Service Pack och Update Center

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Hämta den senaste uppdateringen för Windows 10


Windows 10 laddar ned och installerar automatiskt uppdateringar för att se till att enheten är säker och uppdaterad. Detta innebär att du får de senaste korrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna, som bidrar till att din enhet körs effektivt och hålls skyddad.

Uppdateringar laddas ned och installeras automatiskt, men blir inte alltid tillgängliga på alla enheter samtidigt – vi försäkrar oss om att uppdateringarna är klara och kompatibla.

Om du vill söka efter uppdateringar manuellt väljer du Start  och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update , och väljer Sök efter uppdateringar.
Söka efter uppdateringar

Läs mer om hur du håller Windows 10 uppdaterat.