Återaktivera Windows 10 efter en maskinvaruändring

Gäller för: Windows 10

Aktiveringen hjälper till att verifiera att ditt Windows-exemplar är äkta och inte har använts på fler enheter än vad som tillåts enligt licensvillkoren för programvara från Microsoft.

När du installerar Windows 10 associeras den digitala licensen med din enhets maskinvara. Om du gör betydande maskinvaruändringar, till exempel byter ut moderkortet, kan Windows inte längre att hitta en licens som matchar din enhet, och du måste återaktivera Windows för att det ska fungera igen.  

Du behöver en digital licens eller en produktnyckel för att aktivera Windows. Om du vill ta reda på vilken du behöver kan du läsa Vilken aktiveringsmetod ska jag använda: en digital licens eller en produktnyckel? i Aktivera Windows 10. Använd sedan följande information för att förbereda dig för en maskinvaruändring och återaktivera Windows 10.

Förbereda Windows 10-enheten för en maskinvaruändring


Följ dessa anvisningar för att ta reda på om Windows 10 redan är aktiverat. 

Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering .

Om det inte är aktiverat slutför du aktiveringsprocessen med hjälp av anvisningarna på aktiveringssidan. Om det uppstår ett fel vid aktiveringen kan du läsa Få hjälp med Windows-aktiveringsfel.

När du har bekräftat att Windows 10 är aktiverat följer du dessa steg:

Mer information om produktnycklar och digitala licenser finns i Aktivera Windows 10.

Återaktivera Windows 10 efter en maskinvaruändring


När du är redo att återaktivera Windows kontrollerar du att enheten är ansluten till Internet och följer sedan anvisningarna för en digital licens eller en produktnyckel.

Om du inte har en digital licens eller en produktnyckel


Om du inte har en produktnyckel eller en digital licens kan du köpa en digital licens för Windows 10 när installationen är klar. Följ dessa steg för att göra ett köp:

Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering . Välj sedan Gå till Store för att gå till Microsoft Store och köpa en digital licens för Windows 10.

Behöver du mer hjälp?


Om du behöver ytterligare hjälp med att återaktivera Windows på din enhet kan du kontakta kundsupport