (till exempel bytt ut moderkortet). Kontakta kundsupporten om du fortsätter att ha problem med aktiveringen.

0xC004C003

Det här felet kan visas eftersom produktnyckeln för Windows 10 som du angett inte är giltig. Produktnycklar är unika – tilldelas till en viss användare som ska installeras på en enda enhet. Om en nyckel användes (eller försökte användas) på flera enheter markeras den som ogiltig. Om du vill aktivera Windows måste du ange en annan Windows-nyckel som unik för din enhet.   

Om du har köpt en enhet från en återförsäljare av Windows 10 och förväntade att nyckeln är giltig, kontaktar du återförsäljaren. Om du har köpt din enhet med Windows 10 förinstallerat och du har fått detta aktiveringsfel när du startar den för första gången kontaktar du din enhets tillverkare. 

Om problemet du upplever med din enhet inte är med i listan ovan kan du prova följande: 

 • Kör felsökaren för aktivering av Windows 10: Välj Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Aktivering och sedan Felsök
  Öppna aktiveringsinställningar

 • Se om du har en papperskopia av din Windows-produktnyckel (25 tecken) som du kan använda för att aktivera Windows 10. 

 • Om din enhet reparerades nyligen hos en oberoende reparatör kontaktar du dem för att se om reparationen kräver en ny Windows 10-licens. 

 • Om enheten är ny och den aldrig har aktiverats kontaktar du enhetstillverkaren. 

0xC004F034

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en ogiltig produktnyckel eller en produktnyckel för en annan version av Windows.

Ange en giltig produktnyckel som matchar den version och utgåva av Windows 10 som finns installerad på enheten.

Om Windows är installerat på en enhet som ansluter till en KMS-server (nyckelhanteringstjänst) kan du kontakta företagets supportavdelning för mer information om hur du aktiverar Windows.

0xC004F210

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för en annan version av Windows än den utgåva som finns installerad på din enhet. Det här felet kan också visas om du tidigare har uppgraderat till Windows 10, men den aktuella utgåvan av Windows som finns installerad på enheten inte motsvarar utgåvan för din digitala licens.

Du kan antingen ange en giltig produktnyckel som motsvarar den utgåva av Windows som finns installerad på enheten eller installera om den utgåva av Windows 10 som matchar din digitala licens.

Om din enhet har Windows 10 (version 1607 eller senare) kan aktiveringsfelsökaren hjälpa dig att installera rätt utgåva av Windows på enheten. Mer information finns i Använda felsökaren för aktivering.

0xC004E016, 0xC004F210

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för en annan version eller utgåva av Windows. En produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows 10 kan till exempel inte användas för att aktivera utgåvorna Windows 10 Home eller Windows 10 Core.

Ange en produktnyckel som matchar den version och utgåva av Windows som finns installerad på enheten eller köp ett nytt exemplar av Windows i Microsoft Store.

0xC004FC03

Det här felet kan uppstå om du inte är ansluten till Internet eller om brandväggsinställningarna förhindrar att Windows slutför aktiveringen online.

Kontrollera att du är ansluten till Internet och att din brandvägg inte blockerar Windows från aktivering. Om problemen kvarstår kan du prova att aktivera Windows via telefon. Skriv SLUI 04 i sökrutan i Aktivitetsfältet,välj SLUI 04 i listan med resultat och följ sedan instruktionerna på skärmen för att aktivera Windows.

Obs!: Om du kör Windows 10 Pro EDU eller Windows 10 Pro for Workstations måste du aktivera Windows via Internet (du kan inte använda telefonaktivering eller SLUI 04). Se Aktivera Windows 10 Pro for Workstations och Windows 10 Pro EDU.

0xC004E028

Det här felet kan uppstå om du försöker aktivera en enhet som redan håller på att aktiveras. Din enhet bör vara aktiverad när den första aktiveringsbegäran är klar.

0x8007267C

Det här felet kan uppstå om du inte är ansluten till Internet eller om aktiveringsservern är tillfälligt nere. Kontrollera att du är ansluten till Internet och att din brandvägg inte blockerar Windows från aktivering.

0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Om aktiveringsservern inte är tillgänglig för tillfället aktiveras ditt exemplar av Windows automatiskt när tjänsten är tillgänglig igen.

0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Det här felet kan visas om produktnyckeln redan har använts på en annan enhet eller om den används på fler enheter än vad som är tillåtet enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft. Du åtgärdar problemet genom att köpa en produktnyckel för varje enhet så att du kan aktivera Windows på dem.

Om du använder Windows 10 kan du köpa Windows från Microsoft Store:

 1. Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Välj Gå till Microsoft Store och följ sedan anvisningarna för att köpa Windows 10.
  Öppna aktiveringsinställningar

Meddelanden: 

 • Om du inte ser Gå till Microsoft Store på sidan Aktivering kontaktar du företagets supportavdelning.

 • Om du har gjort stora maskinvaruändringar på enheten (till exempel om du har bytt moderkortet) och har en giltig produktnyckel, kan du aktivera Windows via telefon. Skriv SLUI 04 i sökrutan i Aktivitetsfältet,välj SLUI 04 i listan med resultat och följ sedan instruktionerna på skärmen för att aktivera Windows. Mer information om hur du återaktiverar Windows 10 (version 1607 eller senare) efter en maskinvaruändring finns i Återaktivera Windows efter en maskinvaruändring.

 • Om du kör Windows 10 Pro EDU eller Windows 10 Pro for Workstations måste du aktivera Windows via Internet (du kan inte använda telefonaktivering eller SLUI 04). Läs mer om Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations.

0xC004F00F

Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows för att aktivera Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Ange produktnyckeln för den utgåva av Windows som finns på enheten.

0xC004C020

Felet uppstår när en volymlicens (en licens som ett företag har köpt av Microsoft för att installera Windows på flera enheter) används på fler enheter än vad licensvillkoren för programvara från Microsoft tillåter. Om du vill lösa problemet kanske du måste använda en annan produktnyckel för att aktivera Windows på enheten. Kontakta företagets supportavdelning om du vill ha mer information.

0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

 • Det här felmeddelandet kan visas om du har angett en produktnyckel för Enterprise-utgåvan av Windows för att aktivera Windows 10Home eller Windows 10Pro. Ange produktnyckeln för den utgåva av Windows som finns på enheten.

 • Det här felet kan också uppstå om du försöker aktivera din arbetsenhet när den inte är ansluten till nätverket på din arbetsplats. Om du är ansluten till nätverket på arbetsplatsen och fortfarande ser felmeddelandet, måste du kanske ändra nätverksinställningarna. Kontakta företagets supportavdelning om du vill ha mer information.

 • Om ditt företag inte har en supportavdelning kan du behöva ange produktnyckeln igen:

 1. Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

 2. Välj Ändra produktnyckel och ange sedan den 25 tecken långa produktnyckeln.
  Öppna aktiveringsinställningar

Administratörsbehörighet krävs Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.

0x80072F8F

Det här felet kan visas om enhetens datum och tid är fel eller om Windows har problem med att ansluta till onlineaktiveringstjänsten och inte kan verifiera din produktnyckel.

Om du vill kontrollera datum och tid väljer du Start > Inställningar  > Tid och språk > Datum och tid.
Kontrollera datum och tid i Inställningar
 

Så här kontrollerar du Internetanslutningen:

 1. Skriv felsöka nätverk i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Hitta och åtgärda nätverksproblem i listan med resultat.

 2. Åtgärda eventuella problem med nätverket genom att följa anvisningarna.

Om felsökaren för nätverk inte kan hitta några problem med nätverksanslutningen, kan du prova att starta om enheten för att se om det löser problemet.

0xC004E003

Det här felet kan visas när du har installerat tredjepartsprogram som har ändrat systemfiler. Windows-aktiveringen behöver vissa systemfiler för att slutföra aktiveringen. Du kan prova att återställa systemfilerna till en tidigare tidpunkt. Om du gör det tas eventuell programvara som du har installerat efter denna tidpunkt bort utan att dina personliga filer påverkas.

Mer information om hur du återställer från en systemåterställningspunkt finns i Återställningsalternativ i Windows.

0x80004005

Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering och sedan Felsök för att köra felsökaren för aktivering.  Mer information om felsökaren finns i Använda felsökaren för aktivering.

Öppna aktiveringsinställningar

Om det inte hjälper kanske du måste återställa enheten. Mer information finns i Återställningsalternativ i Windows.

0x87e10bc6

Ett fel uppstod med vår aktiveringsserver eller licensieringstjänst. Vänta några minuter och försök sedan med följande steg i Licensåterhämtning för Windows 10 Pro: Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering och sedan Felsök för att köra felsökaren för aktivering. 
Öppna aktiveringsinställningar

När felsökaren är klar väljer du Gå till Microsoft Store för att starta Microsoft Store-appen. Om Microsoft Store-appen visar att det uppstod ett fel, välj Försök igen. Efter några minuter bör du se ett meddelande som tackar dig för att du aktiverar äkta Windows, följt av ett annat meddelande som visar att Windows har aktiverats.

Mer information om felsökaren finns i Använda felsökaren för aktivering.

0x80070652

Det här felet kan uppstå om uppdateringskomponenterna saknas eller är skadade på datorn. Det här felet kan också uppstå på grund av dålig nätverksanslutning.

Använd felsökaren för Windows Update för att söka efter uppdateringar eller komponenter som är skadade eller saknas. Att köra felsökaren hjälper dig att hitta och i vissa fall lösa problemet.

Kontrollera också styrkan för Internetanslutningen.

Alla andra felkoder

Gå till Hjälp om Windows, ange felkoden i rutan Sök efter hjälp längst upp och kör sökningen. Bläddra igenom sökresultaten noggrant och prova endast de som gäller din situation.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×