Wi-Fi-inställningarna saknas i Surface

Gäller för: SurfaceWindows 8.1Windows 10

Innan du börjar

Om du vill kontrollera inställningarna för nätverk och Internet i Surface väljer du Start  > Inställningar  > Nätverk och Internet .

  Icon and Wi-Fi should be in Network & Internet list

  Du kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk om Trådlöst nätverk inte visas i Nätverk och Internet. Om trådlöst nätverk saknas visas inte heller ikonen för Internetåtkomst  i Aktivitetsfältet.

  Ansluta till Wi-Fi

  Här är några lösningar du kan prova om du inte kan ansluta till ett trådlöst nätverk på grund av att Wi-Fi-inställningarna inte visas på Surface.

  Lösning 1: Starta om din Surface och kontrollera inställningarna för trådlöst nätverk

  Om Wi-Fi-inställningarna saknas startar du om (stäng inte av) Surface och kontrollerar Wi-Fi-inställningarna igen. Gör så här:

  1. Kontrollera att routern är anslutet till ett fungerande telefonjack eller en kabelanslutning, antingen direkt eller via ett modem. Mer information om hur du konfigurerar rätt utrustning finns i Konfigurera ett trådlöst nätverk.
  2. Välj Start  > Av/på  > Starta om. Om du har väntande uppdateringar väljer du i stället Uppdatera och starta om.
  3. Logga in när din Surface har startats om.
  4. Välj Start > Inställningar  > Nätverk och Internet .
  5. Välj Flygplansläge och se till att flygplansläget är Av.
   • Om Wi-Fi-inställningarna fortfarande saknas: gå till lösning 2.
   • Om Wi-Fi-inställningarna visas: Välj Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är inställt på och att namnet på ditt nätverk visas i listan med tillgängliga trådlösa nätverk. Välj ditt nätverk och välj sedan Anslut.

  Lösning 2: Installera uppdateringar

  Att installera de senaste uppdateringarna kan lösa många vanliga Wi-Fi-anslutningsproblem, men du måste vara online för att hämta uppdateringarna. Om du inte kan ansluta till hemnätverket eller till ett offentligt trådlöst nätverk på ett kafé eller ett bibliotek finns andra sätt att ansluta till Internet och hämta uppdateringar. Här är några exempel:

  • Du kan använda en fast anslutning till Internet.
  • Om du har en Surface Pro 3 eller Surface 3 kan du ladda ned en uppdateringsfil manuellt och installera den på din Surface. Du kan använda en annan dator som är ansluten till Internet och hämta filen till en USB-enhet och sedan överföra filen till din Surface. Mer information finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows.
  • Om du har en Surface 3 med inbyggd mobil bredbandsanslutning kan du använda den för att ansluta till Internet och få uppdateringar. Mer information finns i Konfigurera din Surface 3 (4G LTE).

  Så här söker du efter och installerar de senaste uppdateringarna manuellt när du är ansluten till Internet:

  1. Välj Start > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Windows Update.
  2. Välj Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar hämtas och installeras de automatiskt.
  3. Om din Surface inte startar om automatiskt när uppdateringarna har installerats kan du göra det manuellt: Välj Start  > Av/på  > Starta om. Om du har väntande uppdateringar väljer du i stället Uppdatera och starta om.
  4. Logga in när din Surface har startats om.
  5. Upprepa dessa steg tills du ser Enheten är uppdaterad efter att du valt Sök efter uppdateringar. Mer information om hur du installerar uppdateringar finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows.

   • Om Wi-Fi-inställningarna fortfarande saknas: gå till lösning 3.
   • Om Wi-Fi-inställningarna visas: Välj Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är inställt på och att namnet på ditt nätverk visas i listan med tillgängliga trådlösa nätverk. Välj ditt nätverk och välj sedan Anslut.

  Lösning 3: Kör felsökaren för nätverk i Windows

  Felsökaren för nätverk i Windows kan hjälpa dig att diagnostisera och åtgärda vanliga problem med Wi-Fi. 

  Välj Start  och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet  > Status > Felsökaren för nätverk och välj bland alternativen. 

  • Om Wi-Fi-inställningarna fortfarande saknas: gå till lösning 4.
  • Om Wi-Fi-inställningarna visas: Välj Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är inställt på och att namnet på ditt nätverk visas i listan med tillgängliga trådlösa nätverk. Välj ditt nätverk och välj sedan Anslut.

  Lösning 4: Kontrollera att Wi-Fi är tillgängligt i Enhetshanteraren

  Om Wi-Fi-inställningarna saknas på din Surface kan Wi-Fi vara inaktiverat i Enhetshanteraren.

  1. I sökrutan i aktivitetsfältet skriver du enhetshanteraren och väljer Enhetshanteraren i sökresultatet.

  2. Välj pilen bredvid Nätverkskort för att utöka listan med nätverkskort och kontrollera om något av följande kort finns med i listan:
   • Marvell AVASTAR Network Controller
   • Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter 
     

     

  3. Dubbelklicka på Marvell AVASTAR Network Controller eller Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter, välj fliken Drivrutin och välj sedan Inaktivera enhet.
  4. I varningsrutan  väljer du Ja.
  5. Starta sedan om nätverkskortet genom att välja Aktivera enhet.
  6. Starta om din Surface genom att välja Start  > Av/på  > Starta om. Om du har väntande uppdateringar väljer du i stället Uppdatera och starta om
   • Om Wi-Fi-inställningarna fortfarande saknas:kontakta oss.
   • Om Wi-Fi-inställningarna visas: Välj Wi-Fi och kontrollera att Wi-Fi är inställt på och att namnet på ditt nätverk visas i listan med tillgängliga trådlösa nätverk.