Skapa och använda en USB-återställningsenhet för Surface

Gäller för: Surface DevicesSurface

Om din Surface inte startar eller om återställningsinformationen tagits bort kan du använda din USB-återställningsenhet för att komma åt återställningsverktyg och åtgärda problem.

Din Surface levereras normalt med Windows-återställningsinformation så att du kan återställa den delvis eller återställa den helt till fabriksinställningarna. Men om din dator inte startar alls kan du behöva lösningarna nedan. 

Låt oss sätta igång. Hitta det scenario som bäst motsvarar ditt problem och välj sedan lösningen:

Scenario Lösning
Min Surface fungerar inte bra, och jag behöver ladda ned en avbildning för fabriksåterställning

Ladda ned en återställningsavbildning för Surface

Jag har redan laddat ned en återställningsavbildning eller har fått en levererad från Microsoft och behöver använda den för att återställa Surface Så här återställer du din Surface till fabriksinställningarna med hjälp av en nedladdad avbildning för återställning.
Min Surface fungerar utmärkt och jag vill skapa en återställningsenhet nu om jag skulle behöva den senare. Skapa och använda en egen USB-återställningsenhet
Jag har problem med att starta med återställningsenheten Om USB-återställningsenheten inte fungerar på din Surface

 

Ladda ned och skapa en avbildning för fabriksåterställning för din Surface

Med en nedladdad avbildning för fabriksåterställning kan du återställa din Surface till fabriksinställningarna och det kan hjälpa dig att felsöka och åtgärda problem med din Surface-enhet.

Om din Surface inte fungerar, och du inte har någon annan Windows 10-enhet som du kan använda för att ladda ned avbildningen för fabriksåterställning, kan du eventuellt få en USB-återställningsenhet postad till dig. Om du vill ha mer information kan du kontakta oss.

Om du kan använda Surface eller om du har en annan Windows 10-enhet kan du gå till sidan Ladda ned en återställningsavbildning för Surface. Där kan du välja din Surface-enhet och ladda ned en återställningsavbildning (ZIP-fil) för enheten du har valt och sedan följa anvisningarna för att skapa återställningsenheten.

 

 1. Se till att din Surface är avstängd och ansluten. Sätt sedan i USB-återställningsenheten i USB-porten (använd en USB 3.0-enhet om du kan).

  USB-enheten ska vara på minst 16 GB. Om du har en Surface RT eller Surface 2 fungerar det med en USB-enhet på 8 GB.
 2. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du återställningsenhet och väljer sedan Create a recovery drive eller Återställningsenhet i sökresultatet. Du kan bli ombedd att ange ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.
 3. I rutan User Account Control väljer du Ja.
 4. Avmarkera kryssrutan Säkerhetskopiera systemfiler till återställningsenheten och välj sedan Nästa.
 5. Välj din USB-enhet och sedan Nästa > Skapa. En del verktyg behöver kopieras till återställningsenheten så det här kan ta ett par minuter.
 6. När återställningsenheten är klar väljer du Slutför.
 7. Dubbelklicka på den zip-fil med återställningsavbildningen som du laddade ned tidigare för att öppna den.
 8. Markera alla filer i mappen för återställningsavbildningen, kopiera dem till USB-återställningsenheten som du skapade och välj sedan Välj att ersätta filerna i målet.
 9. När filerna har kopierats väljer du ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet och tar bort USB-enheten.

För information om hur du använder din nya återställningsenhet, se avsnittet Så här återställer du din Surface till fabriksinställningarna ” i Återställningsalternativ i Windows 10

Så här återställer du din Surface till fabriksinställningarna med hjälp av en nedladdad avbildning för återställning.

Video: återställ din Surface-enhet

 1. Se till att din Surface är avstängd och ansluten. Sätt sedan i USB-återställningsenheten i USB-porten.
 2. Håll ned volymsänkningsknappen samtidigt som du trycker ned och släpper upp strömknappen.
 3. När Microsoft- eller Surface-logotypen visas släpper du volymsänkningsknappen.
 4. Välj språk och tangentbordslayout när du uppmanas till det.
 5. Välj Felsök och sedan Återställ från en enhet . Om du uppmanas ange en återställningsnyckel väljer du Hoppa över den här enheten längst ned på skärmen.

  Skärmen Välj ett alternativ för att återställa din Surface till fabriksinställningarna med hjälp av en nedladdad avbildning för återställning.

 6. Välj antingen Ta bara bort mina filer eller Rensa enheten helt.
  Alternativet Rensa enheten helt är säkrare, men tar mycket längre tid. Om du till exempel ska återvinna eller ge bort din Surface bör du välja att rensa enheten. Om du ska behålla din Surface behöver du endast ta bort dina filer.
 7. Välj Återställ.
  Surface startas om och Surface-logotypen visas under återställningsprocessen. Det kan ta flera minuter.

Skapa och använda en egen USB-återställningsenhet

Windows har ett inbyggt verktyg för att skapa en USB-återställningsenhet. För att skapa en sådan måste du använda en extern USB-enhet som är FAT32-formaterad (inte NTFS), och som har tillräckligt med ledigt utrymme för alla återställningsdata.

Stegvisa instruktioner för hur du skapar en USB-återställningsenhet finns i Skapa en återställningsenhet.

När du skapat en återställningsenhet måste du mata ut enheten med ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet.

Information om hur du använder en egen återställningsenhet finns i avsnittet "Använda en återställningsenhet för att återställa datorn” i Återställningsalternativ i Windows 10.

Om USB-återställningsenheten inte fungerar på din Surface

Om du inte kan starta från din USB-återställningsenhet och inte ser alternativet Återställ från en enhet kan du behöva kontrollera att start från USB är aktiverat eller konfigurera startordningen så att USB-enheten är första valet. Mer information finns i Starta Surface från en USB-enhet.