Återaktivera Windows 10 efter en maskinvaruändring

Gäller för: Windows 10

När du installerar Windows 10 associeras den digitala licensen med din enhets maskinvara. Om du gör betydande ändringar, till exempel byter moderkortet, kommer Windows inte längre att hitta en licens som matchar din dator.

Så här förbereder du Windows 10 för aktivering innan du gör betydande maskinvaruändringar. Om du inte gjorde förberedelserna innan du bytte maskinvara har vi även anvisningar som hjälper dig att återaktivera Windows 10.

Förbereda Windows 10-enheten för en maskinvaruändring

Kontrollera att Windows 10 redan är aktiverat

Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering . Om det inte är aktiverat utför du aktiveringsprocessen. Om det uppstår ett fel vid aktiveringen kan du läsa Få hjälp med Windows-aktiveringsfel.

Associera Windows 10-licensen med ditt Microsoft-konto

I Windows 10 (version 1607 eller senare) kan du koppla ditt Microsoft-konto till den digitala Windows 10-licensen på enheten. Sedan kan du återaktivera Windows med aktiveringsfelsökaren om du gör en större förändring av din maskinvara senare.

Först tar du reda på om ditt Microsoft-konto (Vad är ett Microsoft-konto?) är kopplat till din digitala licens för Windows 10.

Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering 

Om ditt Microsoft-konto är kopplat visas det här meddelandet på sidan Aktivering:  

Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto.

Om det här meddelandet inte visas betyder det att kontot inte är kopplat. I stället har du möjlighet att lägga till ett konto. Gör så här:

 1. Logga in som administratör så att du kan lägga till ditt Microsoft-konto. Du kan kontrollera om du använder ett administratörskonto genom att välja Start  och sedan Inställningar  > Konton  > Din information . Under ditt namn står det Administratör. Om du inte är administratör kan du läsa Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto
 2. Kontrollera att administratörskontot också är ditt Microsoft-konto genom att se om en e-postadress visas ovanför Administratör. Om en e-postadress visas är detta ett Microsoft-konto. Om det inte gör det är du inloggad med ett lokalt konto. Om du inte har något Microsoft-konto kan du läsa Skapa ett nytt Microsoft-konto.
 3. När du har bekräftat att du är administratör och använder ditt Microsoft-konto, går du tillbaka till sidan Aktivering och väljer Lägg till ett konto, anger ditt Microsoft-konto och lösenordet och väljer Logga in.

När ditt Microsoft-konto har lagts till visas Windows har aktiverats med en digital licens som är kopplad till ditt Microsoft-konto på sidan Aktivering .

Kontrollera din Windows 10-version

Granska Se vilken version av Windows 10 du har för att ta reda på vilken version av Windows 10 du har (till exempel Windows 10 Professional) (visas under Windows-specifikationer). Försäkra dig om att din digitala licens matchar din Windows-version efter en maskinvaruändring.

Hämta produktnyckeln

Om du använde en produktnyckel för att komma åt Windows 10 behöver du den nyckeln igen efter maskinvaruändringen. Information om hur du hittar nyckeln finns i Hitta produktnyckeln för Windows. Mer information om produktnycklar och digitala licenser finns i Aktivering i Windows 10.

Återaktivera Windows 10 efter en maskinvaruändring

Köra felsökaren för aktivering

Om du tidigare har kopplat ditt Microsoft-konto till en digital licens kan du använda aktiveringsfelsökaren för att återaktivera Windows efter en större maskinvaruändring.

Felsökaren är endast tillgänglig om ditt exemplar av Windows 10 (version 1607 eller senare) inte har aktiverats. Se Använda felsökaren för aktivering. Felsökaren för aktivering hjälper dig att återaktivera Windows endast efter att du har lagt till ditt Microsoft-konto och kopplat kontot till den digitala licensen på enheten. Om du vill ta reda på vilken version du har väljer du Start  > Inställningar  > System > Om .

Så här använder du felsökaren för aktivering:

 1. Logga in som administratör Mer information finns i Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto i Windows 10

 2. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering  >Felsök .

 3. Felsökaren visar ett meddelande om att Windows inte kan aktiveras på enheten. Välj Jag ändrade nyligen maskinvaran på den här enheten och sedan Nästa.

 4. Ange ditt anslutna Microsoft-konto och lösenord och välj sedan Logga in. Felsökaren fungerar endast med det anslutna Microsoft-kontot.

 5. I listan med enheter som är kopplade till ditt Microsoft-konto väljer du enheten som du använder för närvarande. Markera sedan kryssrutan bredvid Detta är den enhet jag använder nu och välj Aktivera.

Om enheten du använder inte visas i resultatlistan kontrollerar du att du är inloggad med det Microsoft-konto du kopplade till den digitala Windows 10-licensen på enheten. När du har bekräftat att du är inloggad med samma Microsoft-konto och inte kan aktivera Windows kan det bero på att:

 • Windows-utgåvan på din enhet inte överensstämmer med Windows-utgåvan du kopplade till din digitala licens.
 • Den typ av enhet du aktiverar inte överensstämmer med den typ av enhet du kopplade till din digitala licens.
 • Windows aldrig har aktiverats på enheten.
 • Du har nått gränsen för hur många gånger du kan återaktivera Windows på enheten. Mer information finns i användningsvillkoren.
 • Det finns flera administratörer på enheten, och en annan administratör har redan återaktiverat Windows på din enhet.
 • Enheten hanteras av din organisation och alternativet för att återaktivera Windows inte är tillgängligt. Kontakta supporten i din organisation om du behöver hjälp med återaktivering.

Ange din produktnyckel

Om Windows 10 inte var förinstallerat på enheten när du köpte den, och du har använt en produktnyckel för att uppgradera till Windows 10, behöver du samma produktnyckel efter maskinvaruändringen. 

Välj Start  och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet   > Aktivering  > Ändra produktnyckel och ange produktnyckeln.

Om du har köpt Windows 10 på enheten från en återförsäljare med en produktnyckel för Windows 10 och sedan gjort maskinvaruändringar, följer du samma process med din produktnyckel för Windows 10.

Om du fortfarande får felmeddelanden när du försöker aktivera kan du gå till Få hjälp med Windows-aktiveringsfel och leta reda på felet du får.

Om du inte har en produktnyckel eller digital licens

Om du inte har en produktnyckel eller en digital licens kan du köpa en Windows 10-licens när installationen är klar. Välj Start  och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Aktivering . Välj sedan Gå till Store för att gå till Microsoft Store där du kan köpa en Windows 10-licens.

Om du behöver ytterligare hjälp med att återaktivera Windows på din enhet kan du kontakta kundsupport