Information om garantier, förlängda serviceavtal och villkor för din enhet

Gäller för: Ingen

Få information om den begränsade standardgarantin, det utökade serviceavtalet Microsoft Complete och det utökade serviceavtalet för maskinvara för företag.

Välj det land där du köpte din enhet:

Mer information


Välj något av följande om du vill ha mer information om hur du kan få teknisk support, service eller utökad garanti med Microsoft Complete för enheten.