Vilket version av Windows körs på datorn?

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Hitta information om operativsystemet i Windows 10


Om du vill ta reda på vilken version av Windows du har på enheten trycker du på Windows-tangenten  + R, skriver winver i rutan Öppna och väljer OK.

Så här lär du dig mer:

  1. Välj Start Inställningar  > System  > Om .
  2. Under Enhetsspecifikationer > Systemtyp kan du se om du kör en 32-bitars eller 64-bitars version av Windows.
  3. Under Windows-specifikationer kan du ta reda på vilken utgåva och version av Windows som körs på enheten.

Relaterade länkar